Sulat ng Template para sa Pagsusuri ng Umiiral na IEP kasama ang Pagrekord ng isang IEP

Publications

Sulat ng Template para sa Pagsusuri ng Umiiral na IEP kasama ang Pagrekord ng isang IEP

I-update ang sulat ng template na ito upang hilingin sa iyong distrito ng paaralan na magsagawa ng pagpupulong ng IEP para sa iyong mag-aaral. Kung nais mong i-record ang audio sa pagpupulong, tiyaking gamitin ang opsyonal na wika.