Quyền của Quý vị! Người Khuyết tật và Cơ quan thực thi Pháp luật

Publications
8093.05

Quyền của Quý vị! Người Khuyết tật và Cơ quan thực thi Pháp luật

Nhiều người khuyết tật bị thương hoặc bị thiệt mạng do cảnh sát. Disability Rights California đấu tranh để chấm dứt sự tiếp xúc của cảnh sát với người khuyết tật và mở rộng các dịch vụ trong cộng đồng nhằm giữ an toàn cho mọi người.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Nhiều người khuyết tật bị thương hoặc bị thiệt mạng do cảnh sát. Disability Rights California đấu tranh để chấm dứt sự tiếp xúc của cảnh sát với người khuyết tật và mở rộng các dịch vụ trong cộng đồng nhằm giữ an toàn cho mọi người.

Tài liệu này cho biết quyền của người khuyết tật khi ở gần cảnh sát. Mặc dù biết các quyền của mình là tốt, nhưng quý vị biết cách tốt nhất để giữ an toàn cho bản thân.

1.  Tôi có quyền gì khi giao tiếp với cảnh sát?

Tình trạng khuyết tật của quý vị có thể khiến quý vị gặp khó khan để tuân theo lệnh của cảnh sát. Ví dụ như người bị điếc hoặc khiếm thính có thể không nghe được những gì cảnh sát đang nói. Người bị khuyết tật thể chất có thể không có năng lực tuân theo lệnh nằm xuống đất của cảnh sát. Cảnh sát có thể hiểu sai việc nói ngọng, nói lắp, hoặc run rẩy là hành vi đe dọa.

Cảnh sát được yêu cầu tuân theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act). Điều này có nghĩa là cảnh sát không được phân biệt đối xử người khuyết tật.1 Là người khuyết tật, quý vị có quyền yêu cầu “điều chỉnh hợp lý” khi tiếp xúc với cảnh sát. Điều này có nghĩa là quý vị yêu cầu cảnh sát thay đổi cách thức họ thường làm việc để công bằng hơn với quý vị. Đây là ví dụ về những việc quý vị có thể yêu cầu cảnh sát làm:

 • Nói một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng;
 • Cung cấp thiết bị và dịch vụ phiên dịch để giúp giao tiếp;
 • Cho phép một người tự kích thích do lo âu, thay vì nghĩ rằng điều này có nghĩa là họ đã làm việc không tốt;
 • Dùng những từ đơn giản thay vì những từ phức tạp;
 • Cho thêm thời gian để hiểu mệnh lệnh của cảnh sát;
 • Hỏi một người có nhu cầu di chuyển về cách tốt nhất để di chuyển họ và cẩn thận để không làm hỏng dụng cụ di chuyển của họ.

Thông báo cho cảnh sát biết rằng quý vị bị khuyết tật và cần điều chỉnh hợp lý có thể làm tăng cơ hội giữ an toàn cho quý vị.

2.  Tôi có quyền gì nếu gặp cảnh sát ở trường?

Nhân viên cảnh sát, thay vì phụ huynh hoặc giáo viên, thường ứng phó với những vấn đề nhỏ ở trường. Điều đáng tiếc là học sinh da đen khuyết tật có nhiều khả năng gặp cảnh sát ở trường hơn học sinh da trắng khuyết tật. Những cuộc gặp này có thể gây hại.

Học sinh khuyết tật có quyền có điều chỉnh hợp lý tại trường, kể cả với cảnh sát. Ví dụ như nhân viên trường học và cảnh sát có thể được yêu cầu thực hiện thay đổi để giúp học sinh nếu có yêu cầu này trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP, Individualized Education Plan) hoặc Kế hoạch 504 của học sinh, hoặc nếu họ biết học sinh bị khuyết tật. Điều này có thể bao gồm:

 • Gọi cho người chăm sóc của học sinh trước khi nói chuyện với học sinh;
 • Đảm bảo người chăm sóc của học sinh có mặt trước khi khám xét học sinh hoặc đồ vật của họ;
 • Trấn tĩnh tình hình trước khi gọi cảnh sát; và
 • Giúp học sinh được chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc y tế phù hợp trước khi gọi cảnh sát.

3.  Tôi có quyền gì nếu có người gọi cảnh sát thay mặt tôi?

Cảnh sát không phải lúc nào cũng là người tốt nhất để ứng phó với trường hợp khẩn cấp về sức khỏe tâm thần hoặc y tế. Nói chuyện với bạn bè, gia đình hoặc những người khác mà quý vị tin tưởng về những cách mà quý vị có thể tự giúp bản thân hoặc những cách mà người khác có thể giúp quý vị trong lúc khủng hoảng. Còn có các lựa chọn khác như gọi 988 hoặc nhóm ứng phó khủng hoảng trong khu vực của quý vị.

Nếu có người gọi cảnh sát cho quý vị do trường hợp khẩn cấp, hãy đảm bảo rằng người đó biết về tình trạng khuyết tật, thuốc men hoặc điều chỉnh mà quý vị cần. Nói với cảnh sát rằng quý vị không phải là mối đe dọa đối với họ và quý vị sẽ không chống cự. Nếu quý vị không thể giải thích điều này với cảnh sát, hãy nhờ một người làm việc này cho quý vị. Quý vị cũng có thể mang vòng đeo tay cảnh báo y tế hoặc mang theo thẻ cảnh báo y tế để cảnh sát biết quý vị bị khuyết tật và cần điều chỉnh.

Luật về điều chỉnh hợp lý được áp dụng ngay cả khi quý vị bị bắt. Ví dụ như nếu còng tay khiến quý vị đau đớn, hãy cho cảnh sát biết. Cảnh sát không bắt buộc phải còng tay quý vị, và họ phải cân nhắc các lựa chọn khác nếu còng tay làm cho tình trạng khuyết tật của quý vị trở nên trầm trọng hơn.

Sau khi gặp cảnh sát, quý vị có thể yêu cầu một bản sao của báo cáo cảnh sát. Nếu có thể, hãy ghi lại tên và số hiệu của các sĩ quan.

Xin nhớ rằng quý vị có quyền giữ im lặng và yêu cầu được nói chuyện với luật sư. Nếu quý vị có thắc mắc về sự tiếp xúc với cảnh sát, hãy gọi đường dây tiếp nhận của chúng tôi theo số (800) 776-5746 hoặc TTY (800) 719-5798. Đây là thông tin về việc kiện cáo vì vũ lực quá mức của DRC.

Nguồn lực bổ sung:

 • 1. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Phòng Dân quyền Bộ phận Quyền của Người khuyết tật, Các Câu hỏi Thường gặp Về Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật và Cơ quan thực thi Pháp luật https://www.ada.gov/qanda_law.pdf