بسیاری از رأی‌دهندگان دچار معلولیت می‌توانند از طریق پست، محرمانه و مستقل رأی بدهند

Publications
#7152.16

بسیاری از رأی‌دهندگان دچار معلولیت می‌توانند از طریق پست، محرمانه و مستقل رأی بدهند

«رأی دادن از طریق پست» (Vote-by-Mail) بیش از پیش در کالیفرنیا متداول شده است. به هر حال، آن دسته از رأی‌دهندگانی که دچار معلولیت‌های خاص، مثل نابینایی یا معلولیت در ناحیه دست‌ها هستند، نمی‌توانند با استفاده از برگه رأی ویژه «رأی دادن از طریق پست»، محرمانه و مستقل رأی بدهند، زیرا قادر به دیدن با علامت‌گذاری برگه رأی نمی‌باشند.

 

 

Click links below for a downloadable version.