Quyền Bỏ Phiếu Khi Đang Thuộc Quyền Bảo Hộ

Publications
#5590.05

Quyền Bỏ Phiếu Khi Đang Thuộc Quyền Bảo Hộ

People who have conservators can vote unless a judge says they cannot. This pub tells you how to find out if a judge took away your right to vote. It tells you how to get the right to vote back. It tells you what to do if the judge will not give your right to vote back to you.

Ai có quyền bỏ phiếu ở California?

Quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu tại California,1 nếu quý vị là:

 • Một công dân Hoa Kỳ;
 • Một cư dân của California
 • 18 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử;
 • Hiện không phải chấp hành án tù của tiểu bang hoặc liên bang vì bị kết án trọng tội; và
 • Không thuộc quyền bảo hộ mà tòa án phán quyết rằng quý vị đã mất khả năng hội đủ tư cách bỏ phiếu (nói cách khác, phán quyết rằng quý vị không được phép bỏ phiếu).

Tôi có thể bỏ phiếu không nếu tôi đang thuộc quyền bảo hộ?

Có, nếu quý vị đang thuộc quyền bảo hộ, quý vị có thể bỏ phiếu trừ khi tòa án phán quyết rằng quý vị không được phép bỏ phiếu. Khi lần đầu tiên tòa án phán quyết rằng quý vị cần thuộc quyền bảo hộ, tòa án cũng đưa ra quyết định về việc quý vị có được phép bỏ phiếu hay không.2 Ngoài ra, nếu quý vị đã thuộc quyền bảo hộ hơn một năm, tòa án có thể đã đưa ra quyết định bổ sung về quyền bỏ phiếu của quý vị khi xem xét, tùy từng thời điểm, tình trạng quyền bảo hộ của quý vị.

Theo luật có hiệu lực từ tháng Một năm 2016, tòa án nên tước quyền bỏ phiếu của quý vị chỉ khi quý vị không thể truyền đạt mong muốn bỏ phiếu.3

Tôi có thể bỏ phiếu nếu quyền bảo hộ của tôi bắt đầu trước năm 2016 không?

Nếu quyền bảo hộ của quý vị được thiết lập trước năm 2016, tòa án có thể đã tước bỏ quyền bỏ phiếu của quý vị theo một quy tắc cũ. Bắt đầu từ năm 2016, California đã thay đổi cách quyết định xem những người dưới quyền bảo hộ có thể bỏ phiếu hay không.4

Nếu tòa án cho biết quý vị không được phép bỏ phiếu, quý vị vẫn có thể lấy lại quyền bỏ phiếu của mình. Ấn phẩm này giải thích cách quý vị có thể cố gắng giành lại quyền bỏ phiếu của mình.

Làm cách nào để biết liệu quyền bỏ phiếu của tôi có bị tước hay không?

Dưới đây là một số cách quý vị có thể thử để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để bỏ phiếu hay không:

 • Hãy hỏi luật sư đại diện (hoặc đã từng đại diện) cho quý vị trong phiên tòa về quyền bảo hộ.
 • Hãy hỏi người bảo hộ của quý vị.
 • Gọi cho văn phòng bầu cử hạt của quý vị để hỏi xem quý vị có đủ điều kiện bỏ phiếu hay không. Quý vị có thể tìm số điện thoại trong danh sách tại https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/countyelections-offi….
 • Nếu quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực, hãy yêu cầu người quản lý hồ sơ của quý vị tại trung tâm khu vực kiểm tra cho quý vị.
 • Gọi cho tòa án để yêu cầu một bản sao của phán quyết cuối cùng được đưa ra về quyền bỏ phiếu của quý vị.

Tôi có thể lấy lại quyền bỏ phiếu bằng cách nào?

Nếu tòa án tước quyền bỏ phiếu của quý vị và quý vị muốn lấy lại quyền đó, quý vị cần tòa án đưa ra phán quyết mới. Quý vị có thể quyết định xem mình có muốn (1) đợi cho đến khi tòa án xem xét tình trạng quyền bảo hộ của quý vị vào những thời điểm luật pháp yêu cầu hoặc (2) liên hệ với tòa án để yêu cầu xem xét lại quyền bỏ phiếu của quý vị càng sớm càng tốt.

Để giúp quý vị quyết định xem mình có muốn đợi hay không, sau đây là một số thông tin về thời gian chờ đợi:

 • Một số kiểu bảo hộ có đánh giá thường xuyên một hoặc hai năm một lần. Thời gian có thể thay đổi do nhiều yếu tố. Đôi khi sẽ có sự chậm trễ. Khi tòa án thực hiện một trong đánh giá thường xuyên này, tòa phải xem xét lại xem quý vị có được phép bỏ phiếu hay không và có thể lên lịch điều trần về quyền bỏ phiếu của quý vị. Trong quá trình xem xét này, một người nào đó từ tòa án sẽ phỏng vấn quý vị và quý vị có thể yêu cầu được cho phép bỏ phiếu lại.5
 • Một số kiểu bảo hộ tự động kết thúc sau một năm. Khi kết thúc, người dưới quyền bảo hộ tự động được phép bỏ phiếu lại. Tuy nhiên, nếu người bảo hộ yêu cầu được bổ nhiệm lại làm người bảo hộ sau một năm đó, thì tòa án phải quyết định lại xem có tước bỏ quyền bỏ phiếu hay không. Sẽ có một phiên tòa về việc bổ nhiệm lại, và đó là lúc quý vị có thể yêu cầu được cho phép bỏ phiếu lại.6

Nếu quý vị quyết định chờ đợi, hãy nhớ rằng có thể sẽ có một cuộc bầu cử trong khi quý vị đang chờ đợi. Quý vị có thể bỏ lỡ cơ hội bỏ phiếu bầu cử nếu cuộc bầu cử xảy ra trong khi quý vị đang chờ đợi đánh giá thường xuyên tiếp theo của tòa án.

Lựa chọn thứ hai của quý vị (thay vì chờ đợi) là liên hệ với tòa án để yêu cầu xem xét lại quyền bỏ phiếu của quý vị càng sớm càng tốt. Quý vị có thể sử dụng mẫu thư bên dưới để liên hệ với tòa án và nói với thẩm phán rằng quý vị muốn bỏ phiếu. Thẩm phán sẽ xem xét trường hợp của quý vị và có thể quyết định cho phép quý vị bỏ phiếu. Nếu một cuộc bầu cử sắp diễn ra và quý vị muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó, chúng tôi khuyên quý vị nên yêu cầu tòa án xem xét lại càng sớm càng tốt.

Ai có thể giúp tôi liên hệ với tòa án?

Quý vị có thể nhận sự trợ giúp từ bất kỳ ai quý vị muốn, ví dụ như bạn bè hoặc thành viên trong gia đình. Một số người khác có thể giúp đỡ là:

 • Luật sư của quý vị
 • Người bảo hộ của quý vị
 • Người quản lý hồ sơ tại trung tâm khu vực của quý vị (nếu quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực)
 • Nhân viên từ Đường Dây Nóng Về Bỏ Phiếu Của Người Khuyết Tật California (gọi cho chúng tôi theo số 1888-569-7955)

Tôi phải làm gì nếu thẩm phán hoặc điều tra viên của tòa án hỏi tôi về việc bỏ phiếu?

Tất cả những gì quý vị cần nói với thẩm phán hoặc điều tra viên của tòa án là, “Tôi muốn bỏ phiếu”. Nếu quý vị bị hỏi thêm và cảm thấy lo lắng, bối rối hoặc bị đe dọa, quý vị có thể liên hệ với Đường Dây Nóng Về Bỏ Phiếu Của Người Khuyết Tật California để hỏi xem chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị không; số điện thoại của chúng tôi là 1-888-569-7955.

Tôi có thể bỏ phiếu nếu tôi không thể nói, đọc hoặc viết không?

Có. Việc không thể nói, đọc hoặc viết không phải là lý do chính đáng để tước bỏ quyền bầu cử của quý vị. Quý vị có thể cho tòa án biết rằng quý vị muốn bỏ phiếu theo bất kỳ cách nào có thể. Quý vị có thể sử dụng bất kỳ phương pháp hoặc thiết bị nào giúp truyền đạt cho mọi người biết ý muốn của quý vị. Một số cử tri khuyết tật sử dụng công nghệ hỗ trợ. Những người khác nhờ một người mà họ tin tưởng giúp đỡ. Theo luật, phải có các lựa chọn để người khuyết tật bỏ phiếu kín và độc lập. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về những lựa chọn này từ các ấn phẩm khác về bỏ phiếu của chúng tôi, trực tuyến tại https://www.disabilityrightsca.org/resources/voting.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tòa án vẫn nói rằng tôi không thể bỏ phiếu sau khi tôi yêu cầu được phép bỏ phiếu?

Nếu quý vị nói với thẩm phán hoặc điều tra viên của tòa án rằng quý vị muốn bỏ phiếu, tòa án sẽ tổ chức một phiên điều trần để quyết định xem quý vị có được phép bỏ phiếu hay không. Nếu tòa án quyết định quý vị không được phép bỏ phiếu, quý vị có thể liên hệ với Đường Dây Nóng Về Bỏ Phiếu Của Người Khuyết Tật California để hỏi xem chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị không; số điện thoại của chúng tôi là 1-888-569-7955.

Tôi phải làm gì nếu ai đó nói với tôi rằng tôi không nên bỏ phiếu hoặc cố gắng ngăn tôi bỏ phiếu?

Như đã thảo luận ở trên, nếu quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu, thì quý vị có quyền bỏ phiếu và không ai được cố gắng ngăn cản quý vị bỏ phiếu. Nếu quý vị cho rằng ai đó không khuyến khích quý vị bỏ phiếu hoặc phân biệt đối xử với quý vị khi quý vị đang cố gắng đăng ký bầu cử hoặc bỏ phiếu, vui lòng liên hệ với Đường Dây Nóng Về Bỏ Phiếu Của Người Khuyết Tật California để xem liệu chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị; số điện thoại của chúng tôi là 1-888-569-7955.

MẪU THƯ TRÌNH BÀY MONG MUỐN BỎ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ

Đây là loại thư quý vị có thể gửi đến tòa án để trình bày với tòa án rằng quý vị muốn bỏ phiếu. Quý vị có thể sao chép và dán văn bản dưới đây vào chương trình xử lý văn bản để tạo ra chữ cái của riêng mình hoặc quý vị có thể viết một lá thư bằng cách sử dụng văn bản bên dưới làm hướng dẫn. Quý vị cần điền đầy đủ thông tin vào lá thư với thông tin về quý vị và phiên tòa của quý vị, như hướng dẫn bên dưới giải thích. Nếu có thể, quý vị cũng nên gửi một bản sao của bức thư cho luật sư và người bảo hộ của quý vị.

_______________ _____, 202__ (Ghi ngày, tháng, năm hôm nay.)

Thẩm phán _________________ (Ghi họ và tên của thẩm phán nếu quý vị biết. Nếu không, quý vị có thể dùng từ “Thư Ký Tòa Án” tại đây.)

Tòa Án Tối Cao Hạt ______ (Ghi tên hạt.)

_________________ (Ghi địa chỉ của tòa án. Xem danh sách

_________________  địa chỉ tòa án trong phần tiếp theo của ấn phẩm, dưới thư mẫu này.)

Về Việc: _________________ (Ghi tên và số hồ sơ phiên tòa của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trên bất kỳ tài liệu nào được nộp trong phiên tòa của quý vị.)

Kính gửi Thẩm Phán _________: (Ghi tên của thẩm phán hoặc gửi “Thư Ký Tòa Án”.)

Tôi muốn bỏ phiếu. Xin hãy vui lòng khôi phục quyền bỏ phiếu của tôi theo mục 2208 và các mục tiếp theo của Luật Bầu Cử California. sớm nhất có thể. Tôi muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tiếp theo, vì vậy tôi đề nghị Tòa Án khôi phục quyền bỏ phiếu của tôi ít nhất 30 ngày trước cuộc bầu cử tiếp theo để tôi có thể đăng ký bỏ phiếu kịp thời.

Sau khi phán quyết khôi phục quyền bỏ phiếu của tôi được thực hiện, vui lòng gửi cho tôi một bản sao của phán quyết đó.

Xin cám ơn,

____________________ (Ghi chữ ký, dấu hoặc dấu chữ ký của quý vị.)

____________________ (Ghi tên của quý vị.)

____________________ (Ghi địa chỉ của quý vị.)

____________________

____________________ (Ghi số điện thoại của quý vị, nếu có.)

 

Đồng kính gửi:  ____________________  (Ghi tên luật sư của quý vị.)

  ____________________  (Ghi tên người bảo hộ của quý vị.)

 

Địa Chỉ Bưu Tín Của Các Tòa Án Bộ Phận Chứng Thực

Tòa Án Tối Cao Hạt Alameda
Tòa Án Berkeley
Bộ Phận Chứng Thực
2120 Martin Luther King, Jr. Way
Berkeley, CA 94704

Tòa Án Tối Cao Hạt Alpine
Thư Ký Chứng Thực
P.O. Box 518
Markleeville, CA 96120

Tòa Án Tối Cao Hạt Amador
Thư Ký Chứng Thực
500 Argonaut Lane
Jackson, CA 95642

Tòa Án Tối Cao Hạt Butte
Thư Ký Chứng Thực
1775 Concord Avenue
Chico, CA 95928

Tòa Án Tối Cao Hạt Calaveras
Thư Ký Chứng Thực
400 Government Center Drive
San Andreas, CA 95249-9794

Tòa Án Tối Cao Hạt Colusa
Thư Ký Chứng Thực
532 Oak Street
Colusa, CA 95932

Tòa Án Tối Cao Hạt Contra Costa
Thư Ký Chứng Thực
725 Court Street
Martinez, CA 94553

Tòa Án Tối Cao Hạt Del Norte
Thư Ký Chứng Thực
450 H Street
Crescent City, CA 95531

Tòa Án Tối Cao Hạt El Dorado
Thư Ký Chứng Thực
Placerville Fair Lane Branch
295 Fair Lane
Placerville, CA 95667

Thư Ký Chứng Thực
South Lake Tahoe Branch 1354 Johnson Blvd.
South Lake Tahoe, CA 96150

Tòa Án Tối Cao Hạt Fresno
Thư Ký Chứng Thực
1130 O Street
Fresno, CA 93721

Tòa Án Tối Cao Hạt Glenn
Thư Ký Chứng Thực
526 West Sycamore Street
Willows, CA 95988

Tòa Án Tối Cao Hạt Humboldt
Thư Ký Chứng Thực
825 - 5th Street
Eureka, CA 95501

Tòa Án Tối Cao Hạt Imperial
Thư Ký Chứng Thực
939 West Main Street El Centro, CA 92243

Tòa Án Tối Cao Hạt Inyo
Thư Ký Chứng Thực
168 North Edwards
Independence, CA 93526

Thư Ký Chứng Thực
301 West Line St.
Bishop, CA 93514

Tòa Án Tối Cao Hạt Kern
Thư Ký Chứng Thực
Department 1
1215 Truxtun Ave.
Bakersfield, CA 93301

Tòa Án Tối Cao Hạt Kings
Thư Ký Chứng Thực
1640 Kings County Drive
Hanford, CA 93230

Tòa Án Tối Cao Hạt Lake
Thư Ký Chứng Thực
255 North Forbes Street, Tầng 4, Phòng 417
Lakeport, CA 95453

Tòa Án Tối Cao Hạt Lassen
Thư Ký Chứng Thực
2610 Riverside Drive
Susanville, CA 96130-2610

Tòa Án Tối Cao Hạt Los Angeles
Tòa Án Michael Antonovich Antelope Valley
Thư Ký Chứng Thực
42011 - 4th Street West
Lancaster, CA 93534

Tòa Án Stanley Mosk
Thư Ký Chứng Thực
111 North Hill Street
Los Angeles, CA 90012

Tòa Án Tối Cao Hạt Madera
Thư Ký Chứng Thực
200 South "G" Street
Madera, CA 93637

Tòa Án Tối Cao Hạt Marin
Thư Ký Chứng Thực
P.O. Box 4988
San Rafael, CA 94913

Tòa Án Tối Cao Hạt Mariposa
Thư Ký Chứng Thực
5088 Bullion Street
Mariposa, CA 95338

Tòa Án Tối Cao Hạt Mendocino
Thư Ký Chứng Thực
100 North State Street
Ukiah, CA 95482

Thư Ký Chứng Thực
700 South Franklin Street
Fort Bragg, CA 95437

Tòa Án Tối Cao Hạt Merced
Thư Ký Chứng Thực
627 W. 21st Street
Merced, CA 95340

Thư Ký Chứng Thực
1159 G Street
Los Banos, CA 93635

Tòa Án Tối Cao Hạt Modoc
Thư Ký Chứng Thực
205 South East Street
Alturas, CA 96101

Tòa Án Tối Cao Hạt Mono
Thư Ký Chứng Thực
P.O. Box 1037
Mammoth Lakes, CA 93546

Tòa Án Tối Cao Hạt Monterey
Thư Ký Chứng Thực
1200 Aguajito Road Monterey, CA 93940
Tòa Án Tối Cao Hạt Napa

Thư Ký Chứng Thực
825 Brown Street Napa, CA 94559

Tòa Án Tối Cao Hạt Nevada
Thư Ký Chứng Thực
201 Church Street
Nevada City, CA 95959

Thư Ký Chứng Thực
10075 Levon Avenue
Truckee, CA 96161

Tòa Án Tối Cao Hạt Orange
Thư Ký Chứng Thực
Trung Tâm Tư Pháp Trung Ương
700 Civic Center Drive West
Santa Ana, CA 92701

Tòa Án Tối Cao Hạt Placer
Thư Ký Chứng Thực
P.O. Box 619072
Roseville, CA 95661-9072

Tòa Án Tối Cao Hạt Plumas
Thư Ký Chứng Thực
520 Main Street, Phòng 104
Quincy, CA 95971

Tòa Án Tối Cao Hạt Riverside
Thư Ký Chứng Thực
4050 Main St.
Riverside, CA 92501

Thư Ký Chứng Thực
3255 E. Tahquitz Canyon Way
Palm Springs, CA 92262

Thư Ký Chứng Thực
41002 County Center Drive #100
Temecula, CA 92591

Tòa Án Tối Cao Hạt Sacramento
Thư Ký Chứng Thực
3341 Power Inn Road
Sacramento, CA 95826

Tòa Án Tối Cao Hạt San Benito
Thư Ký Chứng Thực
450 Fourth Street
Hollister, CA 95023

Tòa Án Tối Cao Hạt San Bernardino
Thư Ký Chứng Thực
247 West Third Street
San Bernardino, CA 92415

Tòa Án Tối Cao Hạt San Diego
Tòa Án Trung Tâm
Thư Ký Chứng Thực
1100 Union Street
San Diego, CA 92101

Tòa Án Tối Cao Hạt San Francisco
Thư Ký Chứng Thực
400 McAllister Street
San Francisco, CA 94102-4514

Tòa Án Tối Cao Hạt San Joaquin
Thư Ký Chứng Thực
180 E. Weber Avenue
Stockton, CA 95202

Tòa Án Tối Cao Hạt San Luis Obispo
Thư Ký Chứng Thực
1035 Palm Street, Phòng 385
San Luis Obispo, CA 93408

Tòa Án Tối Cao Hạt San Mateo
Thư Ký Chứng Thực
Hall of Justice
400 County Center
Redwood City, CA 94063

Tòa Án Tối Cao Hạt Santa Barbara
Hạt Phía Bắc
Khu Vực Cook
312-C East Cook Street
Santa Maria, CA 93454

Hạt Phía Nam
Khu Vực Anacapa
P.O. Box 21107
Santa Barbara, CA 93121-1107

Tòa Án Tối Cao Hạt Santa Clara
Thư Ký Chứng Thực
191 North First Street San Jose, CA 95113

Tòa Án Tối Cao Hạt Santa Cruz
Thư Ký Chứng Thực
701 Ocean Street, Phòng 110
Santa Cruz, CA 95060

Tòa Án Tối Cao Hạt Shasta
Thư Ký Chứng Thực
1500 Court Street, Phòng 319
Redding, CA 96001

Tòa Án Tối Cao Hạt Sierra
Thư Ký Chứng Thực
100 Courthouse Square
Downieville, CA 95936

Tòa Án Tối Cao Hạt Siskiyou
Thư Ký Chứng Thực
411 Fourth Street Yreka, CA 96097

Tòa Án Tối Cao Hạt Solano
Thư Ký Chứng Thực
Hall of Justice
600 Union Avenue
Fairfield, CA 94533

Tòa Án Tối Cao Hạt Sonoma
Thư Ký Chứng Thực
Hall of Justice
600 Administration Drive
Santa Rosa, CA 95403

Tòa Án Tối Cao Hạt Stanislaus
Thư Ký Chứng Thực
801 - 10th Street
Modesto, CA 95354

Tòa Án Tối Cao Hạt Sutter
Thư Ký Chứng Thực
1175 Civic Center Blvd.
Yuba City, CA 95993

Tòa Án Tối Cao Hạt Tehama
Thư Ký Chứng Thực
1740 Walnut Street
Red Bluff, CA 96080

Tòa Án Tối Cao Hạt Trinity
Thư Ký Chứng Thực
11 Court Street
Weaverville, CA 96093

Tòa Án Tối Cao Hạt Tulare
Thư Ký Chứng Thực
221 South Mooney Blvd., Phòng 201
Visalia, CA 93291

Thư Ký Chứng Thực
300 East Olive
Porterville, CA 93257

Tòa Án Tối Cao Hạt Tuolumne
Thư Ký Chứng Thực
12855 Justice Center Drive 
Sonora, CA 95370

Tòa Án Tối Cao Hạt Ventura
Thư Ký Chứng Thực
4353 E. Vineyard Avenue
Oxnard, CA 93036

Tòa Án Tối Cao Hạt Yolo
Thư Ký Chứng Thực
1000 Main Street
Woodland, CA 95695

Tòa Án Tối Cao Hạt Yuba
Thư Ký Chứng Thực
215 Fifth Street, Suite 200
Marysville, CA 95901

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Tổng Thư Ký Tiểu Bang California liệt kê các yêu cầu về tính đủ điều kiện tại https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california
 • 2. Nếu quý vị đang đọc ấn phẩm này trước khi người bảo hộ được chỉ định và quý vị muốn cố gắng ngăn tòa án tước quyền bỏ phiếu của quý vị, chúng tôi khuyên quý vị nên nói với tất cả những người nói chuyện với quý vị về phiên tòa rằng quý vị muốn bỏ phiếu. Những người quý vị có thể cho biết bao gồm luật sư của quý vị, người đang cố gắng trở thành người bảo hộ của quý vị, điều tra viên của tòa án, người quản lý hồ sơ của quý vị tại trung tâm khu vực (nếu quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực) và thẩm phán.
 • 3. Khi thiết lập quyền bảo hộ, nếu tòa án phát hiện bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng người đó không thể truyền đạt, dù có hoặc không có các hỗ trợ hợp lý, mong muốn tham gia vào quá trình bỏ phiếu, họ sẽ bị coi là “không đủ thẩm quyền về tâm thần” và do đó sẽ mất khả năng hội tụ đủ điều kiện bỏ phiếu. Để biết ngôn ngữ chính xác của bài kiểm tra mà tòa án phải sử dụng khi quyết định có tước bỏ quyền bầu cử của một người hay không, hãy xem các mục 2208 và 2209 của Luật Bầu Cử California https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=ELEC&division=2.&title=&part=&chapter=3.&article=1 Những luật này quy định tòa án cần bao nhiêu bằng chứng trước khi có thể tước quyền bầu cử. Họ cũng nói về “hỗ trợ hợp lý”, là những thay đổi đối với cách thức thực hiện mọi việc để hỗ trợ người khuyết tật.
 • 4. Luật đã thay đổi do dự luật số SB 589 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160SB589 được thông qua vào năm 2015.
 • 5. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục 2209 của Luật Bầu Cử California. https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=2209.&lawCode=ELEC
 • 6. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục 2210 của Luật Bầu Cử California. https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=2210.&lawCode=ELEC