Toolkit ng Mga Pangunahing Kaalaman sa Espesyal na Edukasyon

Toolkit ng Mga Pangunahing Kaalaman sa Espesyal na Edukasyon

Image of two children with a disability in a classroom. A teacher is show them how to do a project

Pagtatanggi: Ang mga materyales na ito ay nakabatay sa batas sa panahon na isinulat namin ang mga ito. Pinipilit naming i-update ang aming mga materyales; gayon pa man, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong makasiguro na hindi nagbago ang batas, kontakin kami o iba pang legal na mapagkukunan.