حقوق شما! افراد دچار معلولیت و اجرای قانون

Publications
8093.16

حقوق شما! افراد دچار معلولیت و اجرای قانون

بسیاری از افراد دچار معلولیت توسط پلیس مصدوم یا کشته می‌شوند. Disability Rights California در جهت پایان دادن به برخورد پلیس با افراد دچار معلولیت و گسترش خدماتی که مردم را ایمن نگه می‌دارد، مبارزه می‌کند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

بسیاری از افراد دچار معلولیت توسط پلیس مصدوم یا کشته می‌شوند. Disability Rights California در جهت پایان دادن به برخورد پلیس با افراد دچار معلولیت و گسترش خدماتی که مردم را ایمن نگه می‌دارد، مبارزه می‌کند.

این سند حقوق افراد دچار معلولیت در حضور پلیس را شرح می‌دهد. در حالی که آگاهی از حقوقتان ممکن است به شما کمک کند، خودتان بهتر می‌دانید که چه اقداماتی برای ایمن نگه داشتن شما صلاح است.

1.    حقوق من هنگام برقراری ارتباط با پلیس چیست؟

معلولیت‌های شما ممکن است پیروی از دستورات افسر پلیس را سخت کند. به عنوان مثال، افرادی که ناشنوا یا کم‌شنوا هستند ممکن است نتوانند آنچه افسر می‌گوید را بشنوند. افراد دارای معلولیت‌های جسمی‌ ممکن است نتوانند دستور یک افسر را برای دراز کشیدن روی زمین اجرا کنند. افسران ممکن است به اشتباه رفتار خودتحریکی، گفتار نامفهوم، یا لرزش بدن را رفتارهایی تهدیدآمیز تلقی کنند.

پلیس موظف به پیروی از «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) است. این بدان معنا است که افسران نمی‌توانند مرتکب تبعیض علیه افراد دچار معلولیت شوند.1 به عنوان یک فرد دچار معلولیت، شما این حق را دارید که هنگام تعامل با پلیس، درخواست «امکانات منطقی» کنید. یعنی از پلیس بخواهید که شیوه معمول انجام وظایف خود را تغییر دهد تا با شما منصفانه‌تر رفتار شود. اینها نمونه کارهایی هستند که می‌توانید از پلیس درخواست کنید:

 • صحبت کردن با آرامش و خونسردی؛
 • ارائه دستگاه‌ها و خدمات ترجمه شفاهی برای کمک به برقراری ارتباط؛
 • نادیده گرفتن رفتارهای خودتحریکی بر اثر اضطراب به جای تلقی آنها به عنوان رفتارهای بد؛
 • استفاده از کلمات آسان به جای کلمات سخت؛
 • تخصیص زمان بیشتر برای درک دستورات افسران زمان؛
 • پرسش از فردی که نیازهای حرکتی دارد درباره بهترین شیوه برای جابجایی وی و مراقب از تجهیزات حرکتی او.

مطلع ساختن افسران از معلولیت خود و نیازتان به امکانات منطقی ممکن است شانس شما را برای ایمن ماندن افزایش دهد.

2.    اگر در مدرسه با پلیس روبرو شوم، چه حقوقی دارم؟

اغلب افسران پلیس، و نه والدین یا معلمان، به مسائل کوچک در مدرسه پاسخ می‌دهند. متأسفانه دانش‌آموزن معلول سیاه‌پوست بیشتر از دانش‌آموزن معلول سفیدپوست در مدرسه با پلیس روبرو می‌شوند. این برخوردها می‌تواند مضر باشد.

دانش‌آموزان دچار معلولیت حق دارند از امکانات منطقی در مدرسه، از جمله هنگام روبرو شدن با پلیس، برخوردار شوند. به عنوان مثال، اگر مربوط به «طرح تحصیلی شخصی شده» (IEP, Invidualized Education Plan) یا طرح 504 باشد، یا اگر کارکنان مدرسه و پلیس می‌دانند که دانش‌آموز دچار معلولیت است، ممکن است از آنها خواسته شود تا تغییراتی برای کمک به دانش‌آموز ایجاد کنند. این می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تماس با مسئول مراقبت از دانش‌آموز قبل از صحبت با دانش‌آموز؛
 • حصول اطمینان از حضور مسئول مراقبت از دانش‌آموز قبل از بازرسی دانش‌آموز یا اقلام او؛
 • آرام کردن اوضاع قبل از تماس با پلیس؛ و
 • دریافت مراقبت‌های پزشکی یا سلامت روان مناسب برای دانش‌آموز قبل از تماس با پلیس.

3.    اگر کسی از طرف من با پلیس تماس بگیرد، چه حقوقی دارم؟

نیروهای پلیس همیشه بهترین افراد برای پاسخگویی به فوریت‌های پزشکی یا سلامت روان نیستند. درباره راه‌هایی که می‌توانید به خودتان کمک کنید یا راه‌هایی که دیگران می‌توانند در طول یک بحران به شما کمک کنند، با دوستان، خانواده یا سایر افراد مورد اعتماد صحبت کنید. گزینه‌های دیگر شامل تماس با شماره 988 یا تماس با یک تیم واکنش به بحران در ناحیه شما است.

اگر شخصی به دلیل شرایط اضطراری به نمایندگی از شما با پلیس تماس می‌گیرد، مطمئن شوید که آن فرد از معلولیت‌ها، داروها، یا امکانات منطقی مورد نیازتان اطلاع دارد. به افسران بگویید که شما تهدیدی برای آنها نیستید و در برابر آنها مقاومت نمی‌کنید. اگر نمی‌توانید این موضوع را برای افسران توضیح دهید، از کسی بخواهید که این کار را برای شما انجام بدهد. همچنین، می‌توانید یک دستبند هشدار پزشکی بپوشید یا یک کارت هشدار پزشکی را همراه داشته باشید تا افسران متوجه شوند که شما معلول هستید و به امکانات منطقی نیاز دارید.

قوانین امکانات منطقی حتی زمانی که دستگیر هم بشوید، اعمال می‌گردد. به عنوان مثال، اگر دستبند موجب درد گرفتن دست‌های شما می‌شود، به افسران پلیس اطلاع دهید. پلیس ملزم به بستن دستبند به شما نیست؛ و اگر دستبند ناتوانی شما را بدتر می‌کند، باید گزینه‌های دیگری را در نظر بگیرد.

پس از روبرو شدن با پلیس، می‌توانید یک نسخه از گزارش پلیس را درخواست کنید. در صورت امکان، نام و شماره نشان افسران را دریافت کنید.

به یاد داشته باشید، شما حق دارید سکوت کنید و بخواهید که با یک وکیل صحبت کنید. اگر درباره روبرو شدن با پلیس پرسشی دارید، با خط پذیرش ما به شماره (800) 776-5746 یا TTY
(800) 719-5798 تماس بگیرید. اینجا اطلاعاتی درباره روند DRC برای اقامه دعوی به دلیل اعمال زور موجود است.

سایر منابع:

 • 1. دایره حقوق مدنی وزارت دادگستری، بخش حقوق معلولان، پرسش‌های متداول درباره قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت و اجرای قانون https://www.ada.gov/qanda_law.pdf