Շատ հաշմանդամություն ունեցող ընտրողներ կարող են քվեարկել փոստով գաղտնի և անկախ կերպով

Publications
#7152.09

Շատ հաշմանդամություն ունեցող ընտրողներ կարող են քվեարկել փոստով գաղտնի և անկախ կերպով

Փոստային քվեարկությունը երբևէ ավելի մեծ տարածումն է գտել Կալիֆորնիայում։ Ինչևէ, որոշակի հաշմանդամություն ունեցող ընտրողները, օրինակ՝ տեսողական և մատնաշարժողության հետ կապված հաշմանդամություն ունեցողները, ի վիճակի չեն քվեարկել գաղտնի և անկախ փոստային քվեաթերթիկի թղթային տարբերակով, որովհետև նրանք չեն կարող կարդալ կամ գծանշել այն: 2020 թվականի հունվարի 1-ից սկսած Հեռահար հասանելիության փոստային քվեարկությունը (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) պետք է առկա լինի Կալիֆոռնիայի ամեն վարչաշրջանում:

Նախապատմություն․

Փոստային քվեարկությունը երբևէ ավելի մեծ տարածումն է գտել Կալիֆորնիայում։ Ինչևէ, որոշակի հաշմանդամություն ունեցող ընտրողները, օրինակ՝ տեսողական և մատնաշարժողության հետ կապված հաշմանդամություն ունեցողները, ի վիճակի չեն քվեարկել գաղտնի և անկախ փոստային քվեաթերթիկի թղթային տարբերակով, որովհետև նրանք չեն կարող կարդալ կամ գծանշել այն: 2020 թվականի հունվարի 1-ից սկսած Հեռահար հասանելիության փոստային քվեարկությունը (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) պետք է առկա լինի Կալիֆոռնիայի ամեն վարչաշրջանում: Նախքան այս հրամանը միայն որոշակի վարչաշրջաններ էին առաջարկում քվեարկության այս եղանակը։ Մատչելի հասանելիության այս նոր հրամանագրված մեթոդով որոշակի հաշմանդամություն ունեցող ընտրողներ, ինչպես օրինակ տեսողական և մատնաշարժողական խնդիրներ ունեցողները, այժմ կարող են գաղտնի և անկախ քվերակություն կատարել։

Ի՞նչ է Հեռահար հասանելիության փոստային քվեարկությունը (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail)։

 Հեռահար հասանելիության փոստային քվեարկության (RAVBM) համակարգերը թույլ կտան հաշմանդամություն ունեցող ընտրողներին, որոնցից շատերը հաճախ դիմում են ուրիշների օգնության՝ իրենց քվեաթերթիկը կարդալու և նշելու օգնության խնդրանքով, իրենց քվեարկությունը կատարել տանից գաղտնի և անկախ կերպով։ Սա համացացային քվեարկություն ՉԷ։

Ինչպե՞ս են աշխատում RAVBM համակարգերը։

Ընդհանուր առմամբ, RAVBM համակարգը հաշմանդամություն ունեցող ընտրողին հնարավորություն է տալիս ներբեռնել քվեաթերթիկը՝ թույլ տալով նրան կարդալ և գծանշել այն, օգտագործելով իրենց սեփական օժանդակ տեխնիկական սարքը։  Հետո հաշմանդամություն ունեցող ընտրողը պետք է տպի իր ընտրությունները և դրանք վերադարձնի Վարչաշրջանի ընտրությունների գրասենյակին։  Disability Rights California-ն հրապարակել է  RAVBM համակարգի պատկերավոր տեսանյութ, որը  հասանելի է YouTube-ի մեր ալիքում:

Ինչպե՞ս պետք է հաշմանդամություն ունեցող ընտրողը վերադարձնի իր կատարած ընտրությունները Վարչաշրջանի ընտրությունների գրասենյակին։

Ընտրողները պետք է կամ փոստով ուղարկեն այն, կամ թողնեն այն քվեարկության ընտրատարածքում կամ քվեաթերթիկների հանձնման համար նախատեսված արկղում: Քվեաթերթիկը պետք է լինի հատուկ տրամադրված ծրարում, որը կստանաք Ձեր վարչաշրջանի ընտրությունների գրասենյակից:  Դուք պետք է ստորագրեք ծրարը, որն ունի հատուկ դակված անցքեր` մատնանշելու ստորագրության տողը, որտեղ պետք է ստորագրի թեթև հաշմանդամություն ունեցող անձը: Եթե Դուք ի վիճակի չեք ստորագրելու Ձեր անունը հաշմանդամության կամ վնասվածքի պատճառով, ապա խնդրում ենք ծանոթանալ մեր հրապարակմանը Դուք կարող եք գրանցվել և քվեարկել, նույնիսկ եթե չեք կարող ստորագրել Ձեր անունը.

Որո՞նք են RAVBM-ի քվեաթերթիկ ստանալու պահանջները։

Որոշ վարչաշրջաններում հաշմանդամություն ունեցող ընտրողը, ով կցանկանար օգտվել RAVBM համակարգից, պետք է առաջին հերթին գրանցվի որպես փոստային քվեարկության ընտրող: Ընտրողը կարող է խնդրել փոստային քվեարկության քվեաթերթիկ կամ RAVBM քվեաթերթիկ ընտրությունների օրվանից մինչև յոթ (7) օր առաջ:1 Ընտրողները, ովքեր բնակվում են Ընտրողների ընտրության մասին օրենքի իրավասության վարչաշրջաններում,2 չպետք է հայցեն փոստային քվեաթերթիկ, քանի որ նրանք ավտոմատ կերպով կստանան քվեաթերթիկ վերադարձի ծրարով: Բոլոր ընտրողները, ովքեր անկախ իրենց գտնվելու վայրից ցանկանում են օգտագործել RAVBM համակարգը, ամեն դեպքում դեռ պետք է խնդրեն RAVBM-ի քվեաթերթիկն ընտրությունների օրվանից մինչև յոթ (7) օր առաջ։

Քանի՞ RAVBM համակարգ է գործում Կալիֆորնիայում։

Ներկայումս, Կալիֆորնիայի նահանգային քարտուղարությունը պայմանականորեն հաստատել է չորս համակարգ` Democracy Live Secure Select 1.2.2, Five Cedars Group-ի այլընտրանքային ձևաչափի քվեաթերթիկ (AFB, Alternate Format Ballot) v5.2.1, Dominion ImageCast Remote 5.2 և Լոս Անջելես վարչաշրջանի քվեաթերթիկի ինտերակտիվ նմուշ 2.5.1:

Որքանո՞վ են ապահով RAVBM համակարգերը։

Կալիֆորնիան վարչաշրջանում ունի ամենաակտիվ փորձարկման և վկայագրման ծրագրերը՝ ապահովելու, որ Ձեր գաղտնի և անկախ քվեաթերթիկն անվտանգ լինի։

Հաշմանդամություն ունեցող անհատներն ընտրությունների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար նաև կարող են կապվել Disability Rights California-ի Քվեարկության հարցերով թեժ գծի հետ՝ 888-569-7955 հեռախոսահամարով:

1 (Վերադառնալ հիմնական փաստաթղթին)

[2] Ընտրողների ընտրության մասին օրենքի գործող վարչաշրջանների ցանկին կարող եք ծանոթանալ Նահանգի քարտուղարության կայքէջից։ Բացի այդ, Պլումաս, Ալպին և Սիերա վարչաշրջանները հանդիսանում են փոստային քվեարկության մշտական վարչաշրջաններ:  (Վերադառնալ հիմնական փաստաթղթին)

 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

  • 1. Որոշ վարչաշրջաններ թույլ են տալիս հաշմանդամություն ունեցող ընտրողներին օգտագործել RAVBM-ը՝ Վարչաշրջանի ընտրությունների գրասենյակի կայքէջից անմիջապես անցնելով պորտալին՝ առանց պաշտոնական հարցման։  Առանձին վարչաշրջանները կարող են ձևափոխել իրենց կայքէջն ըստ անհրաժեշտության։
  • 2. Ընտրողների ընտրության մասին օրենքի գործող վարչաշրջանների ցանկին կարող եք ծանոթանալ Նահանգի քարտուղարության կայքէջից։ Բացի այդ, Պլումաս, Ալպին և Սիերա վարչաշրջանները հանդիսանում են փոստային քվեարկության մշտական վարչաշրջաններ: https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/