Ձեր քվեարկության իրավունքները, երբ դուք գտնվում եք խնամակալության տակ

Publications
#5590.10

Ձեր քվեարկության իրավունքները, երբ դուք գտնվում եք խնամակալության տակ

People who have conservators can vote unless a judge says they cannot. This pub tells you how to find out if a judge took away your right to vote. It tells you how to get the right to vote back. It tells you what to do if the judge will not give your right to vote back to you.

Ո՞վ ունի քվեարկելու իրավունք Կալիֆորնիայում:

Դուք իրավասու եք քվեարկելու Կալիֆորնիայում;1 եթե դուք՝

 • ԱՄՆ քաղաքացի եք,
 • Կալիֆորնիայի բնակիչ եք,
 • Ընտրությունների օրվա դրությամբ 18 կամ ավելի տարեկան եք,
 • Ներկայումս նահանգային կամ դաշնային բանտարկություն չեք կրում հանցագործության համար դատապարտված լինելու համար, և
 • Խնամակալության տակ չեք, որի համար դատարանը որոշում է կայացրել, որ դուք զրկված եք քվեարկությունից (այլ կերպ ասած՝ հրաման, որ ձեզ թույլ չի տրվում քվեարկել):

Կարո՞ղ եմ դեռ քվեարկել, եթե խնամակալության տակ եմ:

Այո, եթե ​​դուք խնամակալության տակ եք, դուք կարող եք քվեարկել բացառությամբ, եթե դատարանը որոշում է կայացրել, որ ձեզ չի թույլատրվում քվեարկել: Երբ դատարանը առաջին անգամ որոշում կայացրեց, որ դուք պետք է գտնվեք խնամակալության տակ, այն նաև որոշում է կայացրել, թե արդյոք ձեզ թույլ կտան քվեարկել:2 Դրանից բացի, եթե դուք մեկ տարուց ավելի գտնվել եք խնամակալության տակ, ապա դատարանը կարող էր լրացուցիչ որոշումներ կայացնել ձեր քվեարկելու իրավունքի վերաբերյալ, երբ ժամանակ առ ժամանակ դիտարկել է ձեր խնամակալության կարգավիճակը:

2016 թվականի հունվարից գործող օրենքի համաձայն՝ դատարանը պետք է զրկեր ձեզ ձեր ընտրելու իրավունքից միայն այն դեպքում, երբ դուք չկարողանայիք հայտնել քվեարկելու ցանկությունը։3

Կարո՞ղ եմ քվեարկել, եթե խնամակալության տակ իմ գտնվելը սկսվել է մինչև 2016 թվականը:

Եթե խնամակալության տակ ձեր գտնվելը մեկնարկել է մինչև 2016 թվականը, ապա դատարանը կարող է զրկել ձեզ ընտրելու իրավունքից՝ ավելի հին կանոնների համաձայն: 2016 թվականից սկսած` Կալիֆորնիան փոխեց, թե ինչպես է որոշում, արդյոք խնամակալության տակ գտնվող մարդիկ կարող են քվեարկել:4

Եթե դատարանը որոշեց, որ ձեզ թույլ չեն տալիս քվեարկել, դուք կարող եք վերականգնել ձեր ընտրելու իրավունքը: Այս հրատարակության մեջ բացատրվում է, ինչպես կարող եք վերականգնել ձեր քվեարկելու իրավունքը:

Ինչպե՞ս կարող եմ պարզել, արդյոք ինձ զրկել են քվեարկելու իրավունքից

Ահա մի քանի եղանակներ, որոնց միջոցով կարող եք պարզել, արդյոք դուք իրավասու եք քվեարկելու՝

 • Հրացրեք խնամակալության գործի շրջանակներում ձեզ ներկայացնող (կամ ներկայացրած) փաստաբանից:
 • Հարցրեք ձեր խնամակալից:
 • Զանգահարեք ձեր վարչաշրջանային ընտրական գրասենյակ՝ հարցնելու համար, արդյոք դուք իրավասու եք քվեարկելու: Դուք կարող եք գտնել հեռախոսահամարը https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/countyelections-offi… կայքում ներկայացված ցուցակում:
 • Եթե դուք տարածաշրջանային կենտրոնի հաճախորդ եք, խնդրեք տարածքային կենտրոնի ձեր գործի կառավարիչին ստուգել ձեզ համար:
 • Զանգահարեք դատարան՝ խնդրելու ձեր քվեարկելու իրավունքի վերաբերյալ ընդունված վերջին հրամանի պատճենը:

Ինչպե՞ս կարող եմ վերականգնել քվեարկելու իմ իրավունքը:

Եթե դատարանը զրկել ձեզ քվեարկելու ձեր իրավունքից և դուք ցանկանում եք վերականգնել այն, ձեզ հարկավոր կլինի դիմել դատարան՝ նոր որոշում կայացնելու նպատակով: Դուք պետք է որոշեք, թե արդյոք ցանկանում եք (1) սպասել, մինչև դատարանը վերանայի ձեր խնամակալության կարգավիճակը օրենքով պահանջվող ժամանակահատվածներում, կամ (2) դիմեք դատարան՝ ձեր քվեարկելու իրավունքը հնարավորինս շուտ վերանայելու համար:

Սպասելու ձեր ցանկության վերաբերյալ որոշում կայացնելուն օժանդակելու համար ներկայացնում ենք որոշ տեղեկություններ այն մասին, թե որքան կարող է տևել սպասելը.

 • Խնամակալության որոշ տեսակներ պարբերաբար վերանայվում են մեկ կամ երկու տարին մեկ: Ժամկետը կարող է տարբեր լինել բազմաթիվ գործոնների պատճառով: Երբեմն ուշացումներ են լինում։ Երբ դատարանը կատարում է այս կանոնավոր վերանայումներից մեկը, այն պետք է նորից քննարկի, թե արդյոք ձեզ պետք է թույլատրվի քվեարկել, և այն կարող է լսումներ նշանակել ձեր քվեարկելու իրավունքների վերաբերյալ: Այս վերանայման ընթացքում ինչ-որ մեկը դատարանից հարցազրույց կանցկացնի ձեզ հետ, և դուք կարող եք խնդրել, որ թույլ տան ձեզ կրկին քվեարկել:5
 • Խնամակալության որոշ տեսակներ մեքենայաբար ավարտվում են մեկ տարի անց: Երբ դրանք ավարտվեն, խնամակալության տակ գտնվող անձին ավտոմատ կերպով թույլատրվում է կրկին քվեարկել: Այնուամենայնիվ, եթե խնամակալը խնդրում է իրեն վերանշանակել որպես խնամակալ այդ մեկ տարին անցնելուց հետո, դատարանը պետք է կրկին կայացնի քվեարկելու իրավունքից զրկելու որոշում։ Վերանշանակման վերաբերյալ տեղի կունենար դատական նիստ, և հենց այդ ժամանակ դուք կարող եք խնդրել, որ ձեզ թույլ տան նորից քվեարկել:6

Եթե որոշել եք սպասել, հիշեք, որ ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ ձեր սպասելու ընթացքում: Դուք կարող եք բաց թողնել ընտրություններում քվեարկելու հնարավորությունը, եթե ընտրությունները տեղի ունենան, մինչ դուք սպասում եք հաջորդ հերթական դատական վերանայմանը:

Ձեր երկրորդ տարբերակը (սպասելու փոխարեն)՝ կապվել դատարանի հետ՝ հնարավորինս շուտ ձեր քվեարկելու իրավունքի վերանայման պահանջով: Դուք կարող եք օգտագործել ստորև ներկայացված նամակի նմուշը՝ դատարանի հետ կապվելու և դատավորին հայտնելու համար, որ ցանկանում եք քվեարկել: Դատավորը պետք է վերանայի ձեր գործը և կարող է որոշել, որ թույլ կտա ձեզ քվեարկել: Եթե շուտով ընտրություններ են տեղի ունենալու, և դուք ցանկանում եք քվեարկել դրանցում, խորհուրդ ենք տալիս դատարանին խնդրել՝ հնարավորինս շուտ իրականացնել վերանայումը:

Ո՞վ կարող է օգնել ինձ կապ հաստատել դատարանի հետ:

Դուք կարող եք օգնություն ստանալ ձեր ցանկացած անձից, ինչպես ընկերը կամ ընտանիքի անդամը: Որոշ այլ անձինք, ովքեր կարող են օգնել ձեզ՝

 • Ձեր փաստաբանը
 • Ձեր խնամակալը
 • Շրջանային կենտրոնում ձեր գործի կառավարիչը (եթե դուք շրջանային կենտրոնի հաճախորդ եք)
 • Հաշմանդամների իրավունքների Կալիֆորնիայի գրասենյակի քվեարկության թեժ գծի անձնակազմը (զանգահարեք մեզ 1-888-569-7955 հեռախոսահամարով)

Ինչպե՞ս պետք է վարվեմ, եթե դատավորը կամ դատական քննիչը հարցնեն ինձ քվեարկության մասին:

Այն ամենը, ինչ դուք պետք է ասեք դատավորին կամ դատարանի քննիչին, դա է՝ «Ես ցանկանում եմ քվեարկել»: Եթե ձեզ ավելի շատ հարցեր են տան և դուք ձեզ զգաք նյարդայնացած, շփոթված կամ վախեցած, կարող եք զանգահարել Հաշմանդամների իրավունքների Կալիֆորնիայի գրասենյակի քվեարկության թեժ գիծ՝ պարզելու, արդյոք մենք կարող ենք օգնել ձեզ. մեր հեռախոսահամարն է՝ 1-888-569-7955:

Կարո՞ղ եմ քվեարկել, եթե չեմ կարող խոսել, կարդալ կամ գրել:

Այո։ Խոսելու, կարդալու կամ գրելու անկարողությունը չեն հանդիսանում ձեզ քվեարկելու իրավունքից զրկելու համար հիմնավորված պատճառ: Դուք կարող եք տեղեկացնել դատարանին, որ ցանկանում եք քվեարկել ցանկացած ձևով, որով կարող եք: Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած մեթոդ կամ սարք, որն օգնում է ձեզ մարդկանց տեղեկացնել, թե ինչ եք ուզում: Հաշմանդամություն ունեցող որոշ ընտրողներ օգտագործում են օժանդակ տեխնոլոգիաներ: Մյուսներին օգնում են այն անձինք, ում նրանք վստահում են: Օրենքով պետք է լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնավոր և անկախ քվեարկության տարբերակներ: Դուք կարող եք ստանալ լրացուցիչ տեղեկություն այդ տարբերակների մասին քվեարկության վերաբերյալ մեր այլ հրատարակություններից, որոնք կարող եք գտնել առցանց՝ https://www.disabilityrightsca.org/resources/voting հասցեով:

Ի՞նչ անել, եթե դատարանը դեռ ասում է, որ ես չեմ կարող քվեարկել այն բանից հետո, երբ ես խնդրել եմ, որ ինձ թույլ տան քվեարկել:

Եթե դուք դատավորին կամ դատարանի քննիչին ասել եք, որ ցանկանում եք քվեարկել, դատարանը պետք է լսումներ անցկացնի՝ որոշելու, արդյոք ձեզ թույլատրվում է քվեարկել: Եթե դատարանը որոշի, որ ձեզ չի թույլատրվում քվեարկել, կարող եք զանգահարել Հաշմանդամների իրավունքների Կալիֆորնիայի գրասենյակի քվեարկության թեժ գիծ՝ պարզելու, արդյոք մենք կարող ենք օգնել ձեզ. մեր հեռախոսահամարն է՝ 1-888-569-7955:

Ի՞նչպես ես պետք է վարվեմ, եթե որևէ մեկն ինձ ասում է, որ չպետք է քվեարկեմ, կամ փորձում կանխել իմ քվեարկությունը:

Ինչպես նշվեց վերևում, եթե դուք իրավասու եք քվեարկելու, ապա ունեք քվեարկելու իրավունք, և ոչ ոք չպետք է փորձի ձեզ հետ պահել քվեարկությունից: Եթե կարծում եք, որ ինչ-որ մեկը սխալ կերպով վհատեցնում է ձեզ քվեարկելուց կամ խտրականություն է ցուցաբերում ձեր նկատմամբ, երբ փորձում եք քվեարկել կամ գրանցվել քվեարկության համար, խնդրում ենք զանգահարել Հաշմանդամների իրավունքների Կալիֆորնիայի գրասենյակի քվեարկության թեժ գիծ՝ պարզելու, արդյոք մենք կարող ենք օգնել ձեզ. մեր հեռախոսահամարն է՝ 1-888-569-7955:

ՔՎԵԱՐԿԵԼՈՒ ՁԵՐ ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՏՆՈՂ ՆԱՄԱԿԻ ՆՄՈՒՇ

Ահա նամակի այն տեսակը, որը կարող եք ուղարկել դատարան՝ դատարանին հայտնելու, որ ցանկանում եք քվեարկել: Դուք կարող եք պատճենել և տեղադրել ստորև բերված տեքստը տեքստային խմբագրի մեջ՝ ձեր նամակը կազմելու համար, կամ կարող եք նամակ գրել՝ օգտագործելով ստորև նշված տեքստը որպես ուղեցույց: Դուք պետք է նամակում լրացնեք ձեր և ձեր դատական գործի մասին տեղեկությունները, ինչպես բացատրվում է ստորև ներկայացված հրահանգներով: Հնարավորության դեպքում դուք նույնպես պետք է ուղարկեք նամակի պատճենը ձեր փաստաբանին և խնամակալին:

_______________ _____, 202__թվական (Մուտքագրեք այսօրվա ամիսը, օրը և տարին:)

Դատավոր _________________ (մուտքագրեք դատավորի անունը և ազգանունը, եթե ունեք դրանք: Եթե ոչ, ապա դուք կարող եք մուտքագրել այստեղ «Դատարանի գործավար» բառերը:)

______ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան (Մուտքագրեք վարչաշրջանի անունը:)

_________________ (Մուտքագրեք դատարանի հասցեն: Տե՛ս դատարանների

_________________ հասցեների ցանկն այս հրատարակության հաջորդ բաժնում՝ նամակի նմուշի ստորին մասում:)

Պատասխան՝ _________________ (Մուտքագրեք ձեր դատական գործի անունը և համարը: Դուք կարող եք գտնել այդ տեղեկությունը ձեր գործում ներառված ցանկացած փաստաթղթի վրա:)

Հարգելի դատավոր _________, (Մուտքագրեք դատավորի անունը կամ հասցեագրեք նամակը «Դատարանի գործավարին»:)

Ես կցանկանայի քվեարկել: Խնդրում եմ հնարավորինս շուտ վերականգնել Կալիֆորնիայի ընտրական օրենսգրքի 2208 և հաջորդ բաժիններին համապատասխան քվեարկելու իմ իրավունքը: Ես կցանկանայի քվեարկել հաջորդ ընտրություններում, ուստի խնդրում եմ, որ Դատարանը վերականգնի իմ ընտրելու իրավունքը հաջորդ ընտրություններից առնվազն 30 օր առաջ, որպեսզի կարողանամ ժամանակին գրանցվել քվեարկելու համար:

Հենց որ իմ ընտրելու իրավունքը վերականգնող հրաման լինի, խնդրում եմ ինձ ուղարկել այդ հրամանի պատճենը:

Շնորհակալություն,

____________________ (Մուտքագրեք ձեր ստորագրությունը, նշանը կամ ստորագրության դրոշմը:)

____________________ (Մուտքագրեք ձեր անունը:)

____________________ (Մուտքագրեք ձեր հասցեն:)

____________________

____________________ (Մուտքագրեք ձեր հեռախոսահամարը՝ առկայության դեպքում:)

պճ.  ____________________ (Մուտքագրեք ձեր փաստաբանի անունը:)

  ____________________ (Մուտքագրեք ձեր խնամակալի անունը:)

Դատարանների՝ ժառանգության գործերով զբաղվող բաժինների փոստային հասցեները

Ալամեդա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Բերքլիի դատարան
Ժառանգության գործերով զբաղվող բաժին
2120 Martin Luther King, Jr. Way
Berkeley, CA 94704

Էլփայն վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Փ/Գ Box 518
Markleeville, CA 96120

Ամադոր վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
500 Argonaut Lane
Jackson, CA 95642

Բյութ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1775 Concord Avenue
Chico, CA 95928

Կալավերաս վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
400 Government Center Drive
San Andreas, CA 95249-9794

Կոլուսա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
532 Oak Street
Colusa, CA 95932

Կոնտրա Կոստա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
725 Court Street
Martinez, CA 94553

Դել Նորտե վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
450 H Street
Crescent City, CA 95531

Էլ Դորադո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Placerville Fair Lane մասնաճյուղ
295 Fair Lane
Placerville, CA 95667

Ժառանգության գործերի գործավար
South Lake Tahoe
մասնաճյուղ 1354 Johnson Blvd.
South Lake Tahoe, CA 96150

Ֆրեզնո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1130 O Street
Fresno, CA 93721

Գլեն վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
526 West Sycamore Street
Willows, CA 95988

Համբոլթ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
825 - 5th Street
Eureka, CA 95501

Իմպերիալ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
939 West Main Street
El Centro, CA 92243

Ինյո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
168 North Edwards
Independence, CA 93526

Ժառանգության գործերի գործավար
301 West Line St.
Bishop, CA 93514

Քերն վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Դեպարտամենտ 1
1215 Truxtun Ave.
Bakersfield, CA 93301

Քինգզ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1640 Kings County Drive
Hanford, CA 93230

Լեյք վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
255 North Forbes Street, 4th Floor, Room 417
Lakeport, CA 95453

Լասն վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
2610 Riverside Drive
Susanville, CA 96130-2610

Լոս Անջելես վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Michael Antonovich Antelope Valley-ի դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
42011 - 4th Street West
Lancaster, CA 93534
Stanley Mosk-ի դատարան

Ժառանգության գործերի գործավար
111 North Hill Street
Los Angeles, CA 90012

Մըդերա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
200 South "G" Street Madera, CA 93637

Մըրին վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Փ/Գ Box 4988
San Rafael, CA 94913

Մարիպոսա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
5088 Bullion Street
Mariposa, CA 95338

Մենդոսինո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
100 North State Street Ukiah, CA 95482

Ժառանգության գործերի գործավար
700 South Franklin Street
Fort Bragg, CA 95437

Մըրսեդ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
627 W. 21st Street Merced, CA 95340

Ժառանգության գործերի գործավար
1159 G Street
Los Banos, CA 93635

Մոուդոք վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
205 South East Street
Alturas, CA 96101

Մոնո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Փ/Գ Box 1037
Mammoth Lakes, CA 93546

Մոնտերեյ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1200 Aguajito Road Monterey, CA 93940

Նափա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
825 Brown Street Napa, CA 94559

Նևադա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
201 Church Street
Nevada City, CA 95959

Ժառանգության գործերի գործավար
10075 Levon Avenue
Truckee, CA 96161

Օրինջ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Central Justice կենտրոն
700 Civic Center Drive West
Santa Ana, CA 92701

Փլայսեր վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Փ/Գ Box 619072
Roseville, CA 95661-9072

Փլյումա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
520 Main Street, Room 104
Quincy, CA 95971

Րիվերսայդ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
4050 Main St.
Riverside, CA 92501

Ժառանգության գործերի գործավար
3255 E. Tahquitz Canyon Way
Palm Springs, CA 92262

Ժառանգության գործերի գործավար
41002 County Center Drive #100
Temecula, CA 92591

Սակրամենտո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
3341 Power Inn Road
Sacramento, CA 95826

Սան Բենիտո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
450 Fourth Street
Hollister, CA 95023

Սան Բերնարդինո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
247 West Third Street
San Bernardino, CA 92415

Սան Դիեգո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Central դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1100 Union Street
San Diego, CA 92101

Սան Ֆրանսիսքո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
400 McAllister Street
San Francisco, CA 94102-4514

Սան Վուաքին վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
180 E. Weber Avenue
Stockton, CA 95202

Սան Լուիս Օբիսփո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1035 Palm Street, Room 385
San Luis Obispo, CA 93408

Սան Մաթեյո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Դատարանի շենք
400 County Center
Redwood City, CA 94063

Սանտա Բարբարա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Հյուսիսային վարչաշրջան
Cook բաժանմունք
312-C East Cook Street
Santa Maria, CA 93454

Հարավային վարչաշրջան
Anacapa բաժանմունք
Փ/Գ Box 21107
Santa Barbara, CA 93121-1107

Սանտա Քլարա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
191 North First Street San Jose, CA 95113

Սանտա Քրուզ վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
701 Ocean Street, Room 110
Santa Cruz, CA 95060

Շաստա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1500 Court Street, Room 319
Redding, CA 96001

Սիերա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
100 Courthouse Square
Downieville, CA 95936

Սիսքիյու վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
411 Fourth Street Yreka, CA 96097

Սոլանո վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Դատարանի շենք
600 Union Avenue
Fairfield, CA 94533

Սընոումա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
Դատարանի շենք
600 Administration Drive Santa Rosa, CA 95403

Ստանըսլոուս վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
801 - 10th Street
Modesto, CA 95354

Սաթըր վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1175 Civic Center Blvd.
Yuba City, CA 95993

Թիհամա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1740 Walnut Street
Red Bluff, CA 96080

Թրինիթի վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
11 Court Street
Weaverville, CA 96093

Թյուլեուրի վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
221 South Mooney Blvd., Room 201
Visalia, CA 93291

Ժառանգության գործերի գործավար
300 East Olive
Porterville, CA 93257

Թյուոլոմի վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
12855 Justice Center Drive Sonora, CA 95370
Վենչուորա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան

Ժառանգության գործերի գործավար
4353 E. Vineyard Avenue
Oxnard, CA 93036

Յոլոու վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Ժառանգության գործերի գործավար
1000 Main Street
Woodland, CA 95695

Յուբա վարչաշրջանի Գերագույն դատարան
Probate Clerk
215 Fifth Street, Suite 200 Marysville, CA 95901

 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

 • 1. Կալիֆորնիայի պետքարտուղարը ներկայացնում է իրավասության պահանջների ցանկը https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california կայքում:
 • 2. Եթե դուք կարդում եք այս հրատարակությունը նախքան խնամակալի նշանակվելը և ցանկանում եք, որպեսզի դատարանը դադարեցնի ձեզ ընտրելու իրավունքից զրկելու գործընթացը, խորհուրդ ենք տալիս դատական գործից ձեզ հետ զրուցող բոլոր անձանց հայտնել, որ ցանկանում եք քվեարկել: Այն անձանց մեջ, ում դուք կարող եք հայտնել դրա մասին, ներառված են ձեր փաստաբանը, ձեր խնամակալը դառնալու փորձ ձեռնարկող անձը, դատական քննիչը, շրջանային կենտրոնում ձեր գործի կառավարիչը (եթե դուք շրջանային կենտրոնի հաճախորդ եք) և դատավորը:
 • 3. Խնամակալություն սահմանելիս, եթե դատարանը պարզ և համոզիչ ապացույցներով պարզում է, որ անձը չի կարող ողջամիտ հարմարանքներով կամ առանց դրանց քվեարկության գործընթացին մասնակցելու ցանկություն հայտնել, ապա նա համարվում է «մտավոր անկարող» և այդպիսով նրան չի թույլատրվում քվեարկել: Թեստի ճշգրիտ լեզվի համար, որը դատարանը պետք է օգտագործի, անձին քվեարկության իրավունքից զրկելու որոշում կայացնելիս տե՛ս Կալիֆորնիայի ընտրական օրենսգրքի 2208 և 2209 բաժինները: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=ELEC&division=2.&title=&part=&chapter=3.&article=1 Այս օրենքները սահմանում են դատարանին անհրաժեշտ ապացույցների քանակությունը նախքան այն կկարողանա զրկել քվեարկության իրավունքից: Նրանք նաև խոսում են «ողջամիտ հարմարանքների» մասին, որոնք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց օգնելու նպատակով իրականացվող միջոցների փոփոխություններն են:
 • 4. Օրենքը փոխվել է թիվ SB 589 օրինագծի պատճառով https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160SB589 որն ընդունվել է 2015 թվականին:
 • 5. Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Կալիֆորնիայի ընտրական օրենսգրքի 2209 բաժինը: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=ELEC §ionNum=2209.
 • 6. Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Կալիֆորնիայի ընտրական օրենսգրքի 2210 բաժինը: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=ELEC §ionNum=2210.