Paanong Kumuha ng Malayang Pagsusuri Hinggil sa Edukasyon (Independent Educational Evaluation) sa Gastos ng Taong bayan

Publications
#5476.08

Paanong Kumuha ng Malayang Pagsusuri Hinggil sa Edukasyon (Independent Educational Evaluation) sa Gastos ng Taong bayan

Ang publication na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa kung paano makakuha ng isang independiyenteng pagsusuri sa edukasyon sa gastos ng publiko mula sa isang distrito ng paaralan. Ang isa pang paraan na maaari kang makakuha ng isang independiyenteng pagsusuri sa edukasyon ay ang magbayad para sa pagsusuri sa iyong sarili.

 

 

Click links below for a downloadable version.