Mga Publikasyong Payo sa Pagtataguyod

Ang mga materyales sa pahinang ito ay tutulungan kang maunawaan ang iyong mga karapatan para makapagtaguyod ka sa iyong sarili o iba pang tao. Ang impormasyon sa seksyon na ito ay inorganisa ayon sa mga paksa at nakalaan sa iba’t ibang wika at mga nagagamit na format.

Pagtatanggi: Ang mga materyales na ito ay nakabatay sa batas sa panahon na isinulat namin ang mga ito. Pinipilit naming i-update ang aming mga materyales; gayon pa man, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong makasiguro na hindi nagbago ang batas, kontakin kami o iba pang legal na mapagkukunan.

Umaasa kaming matutuklasan mong nakatutulong ang impormasyon na ito. Kung mayroon kang anumang katanungan o kailangan pa ng tulong, kontakin ang kumpidensyal na papasok na linya ng Disability Rights California sa 1-800-776-5746, nakalaan M-F, 9 am - 4 pm.

Piliin ang Wika ng Publication: