Planilha de registro de rastreamento para IEP / 504 Plan Services

Publications

Planilha de registro de rastreamento para IEP / 504 Plan Services

Ang iyong anak ay may karapatang tumanggap ng mga serbisyong nakabalangkas sa kanilang IEP. Gamitin ang log ng pagsubaybay na ito upang subaybayan ang mga serbisyong natatanggap ng iyong anak. Maaari mo itong magamit bilang katibayan kung kakailanganin mong tanungin ang iyong distrito ng paaralan na gumawa ng para sa mga serbisyong hindi nila ibinigay sa iyong mag-aaral. (Ito ay lalong mahalaga habang nag-aalok ang mga distrito ng paaralan ng mga mag-aaral ng mga serbisyo sa pagbawi ng pagkawala ng pagkawala at edukasyon sa pagbabayad para sa mga serbisyong hindi ibinigay sa panahon ng pag-aaral sa malayo!)