កម្មវិធី IHSS រ៉ាប់រងលើសេវាជំនួយ វេជ្ជសាស្រ្ត

Publications
#F044.06

កម្មវិធី IHSS រ៉ាប់រងលើសេវាជំនួយ វេជ្ជសាស្រ្ត

តើសេវាពេទ្យជាអ្វី? តើខ្ញុំអាចស្វែងរកច្បាប់ស្តីពីសេវាពេទ្យនៅឯណា? តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាថាតើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការជា "សេវាគ្រូពេទ្យ"... ស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងនេះ និងច្រើនទៀត។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ​?

សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រគឺជាប្រភេទនៃសេវាកម្មដែលមានផ្តល់ជូន​នៅក្នុងកម្មវិធី​សេវាកម្មគាំទ្រតាមផ្ទះ​ (IHSS)។ សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រគឺជាការងារជំនាញដែលចាំបាច់ដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកទទួលសេវា​ IHSS។​1 ​សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រគឺជាសកម្មភាពដែលមនុស្សម្នាក់តែងតែអនុវត្តសម្រាប់ខ្លួនគេ មានដែនកំណត់មុខងាររបស់ពួកគេ។2 នៅក្នុងកម្មវិធី IHSS សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ IHSS ដែល​ត្រូវ​បានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីផ្តល់សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ ឬភារកិច្ចផ្សេងៗ។

វិធាន IHSS ពិពណ៌នាអំពីភារកិច្ចពេទ្យផ្សេងៗដូចជា៖

 • ការគ្រប់គ្រងថ្នាំ
 • ការធ្វើឱ្យមុតស្បែក
 • ការបញ្ចូលឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រចូលទៅក្នុងរន្ធនៅក្នុងខ្លួន
 • សកម្មភាពដែលតម្រូវឱ្យមាននីតិវិធីសម្លាប់មេរោគ ឬ
 • សកម្ម​ភាពផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឱ្យមានការវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើការបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ដោយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ3 សូមអានព័ត៌មានខាងក្រោមសម្រាប់ឧទាហរណ៍នៃសកម្មភាពទាំងនេះ។

សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រនឹងមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនទេ លុះត្រាតែសេវាទាំងនោះត្រូវបាន​បញ្ជា​​ចេញ​ដោយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដោយប្រើទម្រង់លេខ SOC 321។ សេវា​អម​វេជ្ជសាស្ត្រត្រូវតែផ្តល់ជូនតាមការណែនាំរបស់​អ្នកជំនាញថែទាំ​សុខភាពដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ។4 អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្ម។5 អ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជំនាញ​ថែទាំ​សុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សេងទៀត ដែលអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេ​បញ្ជា​ចេញសេវា​ជំនួយ​វេជ្ជស្ត្រ ដូចជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលបានចុះឈ្មោះ អ្នកព្យាបាល​រាងកាយ និង/ឬ​អ្នក​ព្យាបាល​ការងារ។

ដើម្បីទទួលបានសេវាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត អ្នកទទួលត្រូវតែផ្តល់ការយល់ព្រមជាដំណឹង។6 ការយល់ព្រមមានន័យថាអ្នកត្រូវតែផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានសេវាជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រដែលបញ្ជាដោយគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ អ្នកទទួល IHSS ក៏មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកជំនា​ញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ​ដែលបំពេញការបញ្ជាទិញតាមជំនួយរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត (Paramedical order)។7

ចំណាំ៖ ទម្រង់លេខ SOC 321 បច្ចុប្បន្ន (ដែលត្រូវបានពិភាក្សាបន្ថែមខាងក្រោម) កំណត់អ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិផ្តល់សេវាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តឲ្យ "គ្រូពេទ្យ/គ្រូពេទ្យវះកាត់" "គ្រូពេទ្យព្យាបា​លគ្រិចជើង" និង "ទន្តពេទ្យ"។ ការកំណត់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់តែប្រភេទទាំងបួននៃអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណមិនរួមបញ្ចូលជាមួយលក្ខន្តិកៈ IHSS ឡើយ។ DRC កំពុ​ង​តស៊ូមតិជាមួយ CDSS ដើម្បីកែសម្រួលទម្រង់បែបបទនេះ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីច្បាប់។

ឧទាហរណ៍នៃសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ

ច្បាប់ IHSS ផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៃសេវាពេទ្យ រួមមាន៖

 • ការគ្រប់គ្រងថ្នាំ ដូចជាថ្នាំគ្រាប់ និងការដាក់ថ្នាំទៅក្នុងអាហារ វត្ថុរាវ ឬក្នុងមាត់​របស់អ្នក​ទទួ​ល។8 នេះមិនរាប់បញ្ចូលជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាំដោយខ្លួនឯង​ឡើយ - សូមមើលខាងក្រោម។
 • ការចាក់ថ្នាំ9
 • បំពង់ច្រមុះ ឬបំពង់អាហារ G-Tube & ការថែទាំកន្លែងដាក់ stoma។ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ទទួលបានការបំបៅតាមបំពង់សម្រាប់សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ បុគ្គល​នោះ​នឹង​ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា "1" ក្នុងការរៀបចំអាហារ/ការសម្អាតអាហារ និងការទទួលទានអាហារ ពី​ព្រោះការផ្តល់អាហារតាមបំពង់គឺជាសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ។ 10
 • ការ​ថែទាំ​តាម​សរសៃ​ឈាម និង​ការ​បឺត​តាម​រយៈ​ការ​ឆ្លុះ​បំពង់​ខ្យល់ ឬ​តាម​ច្រមុះ និង​មា​ត់ រួម​ទាំង​ការ​បឺត​ចូល​តាម​បំពង់​ខ្យល់​ (យ៉ាង​ជ្រៅ)។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យ។ ប្រសិនបើជំនួយទាំងអស់ដែលត្រូវការរួមមានការថែទាំ tracheostomy និងការបឺត​ជញ្ជ​ក់ អ្នកទទួលគួរតែត្រូវបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទ "1" សម្រាប់ជំនួយផ្លូវដង្ហើម ពីព្រោះការថែទាំគឺជាសេវាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តជាជាងការដកដង្ហើម។11
 • ​ការថែទាំស្បែក និងមុខរបួសដែលត្រូវការដើម្បីព្យាបាល និងថែទាំដំបៅ decubitus ដូចជា គ្រែ ឬដំបៅសំពាធ ឬដំបៅដែលទាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានប្រវតិ្តកើតដំបៅសំពាធ ឬដំបៅផ្សេងៗ សូមពិនិត្យមើល​រាងកាយ​ដើម្បីដឹងពី "ចំណុចក្តៅ" ដែលអាចប្រែទៅជាដំបៅ decubitus។12
 • ការបញ្ចូលបំពង់បូម ការប្តូរបំពង់បូម ការសម្អាតថង់បង្ហូរទឹកនោម និងការកត់ត្រាមាតិកា ជំនួយដល់ការបង្ហូរនោម។ 13
 • ការវះកាត់ធ្វើរន្ធលាមកពីពោះវៀនធំ /ការបញ្ចូលទឹកបើកប្រហោងលាមក។ ប្រសិន​បើបុគ្គលម្នាក់អាចបញ្ចេញចោលដោយគ្មានជំនួយ និងប្រើបំពង់បូមដើម្បី​បត់ជើងតូច បុគ្គ​លនោះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងការថែទាំពោះវៀន ប្លោកនោម និងពេលមករដូវ។14
 • ការរំញោចឌីជីថលជាផ្នែកនៃកម្មវិធីពោះវៀន និងការចោលលាមកឌីជីថល។ 15
 • ការបញ្ចូលថ្នាំគ្រាប់ ឬការគ្រប់គ្រងថ្នាំបញ្ចុះលាមក។16
 • លំដាប់នៃលំហាត់ប្រាណចលនា (Range of Motion, ROM) រួមមានលំហាត់ប្រាណ​ដែល​បុគ្គល​ម្នាក់មិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបាន ដោយសារការកំណត់មុខងាររបស់ពួក​គេ និងកម្មវិធីព្យាបាល​តាមផ្ទះផ្សេងទៀតដែលចេញវេជ្ជ​បញ្ជាដោយអ្នកជំនាញ​ថែទាំសុខភាព។ RO​M និងកម្មវិធីព្យាបាលផ្សេងទៀតត្រូវតែផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវា IHSS ដែលត្រូវបានបណ្តុះ បណ្តាល ដោយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព ដើម្បីប្រើប្រាស់ការ​វិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្តល់សេវា IHSS ។ បញ្ហាគ្រប់គ្រងគឺជាកម្រិតនៃជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ​។​17

ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតនៃកិច្ចការដែល DRC ជឿថាអាចជាសេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ​ រួមមាន៖

 • ការសំអាតអនាម័យសួត (បុកតំបន់សួតខាងខ្នង និងទ្រូង​ដើម្បី​បន្ធូរការ​សម្ងាត់​)។
 • ការត្រួតពិនិត្យ និងជំនួយដែលបានផ្តល់តាមមូលដ្ឋានចាំបាច់ ដោយប្រើម៉ាស៊ីន​ដកខ្យ​ល់ C-PAP ឬម៉ាស៊ីន BiPAP ឬជំនួយក្នុងការដកដង្ហើម ឬការព្យាបាលដោយ​ប្រើបំពង់ខ្យល់។ ជំនួយអាចរួមបញ្ចូលការភ្ជាប់បំពង់ និងបំពង់ខ្យល់ ការលៃតម្រូវម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍​សម្អាត និងការពាក់ម៉ាស ឬធានាថានៅជាប់របាំង ។
 • ការត្រួតពិនិត្យដើម្បីកំណត់តម្រូវការសម្រាប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍ រួមទាំងថ្នាំដែល​ត្រូវ​បានផ្តល់ឱ្យតាមតម្រូវការជាជាងតាមកាលវិភាគ។
 • ការប្រើក្រែមឱសថចាំបាច់ដើម្បីព្យាបាលស្បែកដែលខូច កន្ទួល ការឆ្លងមេរោគ ឬផ្សិត​។
 • ការដុសខាត់ស្បែកដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺអូទីសឹម។
 • ការដាក់អ្នកដែលខ្វិនចូលទៅក្នុងស៊ុមឈរ។

តើខ្ញុំដឹងថាតើភារកិច្ចមួយគឺជា "សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ" ដោយរបៀបណា?

សំណួរខាងក្រោមអាចជួយអ្នកកំណត់ថាតើភារកិច្ច ណាមួយជាសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ៖

 1. តើសេវានេះត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញា ប័ណ្ណដែរឬទេ?
 2. តើភារ​កិច្ចជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រគឺ​ជា​អ្វី​មួយ​ដែល​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​សម្រាប់​អ្នកខ្លួន​ឯង ពុំនោះទេគឺ​សម្រាប់​កម្រិត​មុខងារមែនទេ?
 3. តើភារកិច្ចចាំបាច់ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដោយសារតែស្ថានភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តមែនទេ?
 4. តើភារកិច្ចនេះរួមបញ្ចូល៖
  1. ការគ្រប់គ្រងថ្នាំ
  2. ការធ្វើឱ្យមុតស្បែក
  3. ការ​បញ្ចូល​ឧបករណ៍​វេជ្ជ​សា​ស្រ្ត​ក្នុងរន្ធនៃ​រាងកាយ​
  4. តម្រូវឲ្យមាននីតិវិធីនៃការសម្លាប់មេរោគ ឬ
  5. ការប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យ (នេះមានន័យថាត្រូវយល់អ្វីមួយ និងត្រូវសម្រេចចិត្តថា​ត្រូវធ្វើអ្វី) ដោយផ្អែកលើការបណ្តុះបណ្តាល ឬការណែនាំពីក្រុមព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ ឬពីអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។18

គន្លឹះ៖ ប្រសិនបើសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំមិនតម្រូវឱ្យមានការបណ្តុះបណ្តាលពិសេសដោយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព ដើម្បីទទួលសេវាពីអ្នកថែទាំសុខភាព IHSS សូមពិចារណា​ថាតើភារកិច្ចនេះអាចត្រូវបានគ្របដណ្តប់ជាសេវាថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬទេ។

ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយថាបាទ/ចាសចំពោះសំណួរទាំងនេះ ភារកិច្ចនេះអាចជាសេវាជំនួយ វេជ្ជសាស្ត្រ។

តើកិច្ចការ IHSS អ្វីខ្លះអាចជាសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ ឬសេវាថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន?

មានភារកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងវិធាន IHSS ដែលអាចជាសេវាថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនឬសេវា​ជំនួយ​វេជ្ជសាស្ត្រ។ ភារកិច្ចទាំងនេះរួមមាន៖

1. ​​ ការគ្រប់គ្រងថ្នាំ៖

ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន

​ ជួយគ្រប់គ្រងថ្នាំផ្ទាល់ខ្លួន។ 19 នេះមានន័យថាអ្នកជំងឺអាចលេបថ្នាំដោយមានជំនួយ។ នេះអាចរួមមានការរំលឹកអ្នកទទួល IHSS ឱ្យលេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា និង/ឬវេជ្ជបញ្ជា និង​រៀបចំ Medi-sets ឬថ្នាំគ្រាប់កាត់ពាក់កណ្តាល។20

ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ

ការដាក់ថ្នាំក្នុងមាត់អ្នកជំងឺ ឬបុកវា ហើយដាក់ក្នុងអាហារ។ សម្រាប់ថ្នាំដែលត្រូវ​ផ្តល់​តាម​តម្រូវ​ការ កំណត់នៅពេលចាំបាច់ ការគ្រប់គ្រងថ្នាំតាមរយៈ ឱសថបញ្ចូល​តាម​ទ្វារបាត (suppository), ឧបករណ៍បាញ់ទឹកបញ្ចូល (nebulizer), ការប្រើប្រាស់ ឱសថ​ប្រេង (salve) នៅលើមុខរបួស ឬ​តាម​រយៈ បំពង់ G-tube ឬ បំពង់ N-G tube គឺទាំង​អស់​ហ្នឹងនឹងត្រូវបាន​គ្របដណ្តប់​ក្នុង​សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ។

2. លំដាប់ចលនា៖

ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន

ការត្រួតពិនិត្យ និងជំនួយដោយប្រើលំហាត់ប្រាណ ROM ឬការព្យាបាលដោយការ​ថែទាំ​​បានបង្រៀនដល់អ្នកជំងឺឱ្យធ្វើដោយខ្លួនឯង ដោយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព ដើម្បី​ស្ដារ​ចលនាចល័តដែលត្រូវបានកម្រិតដោយសារតែរបួស ការមិនប្រើប្រាស់ ឬជំងឺ។ លំហាត់កម្មវិធីព្យាបាលថែទាំ តម្រូវឱ្យមានលំហាត់ប្រាណដដែលៗ ដើម្បីរក្សាមុខងារ ធ្វើអោយការដើរបានប្រសើរឡើង រក្សាកម្លាំង ឬការស៊ូទ្រាំ។ លំហាត់អកម្មដើម្បីរក្សា​លំដាប់នៃចលនានៅក្នុងអវយ​វៈពិការ; និងការដើរជាជំនួយ។​21 អ្នកជំងឺគួរតែអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយសុវត្ថិភាពដោយខ្លួនឯង ហើយមិនតម្រូវឱ្យ​អ្នកថែទាំទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលពិសេសដើម្បីជួយនោះទេ។ ប្រភេទលំហាត់ប្រាណទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនទាំងនៅក្នុង និងក្រៅផ្ទះ ដោ​យមានជំនួយ ឬការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ IHSS។ ប្រសិនបើលំហាត់ប្រាណត្រូវបានផ្តល់ជូននៅខាងក្រៅផ្ទះ ពេលវេលាធ្វើដំណើរមិនអាចអនុញ្ញាតបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលវេលាដើម្បីជួយអ្នកជំងឺនៅក្នុង និងក្រៅរថយន្ត​អាចត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើចាំបាច់។22 លំហាត់ប្រាណគួរតែជួយបុគ្គលម្នាក់រក្សាអវយវៈឱ្យបត់បែន និងកាត់បន្ថយការកន្ត្រាក់ ឬសាច់ដុំពីការរឹតបន្តឹង។

ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ

ROM ឬកម្មវិធីព្យាបាលតាមផ្ទះផ្សេងទៀតដែលចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយអ្នកជំនាញថែទាំ​សុខភា​ព និងផ្តល់ដោយអ្នកថែទាំសុខភាព IHSS ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល​ដោយ​អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព ដើម្បីប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យដើម្បីផ្តល់ ROM ឬលំហាត់​ព្យាបាល​អាចត្រូវបានគ្របដណ្តប់ជាសេវាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត។

3. ការរៀបចំ និងការត្រដុសស្បែក៖

ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន

ជំនួយក្នុងការរៀបចំ និងការត្រដុសស្បែក រួមមានការត្រដុសស្បែកមនុស្ស ដើម្បី​ជម្រុញ​ចរាចរណ៍ឈាមរត់ និង/ឬការពារការរបកស្បែក។23 នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការត្រដុស

ក្រែមដែលមានជាតិថ្នាំ ឬគ្មានជាតិថ្នាំនៅលើស្បែក​របស់មនុស្ស នៅពេលដែលការបណ្តុះបណ្តាលដោយអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ហើយ​ការវិនិច្ឆ័យមិនតម្រូវឱ្យផ្តល់សេវានោះទេ​។

ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ

ជំនួយក្នុងការថែរក្សាស្បែកដែលខូច ការឆ្លងមេរោគ ការថែទាំមុខរបួស ដំបៅសំពាធ ឬដំបៅ decubitus និងការវាយតម្លៃនៃស្បែកដើម្បីកំណត់ "ចំណុចក្តៅ" ដែលអាច​ជា​បុព្វហេតុ​នៃ​ការ​រលាក​ស្បែក នឹងត្រូវបានគ្របដណ្តប់ក្រោមសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។

4. ការដកដង្ហើម៖

សេវាថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន

ជួយក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកបញ្ចូល (nebulizer) អុកស៊ីសែន ការរៀបចំ និង​ការ​សម្អាត​ម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមសម្ពាធវិជ្ជមានបណ្តោះអាសន្ន (IPPB) ឬម៉ាស៊ីន​សម្ពាធ​ខ្យល់​វិជ្ជមានបន្ត (CPAP) នៅពេលដែលមិនទាមទារឱ្យមានការបណ្តុះបណ្តាល​ពិសេ​ស និង/ឬការត្រួតពិនិត្យ​។24

ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ

ជួយដោយប្រើអុកស៊ីសែន ឬម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមផ្សេងទៀត ដែលបញ្ជាដោយវេជ្ជបណ្ឌិត​របស់អ្នក ដែល​អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំរបស់អ្នកត្រូវតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល​ពីអ្នក​ជំនាញថែ​ទាំ​សុខភាព​អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្ម IHSS។ ឧទាហរណ៍ ការត្រួតពិនិត្យ និងការផ្តល់ថ្នាំរួមជាមួយនិងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបាញ់​បញ្ចូល​ទឹក (nebulizer) លើមូលដ្ឋានដែលត្រូវការ។

5. ការថែរក្សាក្រចកដៃ/ក្រចកដៃ៖

សេវាថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន

ជំនួយក្នុងការថែរក្សាក្រចកដៃ និងក្រចកជើងត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយ IHSS ក្រោម​ការថែរក្សាសម្ផស្ស នៅពេលដែលសេវាកម្មនេះមិនត្រូវបានផ្តល់ជាសេវាជំនួយ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ប៉ុន្តែមិនគ្របដណ្តប់លើការកាត់ក្រចកទេ។25

សេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ

ជំនួយក្នុងការកាត់ក្រចកដៃ/ក្រចកជើង អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនជាសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ ប្រសិ​នបើអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណកំណត់ថាវាចាំបាច់។

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ទទួល​បាន​សេវា​ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រដែរឬទេ ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​មាន​អ្នកផ្ដល់សេវាជាប្តី​ប្រពន្ធ ឬ​ឪពុក ម្ដាយ?

បាទ/ចាស ប្រសិនបើអ្នកមានអ្នកផ្ដលសេវាជា ប្តី/ប្រពន្ធ ឬឪពុក ម្ដាយ អ្នកនៅតែអាច​ទទួលបានសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ។ ប្តីប្រពន្ធអាចផ្តល់សេវាជំនួយវេជ្ជសាស្ត្របាន។26 អ្នកផ្តល់សេវាជា ឪពុកម្ដាយ ក៏អាចផ្តល់ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្របានដែរ។27 អ្នកអាច​ពិនិត្យ​មើល​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​​របស់​យើង​អំពី​របៀប​មានសិទ្ធិ​ក្លាយ​ជា​អ្នកផ្តល់​ការថេទាំ​ក្នុងនាម​ជាឪពុកម្តាយ​ នៅទីនេះ​៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-self-assessment-and-fair-hearing-guide និងនៅទីនេះ​៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

តើខ្ញុំត្រូវបំពេញ និងបញ្ជូនទម្រង់បែបបទសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រដោយរបៀបណា?

អ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវតែបំពេញ និងចុះហត្ថលេខា​លើ​សំណើ​រសុំការបញ្ជា និងការយល់ព្រមពី IHSS - គឺទម្រង់បែបបទសេវាជំនួយ​វេជ្ជសាស្ត្រ មុនពេលសេវា​អម​វេជ្ជសាស្ត្រដែលអ្នកត្រូវការអាចត្រូវបានអនុម័ត​យល់ព្រម។ អ្នកអាចទទួលបានសំណើរ IHSS សម្រាប់ការបញ្ជា និងការយល់ព្រម - គឺទម្រង់បែបបទសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រនៅទីនេះ៖

https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC321.pdf. ទម្រង់អាចត្រូវបានបំពេញតាមអ៊ីនធឺណិត និងបោះពុម្ព​ចេញ។ ប្រសិនបើមិនមានកន្លែងទំនេរគ្រប់គ្រាន់នៅលើទម្រង់បែបបទទេ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក​គួរ​ពិនិត្យមើលប្រអប់ដែលនិយាយថា "ប្រសិនបើមានបន្តនៅលើសន្លឹកមួយផ្សេងទៀត សូម​ពិនិត្យមើលនៅទីនេះ" នៅខាងក្រោមនៃផ្នែក "មតិយោបល់បន្ថែម" នៃទម្រង់លេខ SOC 321 ហើយផ្តល់កំណត់ចំណាំបន្ថែមលើសន្លឹកមួយទៀត​។ អ្នក ឬអ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកក៏ត្រូវតែចុះហត្ថលេខា​លើទម្រង់​ដែលផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់កិច្ចការជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រដែលត្រូវអនុវត្តដោយអ្នកផ្តល់សេវា IHSS ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីឱ្យធ្វើដូច្នេះ។

មុនពេលទម្រង់លេខ SOC 321 ត្រូវបានបំពេញ អ្នកគួរតែនិយាយជាមួយអ្នកផ្តល់​សេវា​​របស់អ្នកអំពីការកំណត់មុខងាររបស់អ្នក ដែលរារាំងអ្នកមិនឱ្យបំពេញភារកិច្ច​ផ្នែកជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួនអ្នក និងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវការជំនួយ។ អ្នកគួរតែពន្យល់អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកថា ខោនធីនេះនឹងមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវា​ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រដែលអ្នកត្រូវការដោយមិ​នចាំបាច់មានវេជ្ជបណ្ឌិតបំពេញទម្រង់បែបបទលេខ SOC 321 នោះទេ។ អ្នកគួរតែនិយាយជា​មួយ​អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអំពីព័ត៌មានអ្វីដែលត្រូវបំពេញចូលទៅក្នុងទម្រង់នោះ។ ឧទាហរណ៍៖

 • ពិការភាព និងការកំណត់មុខងាររបស់អ្នក ដែលរារាំងអ្នកមិនឱ្យអនុវត្តសេវាជំនួយ​ វេជ្ជសាស្ត្រដោយខ្លួនឯង
 • ឈ្មោះសេវាកម្ម
 • ពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញសេវាកម្ម។ អាស្រ័យលើភារកិច្ចរបស់គ្រូពេទ្យ ពេ​លវេលាអាចរួមបញ្ចូលការដកឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈ ការលាងដៃ ពាក់ស្រោមដៃ ការក្រៀវ ឬសម្អាតកន្លែងរាងកាយសម្រាប់នីតិវិធីមួយ​ចំនួន​​ ដូចជាកន្លែងផ្ដល់ការចាក់ថ្នាំឱ្យ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃភារកិច្ចនេះ ប្រហែលជាត្រូវការពេលបន្ថែមសម្រាប់ការលាងសម្អាត​ឧបករណ៍ ដោះស្រោមដៃ អនុវត្តតាមការព្រមានឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាសកល​ក្នុងការបោះ​ចោល​​វត្ថុរាវ ឬវត្ថុធាតុដែលកខ្វក់ក្នុងរាងកាយ សម្អាតកន្លែងធ្វើការ ការលាងដៃ ការ​ទុក​របស់ចោល រួមទាំងការចាក់សោថ្នាំទុក។ ជួនកាលភារកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាកំណត់ត្រាផ្សេងៗ ដូចជាការសរសេរកត់ត្រា​នៅពេលផ្ដល់ថ្នាំតាមតម្រូវការ ហើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវផ្ដល់ថ្នាំ លទ្ធផលតេស្តជាតិស្ករ ពេលវេលាចាក់ថ្នាំដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។ល។
 • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពេលវេលាដែលត្រូវការ​ដើម្បីកំណត់​ជាពិសេស​ដោយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។
 • តើសេវានេះត្រូវផ្តល់ឱ្យញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា? ឧទាហរណ៍ ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃ​ ឬពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ
 • តើត្រូវផ្តល់សេវារយៈពេលប៉ុន្មាន ដូចជា 6 ខែ ឬមិនកំណត់?

​សម្គាល់៖ វិធាន IHSS មិនតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកខោនធីបំពេញ និង/ឬផ្តល់ទម្រង់បែបបទនេះដល់​វេជ្ជបណ្ឌិតនោះទេ។ អ្នកមានសិទ្ធិមានអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបំពេញទម្រង់បែបបទ និងផ្តល់ទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចទៅខោនធីដោយខ្លួនឯង។ អ្នកក៏អាចឱ្យអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបំពេញទម្រង់បែបបទនេះជាមុនបានដែរ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រគល់វាទៅឱ្យអ្នកធ្វើការតាមខោនធី​នៅពេល​វាយតម្លៃបន្ទាប់អំពីសេវាតាមផ្ទះរបស់អ្នក។ អ្នក ឬការិយាល័យរបស់អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអាចផ្ញើទម្រង់នេះ​​ទៅខោនធីដោយ​ផ្ទាល់​។ សូមចងចាំថាត្រូវថតច្បាប់ចម្លងនៃទម្រង់លេខ SOC 321 ​ដែលបានមពពេញរួចទុក​ដោយ​ខ្លួនឯងមុនពេលអ្នកប្រគល់វាទៅឱ្យខោនធី។

ដោយសារតែពេលវេលាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់សេវាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តត្រូវបានកំណ​ត់ដោយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ខោនធីមិនអាចបដិសេធ​នូវសេវាជំនួយ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ណាមួយ​ដែលអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបានបញ្ជាក្នុងទម្រង់លេខ SOC 321 នោះទេ។28 ជួនកាល បុគ្គលិកខោនធីអាចទូរសព្ទទៅអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្ន​ក​ដោយផ្ទាល់ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ពេល​វេលាសម្រាប់សេវាកម្មផ្សេងៗ និងភារកិច្ចជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ​​។ ការិយាល័យអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអាចជ្រើសរើសមិនឆ្លើយតបទៅបុគ្គលិក IHSS ខោនធី ឬសុំឱ្យពួកគេដាក់សំណួរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

សេវាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តគួរតែចាប់ផ្តើមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខោនធីទទួលបានទម្រង់បែបបទ លេខ SOC 321 ដែលបានបំពេញរួចហើយ។29 សេវាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តគឺផ្អែកលើតម្រូវការបុគ្គល និងមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួន​ឡើយ។30

តើទម្រង់បែបបទសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រត្រូវការជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរឬទេ?

ទម្រង់បែបបទជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រថ្មីគឺមិនត្រូវបានទាមទារជារៀងរាល់ឆ្នាំទេ។31 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់ IHSS អាចស្នើសុំទម្រង់បែបបទ​ជំនួយ​វេជ្ជសាស្ត្រថ្មីនៅពេលធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញ។ បញ្ហានេះច្រើនតែកើតឡើង ប្រសិនបើទម្រង់បែបបទសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រពីមុន បង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ។

ចុះប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធសេវាអម​វេជ្ជសាស្ត្រ ឬសេវាជំនួយ​វេជ្ជសាស្ត្រ​របស់​ខ្ញុំ​ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬបញ្ចប់?

ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខោនធីអំពីអត្ថប្រយោជន៍ IHSS របស់អ្នក អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យមានសវនាការយុត្តិធម៌រដ្ឋ។ មានកាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំនួនពីរដែ​លអ្នកត្រូវដឹងនៅពេលស្នើសុំសវនាការ។

រយៈពេលកំណត់ 90 ថ្ងៃ សម្រាប់ស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ

អ្នកមានពេលត្រឹមតែ 90 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹងអំពី​វិធាន​ការណ៍​រ​បស់ IHSS (“NOA”) ដើម្បីស្នើសុំសវនាការដើម្បីជំទាស់នឹងវិធានការណ៍​​ រ​បស់​ខោនធី ឬភា​ពអស​ក​ម្មដែលអ្នកមិនយល់ស្រប។ ត្រង់នេះ អ្នកអាចរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការស្នើសុំសវនាការ៖ https://www.cdss.ca.gov/hearingrequests. ប្រសិនបើអ្នកជឿថាអ្នកត្រូវការសវនាការនៅផ្ទះ អ្នកប្រហែលជាចង់ពិនិត្យមើល​ឡើងវិញនូវ ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើងដែលមានចំណ​​​ងជើងថា សំណើសុំ​ធ្វើសវនាការតាមផ្ទះ (R​ight to Request a Home Hearing) សម្រា​ប់​ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពីរបៀប ទទួលបានសវនាការតាមផ្ទះ តាមតំណភ្ជាប់៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/right-to-request-a-home-hearing

ជំនួយដែលបានបង់ប្រាក់រួច (Aid Paid Pending) កំពុងរង់ចាំសវនាការរបស់អ្នក​។

ជំនួយដែលបានបង់ប្រាក់រួច តែមិនទាន់បានផ្ដល់ជូន(Aid Paid Pending) គឺជាវិធាន​ដែល​រារាំង IHSS NOA របស់អ្នកពីការចូលជាធរមាន ខណៈពេល​ដែល​កំពុងរង់ចាំ​សវនាការ​របស់អ្នក ។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំសវនាការ មុនពេលការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង IHSS NOA របស់អ្នកត្រូវ​បានសន្មត់ថានឹងកើតឡើង នោះសេវាកម្ម IHSS របស់អ្នកនឹងបន្តនៅកម្រិតដូចគ្នា​រហូត​​ដល់ចេញលទ្ធផលពីសវនាការរបស់អ្នក។32 សេវា IHSS បង់ប្រាក់រួចហើយ ដែលកំពុងរង់ចាំជំនួ​យមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជា​ការ​បង់​​​ប្រាក់​លើសទេ បើទោះបីជាអ្នកមិនទទួលបានសវនាការ IHSS របស់អ្នកក៏ដោយ។ 33 ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន IHSS NOA ដែលកាត់បន្ថយ ឬបញ្ចប់​អត្ថ​ប្រយោជ​ន៍ IHSS របស់អ្នក ហើយអ្នកស្នើសុំសវនាការ មុនពេលការផ្លាស់ប្តូរ​នៅក្នុង IHSS NOA ត្រូវបានសន្មត់ថានឹងកើតឡើង នោះអត្ថប្រយោជន៍ IHSS របស់អ្នកនឹ​ង​មិនផ្លាស់ប្តូរការរង់ចាំសវនាការរបស់អ្នកនោះឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនស្នើសុំសវនាការ មុនពេលការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានសន្មតថាកើត​ឡើង​ទេ នោះ IHSS NOA នឹងចូលជាធរមាន។

តើ​​​អាច​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក​តាម​របៀប​ណា?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នក៖

 • ហៅទូរសព្ទទៅខ្សែទទួលរបស់ DRC តាមលេខ៖ 1-800-776-5746
 • ហៅទូរសព្ទទៅកាន់​ការិយាល័យតស៊ូមតិអំពីសិទ្ធិរបស់អតិថិជន (OCRA) តាមលេខ៖
  • Northern California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Southern California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

ធនធានតស៊ូមតិដោយខ្លួនឯង IHSS

អត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយការតស៊ូមតិដោយខ្លួនឯងរបស់ DRC IHSS៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

សេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន (IHSS)៖ ការណែនាំសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិ៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

 • 1. MPP § 30-757.191(b)។
 • 2. MPP § 30-757.191(a)។
 • 3. MPP §§ 30-757.19, 30-780.1(a)(9), ក្រមវិទ្យាស្ថាន និងសុខុមាលភាពរដ្ឋ California (California Welfare and Institutions Code) § 12300.1, និងក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋ California (California Code of Regulations), ចំណងជើង 22 § 51183(a)(9)
 • 4. MPP § 30-757.193
 • 5. MPP § 30-757.194
 • 6. MPP §§ 30-757.196 7. MPP § 30-757.192
 • 7. MPP § 30-757.192
 • 8. MPP § 30-757.191(c), ក្រមវិទ្យាស្ថាន និងសុខុមាលភាពរដ្ឋ California (California Welfare and Institutions Code) § 12300.1, និងលិខិតរបស់ខោនធីទាំងអស់[All County Letter (ACL)] 08-18, សំណួរ 17។
 • 9. MPP §§ 30-757.19(c), 30-780.1(a)(9), ក្រមវិទ្យាស្ថាន និងសុខុមាលភាពរដ្ឋ California (California Welfare and Institutions Code) § 12300.1, និងក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋ (California Code of Regulations), ចំណងជើង 22 § 51183(a)(9)
 • 10. MPP § 30-756.41. ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលសេវា IHSS ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ សូមមើល IHSS របស់ Disability Rights California ការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង និងការណែនាំអំពីសវនាការដោយយុត្តិធម៌ តាមគេហទំព័រ https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-self-assessment-and-fair-hearing-guide
 • 11. MPP § 30-756.42
 • 12. MPP § 30-780.1(a)(5)(A), California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 §§ 51183(a)(5)(A) និង 51350(h)(1)
 • 13. MPP § 30-757.14(a)(1), California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 § 51350(g), និង ACL 08-18, សំណួរ 12 និង សំណួរ 18។
 • 14. Id.
 • 15. Id.
 • 16. Id.
 • 17. MPP §§ 30-757.19(c), 30-780.1(a)(9), ACL 08-18, សំណួរ 21, California Welfare និង Institutions Code § 12300.1, និង California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 § 51183(a)(9).
 • 18. MPP §§ 30-757.19, 30-780.1(a)(9), California Welfare និង Institutions Code § 12300.1, និង California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 § 51183(a)(9)
 • 19. MPP § 30-757.14(i)
 • 20. MPP § 30-757.14(i)(1), និង California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 § 51183(a)(7)
 • 21. MPP § 30-757(g) និង California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 §§ 51183(a)(5)(A), (B), 51350(h)(2), និង ACL 08-18, សំណួរ 21
 • 22. ACL 08-18, សំណួរ 20
 • 23. MPP § 30-757.14(g), និង California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 § 51350(h)(1)
 • 24. MPP § 30-757.14(b), និង California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 § 51183(a)(8)
 • 25. MPP § 30-757.14(e)(3), California Code of Regulations, ចំណងជើង 22 §§ 51183(a)(2) និង 51350(f)
 • 26. MPP § 30-763.415(b)
 • 27. MPP § 30-763.456(e)
 • 28. MPP § 30-757.194
 • 29. MPP § 30-757.197
 • 30. MPP § 30-763.351
 • 31. ACL 08-18 សំណួរ 14។
 • 32. MPP § 22-072.5
 • 33. MPP § 30-768.111