Ինչպե՞ս կարող եմ օգտագործել Արժեքի իմ համավճարը՝ ստանալու ավելի շատ ծառայություններ, որոնց կարիքն ունեմ:

Publications
#5596.10

Գոյություն ունի մի քանի եղանակ, որոնց միջոցով տարեցները և հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են պայմանունակ լինել Medi-Cal-ի համար:  Այս հրատարակությունը կշեշտադրի անձանց, որոնք Medi-Cal են ստանում Բժշկական ծառայությունների կարիք ունեցող Տարեցների-Կույրերի-Հաշմանդամների (Aged-Blind-Disabled Medically Needy (ABD-MN)) ծրագրի շրջանակներում:  Medi-Cal ABD-MN ծրագրի շրջանակներում այն անձինք, որոնց եկամուտը գերազանցում է որոշակի գումարը, կարող են ստանալ Medi-Cal՝ արժեքի համավճարով (SOC): 

 

Սեղմեք ներքեւում, ամբողջական բեռնվող տարբերակի համար