Սպառողների համար տեղեկատվություն Սոցիալական ապահովության վարչության (Social Security Administration) մասին Ներկայացուցչական վճարառու ծրագիր

Publications
#5561.10

Սպառողների համար տեղեկատվություն Սոցիալական ապահովության վարչության (Social Security Administration) մասին Ներկայացուցչական վճարառու ծրագիր

Այս փաբը ձեզ պատմում է ներկայացուցչական վճարողների մասին: Ներկայացուցիչ վճարողները օգնում են ձեզ բյուջետավորել և ծախսել ձեր Սոցիալական ապահովության վճարումները: Փաբը ձեզ ասում է, թե ինչ են անում: Փաբը ասում է ձեզ, թե ով է որոշում, որ ձեզ անհրաժեշտ է: Այն ասում է ձեզ, թե ինչ անել, եթե նրանք չարաշահում են ձեր գումարը:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Ի՞նչ է նշանակում ներկայացուցչական վճարառու կամ rep. payee:

Ներկայացուցչական վճարառուն այն անձն է, ում ընտրում է Սոցիալական ապահովության վարչությունը (Social Security Administration, SSA), որպեսզի օգնի ձեզ տնօրինել և ծախսել ձեր սոցիալական ապահովության գումարը: Ինչպե՞ս հասկանալ, որ ունեք ներկայացուցչական վճարառու։ Դուք ստանում եք ամսական Լրացուցիչ սոցիալական նպաստ (Supplemental Security Income, SSI) կամ Սոցիալական ապահովության հաշմանդամության ապահովագրություն (Social Security Disability Insurance, SSDI) կոչվող նպաստներ, և SSA-ն ընտրել է որևէ մեկին ձեր փոխարեն ձեր նպաստների վճարումներով զբաղվելու համար:  Ձեր ներկայացուցչական վճարառուն կարող է լինել ֆիզիկական անձ կամ գործակալություն:

Ի՞նչ է անում ներկայացուցչական վճարառուն:

Եթե դուք ունեք ներկայացուցչական վճարառու, նա պետք է օգնի ձեզ օգտագործել ձեր SSDI և/կամ SSI նպաստները ձեր կարիքների համար: Ձեր նպաստները վճարվում են ներկայացուցչական վճարառուին, որպեսզի օգտագործվեն ձեր համար: Ձեր ներկայացուցչական վճարառուն պետք է ապահովի գումարի օգտագործումը ձեր ամենակենսական կարիքների դիմաց վճարելու համար: Այդպիսի կարիքներ կարող են լինել վարձավճարը, ջրի և էլէկտրաէներգիայի վճարները, սննդի, հագուստի, բժշկական և ատամնաբուժական ծառայությունների ծախսերը, անձնական խնամքի պարագաները (օրինակ՝ ատամի խոզանակ, սանր և օճառ):

Եթե ձեր առաջնային կարիքների համար վճարելուց հետո մնում է գումար, վճարառուն կարող է օգտագործել այդ մնացորդային գումարը ձեր հաշիվները վճարելու, ձեր սիրելի զբաղմունքների համար վճարելու, ինչպես նաև՝ տալ ձեզ գումար ծախսելու համար: Ձեր վճարառուն պետք է մանրամասն գրանցի, թե ինչ է անում ձեր նպաստի հետ և այդ մասին զեկուցի SSA-ին:

Ձեր վճարառուն կարող է նաև օգնել ձեզ խնայել գումար այն ամենի համար, որոնք դուք կցանակայիք գնել: Դուք և ձեր վճարառուն պետք է հանդիպեք մոտավորապես ամիսը մեկ և քննարկեք՝ արդյոք ձեզ անհրաժեշտ է գնել որևէ հատուկ կամ թանկ իր:  Ձեր վճարառուն պետք է օգնի ձեզ խնայել գումարը այսպիսի հատուկ գնումների համար:

Ի՞նչպես է ընտրվում իմ ներկայացուցչական վճարառուն:

Ձեր ներկայացուցչական վճարառուն պետք է լինի այնպիսի մի անձ, ով ճանաչում է ձեզ և ցանկանում է օգնել ձեզ: Նա պետք է լինի մեկը, ով հաճախ է տեսնում ձեզ և հասկանում է ձեր կարիքները: Որոշ դեպքերում կարող է լինել ընտանիքի որևէ անդամ, ընկեր կամ օրինական խնամակալ: Կարող է լինել նաև կազմակերպություն, ինչպես օրինակ որևէ վարչություն կամ խնամքի կենտրոն, որտեղ ապրում եք:

Եթե ցանկանում եք, որ կոնկրետ որևէ մեկը լինի ձեր վճարառուն, կարող եք հայտնել այդ մասին SSA-ին, որպեսզի նրանք այդ անձին պաշտոնապես ընտրեն ձեր վճարառուն լինելու համար: SSA-ն այդ անձին կտրամադրի դիմում և կստուգի նրա գիտելիքների մակարդակը, համոզվելու համար, որ նա ձեզ համար կանի լավագույնը։

Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ես չցանկանամ օգտվել Սոցիալական ապահովության վարչության կողմից ընտրված ներկայացուցչական վճարառուի ծառայություններից, կամ եթե կարծում եմ, որ ինձ, առհասարակ, անհրաժեշտ չէ ներկայացուցչական վճարառու:

Եթե դուք չեք ցանկանում օգտվել SSA-ի կողմից ձեզ համար ընտրված ներկայացուցչական վճարառուի ծառայություններից, կամ կարծում եք, որ նրա օգնության կարիքը չունեք, դուք կարող եք հայտնել անհամաձայնություն SSA-ի որոշման հետ: Անհամաձայնությունը հայտնելու համար պետք է բողոքարկել: Դա անելու համար SSA-ին պետք է գրեք նամակ՝ բացատրելով խնդիրը: Կարող եք լրացնել նաև «Վերանայման դիմում» կոչվող հատուկ ձևը: Դուք կարող եք ստանալ ձևի պատճենը ձեր տարածքային SSA գրասենյակից կամ առցանց այս կայքում՝ http://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf։

SSA-ից ձեզ համար վճարառուի ընտրության վերաբերյալ նամակն ստանալուն պես դուք պետք է բողոքարկեք այն 60 օրվա ընթացքում: Եթե ունեք հիմնավոր պատճառ, ձեզ երբեմն կարող է հատկացվել ավելի երկար ժամանակ:

Դուք կարող եք դիմել նաև այլ վճարառու ունենալու համար: Եթե կարծում եք, որ դուք կարիք չունեք վճարառուի, կարող եք այդ մասին բացատրություն տալ SSA-ին: Արդյունավետ կլինի, եթե SSA-ին ներկայացնեք նամակ ձեր բժշկից, թերապևտից կամ որևէ մեկից, ով կարող է բացատրել, որ դուք կարող եք տնօրինել ձեր սեփական գումարը:  Այցելեք տեղի

SSA գրասենյակ՝ դիմելու, որպեսզի դառնաք ձեր սեփական վճարառուն: Ձևաթղթերի և գործընթացի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք հետևյալ կայք՝ https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0200502115։

Եթե ես ունեմ ներկայացուցչական վճարառու, պե՞տք է արդյոք որևէ բան անեմ:

Որոշ հանգամանքների մասին պետք է հայտնեք ձեր վճարառուին, որպեսզի օգնեք նրան կառավարել ձեր նպաստը: Եթե անցել եք որևէ աշխատանքի կամ դադարեցրել եք այն, տեղափոխվել եք, ամուսնացել, ճամփորդել այլ երկիր, բանտարկվել կամ կալանավորվել եք, հայտնվել եք հիվանդանոցում, կամ ձեր հաշմանդամության կարգավիճակն ավելի է լավացել, Ձեր վճարառուին պետք է տեղեկացնեք այդ մասին:

Եթե դուք ստանում եք SSI նպաստներ, դուք պետք է ձեր վճարառուին տեղեկացնեք՝ արդյո՞ք ստանում եք գումար որոշ այլ աղբյուրներից կամ դիմում եք այլ պետական նպաստներ ստանալու համար: Խնայողություն ունենալու դեպքում, ձեր վճարառուին պետք է հայտնեք, թե որքան է այն կազմում։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ձեր SSI-ի չափը կախված է այն բանից, թե որքան գումար ունեք դուք։ Եթե SSA-ը ձեզ վճարում է ավելին, քան պետք է վճարեր, ապա հնարավոր է, որ բավականին մեծ գումար հետ վերադարձնեք SSA-ին: Դա կոչվում է «գերավճար»:

Արդյո՞ք իմ ներկայացուցչական վճարառուն ունի վերահսկողություն իմ ունեցած այլ գումարների վրա:

Ոչ: Եթե ձեր վճարառուն նաև ձեր օրինական խնամակալը կամ հոգաբարձուն չէ, ապա նա կարող է օգնել ձեզ միայն SSA նպաստների հարցում: Օրինակ՝ ներկայացուցչական վճարառուն չի կարող ասել ձեզ ինչպես ծախսել ձեր աշխատանքի արդյունքում վաստակած գումարը: Նա նաև չի կարող հրահանգել ձեզ՝ ինչպես ծախսել այն գումարները, որոնք դուք ստանում եք ձեր ընտանիքի անդամներից:  Սակայն կարևոր է, որ տեղեկացնեք նրան այլ աղբյուրներից ստացվող գումարների մասին։ Սա օգնում է նրանց և թույլ տալիս SSA-ին չվճարել ձեզ հավելյալ գումարներ:

Հիշե՛ք, որ դուք այդ գումարը պետք է հետ վճարեք անգամ այն դեպքում, եթե արդեն ծախսել եք:

Արդյո՞ք ես պետք է վճարեմ իմ ներկայացուցչական վճարառուին:

Եթե ձեր վճարառուն ֆիզիկական անձ է, նա չի կարող պարտադրել ձեզ վճարել իրեն իր տրամադրած օգնության համար: Վճարառու կազմակերպությունները, հնարավոր է գանձեն ամսական փոքր չափի գումար։ Սովորաբար, առավելագույնը կարող են գանձել ամսական 43 դոլար: Նրանք կարող են գանձել ամսական 82 դոլար, եթե բժիշկը հայտնում է, որ դուք ունեք թմրանյութերի կամ ալկոհոլի հետ կապված խնդիր: Եթե դուք վստահ չեք, կարող եք դիմել SSA-ին, որպեսզի տեղեկանաք, թե արդյոք ձեր վճարառուն կարող է ձեզնից գումար գանձել և որքան: Վճարառուի կողմից գանձվող գումարի չափը կարող է փոխվել յուրաքանչյուր տարի: Ընթացիկ գումարները տեսնելու համար անհրաժեշտ է այցելել այս կայքը՝ https://www.ssa.gov/oact/cola/RepPayee.html։

Եթե կարծում եք, որ ձեր վճարառուն ձեզնից չափից շատ գումար է գանձել, պետք է պահանջեք նրանից հետ վերադարձնել այդ գումարը: Կարևոր չէ, թե որքան ժամանակ է անցել գումարի գանձումից հետո․ նա պետք է վերադարձնի գումարը։ Եթե նա գումարը չի վերադարձնում, ապա կարող եք այդ մասին հայտնել SSA-ին, ձեր գործը վարողին, ոստիկանությանը կամ այլ շահերի պաշտպանի, օրինակ՝ Կալիֆորնիայում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությանը (Disability Rights California):

Ի՞նչպես կարող եմ իմանալ՝ ինչպե՞ս է իմ ներկայացուցչական վճարառուն ծախսում իմ գումարը:

Եթե ունեք վճարառու, ապա իրավասու եք իմանալու, թե ինչպես է ծախսվում ձեր գումարը: Դուք պետք է խնդրեք ձեր վճարառուին ցույց տալ իր կատարած ծախսերի գրանցումները, որպեսզի տեսնեք, թե որքան է ծախսվել, որքան՝ մնացել: Խնդրեք նրան բացատրել այն ամենն, ինչը չեք հասկանում: Տեղեկացրեք նրան, եթե ձեզ անհրաժեշտ է որևէ բան, որի համար նա պետք է ծախսի ձեր նպաստը:

Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե իմ ներկայացուցչական վճարառուն չարաշահում կամ գողանում է իմ գումարը:

Դուք կարող եք SSA-ին հայտնել այն խնդիրների մասին, թե ինչպես է ձեր ներկայացուցչական վճարառուն ծախսում ձեր գումարը: Այդ խնդիրները կարող են վերաբերել այնպիսի դեպքերի, երբ օրինակ ձեր ներկայացուցչական վճարառուն անում է մի գործողությունը, որը նա չպետք է աներ կամ երբ նա չի հոգում ձեր կարիքները: Դուք կարող եք հայտնել SSA-ին նաև այն դեպքի մասին, երբ ձեր ներկայացուցչական վճարառուն չի ցանկանում ցույց տալ ձեզ ծախսված գումարի մասին կատարված գրանցումները: Դուք կարող եք գտնել SSA-ի մոտակա գրասենյակը՝ այցելելով հետևյալ կայք՝ https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp  կամ զանգահարելով 1-800772-1213 հեռախոսահամարին։ Դուք պետք է խոսեք նաև ձեր գործը վարող աշխատակցի կամ մեկ այլ խորհրդատուի հետ, ինչպիսին է, օրինակ՝ Disability Rights California-ն: Կալիֆորնիայում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կազմակերպության հեռախոսահամարն է 1-800-7765746, էլ․ փոստի հասցեն է՝ services@DisabilityRightsCa.org։

Եթե կարծում եք, որ ձեր վճարառուն չարաշահում կամ գողանում է ձեր SSI-ի կամ SSDI-ի եկամուտը, դուք պետք է հնարավորինս շուտ դիմեք Գլխավոր տեսուչի գրասենյակ (Office of the Inspector General, OIG): OIG-ը կընդունեն ձեր բողոքը և կուսումնասիրի ձեր մտահոգությունները՝ տեսնելու, թե արդյոք ձեր գումարի պաշտպանության հարցում անհրաժեշտ է օգնություն: Դուք պետք է հայտնեք կարևոր տեղեկություններ, ինչպիսիք են ձեր անունը, ազգանունը, ձեր կոնտակտային տվյալները, ներկայացուցչական վճարառուի անունը, ազգանունը, երբ է տեղի ունեցել չարաշահումը, որտեղ է այն տեղի ունեցել և ցանկացած այլ մանրամասն տեղեկություն այն մասին, թե ինչ է պատահել ձեր գումարի հետ: Ցանկության դեպքում կարող եք խնդրել OIG-ին ձեր անունը գաղտնի պահել ներկայացուցչական վճարառուից:

Դուք կարող եք ձեր բողոքը ներկայացնել՝ այցելելով հետևյալ կայք՝ http://www.ssa.gov/fraudreport/oig/public_fraud_reporting/form.htm  կամ զանգահարելով 1-800269-0271 հեռախոսահամարին։

Ի՞նչ անեմ, եթե ունեմ այլ հարցեր:

Եթե ունեք այլ հարցեր, կարող եք կապվել Social Security-ի հետ կամ զանգահարել Disability Rights California (800) 776-5746 հեռախոսահամարով: Կարող եք նաև ուղարկել մեզ էլեկտրոնային նամակ services@DisabilityRightsCa.org հասցեին կամ այցելել մեր կայք՝ www.disabilityrightsca.org։