Ինքնապաշտպանության ռեսուրսներ

Ինքնապաշտպանության ռեսուրսներ

Այս բաժնում տվյալները հավաքագրվում են ըստ թեմաների և մատչելի են տարբեր լեզուներով և մատչելի ձևաչափերով: Հարցերի կամ օգնության կարիք ունենալու դեպքում, դիմեք՝ «Հաշմանդամության իրավունքներ Կալիֆոռնիա»-ի գաղտնի թեժ-գիծ՝ 1-800-776-5746, որը հասանելի է երկ․-ուրբ․, առավոտյան ժամը 9․00-ից մինչև երեկոյան ժամը 16․00-ը:

Ընտրել լեզուն:
Ընտրեք մի թեմա, որի համար պետք է օգնություն ՝
Դիտեք մեր ձեռնարկները

Լանտերմանի ակտի համաձայն իրավունքների ձեռնարկ (RULA)

Այս ձեռնարկը բացատրում է ձեր իրավունքները՝ որպես Կալիֆորնիայի զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձի, և կենտրոնանում է ձեր իրավունքների վրա տարածաշրջանային կենտրոնների և ծառայություններ մատուցողների հետ՝ համաձայն Lanterman Act-ի:

Հատուկ կրթության իրավունքներ և պարտականություններ ձեռնարկ (SERR)

Այս ձեռնարկը բացատրում է, թե ինչպես իրավասու դառնալ հատուկ կրթության համար, ինչպես պահանջել և պաշտպանել հատուկ կրթական ծառայությունները և ինչ անել, եթե համաձայն չեք դպրոցական շրջանների հետ: