Medi-Cal-ի կառավարվող բուժխնամք. արտացանցային ծառայություններ

Publications
#5559.10

Medi-Cal-ի կառավարվող բուժխնամք. արտացանցային ծառայություններ

1.   Ի՞նչ են արտացանցային ծառայությունները:

Medi-Cal-ի կառավարվող բուժսպասարկման հաստատությունները (կրճատ՝ MCO)[1]ունեն բուժսպասարկողների ցանցեր, որոնցում ընդգրկված են բժիշկներ, դեղատներ, կլինիկաներ, լաբորատորիաներ և հիվանդանոցներ («ապահովագրական ծրագրի բուժսպասարկողներ»): Անդամները ապահովագրական ծրագրի բուժսպասարկողներին հիմնականում պետք է դիմեն բուժում ստանալուց, որպեսզի ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվի MCO-ի կողմից: Կան իրավիճակներ, երբ կարող եք ստանալ բուժօգնության ծառայություններ այն բուժսպասարկողներից, ովքեր ապահովագրական ծրագրի բուժսպասարկողներ չեն: Նրանք կոչվում են «արտացանցային» բուժսպասարկողներ: Նրանց մատուցած ծառայությունները համարվում են «արտացանցային» ծառայություններ:

 

 

Click links below for a downloadable version.