សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្រោមអនុបាលភាព

Publications
#5590.06

សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្រោមអនុបាលភាព

អ្នក​ដែល​មាន​អ្នក​អភិរក្ស​អាច​បោះ​ឆ្នោត​បាន លុះត្រា​តែ​ចៅក្រម​និយាយ​ថា​ពួកគេ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន។ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីរកមើលថាតើចៅក្រមបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកដែរឬទេ។ វាប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រឡប់មកវិញ។ វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើចៅក្រមនឹងមិនផ្តល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឱ្យអ្នកវិញ។

តើនរណា​មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា?

អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា1 ប្រសិនបើអ្នកជា៖

 • ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់
 • អ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
 • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
 • បច្ចុប្បន្ន​មិន​កំពុង​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រដ្ឋឬ​សហព័ន្ធពីការ​​កាត់​ទោស​បទ​ឧក្រិដ្ឋ និង
 • ​មិនស្ថិតនៅក្រោមអនុបាលភាព ដែលតុលាការបាន​ចេញ​ដីកាថា​​អ្នកត្រូវ​បាន​ដកសិទ្ធិចេញពីការបោះឆ្នោត (ពោលគឺ​ ដីកាដែលអ្នក​មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបោះឆ្នោត)។

តើខ្ញុំនៅតែអាចបោះឆ្នោតបាន ប្រសិនបើខ្ញុំ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អនុបាលភាព?

បាទ/ចាស ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្រោមអនុបាលភាព អ្នកអាច​បោះឆ្នោត​បាន លុះត្រាតែ​តុលាការ​បា​នចេញដីកាមិន​​អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបោះឆ្នោត។ នៅពេលដែលតុលាការបានចេញដីកាលើកដំបូងថាអ្នក​គួរស្ថិត​នៅក្រោម​អនុបាល​ភាព នោះ​តុលាការ​​​ក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្ត​ផងដែរថា​តើ​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាតឱ្យបោះឆ្នោតដែរ​ឬអត់។2 លើសពីនេះទៀត​ ប្រសិនបើ​អ្នក​ស្ថិ​ត​​នៅក្រោមអនុបាល​ភាព​អស់រយៈពេលជាង​មួយឆ្នាំ​ តុលាការ​អាច​នឹង​ធ្វើ​ការ​សម្រេចចិត្តបន្ថែម​អំពីសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​របស់អ្នកនៅពេល​​ដែល​តុលាកា​រ​​ពិនិត្យ​មើល​ស្ថានភាពនៃអនុបាល​ភាពរបស់អ្នកទៅតាម​ដំណាក់កាល​។

នៅក្រោមច្បាប់ដែលមានជាធរមាន​ចាប់តាំងពី​ខែមករា ឆ្នាំ2016 មក​តុលា​កា​​រ​គួរតែ​ដក​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​របស់អ្នកបាន លុះត្រាតែអ្នក​មិនអាច​ប្រាស្រ័យ​​ទាក់​ទ​ង​ប្រាប់​អំពី​បំណង​ប្រាថ្នាចង់​បោះ​ឆ្នោត​បាន​។3

តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតបានទេ ប្រសិនបើអនុបាល​ភាព​របស់ខ្ញុំ​បាន​ចាប់ផ្តើមមុនឆ្នាំ2016?

ប្រសិនបើអនុបាល​ភាពរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងមុនឆ្នាំ2016 តុលាការ​​អាច​​នឹងដ​ក​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោតរបស់អ្នកក្រោមវិធាន​ចាស់ណាមួយ​បាន​។ ចាប់ពី​ឆ្នាំ2016 មក​ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានផ្លាស់ប្តូររបៀប​ដែលតុលារ​សម្រេចចិត្តថា​តើ​បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ​​ដែលស្ថិត​ក្រោមអនុបាល​ភាពអាចបោះឆ្នោត​បានដែរ​ឬអត់។4

ប្រសិនបើតុលាការបានលើកឡើង​ថា អ្នកមិនត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បោះ​ឆ្នោត​បានទេ​ អ្នកប្រហែល​ជា​អាច​ទទួលបានសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​​របស់​អ្នកមកវិញ។ ឯកសា​រ​បោះពុម្ភផ្សាយ​នេះពន្យល់ពីរបៀប​ដែលអ្នកអាច​ព្យាយាម​ទទួល​បា​ន​​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​របស់​អ្នកមកវិញ។

តើខ្ញុំអាចដឹងថាតើ​សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំត្រូវបាន​ដកហូតដោយរបៀបណា?

នេះគឺជាវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកអាចព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរឬទេ៖

 • សាកសួរមេធាវីដែលតំណាង (ឬ បាន​ធ្វើ​ជា​តំណាង​) ឱ្យ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ករណី​អនុបាល​ភាព​​។
 • សួរអ្នកគ្រប់គ្រង​របស់អ្នក។
 • ទូរស័ព្ទទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក ដើម្បីសួរ​ថា​តើអ្នក​មានសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ដែរ​ឬ​ទេ។ អ្នកអាចស្វែង​រកលេខ​ទូរ​​ស័​ព្ទ​​នៅក្នុងបញ្ជីតាមរយៈ https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/countyelections-offi….
 • ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ សូមសួរអ្នក​គ្រប់​​គ្រ​ង​ករណី​របស់អ្នកនៅមជ្ឈមណ្ឌលក្នុង​តំបន់ ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​ជូ​ន​​​អ្នក។
 • ទូរស័ព្ទទៅតុលាការដើម្បីសុំសំណៅ​ដីកា​ចុង​ក្រោយ​មួយ​ច្បាប់​ដែល​ត្រូវបានធ្វើ​ឡើង​​​អំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយ​របៀបណា?

ប្រសិនបើតុលាការបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក ហើយ​អ្នក​ចង់​យក​​វា​មក​វិញ​ឱ្យ​អ្នកត្រូវ តុលាការ​​ធ្វើ​ការសម្រេចចិត្តជាថ្មី។ អ្នក​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​តើ​អ្នក​ចង់ (1) រង់ចាំ​រហូត​ដល់​តុលាការ​ពិនិត្យ​មើល​ស្ថានភាព​នៃ​អនុបាល​ភាព​របស់​អ្នក​នៅ​ពេល​ដែល​ច្បាប់​បាន​តម្រូវ ឬ (2) ទាក់ទង​ទៅ​តុលាការ​ដើម្បី​ស្នើសុំ​ការ​ពិនិត្យ​មើល​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​របស់​អ្នក​ឱ្យ​បាន​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។

ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រសិនបើអ្នកចង់រង់ចាំ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​អំពី​រយៈពេលដែលត្រូវ​រង់ចាំ៖

 • ប្រភេទ​នៃ​អនុបាល​ភាព​មួយ​ចំនួន​មាន​ការ​ពិនិត្យ​ជា​ប្រចាំ​រៀងរាល់​មួយ​ឬ​ពីរ​ឆ្នាំ។ ពេលវេលាអាចប្រែប្រួលដោយសារកត្តាជាច្រើន។ ពេលខ្លះ​មាន​ការពន្យារពេល។ នៅពេលដែល​តុលាការធ្វើ​ការ​​ពិនិ​ត្យ​ធម្មតាណា​មួយក្នុងចំណោមការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ តុលាការ​គួរតែ​ត្រូវ​ពិចារណាម្តងទៀតថា​តើគួ​រអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ​​បោះឆ្នោត ហើយ​វាអាច​កំណត់​ពេល​សវនាការ​អំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក។ ក្នុង​​​អំឡុ​ងពេលពិនិត្យនេះ បុគ្គលិក​មក​ពីតុលាការ​នឹងសម្ភាស​អ្នក ហើ​យ​អ្នកអាច​ស្នើសុំ​ឱ្យ​គេ​​អនុញ្ញាត​​ឱ្យអ្នក​បោះឆ្នោតម្តងទៀតបាន​។[v]
 • អនុបាល​ភាពប្រភេទមួយចំនួន ត្រូវ​បញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​បន្ទាប់​ពី​មួយឆ្នាំ។ នៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ បុគ្គល​​ដែលស្ថិតនៅក្រោម​អនុបាល​ភាពត្រូវបានអនុញ្ញាត​ឱ្យ​បោះឆ្នោត​ម្តង​ទៀតបាន​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រង​​នោះ​​​ស្នើសុំឱ្យមានការ​តែងតាំង​ជាអ្នកគ្រប់គ្រង​ ​សា​ឡើងវិញ​បន្ទាប់ពី​រយៈ​​ពេល​​មួយ​ឆ្នាំនោះ តុលាការត្រូវតែ​សម្រេចម្តងទៀតថា​តើត្រូវ​ដក​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ឬអត់។ នឹងមានសវនាការតុលាការអំ​ពីការ​តែង​តាំ​ងជាថ្មី ហើយនោះគឺ​ជាពេល​ដែលអ្នក​អាច​ស្នើសុំឱ្យ​មានការ​អនុញ្ញាតឱ្យបោះឆ្នោតម្តងទៀត។5

ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តរង់ចាំ សូមចាំថាអាចនឹង​មានការ​បោះ​ឆ្នោត​មួយ ខណៈពេល​ដែល​អ្នក​កំពុងរង់ចាំ។ អ្នកអាចខកខានឱ​កាស​​​បោះឆ្នោត​​នៅ​ក្នុង​ពេល​បោះឆ្នោតណាមួយ​ ប្រសិន​បើ​ការបោះឆ្នោតនោះ​​កើតឡើងចុំ​ពេល​ដែលអ្នកកំពុងរង់ចាំ​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញតាម​ធម្មតា​របស់​តុលាការនៅ​ពេល​បន្ទាប់​។

ជម្រើសទីពីររបស់អ្នក (ជំនួសឱ្យការរង់ចាំ) គឺត្រូវ​ទាក់ទងទៅតុលាការ ដើម្បី​ស្នើសុំការពិនិត្យ​មើល​សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក​ឱ្យបានឆាប់តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅបាន។ អ្នក​អាច​ប្រើ​គំរូលិខិត​​ដែល​បង្ហាញ​ខាងក្រោមដើម្បី​ទាក់ទង​ទៅ​តុលាការ ហើយ​ប្រាប់​ចៅក្រម​ថា​អ្នក​ចង់​បោះឆ្នោត។ ចៅក្រមគួរ​​តែពិនិត្យ​មើល​ករណីរបស់អ្នក ហើយអាចសម្រេចចិត្ត​ឱ្យ​អ្នកបោះឆ្នោតបាន។ ប្រសិន​បើការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយអ្នក​ចង់បោះឆ្នោត​នៅ​ក្នុងនោះដែរ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកស្នើសុំឱ្យ​តុលាការ​​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ឱ្យ​បាន​ឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

តើនរ​ណាអាចជួយខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់​តុលាការបាន​?

អ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចង់បាន ដូចជា​មិត្តភក្តិ ឬ​សមាជិក​គ្រួសា​រ​ជាដើម។ អ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចជួយបានគឺ៖

 • មេធាវីរបស់អ្នក
 • អ្នកគ្រប់គ្រង​របស់អ្នក
 • អ្នកគ្រប់គ្រងករណីរបស់អ្នកនៅមជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​របស់អ្នក (ប្រសិនបើ​អ្នក​ជាអតិថិជនមជ្ឈមណ្ឌលក្នុង​តំបន់)
 • បុគ្គលិកមកពីខ្សែ​ទូរស័ព្ទបន្ទាន់​សម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ​សិទ្ធិជន​ពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (ទូរស័ព្ទ​មក​យើងតាមរយៈលេខ 1888-569-7955)

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើចៅក្រម ឬអ្នកស៊ើប​អង្កេត​តុលាការ​សួរខ្ញុំអំពីការបោះឆ្នោត?

អ្វីដែលអ្នកត្រូវប្រាប់ចៅក្រម ឬអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការគឺ "ខ្ញុំចង់បោះ​​ឆ្នោត​"។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងត្រូវបានសួរសំណួរបន្ថែម ហើយមានអារម្មណ៍​ភ័យខ្លាច​ ច្របូកច្របល់ ឬការ​បំភិត​បំភ័យ អ្នកអាចទាក់ទងទៅលេខ​ទូរស័ព្ទ​បន្ទា​ន់​​សម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសិទ្ធិជន​ពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដើម្បី​សួរថាតើយើងអាចជួយអ្នកបានដែរ​ឬអត់ លេខទូរស័ព្ទ​របស់យើងគឺ 1-888-569-7955។

តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំ​មិនអាច​និយាយ អាន ឬសរសេរបានទេ?

​បាទ/ចាស។ អសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ អាន ឬសរសេរគឺមិនមែនជា​ហេតុផលសមស្រប​​សម្រាប់​ការ​ដក​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​របស់អ្នកនោះទេ។ អ្នក​អាចឱ្យតុលាការដឹងថាអ្នកចង់បោះឆ្នោតតាមវិធីណាមួយ​ដែលអ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន។ អ្នកអាចប្រើវិធីសាស្រ្ត ឬឧបករណ៍ណាមួយដែលជួយអ្នកឱ្យ​អ្នកផ្សេ​ង​​ទៀត​ដឹង​ពីអ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​។ អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមាន​ពិការភា​ព ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ។ អ្នកខ្លះ​ទៀត​ទទួលបានជំនួយពីមនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ពួកគេទុកចិត្ត។ តាមច្បាប់ ត្រូវតែមានជម្រើសសម្រាប់ជនពិការក្នុង​ការ​បោះឆ្នោតជាលក្ខណៈឯកជន និង​ដោយ​ឯករាជ្យ​។ អ្នកអាច​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពីជម្រើសទាំងនេះពីឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សេងទៀតរបស់យើងអំពី​កា​រ​​​បោះឆ្នោត, ដែលអ្នកអាចរកបានតាមអនឡាញ​ https://www.disabilityrightsca.org/resources/voting

តើ​មានអ្វីកើត​ឡើង​ ​បើ​តុលាការ​នៅ​តែ​ថា​ខ្ញុំ​មិន​អាច​បោះ​ឆ្នោត​បាន​បន្ទាប់​ពី​ខ្ញុំ​គេ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ ​ទៅ​​បោះ​ឆ្នោត​​?

ប្រសិនបើអ្នកបានប្រាប់ចៅក្រម ឬអ្នកស៊ើបអង្កេតតុលាការថា​អ្នកចង់​បោះ​ឆ្នោ​ត តុលាការ​គួរ​តែ​បើកសវនាការដើម្បីសម្រេចថា​តើអ្នកត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យបោះឆ្នោតដែរ​ឬអត់។ ប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបោះឆ្នោតទេ អ្នកអាចទាក់ទង​ទៅខ្សែ​​ទូរស័ព្ទបន្ទាន់​សម្រាប់​ការ​​បោះ​ឆ្នោត​របស់​​​អង្គការ​សិទិ្ធជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដើម្បីសួរថាតើយើង​អាច​ជួយអ្នកបានទេ? លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ 1-888-569-7955 ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើនរណាម្នាក់កំពុងប្រាប់​​ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនគួរបោះឆ្នោត ឬព្យាយាម​រារាំង​ខ្ញុំមិន​​ឱ្យ​បោះឆ្នោត?

ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងលើ ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត នោះអ្នក​នឹង​​ទទួលបាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត ហើយមិនគួរមាននរណាម្នាក់មករារាំង​អ្នក​មិន​ឱ្យ​បោះឆ្នោតនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នក​គិតថានរណាម្នាក់កំពុង​បំបាក់​​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​មិនឱ្យ​បោះឆ្នោតដោយមិនសមស្រប​ ឬ​ ឬ​កំពុងរើសអើងអ្នកនៅពេល​អ្ន​​ក​​កំពុង​ព្យាយាម​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬបោះឆ្នោត សូមទាក់ទង​ទូរស័ព្ទ​បន្ទាន់​​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោតរបស់អង្គការ​សិទ្ធិ​ជនពិការ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា ដើម្បី​​មើល​ថា​តើ​យើង​អាច​ជួយ​អ្នក​បានដែរ​ឬអត់។ លេខ​ទូរស័ព្ទរបស់​​យើង​គឺ 1-888-569-7955 ។

គំរូ​លិខិតដែលបញ្ជាក់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នក ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត

នេះជាប្រភេទលិខិតដែលអ្នកអាចផ្ញើទៅតុលាការដើម្បីប្រាប់តុលាការថា​អ្នក​ចង់បោះឆ្នោត។ អ្នកអាចកូពី​ និងផាសត៍​អត្ថបទខាងក្រោមចូល​ទៅក្នុង​​កម្មវិធី​សរសេរ​អត្ថបទ​ ​ដើម្បី​​ធ្វើ​លិខិត​ដោយ​ខ្លួនឯង ឬអ្នកអាចសរសេរ​លិខិត​​ដោយ​ប្រើអត្ថបទ​ខាងក្រោមសម្រាប់​ជាការណែនាំ។ អ្នកត្រូវបំពេញ​​លិខិត​នេះជាមួយ​នឹងព័ត៌មានអំពីអ្នក និងសំណុំ​រឿង​តុលាការរបស់អ្នក តាម​ដែល​​ការ​ណែនាំខាងក្រោមពន្យល់។ ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបាន អ្នកក៏គួរផ្ញើ​លិខិតមួយច្បាប់​ទៅ​កាន់​មេធាវីរបស់អ្នក និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​របស់អ្នក។

_______________ _____, 202__ (បញ្ចូលថ្ងៃ​ ខែ​ និងឆ្នាំនៅ​ពេល​នេះ)

ចៅក្រម _________________ (បញ្ចូលឈ្មោះ និងនាមត្រកូល​របស់​​​ចៅក្រ​ម ប្រសិនបើអ្នកមាន។ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកអាចបំពេញ​ពាក្យ “ក្រឡាបញ្ជី” នៅទីនេះជា​ជំនួស​។)

តុលាការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ខោនធី ______ (បញ្ចូលឈ្មោះខោនធី។)

_________________ (បញ្ចូលអាសយដ្ឋានរបស់តុលាការ។ សូមមើល​បញ្ជី​ឈ្មោះនៃសាលាក្ដី

_________________ អាសយដ្ឋាននៅផ្នែក​បន្ទាប់នៃឯកសារ​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សា​យ​នេះ ខាងក្រោមគំរូ​លិខិតនេះ។)

ឆ្លើយតប​៖ _________________ (បញ្ចូលឈ្មោះ និងលេខនៃសំណុំរឿង​តុលាការ​របស់អ្នក។ អ្នកអាចស្វែង​រកព័ត៌មាន​នេះនៅលើឯកសារ​ណាមួយ​ដែលបានដាក់​បញ្ជូនមក​នៅក្នុងសំណុំរឿង​របស់អ្នក។)

គោរព​ជូនចំពោះចៅក្រម _________៖ (បញ្ចូលឈ្មោះចៅក្រម​​ឬអាសយ​​​ដ្ឋា​ន​ដែល​លិខិតនេះ​បញ្ជូន​ទៅកាន់​ “ក្រឡាបញ្ជី”)

ខ្ញុំចង់បោះឆ្នោត។ សូមប្រគល់​សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ​ ស្រប​តាម​ច្បាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ផ្នែក 2208 និងផ្នែក​បន្តបន្ទាប់ ឱ្យបាន​ឆាប់​តាមដែលអាច​ធ្វើទៅបាន។ ​ខ្ញុំ​ចង់​បោះឆ្នោតនៅក្នុងពេល​បោះឆ្នោត​លើក​​ក្រោយ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​សុំ​ឱ្យតុលាការ​ប្រគល់​​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ​មក​​វិញ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ 30 ថ្ងៃ​មុន​ការ​បោះឆ្នោត​លើក​ក្រោយ ដើម្បី​ឱ្យ​​ខ្ញុំ​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​បាន​ទាន់​ពេល។

នៅពេលចេញ​ដីកាប្រគល់​សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់​ខ្ញុំសាឡើង​វិញ​ សូមផ្ញើ​សំណៅ​​ដីកានោះមួយច្បាប់​មកខ្ញុំ។

សូមអរគុណ

____________________ (បញ្ចូលហត្ថលេខា គូស​សញ្ញា​ ឬបោះត្រា​​​ហត្ថលេខា​របស់អ្នក។)

____________________ (បញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក។)

____________________ (បញ្ចូលអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។)

____________________

____________________ (បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ប្រសិនបើ​​​អ្នក​​មាន។ )

ចម្លងជូន​៖​  ____________________ (បញ្ចូលឈ្មោះមេធាវីរបស់អ្នក។)

  ____________________ (បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកគ្រប់គ្រង​របស់អ្នក។)

 

អាសយដ្ឋានសំបុត្រ​ប្រៃសណីយ៍សម្រាប់​​តុលាការ​ផ្នែកមតកសាសន៍​

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Alameda
សាលា​ជំនុំជម្រះ​​ Berkeley
តុលាការផ្នែកមរតក
2120 Martin Luther King, Jr. Way
Berkeley, CA 94704

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Alpine
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
P.O. Box 518
Markleeville, CA 96120

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី​ Amador
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
500 Argonaut Lane
Jackson, CA 95642

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Butte
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1775 Concord Avenue
Chico, CA 95928

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Calaveras
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
400 Government Center Drive
San Andreas, CA 95249-9794

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Colusa
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
532 Oak Street
Colusa, CA 95932

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Contra Costa
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
725 Court Street
Martinez, CA 94553

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Del Norte
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
450 H Street
Crescent City, CA 95531

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី El Dorado
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
Placerville Fair Lane Branch
295 Fair Lane
Placerville, CA 95667
Probate Clerk South Lake Tahoe Branch 1354 Johnson Blvd.
South Lake Tahoe, CA 96150

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Fresno
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1130 O Street
Fresno, CA 93721

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Glenn
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
526 West Sycamore Street
Willows, CA 95988

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Humboldt
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
825 - 5th Street
Eureka, CA 95501

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Imperial
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
939 West Main Street El Centro, CA 92243

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Inyo
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
168 North Edwards
Independence, CA 93526

ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
301 West Line St. Bishop, CA 93514

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Kern
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
នាយកដ្ឋាន 1
1215 Truxtun Ave.
Bakersfield, CA 93301

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Kings
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1640 Kings County Drive
Hanford, CA 93230

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Lake
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
255 North Forbes Street, 4th Floor, Room 417
Lakeport, CA 95453

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Lassen
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
2610 Riverside Drive
Susanville, CA 96130-2610

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Los Angeles
Michael Antonovich Antelope Valley Courthouse
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
42011 - 4th Street West
Lancaster, CA 93534
Stanley Mosk Courthouse

ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
111 North Hill Street
Los Angeles, CA 90012

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Madera
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
200 South "G" Street Madera, CA 93637

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Marin
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
P.O. Box 4988
San Rafael, CA 94913

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Mariposa
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
5088 Bullion Street
Mariposa, CA 95338

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Mendocino
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
100 North State Street
Ukiah, CA 95482 Probate Clerk
700 South Franklin Street
Fort Bragg, CA 95437

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Merced
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
627 W. 21st Street Merced, CA 95340

ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1159 G Street
Los Banos, CA 93635

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Modoc
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
205 South East Street
Alturas, CA 96101

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Mono
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
P.O. Box 1037
Mammoth Lakes, CA 93546

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Monterey
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1200 Aguajito Road Monterey, CA 93940

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Napa
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
825 Brown Street Napa, CA 94559

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Nevada
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
201 Church Street
Nevada City, CA 95959

ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
10075 Levon Avenue
Truckee, CA 96161

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Orange
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
មជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌កណ្តាល
700 Civic Center Drive West
Santa Ana, CA 92701

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Placer
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
P.O. Box 619072
Roseville, CA 95661-9072

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Plumas
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
520 Main Street, Room 104
Quincy, CA 95971

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Riverside
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
4050 Main St.
Riverside, CA 92501

ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
3255 E. Tahquitz Canyon Way
Palm Springs, CA 92262

ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
41002 County Center Drive #100
Temecula, CA 92591

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Sacramento
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
3341 Power Inn Road
Sacramento, CA 95826

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី San Benito
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
450 Fourth Street
Hollister, CA 95023

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី San Bernardino
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
247 West Third Street
San Bernardino, CA 92415

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី San Diego
សាលាជំនុំជម្រះក្តី​កណ្តាល​
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1100 Union Street
San Diego, CA 92101

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី San Francisco
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
400 McAllister Street
San Francisco, CA 94102-4514

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី San Joaquin
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
180 E. Weber Avenue
Stockton, CA 95202

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី San Luis Obispo
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1035 Palm Street, Room 385
San Luis Obispo, CA 93408

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី San Mateo
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
សាលា​ក្តី​យុត្តិធម៌
400 County Center
Redwood City, CA 94063

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Santa Barbara
North County
Cook Division
312-C East Cook Street
Santa Maria, CA 93454
South County
Anacapa Division
P.O. Box 21107
Santa Barbara, CA 93121-1107

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Santa Clara
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
191 North First Street San Jose, CA 95113

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃ Santa Cruz
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
701 Ocean Street, Room 110
Santa Cruz, CA 95060

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Shasta
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1500 Court Street, Room 319
Redding, CA 96001

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Sierra
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
100 Courthouse Square
Downieville, CA 95936

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Siskiyou
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
411 Fourth Street Yreka, CA 96097

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Solano
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
សាលា​ក្តី​យុត្តិធម៌
600 Union Avenue
Fairfield, CA 94533

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Sonoma
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
សាលា​ក្តី​យុត្តិធម៌
600 Administration Drive
Santa Rosa, CA 95403

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Stanislaus
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
801 - 10th Street
Modesto, CA 95354

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Sutter
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1175 Civic Center Blvd.
Yuba City, CA 95993

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Tehama
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1740 Walnut Street
Red Bluff, CA 96080

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Trinity
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
11 Court Street
Weaverville, CA 96093

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Tulare
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
221 South Mooney Blvd., Room 201
Visalia, CA 93291

ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
300 East Olive
Porterville, CA 93257

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Tuolumne
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
12855 Justice Center Drive 
Sonora, CA 95370

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Ventura
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
4353 E. Vineyard Avenue
Oxnard, CA 93036

តុលាការជាន់ខ្ពស់ខោនធី Yolo
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
1000 Main Street
Woodland, CA 95695

តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃខោនធី Yuba
ក្រឡាបញ្ជីផ្នែកមរតកសាសន៍​
215 Fifth Street, Suite 200 Marysville, CA 95901

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. រដ្ឋលេខាធិការកាលីហ្វ័រញ៉ា រៀបរាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវការសិទ្ធិទទួលបានតាមរយៈ https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california
 • 2. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ មុនពេលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានតែងតាំង ហើយអ្នកចង់ព្យាយាមបញ្ឈប់តុលាការមិនឱ្យដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលនិយាយជាមួយអ្នកអំពីសំណុំរឿងតុលាការនោះថា អ្នកចង់បោះឆ្នោត។ មនុស្សដែលអ្នកអាចនិយាយប្រាប់ រួមមានមេធាវីរបស់អ្នក អ្នកដែលកំពុងព្យាយាមក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រង របស់អ្នក អ្នកស៊ើបអង្កេតតុលាការ អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងរបស់អ្នកនៅមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ (ប្រសិនបើអ្នកជាកូនក្តីមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់) និងចៅក្រម។
 • 3. នៅពេលបង្កើតអនុបាលភាពរួចហើយ ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញតាមរយៈភស្តុតាងច្បាស់លាស់ និងគួរឱ្យជឿជាក់ថា បុគ្គលនោះមិនអាចប្រាប់ពីបំណងចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនោះ ដោយមានឬគ្មានការសម្របសម្រួលសមស្រប ពួកគេនឹងត្រូវចាត់ទុកថា "អសមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត" ហើយដូច្នេះត្រូវបានដកសិទ្ធិពីការបោះឆ្នោត។ សម្រាប់ភាសាពិតប្រាកដនៃការធ្វើតេស្តដែលតុលាការគួរប្រើប្រាស់នៅពេលសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែរឬអត់ សូមមើលក្រមច្បាប់បោះឆ្នោតកាលីហ្វ័រញ៉ា ផ្នែក2208 និង 2209 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=ELEC&division=2.&title=&part=&chapter=3.&article=1 ច្បាប់ទាំងនេះចែងថាតើភស្តុតាងប៉ុន្មានដែលតុលាការត្រូវការ មុនពេលតុលាការអាចដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាន។ ច្បាប់ទាំងនោះក៏ចែងផងដែរអំពី “ការសម្របសម្រួលសមស្រប" ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរចំពោះវិធីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានពិការភាព។
 • 4. ច្បាប់បានផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ SB 589 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160SB589 ដែលបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2015។
 • 5. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលក្រមច្បាប់បោះឆ្នោតកាលីហ្វ័រញ៉ា ផ្នែក 2210។ https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=ELEC §ionNum=2210.