វិធានការដែលត្រូវអនុវត្តក្រោយពេលកូនរបស់អ្នកដែលមានកម្មវិធី IEP ត្រូវបានបន្ទច់បង្អាក់ ឬដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងសាលា។

Publications
#8085.06

វិធានការដែលត្រូវអនុវត្តក្រោយពេលកូនរបស់អ្នកដែលមានកម្មវិធី IEP ត្រូវបានបន្ទច់បង្អាក់ ឬដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងសាលា។

ប្រើប្រាស់តារាង​ត្រួតពិនិត្យ​​ដើម្បីស្វែងយល់​អំពី​វិធានការ​ដែលអ្នក​គួរតែ​អនុវត្ត​ ក្រោយ​ពេល​កូនរបស់អ្នកដែលមានកម្មវិធី​ IEP ត្រូវបាន​បន្ទច់បង្អាក់ ឬ​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​​ឡែក​នៅក្នុង​សាលា​។ អ្នកក៏អាច​ប្រើប្រាស់លិខិតគំរូ​នៅផ្នែកខាងក្រោម​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ឱ្យស្នើសុំ​របាយការណ៍​អន្តរាគមន៍​​អាកប្បកិរិយា​បន្ទាន់​។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ប្រើប្រាស់តារាង​ត្រួតពិនិត្យ​​ដើម្បីស្វែងយល់​អំពី​វិធានការ​ដែលអ្នក​គួរតែ​អនុវត្ត​ ក្រោយ​ពេល​កូនរបស់អ្នកដែលមានកម្មវិធី​ IEP ត្រូវបាន​បន្ទច់បង្អាក់ ឬ​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​​ឡែក​នៅក្នុង​សាលា​។ អ្នកក៏អាច​ប្រើប្រាស់លិខិតគំរូ​នៅផ្នែកខាងក្រោម​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ឱ្យស្នើសុំ​របាយការណ៍​អន្តរាគមន៍​​អាកប្បកិរិយា​បន្ទាន់​។

តារាងត្រួតពិនិត្យ​

 • ពិភាក្សាជាមួយ​កូនរបស់អ្នកអំពីហេតុការណ៍​នោះ​។​ មិនមែនគ្រាន់តែ​សួរ​អំពី​ការ​បន្ទច់បង្អាក់​ឬ​ការ​ដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក​នោះទេ​។ សួរ​ពួកគេ​តើ​មានអ្វី​កើត​ឡើង​ដែល​នាំឱ្យកើត​មានហេតុការណ៍នោះ​។ សួរ​ពួកគេ​ថា​តើ​មានអ្វីកើត​ឡើង​​ក្រោយ​ហេតុការណ៍នោះ​។
 • តើសាលារៀនបាន​ប្រាប់ពួកគេ​អំពី​ហេតុការណ៍​នៅក្នុង​ថ្ងៃ​សិក្សា​ណាមួយ​ដែរឬទេ​?
  • ប្រសិនបើមាន តើសាលា​បានប្រាប់​ពួកគេ​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ (លិខិត​ ឬ​អ៊ីម៉ែល​) ឬ​ដោយផ្ទាល់មាត់​ (តាមទូរសព្ទ​ ដោយផ្ទាល់​)?
  • ប្រសិនបើមិនមាន សូម​ធ្វើកំណត់ត្រា​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​ជាមួយសាលា​ដែល​ពួកគេ​មិន​បាន​ប្រាប់​ក្នុងរយៈពេល​ថ្ងៃ​សិក្សា​មួយថ្ងៃ​។​ កំណត់ត្រានេះ​អាច​នឹងមានជា​ទម្រង់​អ៊ីម៉ែ​ល​ ​​ឬជា​​លិខិត​។ លិខិតគំរូ​ខាងក្រោម​ រួមបញ្ចូលនូវ​ប្រយោគ​ដែលជួយអ្នក​ឱ្យធ្វើការកត់ត្រា​ថា​តើ​សាលា​រៀន​​​បានប្រាប់​ ឬ​មិនបានប្រាប់​អ្នកអំពីហេតុការណ៍នោះ។​
 • តើសាលារៀន​បាន​ផ្ញើ​ឱ្យអ្នក​នូវសេចក្តីចម្លង​មួយច្បាប់​នៃ​របាយការណ៍​ហេតុការណ៍នោះ​ដែរឬទេ​?
  • របាយការណ៍នេះ​គួរតែ​រួមបញ្ចូល​៖
   • ព័ត៌មាន​អំពី​ហេតុការណ៍នានា​​ដែលនាំ​ទៅរក​ហេតុការណ៍​មួយនោះ​
   • ព័ត៌មានអំពី​អន្តរាគមន៍​បន្ទាប់​ដែលបានប្រើប្រាស់​
   • ការរៀបរាប់អំពី​ការប្រើប្រាស់​អន្តរាគមន៍​
   • ព័ត៌មានអំពី​អ្នកដែល​បាន​អនុវត្ត​អន្តរាគមន៍​នោះ។​
  • ប្រសិនបើមាន សូមត្រួតពិនិត្យ​របាយការណ៍​ហេតុការណ៍​នោះ​ដើម្បី​ប្រាកដថាវា​ស្រប​គ្នា​​ជាមួយនឹង​អ្វីដែលសិស្ស​បានប្រាប់អ្នក​។​ ​
  • ប្រសិនបើមិនមាន​ ដំបូង​បានផ្ញើ​សំណើជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​សម្រាប់​សំណៅចម្លង​នៃ​របាយការណ៍​នេះ​។​ លិខិតគំរូ​​ខាងក្រោមរួមបញ្ចូល​ភាសា​ដែលត្រូវស្នើសុំ​របាយការណ៍​ហេតុការណ៍​នោះ​។
 • តើ​កូនរបស់អ្នក​មាន​ផែនការអន្តរាគមន៍​អាកប្បកិរិយា​ (BIP) ដែរឬទេ​?
 • ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នក​មិនមាន​ផែនការ​ BIP នោះទេ​ មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ត្រូវតែ​កំណត់​ពេល​​កិច្ចប្រជុំ​ IEP ក្នុងរយៈពេល​ពីរថ្ងៃ​។​ នៅអំឡុង​កិច្ចប្រជុំនោះ​ ក្រុមការងារ​ IEP ត្រូវតែ​សម្រេចថា​​តើសិស្ស​របស់អ្នក​គួរតែ​ទទួលបានការ​វាយ​តម្លៃ​អាកប្បកិរិយាមុខងារ​។ ប្រសិនបើ​កូនរបស់អ្នក​មិនត្រូវការវាយតម្លៃ​​ FBA នោះទេ ក្រុមការងារ​ក៏នឹង​សម្រេចថា​តើ​ពួកគេ​គួរតែ​មាន​ផែន​កា​រ​​អន្តរាគមន៍​បន្ទាប់​ដែរឬទេ​ ខណៈ​​ដែល​ការវាយតម្លៃ  FBA កំពុង​កំពុង​អនុវត្ត​និង​ត្រួតពិនិត្យ​។
 • ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមាន​ផែនការ​ BIP តើ​ផែនការ​ BIP ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អាកប្បកិរិយា​​​ដែ​ល​​នាំ​ទៅរក​ហេតុការណ៍​នោះដែរឬទេ​?
 • បើ​មិនមាន សាលារៀនមិនត្រូវ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ IEP ដើម្បីកែសម្រួល​ផែនការ​ BIP របស់​កូនអ្នកនោះទេ​។​
 • ប្រសិនបើមាន អ្នកនៅតែ​ស្នើសុំ​កិច្ចប្រជុំ​ IEP ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពីហេតុការណ៍​នោះ​ជា​មួយ​​​នឹង​ក្រុមការងារ IEP របស់កូនអ្នក​។ សាលារៀន​ត្រូវ​​រៀប​ចំ​កិច្ចការ​ប្រជុំ​ IEP ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 30ថ្ងៃបន្ទាប់​​ពីការ​​ស្នើសុំ​របស់អ្នក​។  អ្នកគួរតែស្នើសុំកិច្ចប្រជុំ​ IEP នោះ​ជាលក្ខណ៍​អក្សរ​។ លិខិត​គំរូ​ខាងក្រោមរួមបញ្ចូល​នូវ​ភាសា​ដែលជួយអ្នកឱ្យស្នើសុំកិច្ចប្រជុំ​ IEP។
 • រៀបចំ​សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ​ IEP។ អ្នកបានចាប់ផ្តើម​រៀបចំ​រួចហើយ​ ដោយពិនិត្យមើល​របាយការ​ណ៍​​ហេតុការណ៍​ និង​ពិភាក្សា​​​ជាមួយកូនរបស់អ្នក​អំពី​ហេតុការណ៍នោះ​។ បន្ទាប់មក​ ពិនិត្យមើល​ផែន​ការ​ IEP បច្ចុប្បន្នរបស់កូនអ្នក​ ដើម្បីកំណត់តើ​ការគាំទ្រ​អ្វី​ខ្លះដែលមាន​រួចហើយ​។​ នៅអំឡុ​ង​​កិច្ចប្រជុំ​ IEP​ អ្នកអាច​សាកសួរ​ក្រុម​ការងារ​ IEP ថាតើ​សាលារៀន​បានផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ទាំងនោះដែរឬទេ​។​ អ្នកក៏អាច​ពិភាក្សា​ជាមួយ​អ្នកផ្តល់សេវា​ខាងក្រៅ (គ្រូពេទ្យ​ចិត្ត​សាស្ត្រ​ អ្នកព្យាបាល​ វេជ្ជបណ្ឌិត​ ។ល។) ដែល​ពួកគេ​មានទំនាក់ទំនង​ជាប្រចាំ​ជាមួយ​កូនរបស់អ្នក​។ ពួកគេអាច​ផ្តល់​ឱ្យអ្នក​នូវ​ការណែនាំ​ថា​តើ​ការគាំទ្រអ្វីខ្លះ​ដែល​កូនរបស់អ្នកអាច​នឹង​ត្រូវការ​​នៅក្នុង​សាលា​​ ដែលកូនរបស់អ្នកមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយ​។ បន្ទាប់មក អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​ឱ្យ​សាលា​រៀនផ្តល់​ការគាំទ្រទាំងនោះ​។​
 • ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ IEP ដើម្បីបង្កើត​ ឬ​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​កែសម្រួល​​ផែនការ BIP និង​កម្មវិធី​​ IEP។​ ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នក​មិនទាន់​បានទទួល​ការវាយតម្លៃ​អាកប្បកិរិយាមុខងារ​​ ឬ​ប្រសិន​បើ​វាមានរយៈពេល​មួយឆ្នាំ​ចាប់តាំង​ពី​ពេលដែលកូនរបស់អ្នក​បានទទួល​ការវាយតម្លៃ​អាកប្ប​កិរិ​យា​​មុខងារ សូម​ស្នើសុំឱ្យមណ្ឌលសិក្សាធិការ​បំពេញ​ការវាយតម្លៃ​អាកប្បកិរិយា​​សម្រាប់កូនអ្នក​។
 • ប្រសិនបើ​សាលា​មិន​បានជូនដំណឹង​អំពី​ហេតុការណ៍​ មិនបាន​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ IEP ឱ្យ​បាន​ទាន់​ពេលវេលា​ រួមទាំង​កម្មវិធី​ IEP រួមទាំង​ផែនការ​ BIP ផងនោះ អ្នកអាច​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹងអនុលោមភាព​ទៅកាន់​ក្រសួងអប់រំ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​។ ពិនិត្យមើល​កញ្ចប់​ឧបករណ៍ផ្លូវ​ឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយ​ (Road to Resolution)។
 • ប្រសិនបើ​សាលារៀន​មិនបានគាំទ្រដល់​អាកប្បកិរិយា​របស់កូនអ្នក​ដើម្បី​ឱ្យពួកគេ​​អាច​ទទួល​បានការអប់រំសមស្រប​នោះទេ​ អ្នកអាច​ពិចារណា​ដាក់ពាក្យសុំ​កិច្ចដំណើរការ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាមផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់​ការិយាល័យ​សវនាការរដ្ឋបាល​។ ​ ពិនិត្យមើល​កញ្ចប់​ឧបករណ៍ផ្លូវ​ឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយ​ (Road to Resolution)។