ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT)៖ សិទ្ធិព្យាបាលរបស់អ្នក ខណៈពេលស្ថិតក្នុង AOT

Publications
#7178.06

ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT)៖ សិទ្ធិព្យាបាលរបស់អ្នក ខណៈពេលស្ថិតក្នុង AOT

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពីសិទ្ធិព្យាបាល​ដែលអ្នក​មាន​ ប្រសិន​បើចៅក្រម​​ចេញបង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ស្ថិតនៅក្នុង​​ AOT។

ការព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​ក្រៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​ទទួលបានជំនួយ​ ហៅផងដែរថា AOT គឺ​ជា​ការព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យ​ដែល​បាន​បង្គាប់​ដោយ​តុលាការ​ សម្រាប់​អ្នកដែល​មាន​ពិការភាព​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​។  

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពីសិទ្ធិព្យាបាល​ដែលអ្នក​មាន​ ប្រសិន​បើចៅក្រម​​ចេញបង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ស្ថិតនៅក្នុង​​ AOT។

អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប្រសិនបើ​ខោនធី​នោះ​បាន​សុំ​ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់បង់​ជូន​ដល់មេធាវីនោះទេ​ អ្នក​អាច​សុំ​ឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​

ប្រសិនបើ​តុលាការ​សម្រេច​ថា​អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​​​ទទួលបាន​ AOT ក្រោ​ម​ច្បាប់នេះ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន​ប្រភេទ​នៃ​ការព្យាបាល​ជាក់លាក់​ដែលបានផ្តល់​ជូន​ជាពិសេស​ដើម្បីបំពេញ​តាម​តម្រូវការរបស់អ្នក​។1

 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកដែល​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AO​T ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។
 • សម្រាប់ព័ត៌មាន​អំពី​សវនាការ​ AOT អ្នកអាច​​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែល​មា​ន​ចំណង​ជើង​ថា​ “Your Rights if the County is Asking for AOT and AOT Hearings (សិទ្ធិ​របស់អ្នក​​ ប្រសិនបើ​ខោនធី​​កំពុងស្នើសុំ​ AOT និង​សវនាការ​ AOT​)”។ សវនាកា​រ​ AOT គឺជា​ពេលដែលចៅក្រម​សម្រេចថា​តើ​អ្នក​អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រា​ន់​ទទួល​បាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ដែរឬអត់​។​

ការព្យាបាល​ AOT

ការព្យាបាល​ AOT របស់អ្នកត្រូវតែ​៖

 • ត្រូវបាន​បង្គាប់​ដោយ​អ្នក​ និង​ប្រើប្រាស់​គោលការណ៍​ស្តារនីតិសម្បទា​និងការ​ជា​សះ​ស្បើយ​តាម​បែប​ចិត្ត​សង្គម​។2
  • ការស្តារនីតិវិធី​សម្បទា​បែប​ចិត្ត​សង្គម​ ជា​គាំទ្រ​កិច្ច​ដំណើរ​​ការជា​សះស្បើ​យ​សម្រាប់​បុគ្គល​ ការ​រួម​បញ្ចូល​​ទៅក្នុង​សហគមន៍​ដោយជោគជ័យ​ និង​អាច​កែលម្អ​គុណភាព​ជីវិត​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​។ នេះ​អាចរួមមាន៖
   • ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ផ្តល់​ថ្នាំ​
   • ការគ្រប់គ្រង​រោគសញ្ញា​
   • ការគ្រប់គ្រង​​ប្រើប្រាស់​​សារធាតុ​ផ្សេង​ៗ​
   • §  បំណិនការរស់នៅ​ដោយ​ឯករាជ្យ
   • បំណិន​កិច្ច​ការ​អប់រំ​
   • បំណិនទំនាក់ទំនង​​
   • បំណិនគ្រប់គ្រង​និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​​
   • កសាង​ការគាំទ្រ​សង្គម​
  • គោលការ​ណ៍​ស្តីពីការ​ជាសះស្បើយ​​ រួមមាន​៖3
   • ការកំណត់ទិសដៅ​ខ្លួន​ឯង​ នៅពេល​ដែល​ “[បុ]គ្គល​កំណត់សកម្មភា​ព​​​ផ្ទាល់ខ្លួន​ឱ្យទទួលបាន​​ការ​ជា​សះស្បើយ​។”
   • បុគ្គលភាព​ និង ការផ្តោត​លើបុគ្គល​ នៅពេលដែល​ការ​ជាសះស្បើយ​គឺ​ផ្អែកលើ​ចរិកលក្ខណៈ​ពិសេស​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ ជាជាង​សេវា​កម្មដូចគ្នា​សម្រាប់​មនុស្សគ្រប់គ្នា​។
   • ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច​ នៅពេលដែលអ្នក​មានការបញ្ចេញ​មតិ​នៅក្នុង​ការសម្រចចិត្ត​ដែលនឹង​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​​ទៅលើអ្នក​។
   • ការពិនិត្យមើលជារួម​ នៅពេលដែលគ្រប់​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅទាំងអស់​នៃ​ជីវិតរបស់អ្នក​ត្រូវបាន​យក​មក​​ពិចារណា​។
   • ដំណើរ​​​ឡើង​ចុះ​​ នៅពេលដែល​ការជាសះស្បើយ​អាចរួមបញ្ចូល​នូវ​ “ការវិវត្តន៍​ថយក្រោយ​” ហើយអាច​តម្រូវ​ឱ្យមាន​ “ការរៀនសូត្រដោយផ្ទាល់​​ពី​បទពិសោធ។”
   • ផ្តោតលើ​ភាព​ខ្លាំង​ នៅពេលដែល​ការជាសះស្បើយ​​ផ្តោត​លើ​អ្នក​ដែ​ល​ត្រូវ​កសាង​បំណិន ​និង​ទេពកោសល្យ​ផ្សេងៗ​។
   • មិត្តជួយមិត្ត​​ នៅពេល​ដែលអ្នកជួយ​ដល់អ្នកដទៃ​ ហើយអ្នក​ដទៃ​ជួយដល់អ្នក​។
   • ការគោរព​ នៅពេលដែល​ការ​ជាសះស្បើយ​មិន​ពាក់ព័ន្ធនឹង​គំនិតអវិជ្ជមាន​អំពី​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទាល់​ ឬ​អ្នកដទៃ​ដែលមាន​ពិការភាព​ផ្លូវចិត្ត​។
   • ការទទួលខុសត្រូវ​ នៅពេលអ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ជួយ​ដល់​ការជាសះស្បើយ និង​សុខុមាលភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​។
   • ក្តីសង្ឃឹម​ នៅពេលដែល​មាន​គំនិត​​គិត​ឃើញ​ថា​ អ្នកនឹង​មាន​អនាគត​ល្អ​។
 • បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់​ជំនួយ​ ការគាំទ្រ​ និង​ការព្យាបាល​ AOT ផ្សេងទៀត​របស់អ្នក​។​4
 • ផ្តល់​កន្លែងស្នាក់នៅ​ដែល​មានលក្ខណៈបន្ទាន់​​ ផ្លាស់ប្តូរ​​ និង​អចិន្ត្រៃយ៍​​ ឬ​គ្រប់លក្ខណៈ​ទាំង​អស់​នេះ​​។5
 • បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់អ្នកសម្របសម្រួល​សេវា​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែលផ្តល់​​ជូន​អ្នក​ និង​ធ្វើឱ្យ​ប្រាកដ​​ថា​​អ្នកទទួលបាន​ជំនួយដែលអ្នកត្រូវការ​។​​ 6
  • អ្នកសម្របសម្រួលសេវាបុគ្គល​ត្រូវតែ​៖
   • ធ្វើការវាយតម្លៃ​អំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ​។
   • ធ្វើផែនការសេវាផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​។
   • ភ្ជាប់អ្នកទៅកាន់ជំនួយសហគមន៍​ដែល​សមស្រប​សម្រាប់អ្នក​ និង​
   • បន្តតាមដាន​ថាតើជំនួយដែលអ្នកកំពុងទទួលបាន​ល្អកម្រិត​ណា​។​

ផែនការ​សេវា​ផ្ទាល់ខ្លូន​​សម្រាប់​បុគ្គល​

ផែនការ​សេវា​ផ្ទាល់ខ្លួន​​សម្រាប់​បុគ្គល​របស់អ្នក​ ត្រូវតែ​៖ 7

 • សមស្រប​តាមអាយុរបស់អ្នក​។
 • សមស្រប​តាម​ភេទ​របស់អ្នក​។
 • សមស្រប​តាម​វប្បធម៌របស់អ្នក​។

ផែនការសេវាផ្ទាល់ខ្លួន​សម្រាប់បុគ្គល​របស់អ្នក​ ត្រូវ​តែ​ប្រាកដថា​ផែនការនោះជួយ​អ្នក​បានច្រើន​តាមដែលអាច​ធ្វើបាន​៖ 8

 • រស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន​ដែល​មានភាពឯករាជ្យ​បំផុត និង​មានការរឹតបន្តឹង​តិចតួចបំផុត​នៅក្នុង​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​។
 • រស់នៅក្នុង​លំនៅដ្ឋាន​មានការគាំទ្រដែល​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​បន្តគ្រប់គ្រង​កូនរបស់អ្នក​ ឬ​ព្យាយាម​ឱ្យអ្នក​និង​កូនរបស់អ្នកជួបជុំគ្នា​។​​
 • ធ្វើការ​ និង​ធ្វើសកម្មភាព​ផលិតភាព​នៅកម្រិត​ខ្ពស់បំផុត​​ ផ្អែកលើ​បំណិន​និង​ចំណេះ​ដឹង​របស់អ្នក​។
 • មានមិត្តភក្តិនិង​គ្រួសារ​ និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​សហគមន៍​នៅក្រៅផ្ទះ​របស់អ្នក​។​
 • ទទួលបានការអប់រំ​ ឬ​ការសិក្សា​វិជ្ជាជីវៈដែលសមស្រប​សម្រាប់អ្នក​។​
 • រកប្រាក់​បាន​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ចិញ្ចឹមជីវិត។
 • គ្រប់គ្រង​ជំងឺ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក និង​ធ្វើការសម្រេចិត្ត​អំពីជីវិត​របស់អ្នក​ (ទាំងប្រចាំថ្ងៃនិង​រយៈ​ពេល​វែង​)។
 • ទទួលបាន​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​រាងកាយ​ និង​មានសុខភាព​រាងកាយល្អ​តាមដែលអាចធ្វើបាន​។
 • កាត់បន្ថយ​ឬ​លប់បំបាត់​សកម្មភាព​ប្រឆាំង​សង្គម​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​សកម្មភាព​ព្រហ្មទ​ណ្ឌ​​ដោយ​​ខ្លួន​​អ្នក​ផ្ទាល់​​​ និង​កាត់បន្ថយ​ឬ​​លប់បំបាត់​ទំនាក់ទំនង​របស់អ្នក​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ​។
 • កាន់បន្ថយ​ឬលប់បំបាត់​ទុក្ខព្រួយ​ដែល​បណ្តាលមកពី​រោគសញ្ញា​ជំងឺ​ផ្លូវចិត្ត​របស់អ្នក​។
 • ធ្វើឱ្យប្រាកដថា​អ្នកមិនប្រើប្រាស់សារធាតុ​ញៀន​ដែលមាន​គ្រោះថ្នាក់​។

ក្រុម​ការងារ​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត

 • អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបានក្រុមការងារ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដែលមានការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ខ្ពស់​។9
  • បុគ្គលនីមួយៗ​នៅក្នុងក្រុមការងារ​នេះ​ មិនគួរ​មាន​អតិថិជន​លើសពី​ 10នា​ក់​ក្នុងពេលតែមួយ​ឡើយ​។
  • ក្រុមការងារ​នេះ​មានជំនាញចម្រុះ​។ នេះ​មានន័យថា ​ក្រុមការងារអ្នកគួរ​តែ​រួមបញ្ចូល​នូវ​ប្រភេទ​ផ្សេងៗ​នៃ​អ្នកផ្តល់សេវា​ ដូចជា​គ្រូពេទ្យ​វិកលចរិត​ គិលានុបដ្ឋាក បុគ្គលិក​ករណីជំងឺ​​ និង​មិត្តការពារ​​មិត្ត​ ហើយដោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធទាំង​ការព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់អ្នក​ និង​តម្រូវការ​ឬ​គោលដៅផ្សេងទៀត​ ដូចជា​លំនៅដ្ឋាន ចំណូលឬអត្ថប្រយោ​ជ​ន៍ ការងារ ការអប់រំ​ ឬក្តីកង្វល់ផ្នែកសង្គម​ឬ​គ្រួសារ​។​​​  
  • ក្រុមការងារនេះ​គួរតែ​ស្ថិតនៅ​តាម​សហគមន៍​ និងមានលក្ខណៈ​ចល័ត​។​ នេះ​មានន័យថា​ ក្រុមការងារ​ធ្វើការ​នៅក្នុងសហគមន៍​ និងអាច​នាំយកសេ​វានិង​ការគាំទ្រ​ជូន​ដល់​អ្នក​ នៅពេល​ចាំបាច់។

ការផ្តល់​ថ្នាំដែល​ផ្ទុយ​ពីបំណង​របស់អ្នក​

 • អ្នក​មានសិទ្ធិ​មិន​ទទួល​បាន​ការ​​បង្ខំ​ឱ្យ​ប្រើថ្នាំ​ដែលអ្នកមិនចង់​ប្រើ​ (ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​ដោ​យបង្ខំ​)។10
 • ប្រសិនបើអ្នក​​មិនអនុវត្តតាម​ AOT ហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូល​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​វិកលចរិក​ផ្ទុយ​ពី​បំណង​​​របស់អ្នក​ (ដោយការបង្ខំ​) នោះ​អ្នកអាច​នឹងត្រូវបាន​បង្ខំ​ឱ្យប្រើថ្នាំ​ដែលអ្នកមិនចង់​ប្រើ​។ នេះ​អាច​កើត​ឡើង​ ប្រសិនបើ​មានស្ថានភាព​​អាសន្ន​ ឬ​មាន​សេចក្តីបង្គាប់​ណាមួយសម្រាប់​កា​រ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​ បន្ទាប់ពី​សវនាការ​ដើម្បីសម្រេចថា​តើអ្នក​មិនមានសមត្ថភាព​បដិសេធ​ការព្យាបាល​ដោយ​ប្រើ​ថ្នាំ​នោះដែរឬអត់​ (នេះ​ហៅផងដែរ​ថា​ ការធ្វើសវនាការ​លើសមត្ថភាព​)។11
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពីរបៀប​ដែលគេសម្រេចចិត្តថាអ្នក​កំពុងតែ​មិនអនុវត្ត​តាម​ AOT អ្នក​អាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណងជើង​ថា​ “Not Following AOT (មិន​អនុវត្ត​តាម​ AOT)”។

ទំនាក់ទំនង​ – គ្រួសារ​ កូន​ និង​មិត្តភក្តិ​

នៅអ្នក​ស្ថិតនៅក្នុង​ AOT ខោនធីត្រូវតែ​ផ្តល់​ឱ្យអ្នក​នូវ​ជំនួយដូចខាងក្រោម​ ប្រសិនបើ​វា​សម​ស្រប​​​​សម្រាប់​អ្នក​៖ 12

 • ជំនួយគ្រួសារ​ និង​សេចក្តីណែនាំ​។
 • ជំនួយអាណាព្យាបាល​ និង​សេចក្តីណែនាំ​។
 • មិត្ត​គាំទ្រ​មិត្ត​ ឬ​ការជួយ​ខ្លួនឯង​។

មនុស្សវ័យ​ចំណាស់ និង​អ្នក​ដែលមានពិការភាព​/អតីតយុទ្ធជ​ន​

 • ប្រសិនបើអ្នក​ជា​មនុស្ស​វ័យ​ចាស់ និង/ឬ​ជា​បុគ្គលដែលមានពិការភាព​ ខោនធីត្រូវតែ​ជួយអ្នក​លើ​រឿង​​មួយចំនួន​ដែល​មនុស្ស​វ័យ​ចាស់​ និង/ឬមនុស្សដែលមានពិការភាព​​ត្រូវការ​។13
 • ប្រសិនបើអ្នក​ជា​អតីតយុទ្ធជន​ ត្រូវមានការសម្របសម្រួល​ជាមួយ​សេវាអតីតយុទ្ធជន​។14

មនុស្សវ័យក្មេង​ដែលមានអាយុ​ 25ឆ្នាំ​ ឬ​ក្មេង​ជាងនេះ​

 • ប្រសិនបើ​អ្នក​ជាមនុស្ស​វ័យក្មេង​នៅក្នុង​ AOT ដោយមានជំងឺ​ផ្លូវចិត្ត​ធ្ងន់ធ្ងរ​ និង​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ភាព​គ្មានទីជម្រក​ ឬ​មានហានិភ័យខ្ពស់​ប្រឈមនឹង​ភាព​គ្មានទីជម្រក ខោនធី​ត្រូវតែ​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​​នូវ​ជំនួយ​បន្ថែម​ទៀត​ដែល​តម្រូវតាមមនុស្ស​វ័យចំណាស់​។15

ស្ត្រី​មកពីគ្រួសារ​ដែលមាន​វប្បធម៌ចម្រុះ​

 • ប្រសិនបើអ្នក​ជាស្ត្រី​​ ឬ​បុគ្គលមកពី​គ្រួសារ​ដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះ​ ខោនធី​ត្រូវតែ​ផ្តល់អ្នក​នូវ​ជំនួយ​ដែល​បំពេញតាម​តម្រូវការ​របស់សហគមន៍​របស់អ្នក​។16
 • នេះ​ត្រូវតែ​រួមបញ្ចូលនូវ​៖
  • លំនៅដ្ឋាន​​គាំទ្រដែលកូនរបស់អ្នក​ក៏អាច​រស់នៅបានដែរ​។
  • ការព្យាបាល​សារធាតុ​ញៀន​ដែលផ្តោតលើ​ការប៉ះទង្គិច​ និង​រំលោភបំពាន​សម្រាប់​​យែនឌ័រ​របស់អ្នក​។​
  • ការបណ្តុះ​បណ្តាល​ការងារ​ដែល​មិន​ផ្តោត​លើ​យែនឌ័រ​ ប៉ុន្តែ​ក៏ពិចារណាលើ​តម្រូវការ​របស់ស្ត្រី​ផងដែរ​។​

អ្នកដែល​មានជំងឺ​ផ្លូវចិត្ត​ដែលមិន​បានព្យាបាល​​ និង​មាន​ហានិ​ភ័យ​ប្រឈមនឹង​ភាព​គ្មានទីជម្រក​

 • ប្រសិនបើអ្នក​មានជំងឺ​ផ្លូវចិត្ត​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដែលមិនបានព្យាបាល​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​ អាច​មិនត្រូវការ​សេវា​ AOT ក្នុងកម្រិត​ពេញលេញ និង​មានហានិភ័យប្រឈមនឹង​ភាព​គ្មានការងារធ្វើ​ នោះ​ខោនធី​ត្រូវតែ​៖17
  • ជួយ​អ្នក​ឱ្យបង្កើត​ផែនការ​សេវា​គ្រួសារ​សម្រាប់បុគ្គល និង​សេវាគាំទ្រ​។
  • ផ្តល់ឱ្យអ្នក​នូវ​សេវា​ដែលបានបង្កើត​ឡើង​ជាក់លាក់​ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក​។

ព័ត៌មានបន្ថែម​

ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវការ​ព័ត៌មានបន្ថែម​ ឬ​មានសំណួរ​ អ្នកអាច​៖

 • សាកសួរ​មេធាវីរបស់អ្នក​។ អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ ប្រសិនបើខោនធី​បាន​ស្នើសុំ​​ (បានដាក់សំណើ) ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលបាន​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សូម​សុំឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​ អ្នក​គ្រាន់តែ​ត្រូវ​បង់ប្រាក់​ដល់អ្នក​ការពារក្តី​សាធារណៈ​ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកមានលុយបង់។​
 • ទាកទងទៅកាន់​អ្នក​តស៊ូមតិ​ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺ​របស់ខោនធី​​។ ដើម្បីស្វែងរក​អ្នកតស៊ូ​មតិការពារសិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ​នៅកន្លែង​ដែលអ្នករស់នៅ​ (916) 504-5810 និង​ស្នើសុំ​អ្នកតស៊ូមតិការពារ​សិទ្ធិអ្នកជំងឺ​តាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក​ ឬ​ចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ​https://www.disabilityrightsca.org/post/patients-rights-advocacy-direct….
 • ទូរសព្ទ​ទៅកាន់​អង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (Disability Rights California) តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ​លេខ 800-776-5746។

 

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. Welf. & INST. Code § 5348។ គ្រប់ផ្នែកនៃក្រមច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានដកស្រង់ខាងក្រោម គឺបានមកពីក្រមច្បាប់ស្តីពីសុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន (Welfare and Institutions Code)។
 • 2. § 5348(a)(2)(F).
 • 3. សមាសភាគជាមូលដ្ឋានមូលដ្ឋានទាំង 10 នៃការជាសះស្បើយ, NAMI California, https://namica.org/resources/recovery/
 • 4. § 5348(a)(2)(G).
 • 5. § 5348(a)(2)(J).
 • 6. § 5348(a)(3).
 • 7. § 5348(a)(4).
 • 8. § 5348(a)(4)(A)-(J).
 • 9. § 5348(a)(1).
 • 10. § 5348(c).
 • 11. § 5332.
 • 12. § 5348(a)(2)(E).
 • 13. § 5348(a)(2)(C), (D).
 • 14. § 5348(B).
 • 15. § 5348(H).
 • 16. § 5348(I).
 • 17. § 5348(K).

 

 

Click links below for a downloadable version.