برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کسب و کار و سایر "خدمات رفاهی عمومی"

Publications
#F110.16

برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کسب و کار و سایر "خدمات رفاهی عمومی"

این میخانه به شما درباره قوانینی می گوید که تبعیض بر اساس معلولیت را ممنوع می کند. این به شما درباره قوانینی می گوید که در مورد مشاغل باز برای عموم اعمال می شود. به شما می گوید تبعیض چیست. اگر کسب و کاری علیه شما تبعیض قائل شود، به شما می گوید که در مورد آن چه کاری می توانید انجام دهید. به شما حروف نمونه می دهد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

قوانین تبعیض به دلیل معلولیت فدرال و ایالتی

 قانون ایالت و فدرال اعمال تبعیض به دلیل معلولیت را از سوی صاحبان کسب و کار و سایر "مکان های رفاه عمومی" ممنوع کرده است عنوان III قانون آمریکایی های معلول (ADA) (بند 42 قانون اساسی ایالات متحده بخش های 12181‎ – 12189) تبعیض به دلیل معلولیت را از سوی تمامی مکان های رفاه عمومی ممنوع کرده است. بخش 504 قانون توانبخشی نیز تبعیض به دلیل معلولیت را برای کسب و کارهایی که بودجه فدرال دریافت می کنند، ممنوع می کند.

قانون حقوق مدنی اونرو کالیفرنیا (قانون مدنی بخش 51) و قانون افراد معلول (قانون مدنی بخش 54 – 55.32) تبعیض به دلیل معلولیت را از سوی تمامی مؤسسات تجاری ممنوع می کند. قانون دولت بخش 11135 تبعیض توسط صاحبان کسب و کار را که بودجه ایالتی دریافت می کنند، محدود می کند. هر گونه نقض قانون ADA نیز نقض قانون ایالتی محسوب می شود. با اینحال، در برخی شرایط قانون ایالتی یا سایر قوانین فدرال مثل بخش 504 ممکن است سطح بالاتری از حفاظت نسبت به عنوان III ارائه دهند.

قانون ADA، صاحبان کسب و کار و ارائه دهندگان خدمات غیرانتفاعی را که مالک یا واگذارکننده امکاناتی هستند که در اختیار عموم است، تحت عنوان "مکان های رفاه عمومی" تعریف می کند. اینها شامل رستورانها، خرده فروشی ها، هتل ها، سینماها و سالن های تئاتر، مدارس خصوصی، مراکز همایش، دفاتر پزشکان، پناهگاه های بی خانمان ها، دفاتر حمل و نقل، باغ وحش ها، مراکز مراسم تدفین و سوگواری، مراکز نگهداری روزانه و امکانات تفریحی مانند استادیوم های ورزشی و باشگاه های تناسب اندام هستند. خدمات حمل و نقل خصوصی نیز تحت پوشش هستند.

تبعیض عبارت است از محروم ساختن، جداسازی و رفتار نابرابر با افراد معلول در مکان های رفاه عمومی. این شامل امتناع از ایجاد تغییرات در سیاست ها و اقدامات (تحت عنوان "تغییرات منطقی" یا "رفاه معقول" نیز شناخته می شود) برای فراهم ساختن دسترسی برابر یک فرد معلول به خدمات و امکانات یک کسب و کار نیز می شود. این تغییرات در صورتی که ماهیت کالاها و خدمات کسب و کار را تغییر ندهند و همچنین بار مالی و اداری غیرمعقول بر صاحبان کسب و کار تحمیل نکنند، ضروری است.

تبعیض همچنین شامل امتناع از فراهم آوردن "کمک های جانبی و خدمات" در صورت لزوم جهت تضمین ارتباط مؤثر برای افراد معلول است.

نمونه هایی از کمک های جانبی و خدمات عبارتند از مترجمان خبره زبان اشاره، زیرنویس لحظه ای و افراد خبره برای خواندن متون برای افراد نابینا. همچنین این خدمات شامل ارائه اسناد در فرمت قابل دسترس مثل چاپ با حروف درشت یا بریل، اسنادی که با صفحه خوان سازگاری دارند یا ضبط صوتی اطلاعات چاپی نیز می شود. در صورتی که این کمک های جانبی و خدمات ماهیت کالاها و خدماتی را که صاحبان کسب و کار ارائه می دهند تغییر دهد یا بر آنها بار مالی و اداری غیرمعقول تحمیل کند، آنها موظف به ارائه این خدمات نیستند.

شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تبعیض به دلیل معلولیت، اصلاحات معقول و حق ارتباط موثر در اینجا پیدا کنید:

وزارت دادگستری ایالات متحده:

وبسایت سازمان اسکان و استخدام منصفانه (DFEH):

اگر یک کسب و کار به صورت فیزیکی قابل دسترس نباشد، یک فرد معلول ممکن است مورد تبعیض قرار گیرد. قانون ADA و قانون کالیفرنیا استانداردهای معماری را برای ساختمان های تازه ساز و تازه بازسازی شده ارائه داد که صاحبان کسب و کار را ملزم می کرد تا موانع را در ساختمان های موجود تا حدی که قابل اجراست حذف کنند. می توانید در اینجا اطلاعات بیشتری در خصوص قابلیت دسترسی در ساخت و ساز پیدا کنید:

 اعمال تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات

اینها قدم هایی است که باید در جهت اعمال تغییر منطقی یا ارائه کمک جانبی یا خدمات از سوی یک کسب و کار ارائه شود:

 1. یک درخواست برای اعمال تغییرات منطقی / ارائه کمک های جانبی یا خدمات بنویسید. درخواست شما باید مراحل زیر را توضیح دهد:
  • اینکه شما فردی معلول هستید (نیازی نیست نام معلولیت خود را ذکر کنید)؛
  • اینکه چگونه معلولیت شما توانایی دسترسی شما یا بهره بردن از کالاها و خدمات کسب و کار را محدود می کند؛
  • تغییرات خاص / کمک های جانبی و خدماتی که نیاز دارید؛ و
  • تاریخی که در آن تاریخ انتظار دارید جوابی دریافت کنید.
 2. در صورتی که معلولیت و نیاز شما برای اعمال تغییرات / دریافت کمکها و خدمات جانبی آشکار نیست، نامه ای جهت پشتیبانی از پزشک خود یا سایر دست اندرکاران درمانی دریافت کنید. این نامه باید دلیل نیاز شما را به تغییرات درخواستی به دلیل معلولیت شما شرح دهد.
 3. درخواست کتبی و نامه پشتیبانی خود را در صورت وجود به واحد کسب و کار موردنظر بفرستید.

در انتهای این برگه حقایق یک نمونه نامه درخواست برای اعمال تغییرات / دریافت کمکها و خدمات جانبی و یک نمونه نامه پشتیبانی آورده شده است.

شکایات اداری

عنوان III قانون ADA توسط وزارت دادگستری ایالات متحده DOJ اجرا می شود. قانون اونرو کالیفرنیا، قانون افراد معلول و بند 11135 قانون دولت توسط سازمان اسکان و استخدام منصفانه (DFEH) اجرا می شود.

اگر معتقدید در حق شما تبعیضی صورت گرفته است، می توانید به وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تحت قانون فدرال شکایت کنید، یا تحت قانون ایالتی به سازمان اسکان و استخدام منصفانه (DFEH) شکایت کنید. شکایات DFEH باید در ظرف مدت یک سال از تاریخ اعمال تبعیض انجام شود. می توانید ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور تصمیم DFEH به ناظر DFEH شکایت کنید. See 2 C.C.R. بخش 10033.

شکایات عنوان III می توانند در هر زمانی در دادگستری ایالات متحده DOJ انجام شوند. با اینحال، بهترین گزینه این است که اینکار در اسرع وقت انجام شود، چون گذشت زمان فرآیند اثبات تبعیض را ممکن است مشکلتر کند. اطلاعات تماس DOJ و DFEH در زیر آورده شده است.

شکایات دادگستری ایالات متحده DOJ:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
‎950 Pennsylvania Avenue, N.W.
بخش حقوق معلولین – 1425‎ NYAV
Washington, D.C. 20530‎

ثبت شکایت آنلاین: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm

تلفن: (800) 514-0301
تله تایپ: (800) 514-0383

شکایات  سازمان اسکان و استخدام منصفانه DFEH:
ثبت شکایت آنلاین: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
تلفن: (800) 884-1684
تله تایپ: (800) 700-2320
نامه نگاری: با شماره  (800) 884-1684تماس بگیرید و فرم شکایت مناسب را برای چاپ و تحویل دوباره درخواست نمایید. لطفاً زمان کافی برای پست و فرآیندهای مربوطه در نظر بگیرید.

برای برخی از انواع کسب و کارها، ممکن است امکان مطرح کردن شکایت نزد مقام مسؤول مجاز یا سازمانی در ایالت دیگر یا آژانس فدرال با اختیارات قضایی در مورد آن نوع کسب و کار وجود داشته باشد. برای مثال، شکایات در خصوص حریم خصوصی از بیمارستان های خصوصی را می توان در بخش  خدمات انسانی دفتر حقوق مدنی مطرح کرد.

دعوی قضایی

نقض قوانینی که در بالا شرح داده شد، ممکن است از طریق طرح دعوی خصوصی به اجرا درآید. لطفاً توجه کنید که اساسنامه های محدودیت، چهارچوب زمانی برای درخواست دعوی قضایی را محدود می کند‌و ممکن است به صورت بالقوه اگر در چهارچوب اساسنامه قابل اجرا عمل نکنید، دعوی خود را از دست بدهید. این مهلت های زمانی ممکن است فقط به کوتاهی دو سال از تاریخ اعمال تبعیض باشند. اگر مایل هستید طرح دعوی قضایی کنید، باید هرچه سریعتر با یک وکیل تماس بگیرید.

اگر به دنبال خسارت مالی کمتر از 10,000 دلار هستید، گزینه دیگر این است که در دادگاه دعوی های کوچک، پرونده اعمال تبعیض علیه خود را باز کنید. اساسنامه های محدودیت هایی که در بالا ذکر شد، اعمال می شوند. اگر به دادگاه دعوی های کوچک بروید، نمی توانید از وکیل استفاده کنید. در اینجا لینکی از نشریه سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا ارائه شده است که فرآیند استفاده از دادگاه دعوی های کوچک را در مورد پرونده های اعمال تبعیض شرح می دهد: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

 

نمونه نامه درخواست اعمال تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات

[تاریخ]

[مالک کسب و کار] محترم

بدینوسیله درخواست [اعمال تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات] را به دلیل [معلولیت / معلولیت ها] خود دارم.

 اینجانب [مایلم] مشتری [کسب و کار] باشم. به دلیل معلولیتم، نیازمند امکانات به شرح زیر هستم: [فهرست اعمال تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات]

 [پزشک / روانپزشک / روانشناس / درمانگر / مددکار اجتماعی / کار درمانگر / سایر افراد (توضیح دهید)] این امکانات / تغییرات را به دلیل معلولیتی که دارم، لازم تشخیص داده است. لطفاً به نامه ضمیمه از طرف [نام پزشک یا فرد متخصص] رجوع شود.

قانون فدرال و ایالتی صاحبان کسب و کار را ملزم می کند تا تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات را برای افراد معلول اعمال و ارائه دهند. لطفاً تا [تاریخ] به این درخواست پاسخ دهید. در صورت وجود هر گونه سؤال می توانید با اینجانب از طریق[شماره تلفن شما و/یا ایمیل] تماس حاصل فرمایید. متشکرم.

با احترام،

 

[نام شما]
[آدرس شما]

 

نمونه نامه پشتیبانی

[تاریخ]

[مالک کسب و کار] محترم

اینجانب [پزشک / روانپزشک / روانشناس / درمانگر / مددکار اجتماعی / کار درمانگر] ایشان [نام] هستم و با عارضه ایشان آشنا هستم. [ایشان] معلولیتی دارند که برخی محدودیت های عملکردی خاص برایشان ایجاد می کند. این محدودیت ها شامل [فهرست محدودیت های عملکردی که به دلیل آنها نیازمند اعمال تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات درخواست شده هستید] می شود.

[اعمال تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات درخواست شده] برای [نام] لازم است تا بتواند [برای خدمات و مزایای ][کسب و کار] تقاضا دهد / یا دسترسی برابر به آن خدمات داشته باشد. [توضیح دهید این تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات به چه صورت به فرد کمک می کند یا او را پشتیبانی می کند].

برای ارائه این [تغییرات منطقی / کمک های جانبی و خدمات] متشکرم.

 

با احترام،
[نام و عنوان]