Papel ng Katotohanan: Mga Hayop na Pang-serbisyo sa mga Negosyo at Pampublikong Lugar

Publications
#F114.08

Papel ng Katotohanan: Mga Hayop na Pang-serbisyo sa mga Negosyo at Pampublikong Lugar

Hindi mo maaaring dalhin ang mga hayop ng emosyonal na suporta sa mga negosyo o pampublikong lugar. Maaari kang magdala ng mga hayop sa serbisyo sa mga lugar na iyon. Sinasabi sa iyo ng pub na ito kung paano malalaman kung ang iyong hayop ay isang hayop ng serbisyo. Kung hindi ka pinapayagan ng isang negosyo na magkaroon ka ng iyong hayop na pang-serbisyo, sasabihin sa iyo ng pub na ito kung ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang iyong hayop sa iyo.

 

 

Click links below for a downloadable version.