បណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងផ្នែកពិការភាព៖ ក្រុមហ៊ុន និងទីសាធារណៈផ្សេងៗ”

Publications
#F110.06

បណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងផ្នែកពិការភាព៖ ក្រុមហ៊ុន និងទីសាធារណៈផ្សេងៗ”

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីច្បាប់ដែលរារាំងការរើសអើងដោយផ្អែកលើពិការភាព។ វាប្រាប់អ្នកអំពីច្បាប់ដែលអនុវត្តចំពោះអាជីវកម្មដែលបើកជាសាធារណៈ។ វាប្រាប់អ្នកថាតើការរើសអើងគឺជាអ្វី។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មរើសអើងអ្នក វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានអំពីវា។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអក្សរគំរូ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ច្បាប់​សហព័ន្ធ​និង​រដ្ឋ​ស្តី​ពី​ការ​រើស​អើង​ផ្នែក​​ពិ​ការ​ភាព

ច្បាប់​រដ្ឋ​និង​សហព័ន្ធ​ហាម​​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​មានការ​រើស​អើង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ពិ​ការ​ភាពពី​សំ​ណាក់​ក្រុម​ហ៊ុន និង​ “កន្លែងទាំង​ឡាយ​ដែល​ជា​ទី​​សាធារណៈឡើយ។” កម្ម​វិធី​ Title III នៃ​ច្បាប់​សហព័ន្ធ​អា​មេរិក​ស្តី​ពី​ពិ​ការ​ភាព (ADA) (42 U.S.C. Sections 12181 – 12189) ​ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើង​ផ្អែក​លើ​ពិ​ការ​ភាពធ្វើ​ឡើង​ដោយ​កន្លែង​ទាំង​អស់​នៃទី​​សាធារណៈ។ ដូចគ្នាដែរ មាត្រា​ 504 នៃច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ស្តារ​នីតិ​សម្បទារ ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើង​ផ្អែក​លើ​ពិ​ការ​ភាព​ ​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​ទទួល​បាន​មូល​និ​ធិ​រដ្ឋ​សហព័ន្ធ​។

ច្បាប់​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ Unruh របស់​រដ្ឋ​កាលី​ហ្វ​ញ៉ា (California’s Unruh Civil Rights Act) ក្រម​រដ្ឋ​ប្ប​វេណីមាត្រ​ 51 (Civil Code Section 51) និង​ ច្បាប់​ស្តី​ពី​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិ​ការ​ភាព (Disabled Persons Act ) ក្រម​រដ្ឋ​ប្ប​វេណីមាត្រា​ 51​- 55.32 (Civil Code Sections 54 – 55.32) ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើង​ដែល​ផ្អែក​លើ​ពិ​ការ​ភាព​ដោយ​គ្រឹះ​ស្ថានអាជី​វកម្ម​​។ ក្រម​រដ្ឋា​ភិ​បាល​មាត្រា​ 11135 (Government Code Section 11135) ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើងប្រ​ព្រឹត្តិ​ឡើង​ដោយក្រុម​ហ៊ុន​ទាំង​​ឡាយ​ណា​ដែល​ទទួល​បាន​មូលនិធិ​រដ្ឋ​។ ការ​រំ​លោភ​ណា​មួយ​ទៅលើ​​ច្បាប់ ADA ក៏​ជា​ការ​រំ​លោភ​ទៅ​លើច្បាប់​រដ្ឋដែរ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ នៅក្នុង​ករណី​ខ្លះ ច្បាប់​រដ្ឋ ឬ​ច្បាប់​សហព័ន្ធ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត ដូច​ជា​ផ្នែក​ 504 អាច​នឹង​ផ្តល់​ការ​ការ​ពារ​ក្នុង​កម្រិត​ខ្ពស់​ជាងកម្ម​វិ​ធី Title III។

ច្បាប់ ADA កំ​ណត់​និយម​ន័យ​ថា “ទី​តាំង​នៃ​ទី​​សាធារណៈទាំង​ឡាយ​” ដូច​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន និង​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​មិន​រក​ប្រាក់​ចំ​ណេញ​ ដែល​មាន​កម្ម​សិទ្ធិ ធ្វើ​ប្រតិ​បត្តិការ ឬ ជួលទី​តាំង ដែល​បើក​ទទួល​សាធារណជន​។ ទាំង​នេះ​រាប់​បញ្ជូល​ទាំង​ភោជនីយដ្ឋាន ហាងទំ​និញ​លក់​រាយ សណ្ឋាគារ មហោស្រពភាព​យន្ត សាលាឯក​ជន មជ្ឈមណ្ឌល​ពិពរណ៍ ការិយាល័យ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត លំ​នៅ​ដ្ឋាន​សម្រាប់​ជន​គ្មាន​ទី​លំ​នៅ ទី​តាំង​ស្តុកទំនិញឬចំ​ណត សួន​សត្វ ផ្ទះ​ធ្វើ​បុណ្យ​សព្វ មណ្ឌល​ថែ​ទាំ​ពេល​ថ្ងៃ និង​ទី​តាំង​លំ​ហែកាយ​នានា​ ដូច​ជា​ពហុកី​ឡា​ដ្ឋាន និង​ក្លិប​ហាត់​ប្រាណ​ជា​ដើម។ សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​ឯក​ជន​ទាំង​ឡាយ​ក៏​ស្ថិត​ក្រោម​ច្បាប​នេះ​ដែរ​។

ការ​រើស​អើង​ជា​ការ​ដក​ចេញ ការ​ធ្វើ​វិយោគ​កម្ម និង​ការ​ចាត់​ទុក​មិន​ស្មើ​គ្នា​ចំ​ពោះ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ពិការភាព​នៅតាម​ទី​សាធា​រណៈ។ នេះ​រាប់​បញ្ជូល​ទាំង​បរាជ័យ​ចំ​ពោះ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្នុង​គោល​នយោបាយ និង​ការ​អនុវត្ត (ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ថាជា “ការ​កែ​សម្រួល​សមស្រប” ឬ “ទី​សម​ស្រប” ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បុគ្គល​មាន​ពិ​ការ​ភាព​អាច​ទទួល​បាន​ដោយ​ស្មើ​ភាព​ចំ​ពោះ​សេវា​និង​អការ​​ក្រុម​ហ៊ុន។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ ក្នុង​ករណី​​ដែល​ពួក​គេ​មិន​កែ​សម្រួល​ជា​មូល​ដ្ឋាននូវ​​លក្ខណៈ​នៃ​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម​​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ ហើយ​មិន​មាន​​បន្ទុក​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​និងរដ្ឋ​បាល​ហួស​ហេតុ​ទេនោះ។

ការ​រើស​អើង​ក៏​រាប់​បញ្ចូល​ផង​ដែរ​នូវ​​បរាជ័យដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ “ជំ​នួយ​និង​សេវា​បន្ថែម” ក្នុង​ករណី​ចាប់​បាច់​ដើម្បី​ធានា​ដល់​ប្រ​សិទ្ធិ​ភាព​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ពិ​ការ​ភាព​។

ឧទាហរណ៍​នៃ​ជំ​នួយ​និង​សេវា​បន្ថែម​រួម​មាន​ អ្នក​បក​ប្រែ​ភាសា​សញ្ញា​ដែល​មាន​សមត្ថ​ភាព ការ​បម្លែង​សំ​ដី​ទៅ​ជា​អក្សរ​ភ្លាមៗ និង​អ្នក​ដែល​មាន​សមត្ថ​ភាព​អាន​ឲ្យ​ជន​ពិ​ការ​ភ្នែក​ស្តាប់ជា​ដើម។​ ពួក​គេ​ក៏​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ផ្តល់​ឯកសារ​ក្នុង​ទម្រង់​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ដូច​ជា​បោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ធំៗ ឬ​អក្សរ​ស្ទាប ឯកសារ​ដែល​អាច​ប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​កម្ម​វិធី​អាន​នៅ​លើ​អេ​ក្រង់ ឬ ខ្សែ​អាត់សម្លេង​នៃ​ព័ត៌​មាន​បោះ​ពុម្ព​ជា​ដើម​។ អាជី​វកម្ម​ទាំង​ឡាយ​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្តល់​នូវ​ជំ​នួយ​និង​សេវាកម្ម​​បន្ថែម​ទេ ក្នុង​ករណីដែល​​​អាជី​វកម្ម​ធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​នូវ​លក្ខណៈ​នៃ​ផលិត​ផល​ ឬ សេវាកម្ម ដែល​គេ​ផ្តល់ ឬ ដាក់​បន្ទុក​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​និង​រដ្ឋ​បាល​ច្រើន​ហួស​ហេតុ​នោះ​។

អ្នក​អាច​រក​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​ស្តី​ពី​ការ​រើស​អើង​ផ្នែក​ពិ​ការ​ភាព ការ​កែ​សម្រួល​សម​ស្រប និង​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ទំ​នាក់​ទំនង​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិ​ភាព​​ បាន​ពី​​ទីនេះ៖

គេហទំ​ព័ររបស់ ក្រសួងយុត្តិ​ធម៌​អា​មេរិក (U.S. Department of Justice)៖

 • ព័ត៌​មាន និង​ជំ​នួយ​ផ្នែក​បច្ចេក​ទេស​ស្តី​ពីច្បាប់ ADA៖  https://www.ada.gov/ta-pubs-pg2.htm
 • បណ្ណ​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិ​ភាព៖ https://www.ada.gov/effective-comm.htm

គេហទំព័រ​នាយកដ្ឋាន​លំនៅដ្ឋាន​និង​ការងារ​ស្មើភាព​រដ្ឋ​កាលីហ្វញ៉ា  (DFEH)៖

បុគ្គល​ម្នាក់​ដែល​មាន​ពិ​ការ​ភាព​អាច​​ប្រ​ឈម​នឹង​ការ​រើស​អើង ប្រ​សិន​បើ​​អង្គ​ភាពអា​ជី​វកម្ម​មាន​ការ​ពិ​បាក​ចេញ​ចូល​ជា​រូប​វ័ន្ន​។​ ច្បាប់ ADA និង​ច្បាប់​រដ្ឋ​កាលី​ហ្វ​ញ៉ា ផ្តល់​នូវ​ស្តង់​ដា​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម្រាប់​អគារ​ថ្មី និង​អគារ​ដែល​ត្រូវ​កែ​សម្រួល ហើយ​ទាម​ទារ​ឲ្យ​អង្គ​ភាព​អាជី​វកម្ម​ដក​ចេញ​នូវ​ឧបសគ្គ​ជា​រូប​វ័ន្ន​នានា​ចេញ​ពី​អគារ​កំ​ពុង​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ពេល​មួយសម​ស្រប​​ដែល​អាច​សម្រេច​ទៅ​បាន​។​ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​ស្តី​ពី​ស្ថាបត្យ​កម្ម​ច្រ​ចេញ​ចូល​បាន​នៅ​ទី​នេះ:

 • គេ​ហទំ​ព័រ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ច្រក​ចេញ​ចូល​សហរដ្ឋ​អា​មេរិក (U.S. Access Board)៖ www.access-board.gov
 • U.S. DOJ Small Business Primer: https://www.ada.gov/regs2010/smallbusiness/smallbusprimer2010.htm
 • គេហទំ​ព័ទផ្នែក​ស្ថាប​ត្យ​កម្ម​រដ្ឋ​កាលី​ហ្វញ៉ា (California Division of the State Architect)៖ http://www.dgs.ca.gov/dsa/Programs/progAccess.aspx
 • គេហទំ​ព័រគណកម្ម​ការ​ស្តី​ពី​ច្រក​ចេញ​ចូល​សម្រាប់​ជន​មាន​ពិ​ការ​ភាព​រដ្ឋ​កាលីហ្វញ៉ា (California Commission on Disability Access)៖ www.ccda.ca.gov

ការ​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​កែ​សម្រួល​សម​ស្រប​/ជំ​នួយ​និង​សេវាកម្ម​​បន្ថែម​

ទាំង​នេះ​ជា​ជំ​ហាន​ត្រូវ​អនុវត្ត​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​កែ​សម្រួល​មួយ​ដ៏​សម​ស្រប ឬ​ជំ​នួយ​និង​សេវា​កម​កម្ម​បន្ថែម​ពី​អង្គ​ភាព​អា​ជី​វកម្ម​៖

 1. សូម​សរសេរ​សំ​ណើ​សម្រាប់​ការ​កែ​សម្រួល​មួយ​ដ៏​សម​ស្រប​ / ជំ​នួយ​និង​សេវា​បន្ថេម​​បន្ថែម​។ សំ​ណើ​របស់​អ្នក​គួរ​តែ​ពន្យល់​នូវ​ចំ​ណុច​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
  • ពន្យល់​ថា​អ្នក​ជា​បុគ្គល​ម្នាក់​មាន​ពិ​ការភាព (អ្នក​​មិន​បាច់​បង្ហាញ​ពី​ឈ្មោះ​នៃ​ពិ​ការ​ភាព​របស់​អ្នកនោះ​ទេ)។
  • ដំ​ណើរ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ពិ​ការ​ភាព​របស់​អ្នក​មាន​ការ​ពិ​បាក​ក្នុង​ការ​ចេញ​ចូល ឬ​ទទួល​បាន​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍ពី​​ទំ​និញ ឬ​សេវា​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន។
  • ការ​កែ​សម្រួល​ជាក់​លាក់​ទាំង​ឡាយ / ជំ​នួយ​និង​សេវា​បន្ថែម​នានា​ដែល​អ្នក​មាន​តម្រូវ​ការ និង
  • ការ​បរិ​ច្ឋេទ​ដែល​អ្នក​រំ​ពឹង​ថា​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​ឆ្លើយ​តប។
 2. លើក​លែង​តែពិការ​ភាព​របស់​អ្នក និង​តម្រូវ​ការ​​សម្រាប់​ការ​កែ​សម្រួល / ជំ​នួយ​និង​សេវាបន្ថែម ដែល​អាច​មើល​ឃើញ ទទួល​បានលិខិត​គាំ​ទ្រ​ពី​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​របស់​អ្នក ឬ អ្នក​វិជ្ជាជី​វ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​។ លិខិត​នេះ​គួរ​តែ​ពន្យល់​ពី​មូល​ហេតុ​ដែល​អ្នក​មាន​តម្រូវ​ការ​ចំ​ពោះ​ការ​កែ​សម្រួល​ដែល​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​មូល​ហេតុ​ពិ​ការ​ភាព​របស់​អ្នក​។
 3. ប្រ​សិន​បើ​អាច សូមផ្ញើសំ​ណើ​ជា​លាយ​លក្ខ​ណ៍​អក្សរ​​របស់​អ្នក​ និង​លិខិត​គាំ​ទ្រទៅ​កាន់​ក្រុម​ហ៊ុន​។

លិខិតគំរូ​ធ្វើ​ការ​ស្នើ​សុំ​កែ​សម្រួល​សម​​ស្រប​ / ជំ​នួយ​និង​សេវវា​បន្ថែម និង​លិខិត​គាំ​ទ្រ​គំ​រូ​មាន​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ចុង​នៃ​បណ្ណ​ព័ត៌​មាន​នេះ​។

បណ្តឹង​រដ្ឋ​បាល

កម្ម​វិ​ធី Title III នៃ​ច្បាប់ ADA ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​ដោយ​ DOJ។ ច្បាប់ Unruh រដ្ឋ​កាលី​ហ្វញ៉ា ច្បាប់​ស្តី​ពី​បុគ្គល​មាន​ពិ​ការ​ភាព និង​ក្រម​រដ្ឋា​ភិ​បាល​មាត្រា 11135 ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​ដោយ DFEH។

ក្នុង​ករណី​អ្នក​ជឿ​ថា​អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេរើស​អើង អ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​រដ្ឋ​បាល​ទៅ​កាន់ DOJ ទៅ​តាម​ច្បាប់​សហព័ន្ធ ឬ​ទៅ​កាន់ DFEH ទៅ​តាម​ច្បាប់​រដ្ឋ​។​ ពាក្យ​បណ្តឹងទៅ​កាន់ DFEH ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​នៃ​ឥរយា​បទ​រើស​អើង​។  អ្នក​អាច​ដាក់​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ចំ​ពោះ​សេចក្តី​សម្រេច​របស់ DFEH ទៅ​កាន់​នាយក DFEH ក្នុង​រយៈពេល 10 ថ្ងៃ​នៃ​សេចក្តី​សម្រេច។ See 2 C.C.R. Section 10033.

បណ្តឹង​ចំ​ពោះ​កម្ម​វិធី​ Title III អាច​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ទៅ​កាន់ DOJ បាន​គ្រប់​ពេល​ទាំង​អស់​។  ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ អ្វី​ដែល​ប្រ​សើ​របំផុត​នោះ​គឺ​ត្រូវ​ឲ្យបាន​ឆាប់​តាម​​ដែល​​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន ព្រោះ​ថា​កា​រ​កន្លង​ផុត​ទៅនៃ​ពេល​វេ​លា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​រើស​អើង​កាន់​តែ​ពិ​បាក​បង្ហាញ​ភស្តុតាង​។ ព័ត៌​មាន​ទំ​នាក់​ទំ​នង​សម្រាប់ DOJ និង DFEH មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

បណ្តឹង​ទៅ​កាន់ DOJ៖
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Disability Rights Section – 1425 NYAV
Washington, D.C. 20530

ការ​ដាក់​ពក្យ​បណ្តឹង​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អន​ឡាញ៖ https://www.ada.gov/filing_complaint.htm

ទូរសព្ទ៖ (800) 514-0301
TTY៖ (800) 514-0383

បណ្តឹង​ទៅ​កាន់ DFEH៖
ការ​ដាក់​ពក្យ​បណ្តឹង​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អន​ឡាញ៖ https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
ទូរសព្ទ៖ (800) 884-1684
TTY៖ (800) 700-2320
តាម​ប្រៃសណីយ៍​៖ សូម​ទរ​សព្ទ​ទៅ​កាន់លេខ (800) 884-1684 និង​ស្នើ​សុំ​ទម្រង់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ដើម្បី​ព្រីន​ចេញ​និង​ផ្ញើ​ត្រឡប់​មក​វិញ​។  សូម​ផ្តល់​ពេល​វេលា​បន្ថែម​សម្រាប់​ការ​ផ្ទើ​រ​តាម​​ប្រៃយ​​ណីយ៍ និង​ការ​ដំ​ណើរ​ការ​និតិ​វិធី​។

សម្រាប់​ប្រ​ភេទ​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​ចំ​នួន ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឡើង​ទៅ​កាន់​អាជ្ញា​ធម៌ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ ឬ​ រដ្ឋ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត ឬ​ទីភ្នាក់​ងារ​សហព័ន្ធ​ដែល​មាន​​យុត្ថ​តិការ​ទៅ​លើ​​ប្រ​ភេទនៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​នោះ​។​ ឧទាហរណ៍ ឯកជន​ភាព​បណ្តឹង​ប្រ​ឆាំង​មន្ទី​រពេទ្យ​​ឯកជន អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជា​មួយ​នឹង​ការិយាល័យ​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ​របស់ក្រ​សួង​សេវាមនុស្ស​សហរដ្ឋ​អា​មេរិក​បាន​។​

បណ្តឹង​វិ​វាទ

ការ​រំ​លោភ​ច្បាប់​​ពិ​ភាក្សា​​ខាង​លើ​អាច​​ត្រូវ​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​តាម​រយៈ​ពាក្យ​បណ្តឹង​ឯកជន​។ ត្រូវ​ដឹង​ថា​​ ការ​កំណត់​របស់ច្បាប់​រឹតបន្តឺង​ទៅ​លើ​រយៈ​ពេល​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​វិ​វាទ និង​ត្រូវ​ដឹង​ថា​អ្នក​​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាត់​បង់​នូវ​ពាក្យ​បណ្តឹង​បាន​ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​មិន​​ប្តឹង​ទៅ​តាម​​ការ​កំ​ណត់​របស់​ច្បាប់​។ កាល​បរិច្ឆេទ​ទាំង​នេះ​អាច​មាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ត្រឹម​ពីរ​ឆ្នាំ​រាប់​ចាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​សកម្ម​ភាព​រើស​អើង​ត្រូវ​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ឡើង​​។ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ចង់​​បន្ត​បណ្តឹង​​នោះ អ្នក​គួរ​តែ​ពិ​ភាក្សា​ជា​មួយ​មេធា​វី​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​។

ប្រ​សិន​បើ​អ្ន​ក​ស្វែង​រក​សំ​ណង​ខូច​ខាត​ក្នុង​តម្លៃ​​ជា​ទឹក​ប្រាក់​តិច​ជាង $10,000 នោះ ជម្រើស​មួយ​ទៀត​គឺ​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ករណី​រើស​អើង​ទៅ​កាន់​តុលា​​សម្រាប់​បណ្តឹង​តូច​តាច​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន។ ការ​កំ​ណត់​របស់​ច្បាប់​​ពិ​ភាក្សា​ខាង​លើ​នឹង​អនុវត្ត​។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​មេ​ធា​វីបាន​ទេ​ក្នុង​ករណី​​អ្នក​ទៅ​ប្តឹង​នៅ​តុលា​ការ​សម្រាប់​បណ្តឹង​តូច​តាចក្នុង​មូល​ដ្ឋាននោះ​​។ នេះ​គឺ​ដំ​ណភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​ឯក​សារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​សិទ្ធិ​ពិ​ការ​ភាព​រដ្ឋ​កាលី​ហ្វ​ញ៉ា ដែល​ពន្យល់​ពី​ដំ​ណើរ​ការ​និ​តិ​វិធី​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្តឹង​តូច​តាច​សម្រាប់​ករណី​រើស​អើង​៖​ https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

លិខិត​គំ​រូ​​ដើម្បី​ស្នើសុំ​ការ​កែ​សម្រួល​សម​ស្រប​ / ជំ​នួយ និង​សេវា​បន្ថែម​

[កាល​បរិ​ច្ឆេទ]

គោ​រព​ជូន​ [ក្រុ​ម​ហ៊ុន]៖

ខ្ញុំ​សរសេរ​មក​នេះ​ដើម្បី​ស្នើ​សុំ [ការ​កែ​សម្រួល​សម​ស្រប / ជំ​នួយ​និង​សេវា​កម្ម​​បន្ថែម] សម្រាប់​ [ពិការភាពមួយ / ពិការ​ភាព​ច្រើន] របស់​ខ្ញុំ។

ខ្ញុំ [ជា / សូម​ធ្វើ​ជា] អតិ​ថិ​ជន [ក្រុម​ហ៊ុន]។ ដោយ​សារ​តែ​ពិ​ការ​ភាព​របស់​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​មាន​តម្រូវ​ការ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ [រាយនូវចំ​ណុច​ត្រូវ​​កែ​សម្រួល / ជំ​នួយ​​ឬសេវា​កម្ម​​បន្ថែម]។

[គ្រូពេទ្យ / ពេទ្យ​វិ​កល​ចរិត / ចិត្ត​វិទូរ / គ្រូ​ពេទ្យ​​ព្យា​បាល​ដោយ​ចលនា / បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច / គ្រូ​ពេទ្យ​​ព្យា​បាល​ដោយ​ប្រើ​សកម្ម​ភាព​ជាក់​លាក់​ផ្សេងៗ / បុគ្គល​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត (សូម​រៀប​រាប់)] បាន​ចាត់​ទុក​ការ​កែ​សម្រួល​សកម្ម​ភាព​ទាំង​នេះ​ថា​ចាំ​បាច់​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ពិ​ការ​ភាព​របស់​ខ្ញុំ​។ សូម​មេត្តា​ពិ​និត្យ​​លិខិត​ដូច​បាន​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ពី [វេជ្ជ​បណ្ឌិត ឬ ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ជំ​នាញ]។

ច្បាប់​សហព័ន្ធ​និង​រដ្ឋ​តម្រូវ​ឲ្យ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ទាំង​ឡាយ​ផ្តល់​នូវ​ការ​កែ​សម្រួល​សម​ស្រប / ជំ​នួយ ឬ សេវា​កម្ម​បន្ថែម សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​ពិ​ការ​ភាព​។ សូម​មេត្ត​ឆ្លើយ​តប​ចំ​ពោះ​សំ​ណើ​នេះ​ឲ្យ​បាន​​ត្រឹម​ [កាល​បរិ​ច្ឆេទ]។ សូម​មេត្ត​កុំ​ស្ទាក់​ស្ទើ​ក្នុង​ការ​ទាក់​ទង​មក​ខ្ញុំ​តាម​រយៈ [លេខ​ទូរ​សព្ទ​របស់​អ្នក និង / ឬ អ៊ី​ម៉ែល​] ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​​មាន​ជា​សំ​ណួរ​នោះ​។ សូម​អរ​គុណ។

ដោយ​ក្តី​គោ​រព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់

 

[ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​]
[អាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នក​]

 

គំ​រូ​លិខិត​គាំ​ទ្រ​

[កាល​បរិ​ច្ឆេទ]

គោ​រព​ជូន​ [ក្រុ​ម​ហ៊ុន]៖

ខ្ញុំ​​ជា [គ្រូ​ពេទ្យ / គ្រូ​ពេទ្យ​វិ​កល​ចរឹត / អ្នក​ចិត្ត​វិទូរ / គ្រូ​ពេទ្យ​ព្យា​បាល​ដោយ​ចល​នា​ / អ្នក​សង្គម​កិច្ច / គ្រូ​ពេទ្យ​ព្យា​បាល​ដោ​​​សកម្ម​ភាព​ជាក់លាក់​​ផ្សេងៗ] សម្រាប់ [ឈ្មោះ​] ហើយ​ខ្ញុំ​​ដឹង​ច្បាស់​ពី​លក្ខ​ខណ្ឌ​ស្ថាន​ភាព​ [របស់​គាត់/នាង​]។ [គាត់/នាង​] មាន​ពិ​ការ​ភាពដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​កម្រិត​លើ​មុខ​ងារ​ជាក់​លាក់​មួយ​ចំ​នួន។ ការ​មាន​កម្រិត​ទាំង​នេះ​រាប់​បញ្ចូល​​នូវ [រាយ​នូវ​ភាព​មាន​កម្រិត​​មុខ​ងារ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​កែ​សម្រួល / ជំ​នួយ ឬ​សេវា​កម្ម​បន្ថែម​]។

[ការ​កែ​សម្រួល​ /ជំ​នួយ ឬ សេវា​កម្ម​ដែល​​បាន​ស្នើ​ឡើងនេះ​] មាន​សារៈ​សំ​ខាន់​ណាស់​ដល់ [ឈ្មោះ] ដើម្បី [ស្នើ​សុំ / ដើម្បី​ទទួល​បាន​ដោយ​ស្មើ​​ភាព​ចំ​ពោះ​សេវា​កម្ម និង​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​របស់​] [ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន]។ [សូម​រៀប​រាប់​ថា​តើ​ការ​កែ​សម្រួល / ជំ​នួយ​ និង​សេវា​កម្ម នឹង​ជួយ​ ឬ​គាំ​ទ្រ​ដល់​បុគ្គល​រូប​នោះយ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ]។

សូម​ថ្លែង​អំ​ណរ​គុណ​ចំ​ពោះ​ការ​ផ្តល់ [ការ​កែ​សម្រួល​សម​ស្រប / ជំ​នួយ និង​សេវា​កម្ម​បន្ថែន] នេះ​ដល់ [ឈ្មោះ]។

 

ដោយ​ក្តី​គោ​រព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់
[ឈ្មោះ និង​តួនាទី]