ការថែទាំដែលមានការចាត់ចែងរបស់ Medi-Cal៖ សេវាក្រៅបណ្តាញ

Publications
#5559.06

ការថែទាំដែលមានការចាត់ចែងរបស់ Medi-Cal៖ សេវាក្រៅបណ្តាញ

អង្គភាពផ្តល់សេវាថែទាំដែលមា​នការចាត់ចែងរបស់ Medi-Cal (MCO) មានបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវា​ ដូចជា វេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថស្ថាន​ គ្លីនិក​ មន្ទីរពិសោធន៍​ និង​មន្ទីរពេទ្យ (“អ្នកផ្តល់សេវា​របស់​ផែនការ”)​។   ស្ទើរតែគ្រប់ពេលទាំង​អស់​​ សមាជិកត្រូវប្រើ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​របស់​ផែនការ​ នៅពេលទទួល​បាន​ការថែទាំ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត​​ដើម្បី​អាច​​ឱ្យ MCO ធ្វើការទូទាត់​លើសេវាទាំងនោះបាន​។  ​មានករណីជា​ច្រើន​​​ដែល​លោកអ្នក​​អាច​ទទួលបាន​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ពី​អ្នកផ្តល់សេវា​ដែលមិនមែនជា​អ្នក​ផ្តល់សេវា​របស់​ផែនការ​​​ផង​​ដែរ​។   អ្នក​​ទាំងនោះ​ ត្រូវ​បានគេ​​​ហៅថា អ្នកផ្តល់សេវា “ក្រៅបណ្តាញ”​។   សេវា​​ដែល​ពួកគេផ្តល់ឱ្យ ត្រូវ​ចាត់​ទុក​ជា​​ សេវា “ក្រៅបណ្តាញ”​។

1.  តើអ្វីទៅជាសេវាក្រៅបណ្តាញ?

អង្គភាពផ្តល់សេវាថែទាំដែលមា​នការចាត់ចែងរបស់ Medi-Cal (MCO)1 មានបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវា​ ដូចជា វេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថស្ថាន​ គ្លីនិក​ មន្ទីរពិសោធន៍​ និង​មន្ទីរពេទ្យ (“អ្នកផ្តល់សេវា​របស់​ផែនការ”)​។   ស្ទើរតែគ្រប់ពេលទាំង​អស់​​ សមាជិកត្រូវប្រើ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​របស់​ផែនការ​ នៅពេលទទួល​បាន​ការថែទាំ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត​​ដើម្បី​អាច​​ឱ្យ MCO ធ្វើការទូទាត់​លើសេវាទាំងនោះបាន​។  ​មានករណីជា​ច្រើន​​​ដែល​លោកអ្នក​​អាច​ទទួលបាន​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ពី​អ្នកផ្តល់សេវា​ដែលមិនមែនជា​អ្នក​ផ្តល់សេវា​របស់​ផែនការ​​​ផង​​ដែរ​។   អ្នក​​ទាំងនោះ​ ត្រូវ​បានគេ​​​ហៅថា អ្នកផ្តល់សេវា “ក្រៅបណ្តាញ”​។   សេវា​​ដែល​ពួកគេផ្តល់ឱ្យ ត្រូវ​ចាត់​ទុក​ជា​​ សេវា “ក្រៅបណ្តាញ”​។

2.  តើក្នុងស្ថានភាព​បែបណា ទើប MCO នឹង​ទូទាត់​លើ​សេវា​/​អ្នក​ផ្តល់​​សេវាក្រៅបណ្តាញរបស់ខ្ញុំ​?

ការថែទាំ​ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការ​ការថែទាំ​ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ លោកអ្នកអាចទៅរក​អ្នក​ផ្តល់សេវា​នៅក្រៅបណ្តាញ​បាន​។   លោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទទៅ​ខ្សែទូរសព្ទ​​បន្ទាន់​របស់​​គិលានុបដ្ឋាយិកា​របស់​ MCO ដែលអាចជួយលោកអ្នក​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ការថែទាំ​ករណី​សង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬការថែទាំ​ជា​ជម្រើស​ផ្សេង​ទៀត​បាន​។  ​នៅពេលចូលដល់​បន្ទប់​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់ ហើយស្ថានភាពអាការៈ​របស់​លោក​អ្នក​​បាន​រក្សា​​ស្ថេរភាព នោះ​លោក​អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ទៅកាន់​​អ្នក​ផ្តល់សេវា​ក្នុង​បណ្តាញ​​សម្រាប់​បន្ត​​​ការថែទាំ​។   សេវារថយន្តគិលានសង្គ្រោះ ក៏អាចទទួលបាន​ការទូទាត់​ផង​ដែរ​។2

ករណី​ដែលចាត់ថាជា “ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់” គឺជា​ស្ថានភាព ដែល​លោកអ្នកគិតថា​​មាន​ហេតុផល​សមស្រប​ជា​​ករណី​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​។  ​វាមិនជាថ្វីនោះទេ ប្រសិនបើ​ក្រោយ​មកទៀត ករណី​នោះ​​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ថា​មិនមែនជា​ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់​នោះ។

លោកអ្នកកំពុង​​ទទួលបាន​សេវាក្រៅបណ្តាញ នៅ​ពេល​លោក​អ្នក​ចុះឈ្មោះនៅ​ក្នុងកម្មវិធីថែទាំ​ដែលមានការចាត់ចែង របស់ Medi-Cal​។

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងជួប​អ្នក​ផ្តល់​​សេវា​នៅក្រៅបណ្តាញ ហើយឥឡូវនេះ លោកអ្នក​ត្រូវបានគេប្រាប់ថា លោកអ្នក​ត្រូវ​ចុះ​ឈ្មោះ​​ក្នុង​កម្មវិធី MCO​ នោះ​​លោកអ្នក​អាច​បន្ត​ប្រើសេវា​នេះ​បាន​ក្រោមកម្មវិធី ដែលគេហៅថា “ការ​បន្ត​​ការថែទាំ​”​។   សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​បន្ត​​ការថែទាំ ​​សូមមើល​៖

គ្មាន​អ្នកផ្តល់សេវាក្នុងបណ្តាញ

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការសេវានានា​ដែល MCO របស់​លោក​អ្នក​ ត្រូវផ្តល់ឱ្យ​ ប៉ុន្តែ​ខ្លួន​​គ្មាន​អ្នកផ្តល់សេវា​ក្នុង​បណ្តាញ​ផែនការ​ “ដែលមានបទពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​​​បញ្ហា​តម្រូវ​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​​របស់​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​​”3 នោះ​​លោកអ្នកអាច​ទទួល​បាន​​សេវានៅក្រៅបណ្តាញ បាន​។ ​ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការ​ជួបគ្រូពេទ្យ​ឯកទេស ដូចជា គ្រូពេទ្យឯកទេសខួរក្បាលកុមារ​ ប៉ុន្តែ គ្មាន​គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​ខួរក្បាល​កុមារ​នៅក្នុងបណ្តាញ MCO របស់​លោក​អ្នក​ ដូចនេះ លោកអ្នកអាចទៅជួប គ្រូពេទ្យឯកទេស​ខួរក្បាល​កុមារ​នៅក្រៅបណ្តាញបាន​។  MCO របស់លោកអ្នក បាន​ផ្តល់​ការឯកភាព​លើចំណុច​នេះ​​។

លោកអ្នក​អាចទទួលបានសេវា តាមរយៈ​ក្រុម​វេជ្ជសាស្រ្ត ឬ ក្រុម​វេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នក​ផ្តល់សេវាផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​សមាគម​ប្រតិបត្តិ​ឯកត្តជន (IPA) បាន​។  IPA ឬ ក្រុម​វេជ្ជសាស្រ្ត អាចមានចុះកិច្ចសន្យា​ជាមួយ MCO ដើម្បី​ផ្តល់សេវា​ដល់លោកអ្នក​​។ ក្រុម​នោះ ក៏អាចទទួលយក​ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ​ខ្លះដែរ ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវាថែទាំ​ជូន​លោក​អ្នក​។​ លោកអ្នក មិនគួរត្រូវរង​ការដាក់កំហិត​ឱ្យទៅរក​អ្នកផ្តល់សេវា តែនៅក្នុងក្រុមនោះ​ឡើយ​។ លោកអ្នក គួរអាចទៅរក​អ្នកផ្តល់សេវា​របស់ MCO ដែល​នៅ​ក្រៅ​​ក្រុមវេជ្ជសាស្រ្ត ឬ IPA ហើយ​មិនរងការចាត់ទុក​ថា​សេវា​នោះ​នៅក្រៅបណ្តាញ​ឡើយ​។

3.  ចុះប្រសិនបើ MCO របស់ខ្ញុំ និង​ខ្ញុំ មិនយល់ស្របថាតើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ទៅជួប​គ្រូពេទ្យឯកទេស​ជាក់លាក់ណាមួយ​ឬអត់​វិញនោះ​?

ប្រសិនបើមាន​ការមិនយល់ស្របគ្នា​ចំពោះ​ថាតើ លោកអ្នក​ត្រូវ​ការ​ទៅជួប​គ្រូពេទ្យឯកទេស​ជាក់លាក់ណាមួយ ឬ​គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​​ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំ ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវការ​ឬអត់នោះ​ លោកអ្នកអាចស្នើសុំយោបល់ មួយ​ទៀត​​ពី “អ្នកជំនាញ​សុខភាព​​ដែល​​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​” ដូចជា គ្រូពេទ្យ​ថែទាំ​បឋម ឬគ្រូពេទ្យឯកទេស ដែល​មានសាវតារ​​ផ្នែកគ្លីនិក​សាស្រ្ត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​​ រួម​ទាំង ការបណ្តុះបណ្តាល និង​ជំនាញ​ដែលពាក់ព័ន្ធ​។4

4.  ខ្ញុំបានឮថា សេវា​មួយចំនួន​ត្រូវបាន “កាត់ចេញ” ពី​ផែនការ ​របស់​ MCO​។​ តើនេះមានន័យ​យ៉ាងម៉េចដែរ​?

មានសេវាមួយ​ចំនួន​​ដែល MCO ​មិនផ្តល់ជូន ដោយសារ​ទីភ្នាក់ងារ​ផ្សេងទៀត ទទួល​ខុសត្រូវ​លើការផ្តល់សេវា​ទាំងនោះ​។  សេវាទាំងនេះ ត្រូវបានចាត់ថាជា សេវា “កាត់​ចេញ” ឬមិន​​​ត្រូវ​បាន​រ៉ាប់រង​​​ដោយ MCO​។​ ទោះបីជា MCO មិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យ​ផ្តល់​សេវាទាំងនេះក្តី​ ក៏ប៉ុន្តែ​​កម្មវិធី Medi-Cal នៅតែទទួលខុសត្រូវ​លើការផ្តល់ សេវា​​ទាំងនេះដដែល​។​  MCO ក៏ទទួលខុសត្រូវលើ​ការជួយលោកអ្នក​ឱ្យទទួលបាន សេវា​កាត់ចេញ ដែលលោកអ្នកត្រូវការ​ផងដែរ​។​ អ្នកផ្តល់សេវា​ដែលមិនស្ថិតក្នុង MCO និង​អ្នកដែល​ទទួលយក​ Medi-Cal នឹងផ្តល់​សេវាកាត់ចេញ​ទាំងនោះ​។​  អាស្រ័យ​តាម​​​សេវា​ដែល MCO របស់លោកអ្នកធានាផ្តល់ជូន​ សេវាកាត់​ចេញទាំងនោះ អាច​រួម​មាន​​សេវានានា​តាមរយៈ សេវា​កុមារ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS)​, សេវា​ឯកទេស​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​5 ​ធ្មេញ​ ​ភ្នែក និងសេវាផ្សេង​ទៀត ដើម្បី​ដោះស្រាយ​​​ជំងឺ​បង្ក​ពី​សេព​​គ្រឿងញៀន​៖ ​ដូចជា បញ្ហាសេព​គ្រឿង​​ស្រវឹង ឬ​គ្រឿងញៀន​។​ ដើម្បីទទួលបាន​សេវាទាំងនេះ លោក​អ្នកអាច​ស្នើសុំ MCO របស់​លោក​អ្នក​​​ឱ្យជួយ​ ឬ​​ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ​។

5.  តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន ប្រសិនបើ MCO របស់ខ្ញុំ បដិសេធសំណើ​របស់​ខ្ញុំ​​ក្នុងការស្នើសុំ ​​សេវា/អ្នកផ្តល់សេវា​នៅក្រៅ​បណ្តាញ​នោះ​?

លោកអ្នកមានជម្រើសជា​ច្រើន​ ប្រសិនបើ MCO របស់​អ្នក​ បដិសេធ​សំណើ​របស់​អ្នក​​ក្នុងការស្នើសុំ អ្នកផ្តល់សេវា​នៅ​ក្រៅ​បណ្តាញ​។

ដាក់​បណ្តឹងសា​ទុក្ខ

លោកអ្នកអាចដាក់​បណ្តឹងសា​ទុក្ខ​ទៅកាន់​ MCO របស់​លោក​អ្នក​​បានគ្រប់ពេល​វេលា​​ទាំង​អស់​​។  សូមសាកសួរ​ MCO របស់លោកអ្នក​អំពីរបៀប​ធ្វើកិច្ចការនេះ​។​  ប្រសិន​បើ​បញ្ហា​របស់លោកអ្នក​ជាករណីបន្ទាន់ (ករណី​គំរាម​កំហែង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ចំពោះសុខភាព​របស់​លោកអ្នក)​ នោះ MCO របស់​លោកអ្នក ត្រូវផ្តល់​ការសម្រេចមួយ​​ដល់លោកអ្នក ក្នុង​រយៈពេល 72 ម៉ោង​។​ ​ប្រសិន​បើបញ្ហា​របស់លោកអ្នក​ មិនមែនជា​ករណីបន្ទាន់​ នោះ MCO ​របស់លោកអ្នក មាន​ពេល 30 ថ្ងៃ ក្នុងការផ្តល់ ការ​សម្រេចជូន​​ដល់លោក​អ្នក​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​ សូមអាន​​ឯកសារ​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​​​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​ជន​ពិការ​​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា៖

https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-health-plans-what-are-they-what-do-i-need-to-know-about-them

ដាក់បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​​

លោកអ្នកអាចដាក់​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​​​ជាមួយ​​ MCO របស់​លោក​អ្នក​​​បាន​​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​​បន្ថែម​​ សូមអាន​​ឯកសារ​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​​​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​ជនពិការ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា៖

https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-health-plans-what-are-they-what-do-i-need-to-know-about-them

សូមស្នើសុំជំនួយ​ពី​ក្រសួងសេវាថែទាំ​សុខភាព​​ដែល​មាន​ការ​ចាត់​ចែង

នៅ​មុន​ពេល​លោក​អ្នក​​ដាក់​បណ្តឹង​​ជាមួយ​​ក្រសួងសេវាថែទាំ​សុខភាព​​ដែល​មាន​ការ​ចាត់​ចែង ​លោក​អ្នក​​ត្រូវ​ដាក់​​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ ឬ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​បាន​ជាមួយ​ MCO។ ក្រោម​ផែនការ MCO ភាគច្រើន​ លោកអ្នកអាច ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​​ទៅ​ក្រសួង​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​ដែលមានការចាត់ចែង តាមរយៈលេខ (888) 466-2219 ឬ TDD​៖ ​(877) 688-989 ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនសប្បាយចិត្ត​ ចំពោះ​ការសម្រេច​​ពី MCO របស់លោកអ្នក ឬ​ប្រសិនបើលោកអ្នក​ មិន​ទទួលបាន​ការសម្រេច​ក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ សម្រាប់បញ្ហាជា​ករណីបន្ទាន់ ឬ 30 ថ្ងៃ សម្រាប់បញ្ហា​មិនមែនជា​ករណី​បន្ទាន់​។   សូមមើល​ផងដែរ​៖ https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint.aspx#.WBJ8JY3FA3E

លោកអ្នកក៏អាច​ទូរសព្ទ​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ​របស់ DMHC តាម​រយៈលេខ 1(888) 466-2219​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​ សូមអាន​​ឯកសារ​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​​​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​ជនពិការ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា៖

https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-health-plans-what-are-they-what-do-i-need-to-know-about-them

សូមស្នើឱ្យមាន​ការពិនិត្យមើលឡើងវិញ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត​លក្ខណៈ​ឯករាជ្យ

លោកអ្នកអាចស្នើសុំឱ្យ DMHC ផ្តល់​ការពិនិត្យមើលឡើងវិញ ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ត​លក្ខណៈ​ឯករាជ្យ​បាន​។  ​ការពិនិត្យមើលឡើងវិញ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត​លក្ខណៈ​ឯករាជ្យ​ (IMR) គឺ​ជា​​វិធី​មួយ​​សម្រាប់​លោក​អ្នក​​ទទួល​បាន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​ពី​ខាង​ក្រៅ​ដោយ​ឯករាជ្យ​ ប្រសិ​ន​​បើ​ផែនការ​សុខភាព​របស់​លោក​​អ្នក​ បដិសេធ​ កែប្រែ​ ឬ​ពន្យារពេល​​សេវាកម្ម​​ដោយ​សារ​ភាព​ចាំ​បាច់​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ត​។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​ សូមអាន​​ឯកសារ​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​​​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​ជនពិការ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes

វាជាការសំខាន់ណាស់​ដែលលោកអ្នកត្រូវ​ពិនិត្យឡើងវិញ លើ​ឯកសារ​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់ DRC ស្តីពី​ IMRs ទាក់ទង​នឹង​ពេលវេលា​នៃ​​ការដាក់ពាក្យបណ្តឹង IMR និង​សំណើ​សុំ​ឱ្យ​មាន​សវនាការ​យុត្តិធម៌​។

ដាក់ពាក្យបណ្តឹង​ស្នើសុំឱ្យមាន​សវនាការ​យុត្តិធម៌​របស់ Medi-Cal

ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី1 ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​2017 វិធាន​ថ្មី​របស់​​សហព័ន្ធ​​ តម្រូវ​​ឲ្យ​​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​ MCO ​​​ប្រើប្រាស់​នីតិវិធី​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​​នៃ​ផែនការ​របស់​ពួកគេ​ឲ្យ​អស់​លទ្ធភាព​​​នៅ​មុនពេល ​ស្នើសុំ​​សវនាការ​យុត្តិធម៌​​មួយ​។​ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​​ អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​​ជាមួយ​​ MCO របស់​អ្នក​ជាមុន​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​​សេចក្តី​សម្រេច​​របស់​ MCO ​​របស់​អ្នក​។ អ្នក​ត្រូវ​ស្នើសុំ​​សវនាការ​យុត្តិធម៌​​របស់​ Medi-Cal នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​​ 120 ថ្ងៃ​ប្រតិទិន​​ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​​សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ពី​​សេចក្តី​សម្រេច​​នៃ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​។ ដើម្បី​ស្នើសុំ​សវនាការយុត្តិធម៌​​របស់​ Medi-Cal សូម​ទូរសព្ទ​ទៅ​អង្គភាព​​សវនាការ​របស់​រដ្ឋ​​, នាយកដ្ឋាន​សេវា​សង្គម​ តាមរយៈ​​ខ្សែ​ទូរសព្ទ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​លេខ​​ (800) 952-5253 ឬ TDD តាមរយៈ​លេខ​ (800) 952-8349។ អ្នក​ក៏​អាច​​ដាក់​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​​តាម​ទូរសារ​បាន​តាមរយៈ​លេខ​ (916) 651-2789។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​ សូមអាន​​ឯកសារ​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​​​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​ជនពិការ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា៖

https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-health-plans-what-are-they-what-do-i-need-to-know-about-them

ផ្លាស់ប្តូរផែនការ

ការផ្លាស់ប្តូរផែន​ការ​របស់លោកអ្នក អាចជា​មធ្យោបាយ​មួយ​ដើម្បី​​ទទួលបាន​​​អ្នក​ជំនាញ​​ថែទាំ​សុខភាព​​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ក្នុង​ការ​​បំពេញ​សេចក្តីត្រូវការ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត របស់លោកអ្នកបាន​។​ មុនពេលលោកអ្នកធ្វើបែបនេះ​ លោក​អ្នក​​នឹងត្រូវ​​​ប្រាកដ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា MCO ដែលលោកអ្នកចង់​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ​​នោះ​ មាន​អ្នក​​ផ្តល់សេវា​ដែលលោកអ្នកត្រូវការ​។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 
  • 1. សមាជិក​របស់​​ MCO ជ្រើសរើស​គ្រូពេទ្យ​ថែទាំ​បឋម​​ (PCP) ម្នាក់​ ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​ទៅ​​ជួប​​មុន​ដំបូង​គេ​។ ​PCP អាច​ព្យាបាល​ ឬ​បញ្ជូន​សមាជិក​ទៅ​កាន់​គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​ណាម្នាក់​នៅ​ក្នុង​បណ្តាញ​ ហើយ​ពេលខ្លះ​​នៅ​ក្រៅ​បណ្តាញ​។ (សូមត្រឡប់​ទៅកាន់​ឯកសារ​​គោល​វិញ​)
  • 2. សូមមើល​ក្រម​សុខភាព​និង​សុវត្ថិភាព​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ ផ្នែក​ 1371.5. (សូម​ត្រឡប់​ទៅ​ឯកសារ​គោលវិញ​​)
  • 3. 42 C.F.R. ផ្នែក​ 438.56(d)(2)(iv). មូលដ្ឋាន​នៃ​​បទប្បញ្ញត្តិ​សម្រាប់​ការថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​ការ​ចាត់ចែង​​ដោយ​កម្មវិធី​ Medicaid របស់​សហព័ន្ធ​​​សម្រាប់​ការ​​បញ្ច​ប់​​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ ក៏​បាន​ផ្តល់​នូវ​មូលដ្ឋាន​​សម្រាប់​​ការ​អះអាង​​នូវ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការថែទាំ​​នៅ​ក្រៅ​​បណ្តាញ​​ដើម្បី​ទទួល​បាន​​សេវា​ពី​​គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​​តម្រូវ​ការ​នៃ​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​​របស់​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​​ផង​ដែរ​។ (សូម​ត្រឡប់​ទៅកាន់​ឯកសារ​គោលវិញ​)
  • 4. ក្រម​​ស្តី​ពី​សុខភាព​និង​សុវត្ថិភាព​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ ផ្នែក​​ 1383.15(b) (សូម​ត្រឡប់​ទៅ​កាន់​ឯកសារ​គោលវិញ​)
  • 5. សូមមើល​ https://www.disabilityrightsca.org/publications/specialty-mental-health-services-through-a-county-mental-health-plan  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​​​សេវា​ឯកទេស​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​។ ​សម្រាប់​សេវា​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ដែល​ផ្តល់ជូន​ដោយ​ MCO របស់​អ្នក សូម​មើល​៖ http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2013/APL13-018.pdf “ (ត្រឡប់​ទៅកាន់​ឯកសារ​គោលវិញ​)