ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT)៖ របៀបដែលអ្នកត្រូវបានបង្គាប់ឱ្យស្ថិតនៅក្នុង AOT

Publications
#7174.06

ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT)៖ របៀបដែលអ្នកត្រូវបានបង្គាប់ឱ្យស្ថិតនៅក្នុង AOT

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពី​របៀប​ដែល​បុគ្គល​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​​បង្គាប់​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ AOT។

ការព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​ក្រៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​ទទួលបានជំនួយ​ ហៅផងដែរថា AOT គឺ​ជា​ការព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យ​ដែល​បាន​បង្គាប់​ដោយ​តុលាការ​ សម្រាប់​អ្នកដែល​មាន​ពិការភាព​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​។  

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពី​របៀប​ដែល​បុគ្គល​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​​បង្គាប់​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ AOT។

អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប្រសិនបើ​ខោនធី​នោះ​បាន​សុំ​ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​យក​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សូម​សុំឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​

ទាំង​នេះ​គឺជា​​វិធានការ​នានា​សម្រាប់របៀប​ដែល​ចៅក្រម​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ស្ថិតនៅក្នុង​ AOT៖

1.   ខោនធី​សុំ​ឱ្យចៅក្រម​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួល​បាន​ AOT។1

 • នេះ​ហៅ​ថា​ សំណើសុំ​​។​
 • ខោនធី​មិនចេះ​តែ​អាច​ស្នើសុំ​ឱ្យ​តុលាការ​នៅក្នុងរដ្ឋ​នោះ​ចេញសេចក្តីបង្គាប់​ទៅអ្នកនោះទេ​។ ពួកគេត្រូវតែ​សាកសួរ​តុលាការ​កំពូល​ (Superior Court) នៅក្នុង​ខោនធី​ថាតើ​អ្នក​ស្ថិត​នៅទីណា​​​​ ​ឬដែល​ពួកគេ​មា​ន​​​មូលហេតុ​​គិត​ថា​អ្នកស្ថិតនៅ​ទីណា​​។​

2.   បុគ្គលម្នាក់ដែល​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយអ្នក​ ក៏អាច​​ស្នើសុំ​ឱ្យ​ខោនធី​ដាក់សំណើ​សុំ​ឱ្យអ្នក​ទទួល​យក​ AOT ប៉ុន្តែ​មិនមែន​បុគ្គលគ្រប់គ្នា​សុទ្ធតែ​អាច​ស្នើសុំ​ឱ្យខោនធីធ្វើ​ដូច្នោះបាន​ទេ​។2

 • នៅពេល​បុគ្គលម្នាក់ដែល​ជិត​ស្និទ្ធ​នឹង​អ្នក​ សុំ​ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​យក​ AOT នេះ​គឺ​មិន​ដូច​​គ្នា​ទៅនឹង​សំណើសុំ​នោះទេ​។ វា​គ្រាន់តែ​ជា​សំណើសុំ​​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ នៅពេលណា​ដែល​ខោនធី​សុំ​ឱ្យ​តុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលយក​ AOT។​
 • មានតែ​បុគ្គល​ដូចខាងក្រោម​ប៉ុណ្ណោះ​​ទើប​អាច​សុំឱ្យ​ខោនធី​ដាក់​សំណើ​សុំ​ឱ្យអ្នកស្ថិតនៅក្នុង ​AOT បាន​៖3
  • បុគ្គល​នោះ​មានអាយុ​ 18ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ និង​បុគ្គល​ដែល​រស់នៅជាមួយអ្នក​។
  • បុគ្គលនោះ​ជា​ឪពុកម្តាយ​ ប្តីប្រពន្ធ បងប្អូនបង្កើត​ ឬកូន ហើយ​ពួកគេ​មានអាយុ​ 18ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។
  • បុគ្គលនោះ​គឺជានាយកទីភ្នាក់ងារ​សាធារណៈ​និង​ឯកជន​ មន្ទីរ​​ព្យាបាល អង្គការ​សប្បុរសធម៌ ឬ​មន្ទីរ​ស្នាក់នៅ​ថែទាំ​​ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ​ដែលអ្នក​រស់នៅ និង​ទទួលបាន​សេវា​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​។
  • បុគ្គល​នោះ​ជា​ប្រធាន​មន្ទីរពេទ្យ​ដែលអ្នក​ចូល​សម្រាកព្យាបាល​នាពេលបច្ចុប្បន្ន​។​
  • បុគ្គលនោះ​គឺជា​អ្នកផ្តល់​សេវា​ព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​​ ឬ​ជា​បុគ្គល​ដែល​ត្រួតពិនិត្យ​ការព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់អ្នក​។4 អ្ន​កដែលត្រួតពិនិត្យ​​ ការព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់អ្នក​ អាច​ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​អ្ន​កផ្តល់សេវា​​សុខភាព​​ផ្លូវចិត្ត​របស់អ្នក​។ បុគ្គលនោះ​ត្រូវតែ​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ ​ទើប​អាច​ផ្តល់​ការព្យាបាល​សុខភាពផ្លូវចិត្ត​បាន​។
  • បុគ្គលនោះ​គឺជា​មន្ត្រីប៉ូលីស​ មន្ត្រីផ្នែក​ឃ្លាំមើល​ ឬ​មន្ត្រីផ្នែក​ព្យួរទោស​​។ មិនមែន​ឱ្យតែ​មន្ត្រី​ប៉ូលីស មន្ត្រី​​ផ្នែកឃ្លាំមើល​ ឬ​មន្ត្រី​ផ្នែកព្យួរទោស​ សុទ្ធតែ​អាច​សុំ​ឱ្យ​ខោនធី​ដាក់​សំណើ​សុំ​​​ឱ្យអ្នក​ទទួលយក​ AOT បាននោះទេ​។ មន្ត្រី​នោះត្រូវតែ​ទទួលបាន​ការ​ចាត់តាំង​ជូន​អ្នក​។
  • ចៅក្រម​តុលាការជាន់ខ្ពស់​ ក្នុងករណីដែលអ្នក​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ករណីនោះ​។

3.   នៅពេល​អ្នក​សុំ​ឱ្យខោនធី​ដាក់សំណើ​សុំឱ្យអ្នកទទួល​យក​ AOT ខោនធី​ត្រូវតែ​ស៊ើប​អង្កេត​ដើម្បី​ដឹង​ថា​តើ​ពួកគេ​គួរ​ដាក់សំណើសុំ​ឱ្យអ្នក​ទទួល​យក​ AOT ដែរឬអត់​។5

 • ខោនធី​មិនអាច​ធ្វើមិនដឹង​មិនឮចំពោះការស្នើសុំ​​របស់បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុង​ដាក់សំណើសុំ​ទៅអ្នក​​ ដោយ​មិន​ពិនិត្យ​មើលថា​តើពួកគេ​គួរតែ​ដាក់សំណើ​សុំ​ឱ្យអ្នក​ទទួល​យក​ AOT ដែរឬអត់នោះទេ​​។
 • អ្នកផ្តល់សេវា​ព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ​ អាចនឹង​ពិនិត្យ​តាមដាន​អ្នក​។ អ្នក​អាចនឹង​ត្រូវបាន​ពិនិត្យតាមដាន​ ប្រសិនបើ​​ខោនធីគិតថា​អ្នកមិនគួរ​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលយក ​AOT នោះទេ​។
 • ការពិនិត្យ​តាមដាន​​ដោយ​អ្នក​ផ្តល់សេវា​ព្យាបាលសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ គឺ​ជាអ្វីដែល​ខោនធី​ព្យាយាម​ធ្វើ​ មុនពេល​ពេលពួកគេ​ដាក់សំណើ​សុំឱ្យអ្នក​ទទួលយក​ AOT។​6 ប្រសិនបើអ្នក​មិនអនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកផ្តល់សេវា​ព្យាបាល​សុខភាព​​ផ្លូវចិត្ត​ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​អ្នក​នោះទេ ខោនធី​នៅតែ​អាច​ស្នើសុំឱ្យអ្នក​ទទួល​យក​ AOT។ នេះ​អាច​កើត​ឡើង​ ប្រសិនបើ​អ្នកផ្តល់សេវា​អាច​ធ្លាប់​បាន​ពិនិត្យតាមដាន​អ្នក​ និងបានព្យាយាម​ពិនិត្យតាមដានអ្នក​។7
 • បន្ទាប់ពិនិត្យ​តាមដាន​ ខោនធី​មិនអាច​រង់ចាំ​លើសពី​ 10ថ្ងៃ​ មុនពេល​ដាក់​សុំ​ណើសុំឱ្យអ្នកទទួល​យក​ AOT បានទេ​។8 ប្រសិនបើអ្នក​មិនបានអនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកផ្តល់សេវា​ពិនិត្យ​តាមដាន​អ្នកនោះទេ នោះខោនធី​មិន​អាច​​រង់ចាំលើសពីរយៈពេល​ 10ថ្ងៃ​​មុន​ការដាក់សំណើសុំ​អ្នក​ឱ្យទទួលយក​ AOT បានទេ​។​9

4.   ខោនធី​គ្រាន់តែ​អាចដាក់សំណើសុំ​ឱ្យអ្នក​ទទួល​យក​ AOT ប៉ុណ្ណោះ​ ប្រសិនបើអ្នក​មាន​ហេតុផល​ជឿ​ជាក់​ថា​ វាអាច​នឹង​ឱ្យអ្នក​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ក្រោមច្បាប់នោះ​​។​10

 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកដែល​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។
 • គ្រាន់តែ​ដោយសារ​ខោនធីគិត​ថា​អ្នក​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT និង​ដាក់​សំណើ​​សុំ​ AOT ជូនអ្នកប៉ុណ្ណោះ​ គឺ​មិនមែន​មានន័យថា​ពួកគេ​ត្រឹមត្រូវ ឬ​មានន័យថា​តុលាការ​នឹង​យល់​ស្រប​តាមពួក​​គេ​នោះទេ​។​

5.   ប្រសិនបើ​ខោនធី​ដាក់សំណើសុំ​ឱ្យអ្នក​ទទួល​យក​ AOT អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវីម្នាក់​។​11

 • ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់បង់​ជូន​ដល់មេធាវីនោះទេ​ អ្នក​អាច​សុំ​ឱ្យចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​

6.   ក្រោយពេល​ខោនធី​ស្នើសុំ​ឱ្យអ្នក​ទទួលយក​ AOT តុលាការ​នឹង​កំណត់កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​សវនាការ​ មិនលើស​ពី​ 5ថ្ងៃ​ គិតចាប់ពី​ពេល​ដែល​ខោនធី​បាន​ស្នើសុំ​។12

 • សៅរ៍ អាទិត្យ​ និងថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ មិនរាប់​បញ្ចូល​ទៅក្នុងរយៈពេល​ 5ថ្ងៃ​នោះទេ​។​
 • អ្នកនឹង​ទទួលបានការជូនដំណឹង​អំពីកាលបរិច្ឆេទ​សវនាការ​។
 • សម្រាប់ព័ត៌មាន​អំពី​សវនាការ​ និង​របៀប​រៀបចំ​ សូម​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែល​មានចំណង​ជើង​ថា​ “Your Rights if the County is Asking for AOT and AOT Hearings (សិទ្ធិ​នានា​ ប្រសិនបើ​ខោនធី​​កំពុងស្នើសុំ​ AOT និង​សវនាការ​ AOT)”។

7.   លើកលែងតែ​អ្នក​លះ​បង់សិទ្ធិសវនាការ​ ពុំនោះទេ​ អ្នកនឹង​ទទួលបាន​សវនាការ​ដែ​ល​ចៅក្រម​នឹង​សម្រេច​ថា​តើអ្នក​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ក្រោ​មច្បាប់ដែរឬអត់​។​13

 • “លះបង់សិទ្ធិ​” ​មានន័យថា​​ អ្នក​ជ្រើសរើស​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​មិន​ស្ថិត​នៅក្នុង​សវនាកា​រ​​។​ នេះ​អាច​កើត​ឡើងបាន​​ដោយ​សារអ្នក​និយាយ​ថាអ្នកមិនចង់ចូលរួម ឬ​ដោយសារ​ការ​មិន​បង្ហាញ​ខ្លួន​​ក្រោយពេល​តុលាការ​ព្យាយាម​អនុញ្ញាតឱ្យអ្នក​ដឹង​អំពីការធ្វើសវនាការ​។
 • អ្នកក៏អាច​បោះបង់សិទ្ធិ​របស់អ្នកផងដែរ នៅ​​ក្នុងការទទួលបាន​សវនាការ​ AOT និង​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​​​សម្របសម្រួល​​ជាមួយនឹង​ខោនធី។14 សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួល​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ដែលមាន​ចំណង​ជើងថា​ “Settlement Agreements (កិច្ច​ព្រមពៀង​សម្របសម្រួល)​”។
 • ប្រសិនបើអ្នក​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ក្រោមច្បាប់​នោះ ចៅក្រម​អាច​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលយក​ AOT សម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់​ 6ខែ​។15

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពី​តើ​សិទ្ធិ​ការ​ព្យាបាលរបស់អ្នក​មានអ្វីខ្លះនៅពេល​អ្នក​ស្ថិតនៅក្នុង​ AOT​​ អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើង​ថា​ “Your Treatment Rights While in AOT (សិទ្ធិព្យាបាលរបស់អ្នក​​ ខណៈ​ពេល​​​ស្ថិតនៅក្នុង​ AOT)”។

សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពី​របៀបដែល​ AOT ត្រូវបញ្ចប់​បន្ទាប់​ពីអ្នក​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT អ្នកអាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើង​ថា​ “How AOT Ends(តើ AOT បញ្ចប់​ដូចម្តេច)​”។

ព័ត៌មានបន្ថែម​

ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវការ​ព័ត៌មានបន្ថែម​ ឬ​មានសំណួរ​ អ្នកអាច​៖

 • សាកសួរ​មេធាវីរបស់អ្នក​។ អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ ប្រសិនបើខោនធី​បាន​ស្នើ​សុំ​ (បានដាក់​សំណើ​) ឱ្យ​តុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលបាន​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សូម​សុំឱ្យចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​
 • ទាកទងទៅកាន់​អ្នក​តស៊ូមតិ​ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺ​របស់ខោនធី​​។ ដើម្បីស្វែងរក​អ្នកតស៊ូ​មតិការពារសិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ​នៅកន្លែង​ដែលអ្នករស់នៅ​ (916) 504-5810 និង​ស្នើសុំ​អ្នកតស៊ូមតិការពារ​សិទ្ធិអ្នកជំងឺ​តាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក​ ឬ​ចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ​៖ https://www.disabilityrightsca.org/post/patients-rights-advocacy-directory
 • ទូរសព្ទ​ទៅកាន់​អង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រ​ញ៉ា (Disability Rights California) តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ​លេខ 800-776-5746។
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. WELF. & INST. CODE § 5346(b)(1)។ គ្រប់ផ្នែកនៃក្រមច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានដកស្រង់ខាងក្រោម គឺបានមកពីក្រមច្បាប់ស្តីពីសុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន (Welfare and Institutions Code)។
 • 2. § 5346(b)(2).
 • 3. § 5346(b)(2)(A)-(G).
 • 4. § 5346(b)(2)(E).
 • 5. § 5346(b)(3).
 • 6. § 5346(b)(5)(A).
 • 7. § 5346(b)(5)(B).
 • 8. § 5346(b)(5)(A).
 • 9. § 5346(b)(5)(B).
 • 10. § 5346(b)(3).
 • 11. § 5346(c).
 • 12. § 5346(d)(1).
 • 13. § 5346(d)(5)(B).
 • 14. § 5347(b)(1).
 • 15. § 5347(b)(1).