Thông Tin Khách Hàng về Chương Trình Người Đại Diện Nhận Thanh Toán của Sở An Sinh Xã Hội

Publications
#5561.05

Thông Tin Khách Hàng về Chương Trình Người Đại Diện Nhận Thanh Toán của Sở An Sinh Xã Hội

Quán rượu này cho bạn biết về những người được trả tiền đại diện. Những người được trả tiền đại diện giúp bạn lập ngân sách và chi tiêu các khoản thanh toán An sinh xã hội của bạn. Quán rượu cho bạn biết họ làm gì. Quán rượu cho bạn biết ai quyết định bạn cần. Nó cho bạn biết phải làm gì nếu họ đang lạm dụng tiền của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Người đại diện nhận thanh toán là gì?

Người đại diện nhận thanh toán là một người nào đó được Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, SSA) chọn để giúp quý vị dự thảo ngân sách và chi tiêu số tiền An Sinh Xã Hội của quý vị. Làm sao để quý vị biết nếu quý vị có người đại diện nhận thanh toán? Quý vị sẽ hưởng các khoản phúc lợi hằng tháng gọi là SSI hoặc SSDI và SSA chọn một người nào đó kiểm soát các khoản thanh toán phúc lợi cho quý vị.  Người đại diện nhận thanh toán có thể là một cá nhân hoặc một cơ quan.

Người đại diện nhận thanh toán phụ trách việc gì?

Nếu quý vị có người đại diện nhận thanh toán, họ phải giúp quý vị sử dụng các phúc lợi SSDI và/hoặc SSI để đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Các phúc lợi được thanh toán cho người đại diện nhận thanh toán đó sẽ được sử dụng cho quý vị. Người nhận thanh toán có trách nhiệm đảm bảo rằng số tiền này được sử dụng để chi trả cho các nhu cầu quan trọng nhất của quý vị. Các nhu cầu này có thể bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, thực phẩm, quần áo, chi phí y tế và nha khoa cùng những đồ dùng chăm sóc cá nhân của quý vị (chẳng hạn như: bàn chải đánh răng, lược và xà phòng).

Nếu vẫn còn dư tiền sau khi chi trả cho các nhu cầu cơ bản của quý vị, người đại diện nhận thanh toán có thể sử dụng số tiền còn lại đó để thanh toán hết các hóa đơn của quý vị, thanh toán cho các hoạt động giải trí mà quý vị thích tham gia hoặc cấp tiền tiêu vặt cho quý vị. Người nhận thanh toán phải lưu giữ hồ sơ chi tiết về những khoản chi phí họ sử dụng phúc lợi của quý vị để thanh toán và báo cáo nội dung này cho SSA.

Người nhận thanh toán của quý vị cũng có thể giúp quý vị tiết kiệm để mua những món đồ quý vị thích. Quý vị và người nhận thanh toán nên gặp nhau mỗi tháng hoặc lâu hơn để trao đổi về việc quý vị có cần mua bất cứ sản phẩm nào đặc biệt hoặc đắt tiền không.  Người nhận thanh toán phải giúp quý vị tiết kiệm tiền để mua các sản phẩm đặc biệt này.

Người đại diện nhận thanh toán của tôi được chọn như thế nào?

Người đại diện nhận thanh toán của quý vị phải là người biết quý vị và muốn trợ giúp quý vị. Họ phải là người gặp quý vị rất nhiều và hiểu được những nhu cầu của quý vị. Một số lựa chọn có thể là thành viên gia đình, bạn bè hoặc người giám hộ hợp pháp. Ngoài ra, lựa chọn có thể là một tổ chức chẳng hạn như nhà chăm sóc nội trú nơi quý vị đang sinh sống.

Nếu quý vị muốn một người nào đó trở thành người nhận thanh toán của quý vị, quý vị có thể yêu cầu SSA chính thức chọn người đó làm người nhận thanh toán của quý vị. SSA sẽ cung cấp đơn đăng ký cho người đó và kiểm tra lý lịch của họ để đảm bảo rằng họ sẽ thực hiện những điều tốt nhất cho quý vị.

Nếu tôi không muốn người đại diện nhận thanh toán mà Sở An Sinh Xã Hội chọn cho tôi hoặc tôi nghĩ rằng tôi không cần một người nào cả thì sao?

Nếu quý vị không muốn người đại diện nhận thanh toán mà SSA chọn cho quý vị hoặc quý vị nghĩ rằng mình không cần một người nào, quý vị có thể không đồng ý với SSA. Để không đồng ý, quý vị phải kháng cáo. Quý vị tiến hành kháng cáo bằng cách viết cho SSA một bức thư giải thích vấn đề. Quý vị cũng có thể điền một mẫu đặc biệt với tiêu đề “Yêu Cầu Xem Xét Lại”. Quý vị có thể nhận bản sao của mẫu từ văn phòng SSA địa phương hoặc trực tuyến tại trang này, http://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf.

Sau khi quý vị nhận được thư chọn người nhận thanh toán cho quý vị từ SSA, quý vị thường phải kháng cáo trong vòng 60 ngày. Đôi khi, quý vị có thể được gia hạn thời gian nếu có lý do hợp lý.

Quý vị cũng có thể yêu cầu người nhận thanh toán khác. Nếu nghĩ rằng quý vị không cần người nhận thanh toán, quý vị có thể giải thích điều đó với SSA. Quý vị có thể trợ giúp bằng cách cung cấp cho SSA một bức thư từ bác sĩ, nhà trị liệu hoặc người nào khác có thể giải thích rằng quý vị có khả năng tự kiểm soát tiền của mình.  Hãy đến văn phòng SSA địa phương để đăng ký trở thành người nhận thanh toán của chính mình. Truy cập trang này https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0200502115 để biết thêm thông tin về các mẫu đơn và quy trình.

Có việc gì tôi cần làm nếu tôi có người đại diện nhận thanh toán không?

Có một số điều nhất định quý vị cần nói với người nhận thanh toán để giúp họ quản lý các phúc lợi của quý vị. Quý vị nên cho người nhận thanh toán biết nếu quý vị bắt đầu một công việc hoặc nghỉ việc, chuyển chỗ ở, kết hôn, đến một quốc gia khác, vô nhà giam hoặc nhà tù, đến bệnh viện hoặc tình trạng khuyết tật của quý vị được cải thiện.

Nếu quý vị đang nhận các phúc lợi SSI, quý vị cũng cần cho người nhận thanh toán biết nếu quý vị nhận tiền từ một số nguồn khác hoặc đăng ký các phúc lợi khác của chính phủ. Quý vị cũng phải cho người nhận thanh toán biết số tiền tiết kiệm của quý vị, nếu có. Việc này rất quan trọng bởi vì số tiền SSI của quý vị phụ thuộc vào số tiền quý vị hiện có. Nếu SSA trả cho quý vị nhiều hơn số tiền họ phải trả thì quý vị có thể phải hoàn trả nhiều tiền cho SSA. Việc này được gọi là “khoản thanh toán vượt mức.”

Người đại diện nhận thanh toán có kiểm soát khoản tiền khác của tôi không?

Không. Trừ khi người đại diện nhận thanh toán của quý vị đồng thời là người giám hộ hoặc người bảo hộ hợp pháp của quý vị, họ chỉ có thể trợ giúp cho các phúc lợi SSA. Ví dụ: Người đại diện nhận thanh toán không thể hướng dẫn quý vị cách chi tiêu số tiền quý vị kiếm được từ công việc. Họ cũng không thể cho quý vị biết những việc phải chi tiêu bằng bất kỳ số tiền nào quý vị nhận từ gia đình.  Tuy nhiên, quý vị nên cho họ biết về số tiền quý vị nhận được từ những nơi khác. Điều này giúp ích cho họ, đồng thời giúp SSA không thanh toán vượt mức cho quý vị. Hãy nhớ rằng, quý vị sẽ phải hoàn trả số tiền đó ngay cả khi quý vị đã sử dụng.

Tôi có phải trả phí cho người đại diện nhận thanh toán không?

Nếu người nhận thanh toán của quý vị là một cá nhân, họ không thể tính phí trợ giúp cho quý vị. Những người nhận thanh toán là tổ chức có thể tính một khoản phí nhỏ hằng tháng cho quý vị. Khoản phí tối đa họ có thể tính cho quý vị thường là $43 mỗi tháng. Họ có thể tính phí $82 mỗi tháng nếu bác sĩ cho biết rằng quý vị gặp vấn đề về ma túy hoặc rượu. Nếu không chắc, quý vị có thể yêu cầu SSA cho quý vị biết liệu người nhận thanh toán có tính phí cho quý vị không và số tiền là bao nhiêu. Khoản tiền người nhận thanh toán tính phí có thể thay đổi mỗi năm. Để xem các khoản tiền hiện tại, hãy truy cập trang này, https://www.ssa.gov/oact/cola/RepPayee.html.

Nếu quý vị cho rằng mình bị người nhận thanh toán tính phí quá nhiều, quý vị nên yêu cầu họ trả lại số tiền đó. Không quan trọng là họ tính phí vượt mức cho quý vị được bao lâu nhưng họ phải trả lại tiền cho quý vị. Nếu họ không trả lại tiền cho quý vị, quý vị có thể báo cáo họ với SSA, nhân viên phụ trách hồ sơ của quý vị, cảnh sát hoặc cơ quan bênh vực khác chẳng hạn như Quyền của Người Khuyết Tật California (Disability Rights California).

Làm thế nào để tôi biết người đại diện nhận thanh toán đang sử dụng tiền của tôi?

Nếu có một người nhận thanh toán, quý vị có quyền biết tiền của mình đang được chi tiêu như thế nào. Quý vị nên yêu cầu người nhận thanh toán cho quý vị xem hồ sơ về cách họ chi tiêu số tiền này để quý vị biết được những việc họ đã chi tiêu và số tiền còn lại. Yêu cầu họ giải thích bất kỳ chi tiết nào quý vị không hiểu. Cho họ biết nếu quý vị cần một điều gì đó mà họ phải dùng các phúc lợi của quý vị để chi trả.

Tôi nên làm gì nếu người đại diện nhận thanh toán lạm dụng hoặc đánh cắp tiền của tôi?

Quý vị có thể báo cáo cho SSA các vấn đề về cách người đại diện nhận thanh toán của quý vị sử dụng tiền của quý vị. Các vấn đề này có thể bao gồm việc người đại diện nhận thanh toán có đang làm việc gì đó không nên làm hay không quan tâm đến các nhu cầu của quý vị không. Quý vị cũng có thể cho SSA biết nếu người đại diện nhận thanh toán không cho quý vị xem hồ sơ về cách họ chi tiêu số tiền của quý vị. Quý vị có thể tìm văn phòng SSA gần nhất bằng cách truy cập trang này, https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp hoặc gọi đến số 1-800772-1213. Quý vị cũng nên trao đổi với nhân viên phụ trách hồ sơ của mình hoặc với cơ quan bênh vực khác chẳng hạn như Quyền của Người Khuyết Tật California. Số điện thoại của Quyền của Người Khuyết Tật California là 1-800-7765746 hoặc email services@DisabilityRightsCa.org.

Nếu nghĩ rằng người nhận thanh toán của quý vị đang lạm dụng hoặc đánh cắp thu nhập SSI hoặc SSDI của quý vị, quý vị nên liên hệ với Văn Phòng Tổng Thanh Tra (Office of the Inspector General, OIG) trong thời gian sớm nhất có thể. OIG sẽ tiếp nhận đơn khiếu nại của quý vị và xem xét các mối lo ngại của quý vị để xem liệu họ có cần hỗ trợ quý vị trong việc bảo vệ tiền bạc hay không. Quý vị nên báo cáo các thông tin quan trọng chẳng hạn như tên của quý vị, thông tin liên hệ của quý vị, tên của người nhận thanh toán, thời điểm xảy ra tình trạng lạm dụng, nơi xảy ra và bất kỳ chi tiết nào khác về các diễn biến đối với tiền của quý vị. Nếu muốn, quý vị có thể yêu cầu OIG ẩn tên của quý vị với người đại diện nhận thanh toán.

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách truy cập trang này, http://www.ssa.gov/fraudreport/oig/public_fraud_reporting/form.htm hoặc gọi đến số 1-800269-0271.

Nếu tôi có thắc mắc khác thì sao?

Nếu quý vị có thắc mắc khác, quý vị có thể trao đổi với Sở An Sinh Xã Hội hoặc gọi cho Quyền của Người Khuyết Tật California theo số (800) 776-5746. Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi đến services@DisabilityRightsCa.org hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.disabilityrightsca.org.