Tôi Có Thể Dùng Đồng Trả Chi Phí Của Mình Thế Nào Để Có Nhiều Dịch Vụ Tôi Cần Hơn?

Publications
#5596.05

Có một số cách khác nhau mà người cao tuổi và người khuyết tật có thể đủ điều kiện cho Medi-Cal. Ấn phẩm này sẽ tập trung vào trường hợp những người có thể nhận Medi-Cal theo chương trình Nhu Cầu Y Tế Cho Người Cao Tuổi-Khiếm Thị-Tàn Tật (ABD-MN). Theo chương trình ABD-MN của Medi-Cal, những người có thu nhập ở trên một mức nhất định có thể nhận Medi-Cal với một mức đồng trả chi phí (SOC).

Ấn phẩm này sẽ cung cấp những thông tin về cách thức những cá nhân này có thể dùng SOC của mình để mua những dịch vụ bổ sung mà họ cần để vẫn ở nhà của chính mình. Vui lòng ghi nhớ rằng còn có nhiều cách khác để họ có thể nhận Medi-Cal mà không cần khoản đồng trả chi phí.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.