Nhiều Cử tri bị Khuyết tật Có thể Bầu bằng Thư một cách Riêng tư và Độc lập

Publications
#7152.05

Bầu bằng Thư đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết ở California. Tuy nhiên, cử tri có các tình trạng khuyết tật nhất định, ví dụ như khuyết tật thị lực và khuyết tật cơ động, không thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập bằng cách sử dụng lá phiếu giấy Bầu bằng Thư vì họ không thể đọc hoặc đánh dấu lá phiếu.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.