តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ថ្លៃចំណាយរួមរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានសេវាផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំត្រូវការដែរឬទេ?

Publications
#5596.06

តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ថ្លៃចំណាយរួមរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានសេវាផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំត្រូវការដែរឬទេ?

ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ នឹង​ផ្តល់ព័ត៌មាន​អំពី​របៀប​ដែល​បុគ្គលទាំង​នោះ​ ​​​អាច​​​ទទួលបាន​ SOC របស់​ពួកគេ​​​ដើម្បីទិញ​សេវាកម្ម​បន្ថែម​ ដែលពួកគេ​អាចនឹ​ង​​ត្រូវការ​ដើម្បីបន្តស្នាក់​​​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​​របស់ពួកគេ​។​  សូម​ចំាថា មាន​វិធី​ខុស​ៗ​គ្នា​​ជា​ច្រើ​ន​ដែល​ពលរដ្ឋ​​​អា​ចទទួលបាន​សេវា​ Medi-Cal ដោយ​មិន​បាច់​មានថ្លៃ​​​ចំណា​យ​ រួម​។

ខ្លឹមសារសង្ខេប

មានវិធីផ្សេងៗ​​ជា​ច្រើន​ដែល​ពល​រដ្ឋ​​វ័យចំណាស់​ និង​បុគ្គល​​​ដែល​មាន​ពិការភាព​​ អាច​មានសិទ្ធិ​ទទួល​​បាន Medi-Cal។ ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​ នឹង​ផ្តោត​សំខា​​ន់​​លើ​បុគ្គល​​ដែល​ទទួល​បាន Medi-Cal ក្រោម​កម្មវិធី​​សម្រាប់ជនចាស់ជរា ជនពិការភ្នែក​ និង​ជន​ពិការដែល​មាន​តម្រូវការ​វេជ្ជសាស្ត្រ​​ (Aged-Blind-Disabl​e​d​ Medically Needy, ABD-MN)។​  ស្ថិត​​ក្រោមកម្មវិធី​ ABD-MN របស់ Medi-Cal បុគ្គល​ដែលមាន​​ប្រាក់​​ចំណូល​លើស​ពី​ចំនួនទឹក​ប្រាក់​​ណាមួយ ​​អាច​ទទួលបា​ន​សេវា​ Medi-Cal ​ដោយមាន​​ថ្លៃ​​​ចំណាយ​រួម​​ (share of cost, SOC)។​ 

ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ នឹង​ផ្តល់ព័ត៌មាន​អំពី​របៀប​ដែល​បុគ្គលទាំង​នោះ​ ​​​អាច​​​ទទួលបាន​ SOC របស់​ពួកគេ​​​ដើម្បីទិញ​សេវាកម្ម​បន្ថែម​ ដែលពួកគេ​អាចនឹ​ង​​ត្រូវការ​ដើម្បីបន្តស្នាក់​​​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​​របស់ពួកគេ​។​  សូម​ចំាថា មាន​វិធី​ខុស​ៗ​គ្នា​​ជា​ច្រើ​ន​ដែល​ពលរដ្ឋ​​​អា​ចទទួលបាន​សេវា​ Medi-Cal ដោយ​មិន​បាច់​មានថ្លៃ​​​ចំណា​យ​ រួម​។1

តើធ្វើដូចម្តេចទើប​ខ្ញុំដឹង​​បាន​អំពី​ប្រភេទ​​ SOC ​របស់​ខ្ញុំ​?

SOC គឺ​ជា​បរិមាណ​ទឹកប្រាក់ដែលបុគ្គល​​ម្នាក់​​ត្រូវបង់​​តាមការកំណត់​ជារៀង​រាល់​ខែ​​​នៅមុន​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​​ Medi-Cal ធ្វើការរាប់រង​លើ​សេវាកម្មណាមួយ​។​ បុគ្គល​​ទាំង​ឡាយ​​អាច​បំពេញ​បាន​តាម​លក្ខខណ្ឌ SOC ​ដោយ​ធ្វើ​​ការ​បង់ប្រាក់​ថ្លៃ​​​សម្ភារៈ/​បរិក្ខារ​​​​​និង​សេវា​វេជ្ជសាស្ត្រ​ តាមរយៈប្រាក់​​​​ចំណាយ​​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ​​​ បើទោះ​បីជា​វិក្កយបត្រ​ទាំងនោះ​មិនទាន់​បាន​ទូទាត់​ហើយ​ក៏ដោយ ឬ​ដោយ​​បង្ហាញ​វិក្កយបត្រ​វេជ្ជសាស្ត្រចាស់ៗ​ទៅ​ខោនធី​​​ដែល​​បុគ្គលនោះ​មានកាតព្វកិច្ច​ត្រូវបង់​ប្រាក់​ជូន​។​  

នៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់បំពេញតាម​លក្ខខណ្ឌ​ SOC របស់ Medi-Cal នៅពេល​ណាមួយអំឡុងខែ​នោះ​ បុគ្គលនោះ​នឹង​ទទួលបានសេវា​ ​Medi-Cal ក្នុង​ខែនោះ។​ ក្នុងខែ​​ដែលបុគ្គលណាម្នាក់​មិនបានបំពេញតាម​លក្ខខណ្ឌ​ SOC របស់ខ្លួន​ បុគ្គល​នោះ​នឹង​មិនទទួលបានសេវា​​ Medi-Cal ឡើយ​។ កម្មវិធី Medi-Cal ក៏នឹងបង់ប្រា​ក់​​បុព្វលាភរ៉ាប់រង​ផ្នែក B នៃ​កម្មវិធី​​​ Medicare របស់​បុគ្គលណាម្នាក់ផងដែរ​ ដែល​ទឹកប្រាក់នោះ​បាន​មក​ពី​មូលប្បទានបត្រ​របប​សន្តិសុខសង្គម​របស់​បុគ្គលនោះ​ នៅក្នុង​ខែណាមួយ​​ដែល​បុគ្គលនោះ​បំពេញតាម​​លក្ខខណ្ឌ SOC។​

ដើម្បីកំណត់សិទ្ធិទទួលបាន​ក្រោមកម្មវិធី ​ABD-MN Medi-Cal ការិយាល័យ Medi-​Cal ប្រចាំ​ខោនធីនោះ​​ នឹង​បូកបន្ថែម​ទឹកប្រាក់​សរុប​នៃ​​​​ប្រាក់ចំណូលដុល​រកបានពី​ការ​ងារ​ និង​ប្រាក់​ចំណូល​​​ក្រៅពី​ការងារ​​របស់បុគ្គលនោះ។​ ខោនធី​ កាត់​ប្រាក់ចំនួន​​ $20 ពីប្រាក់ចំណូល​​នក្រៅពីការងារ​ទាំង​អស់​​។​ សម្រាប់ប្រាក់​ចំណូល​រកបានពីការងារ​ ខោនធី​នឹង​កាត់​ប្រាក់ចំនួន​ $65 បន្ទាប់មក​ចែក​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​នៅសល់​​ពាក់កណ្តាល​។​ បន្ទាប់មក​ ខោនធីនឹង​បូកចំនួន​ទឹក​ប្រា​ក់​ទាំងពី​របញ្ចូលគ្នា​។​

បន្ទាប់​មកទៀត​ ខោនធី​នឹងកាត់​បុព្វលាភ​រ៉ាប់រង​លើ​​ផ្នែក​​​វេជ្ជសាស្ត្រ ទន្តសាស្ត្រ​ និង​ចក្ខុសាស្រ្ត​​​​​។​ ការគណនា​ទាំងនេះ​ នឹង​ចេញ​ជា​​តួលេខមួយដែល​ហៅ​ថា ​ប្រាក់​​​ចំណូលសុទ្ធ​ដែល​អាចរាប់បាន​​។​ ប្រសិនបើ​ចំណូល​របស់បុគ្គល​ណាម្នាក់​មាន​ចំនួនលើស​ពី​ចំនួនទឹកប្រាក់គោល​​ណាមួយ បុគ្គល​នោះ​នឹងទទួលបាន​ SO​C​​​។​ បន្ទាប់មក​ ខោនធី​នឹង​កាត់បន្ថយ​តម្រូវការ​ជួសជុលថែទាំ​ចេញពី​ប្រាក់ចំណូល​សុទ្ធ​​ដែល​អាច​រាប់​បាន​ ដើម្បីកំណត់​ពី​ SOC។ បច្ចុប្បន្ននេះ តម្រូវការ​ថែទំាំ​ជួស​ជុ​​ល​គឺមានចំនួន $600 ក្នុងមួយខែ សម្រាប់បុគ្គល​ម្នាក់ និង​ $934 ​ក្នុងមួយខែ​ សម្រា​​​​ប់​គូស្វាមីភរិយា​។​

តម្រូវការ​ថែទាំជួសជុល​ គឺជា​ចំនួនទឹកប្រាក់ដែល​បុគ្គលទាំង​ឡាយ​ទទួលបា​ន​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យរក្សា​ទុក​នៅក្រោម​​វិធាន​របស់​​ Medi-Cal នៅក្នុង​កម្មវិធី​ ABD-MN Medi-Cal។​ អ្វីៗដែល​មានចំនួន​លើស​ពីតម្រូវការនៃ​ការ​​ថែទាំ​ជួសជុល​គឺ​ជា SOC ហើយ​ត្រូវ​ទូទាត់​ប្រាក់​ទៅ​​តាម​ការ​កំណត់ ​មុនពេលដែល​ Medi-Cal នឹង​​ចាប់ផ្តើ​ម​​​ទូទាត់​​​ការចំណាយ​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ​នៅក្នុងខែ​នោះ។​​​

ឧទាហរណ៍​ ប្រសិនបើ​ប្រាក់ចំណូល​ដុល​​របស់អ្នក​​នៅលីវ​ម្នាក់មាន​​ចំនួន $1925.0​0 ដែល​ជា​ប្រាក់​ចំណូល​ក្រៅ​ពី​ការងារ​ នោះការគណនានេះ​​ ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​​ដូច​ខា​ង​ក្រោម​៖

$1,925.00 - $20 (ការកាត់ប្រាក់ចំណូល​រកបាន​ក្រៅពីការងារ) = $1,905.00

$1,905.00 - $600 (តម្រូវការ​ថែទាំជួសជុល​សម្រាប់​មនុស្សម្នាក់​) = $1,305.00

SOC មានចំនួន $1,305។​

តើ​ខ្ញុំ​ប្រើប្រាស់​ SOC របស់ខ្ញុំ​យ៉ាង​ដូចម្តេច​ដើម្បីទួលបាន​សេវា​​ច្រើន​​ បន្ថែមទៀត​?2

បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ​ដែល​​ទទួលបាន​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យប្រើ​ការចំណាយ​ដែល “ចាំបាច់​សម្រាប់​សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ​ និង​ការ​ព្យាបាល​​ដែល​ទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់​រដ្ឋ​ ប៉ុន្តែ​មិនបាន​រាប់​បញ្ចូល​ទៅក្នុងគម្រោង​​ [Medi-Cal របស់​រដ្ឋ​]” ដើម្បី​បំពេញតាម​លក្ខ​ខ​ណ្ឌ​​ SOC របស់​ពួកគេ​។​3 នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័ញ៉ា (California Department of Health Care Services, DHCS) បានចេញនូវ​សេចក្តី​ណែនាំ​អំពី​លិខិត​​​នាយក​សុខុមាលភាព​គ្រប់​ខោន​ធី​ទាំង​អស់លេខ 15-02 ដែល​អាចស្វែងរកបាន​តាមរយៈ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibili​t​y​​/Documents/ACWDL2015/ACWDL15-02.pdf។

សេវា​ថែ​​ទាំ​​​បុគ្គល​ក្រោមការ​ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន​ គឺ​ជា​ការ​ចំណាយ​​ដែល​អាចប្រើ​ប្រា​ស់​ដើម្បី​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​ SOC។​ សេវាថែទាំបុគ្គល​ ត្រូវមាន​ការ​​ចេញ​វេជ្ជ​បញ្ជា​​ពី​គ្រូពេទ្យ អ្នកគ្រប់គ្រងករណី​ជា​​គិលានុប្បដ្ឋាក​ ដែល​​វាយតម្លៃ​​ជាផ្នែក​មួ​យ​នៃ​ការវាយតម្លៃលើ​តម្រូវ​ការ​​​របស់ ​IHSS​​ (ប៉ុន្តែ​មិន​ផ្តល់​ជូន​​​ក្រោមកម្មវិធី IHSS​ នោះ​ទេ​) ឬ​មិនត្រូវ​បាន​រាប់បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផែនការថែទាំ​របស់អ្នក​ទទួល​ប្រយោជ​ន៍​ ​ទៅតាម​ការចាំបាច់​ដើម្បីការពារ​គាត់​មិនឲ្យ​​បញ្ជូនទៅកាន់​មន្ទី​រ​ថែទាំ​​រយៈ​ពេល​វែ​ង​​សម្រាប់ការព្យាបាល​ពិសេស​។​ សំណុំឯកសារ​ត្រូវបញ្ជាក់​ថា ​បុគ្គល​នោះ​អាច​ប​ន្ត​​ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ​របស់ខ្លួនបាន​ដោយ​​​សុវត្ថិភាព​ ​ដោយមាន​ការផ្តល់ជូន​នូវ​សេវា​ថែទាំជាលក្ខណៈ​​បុគ្គល​ និង/ឬ​ចំនួន​ម៉ោង​​ IHSS ដែល​បាន​​វាយតម្លៃ​។​4

អ្នកផ្តល់សេវា​ថែទាំអាចជា​សមាជិកណាមួយ​​នៅ​ក្នុង​​​គ្រួសារ​​។ អ្នកផ្តល់សេវាថែ​ទាំ​ ក៏អាច​ជា​អ្នកផ្តល់សេវារបស់ ​IHSS ផងដែរ ដែលពួកគេ​​ផ្តល់ការថែទាំ​ក្រៅពី​ចំនួ​ន​​ម៉ោង​ដែល​​បានបង់ប្រាក់​​សម្រាប់​កម្មវិធី​ IHSS។​ សេវា​ថែទាំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​​​​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​បំពេញតាម​​លក្ខខណ្ឌ​​ SOC របស់​ Medi-Cal​ អាច​មាន​ចំនួន​​លើ​ស​​ពី​ចំនួន​​ម៉ោង​​​​អតិបរមា​​ដែល​បាន​វាយតម្លៃ​រួច​​​សម្រាប់​កម្មវិធី ​IHSS ដរាបណា​​តម្រូ​វ​​​ការ​សម្រាប់​ចំនួន​ម៉ោង​នោះ​​ត្រូវបាន​ចងក្រងជា​ឯកសារ​។​ នេះ​អាចជាការ​កើន​ឡើ​​​ង​ជាបណ្តោះ​អាសន្ន​​ដែល​អ្នក​ទទួល​​ប្រយោជន៍​ ​ត្រូវការ​សម្រាប់​ការ​ចាកចេញ​​​ពី​មន្ទីរពេទ្យ​ ដែល​ពួកគេ​​មានបំណងមិនចង់​​ស្នាក់​នៅ​​ក្នុង​វេជ្ជស្ថាន​ថែទាំ​ ឬ​ចំនួន​ម៉ោង​បន្ថែម​នោះ​ ​​​អាច​បង្ហាញពី​ភាព​ចាំបាច់​យ៉ាង​សម​ស្រប​ដើម្បី​ជៀសផុត​ពីការ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងវេជ្ជសា្ថន​ថែទាំ​ នៅពេល​ដែលតម្រូវការ​ថែទាំ​របស់អ្នកទទួលផល​​មា​ន​​​ការកើនឡើង​។​

ឧទាហរណ៍ទី 1 (IHSS—​​តម្រូវការ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​​)៖

អ្នកនាង​​ A ទទួលបានការវាយតម្លៃ​ដោយ​ខោនធី​ថា​ មាន​តម្រូវ​ការថែទាំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ចំនួន​ 350 ម៉ោង​ក្នុងមួយខែ។​ នេះ​មាន​ន័យថា កម្មវិធី​​ IHSS របស់ខោនធី នឹង​បង់​ប្រាក់​សម្រាប់​ម៉ោង​អតិប្បរមា​ចំនួន 283 ម៉ោង​ក្នុង​មួយខែ​។​ នេះ​មានន័យថា​ ខោន​ធី​នេះ​បាន​ធ្វើការវាយតម្លៃ​លើ​អ្នកនាង​ A ថា​ មិនបាន​បំពេញតាម​លក្ខខណ្ឌ​​តម្រូវ​ចំនួន 67 ម៉ោង​។​  អ្នកនាង A អាច​ប្រើប្រាស់ SOC ដើម្បី​បង់ប្រាក់​ថ្លៃ​សេវា​​ចំនួន 67 ម៉ោង​បន្ថែម​ទៀត​ដែល​គេ​បាន​កំណត់​ថា​គាត់​ត្រូវ​ការ​។​ ប្រសិនបើគា​ត់​បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ​ SOC របស់​គាត់​តាម​រយៈ​​ការបង់ប្រាក់​សម្រាប់ចំនួន​ម៉ោង​ថែទាំបន្ថែមនោះ​ គាត់​នឹង​ទទួលបាន​សេវា​ Medi-Cal ហើយ Medi-Cal នឹងធ្វើ​កា​រ​​បង់ប្រាក់សម្រាប់​ចំនួន​ម៉ោង​ IHSS ដែលបាន​អនុម័តរួច​​។

ឧទាហរណ៍​ទី 2 (IHSS—ការថែទាំដិត​ដល់​​សម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ)៖

អ្នកនាង A​ ទទួលបាន​ IHSS ចំនួន 150 ម៉ោង​ក្នុង​មួយខែ​។​ ប៉ុន្តែ​​អ្នកនាង A មាន​តម្រូវការការថែទាំ​ដោយគ្រូពេទ្យ​ ជា​ប្រចាំ,5 រាប់ទាំង​តម្រូវការ​សម្រាប់មនុស្ស​ណា​​ម្នាក់​​ដើម្បី​​ផ្តល់ការថែទាំមិនមែន​​វេជ្ជសាស្ត្រ​ ការគ្រប់គ្រង​ និងទំនាក់​ទំនងសង្គម​​ (ការថែទាំដិត​ដល់​​​សម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ​)។​ ទោះបីជា​កម្មវិធី​ IHSS គឺជា​កម្មវិធី​ផ្តល់សេវាម្តង​សម្រាប់​​កិច្ច​ការ​មួយ​​​ក៏ដោយ តែ​អ្នកនា​ង A អាចប្រើប្រាស់ SOC របស់គាត់សម្រាប់​ការថែទាំ​ដិតដល់​​សម្រាប់​ មនុស្សពេញវ័យ។6 អ្នកនាង A ចាំបា​​​ច់​ត្រូវ​ស្នើសុំ​លិខិត​ពីគ្រូពេទ្យ​ដែល​​​ពន្យល់ថាការថែទាំដិត​ដល់​​សម្រា​ប់​មនុ​ស្ស​​ពេញវ័យ​ គឺ​ ជាសេវាកម្ម​វេជ្ជសាស្ត្រ​និងការ​​ព្យាបាល​ដែល​ចាំបាច់សម្រាប់​គាត់។ 

ឧទាហរណ៍ទី​ 3 (ឱសថ​គ្មានវេជ្ជបញ្ជា និង​គ្រឿ​ង​បរិក្ខារ​​)៖ 

អ្នកនាង A ទទួលបានវេជ្ជបញ្ជា​ឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថ​ដែល​គ្មាន​​វេជ្ជបញ្ជា​ពីគ្រូពេទ្យ​គាត់​ ​​ដែល​ Medi-Cal មិនបាន​រាប់រង។​ គាត់​ក៏ត្រូវការ​ការផ្គត់ផ្គង់ខោទឹក​នោម​​បន្ថែ​ម​ទៀត​ផងដែរ​​​ ក្រៅពី​អ្វីដែល​ Medi-Cal បាន​អនុញ្ញាត​។​ គាត់​អាចប្រើប្រាស់ SOC របស់គាត់​ដើម្បីបង់ប្រាក់​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ឱសថនោះ​ ឲ្យ​តែ​​​គ្រូពេទ្យ​​​របស់គាត់​​ចេញ​វេជ្ជបញ្ជា​ទៅតាមការចាំបាច់​ដើម្បីព្យាបាល​ស្ថានភាពជំងឺ​របស់​​គាត់​​។​  គាត់​អាចប្រើប្រាស់​ SOC របស់គាត់​ ដើម្បី​បង់ប្រាក់​សម្រាប់​​ការផ្គត់ផ្គង់​ខោទឹក​នោម​បន្ថែម​ទៀត​​។​ 

ឧទាហរណ៍ទី​ 4 (សេវាអនុគ្រោះសិទ្ធិ​ពី​​វេជ្ជស្ថាន​​​ថែទាំបន្ថែម)៖

អ្នកនាង​ A ទទួលបានសេវាថែទាំដោយគ្រូពេទ្យ​តាមរយៈការអនុគ្រោះសិទ្ធិ​ពី​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​ធ្ងន់​និង​​មន្ទីរថែទាំ (Nursing Facility Acute Hospital, NF/AH) ក្នុងកម្រិត​នៃ​ការ​ថែទាំ NF-B ដែលមានន័យ​ថា ​​គាត់​​មាន​ថវិកា​ចំនួន $48,180 ក្នុងមួយឆ្នាំ​ ដែល​គាត់ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ទទួលបាន​ម៉ោង​​​ថែទាំ​ដោយ​គ្រូពេទ្យចំនួន​ប្រហែល​ 12 ម៉ោង​។​  ទោះយ៉ាង​ណាក៏ដោយ គាត់​នៅ​ត្រូវការ​ជំនួយបន្ថែមទៀត​។​  អ្នកនាង A អាចប្រើប្រាស់ SOC របស់គាត់​ដើម្បី​បង់ប្រាក់​សម្រាប់ការថែទាំជាប្រចាំ​សម្រាប់​មនុស្ស​​ពេញវ័យ​។​ អ្នកនាង A ចាំបាច់ត្រូវ​ស្នើ​សុំ​​លិខិត​ពីគ្រូពេទ្យ​ដែល​​​ពន្យល់ថាការថែទាំដិត​ដល់​​សម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ​ គឺ​ ជា​សេវាកម្ម​វេជ្ជសាស្ត្រ​និងការ​​ព្យាបាល​ដែល​ចាំបាច់សម្រាប់​គាត់។ 

ឧទាហរណ៍ទី 5 (ការព្យាបាលដោយ​ចលនា​)៖

គ្រូពេទ្យ​របស់​អ្នកនាង A បានកំណត់ថា ​គាត់​ត្រូវ​ការ​ការព្យាបាល​ដោយ​ចលនា​​​ជា​បន្ត​ ក្រៅពី​អ្វីដែល ​Medi-Cal ឬ Medicare បានរាប់រង។​  អ្នកនាង A អាចប្រើ​ប្រា​ស់​ SOC ដើម្បី​បង់ប្រាក់​សម្រាប់​សេវាព្យាបាល​​ដែល​ផ្តល់ជូននៅតាម​មន្ទីរ​ពេ​ទ្យ​​ មន្ទីរពេទ្យស្តារនីតិសម្បទា និង​គ្លីនិកសម្រាប់អ្នកជំងឺ​ក្រៅ។​ អ្នកនាង A នឹងចាំបា​ច់​​ត្រូវ​ស្នើសុំ​លិខិត​ពីគ្រូពេទ្យ​ដែល​​ពន្យល់ថាការព្យាបាល​​ដោយ​ចលនា​​ គឺ​ ជា​សេវា​ក​​​​​ម្ម​​វេជ្ជសាស្ត្រ​និង​ការ​ព្យាបាល​ដែលចាំបាច់សម្រាប់​គាត់។ 

ឧទាហរណ៍ទី 6 (វេជ្ជស្ថានថែទាំ​)៖

សូមមើលការបោះពុម្ភផ្សាយរបស់ DRC ស្តីពីការប្រើប្រាស់ SOC របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ៖  ការប្រើប្រាស់ចំណែកនៃថ្លៃដើម Medi-Cal របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

  • 1. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកអាចគិតពិចារណាចូលរួមបាន (ដូចជា កម្មវិធី A&D FPL, កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជនពិការមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ 250% និងកម្មវិធីបន្តសេវា Medi-Cal និងកម្មវិធីដទៃផ្សេងទៀត) សូមមើលប្រភពឯកសារដូចខាងក្រោម៖ http://wclp.org/advocate-resources/manuals-2/2016-health-care-guide/ http://www.canhr.org/factsheets/medi-cal_fs/html/fs_ADFPLP.htm http://www.healthconsumer.org/Medi-CalOverview2008Ch2.pdf http://www.healthconsumer.org/New_Health_Law_CA_IssueBrief_2_Final.pdf http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm
  • 2. សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ SOC របស់អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរថែទាំ សូមមើលឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយលេខ 5597.01 របស់យើង ដែលនឹងចេញផ្សាយនាពេលខាងមុខ
  • 3. 42 CFR § 435.831(e)(2).
  • 4. លិខិតនាយកសុខុមាលភាពគ្រប់ខោនធីទាំងអស់ លេខ៖ 15-02 ថ្ងៃទី12 ខែមករា ឆ្នាំ2015។ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL2015/ACWDL15-02.pdf
  • 5. លិខិតនាយកសុខុមាលភាពគ្រប់ខោនធីទាំងអស់ លេខ៖ 15-02 ថ្ងៃទី12 ខែមករា ឆ្នាំ2015។ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL2015/ACWDL15-02.pdf សូមមើលផងដែរនូវលិខិតនាយកសុខុមាលភាពគ្រប់ខោនធីទាំងអស់ លេខ 90-11 ដែលអនុវត្តនីតិវិធី Hunt v. Kizer;
  • 6. នោះដោយសារតែកម្មវិធីថែទាំជាប្រចាំសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃការអនុគ្រោះសិទ្ធិលើសេវាថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS)។ WPCS គឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុគ្រោះសិទ្ធិលើសេវានៅតាមមន្ទីរថែទាំ និងសេវាកម្មតាមសហគមន៍ (NF/AH) ដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការតាមផ្ទះ សុខុមាលភាព និងស្ថាប័នរបស់ DHCS ផ្នែក 14132(t), 14132.97។