اقداماتی که باید پس از اینکه فرزندتان که IEP ا دارد در مدرسه محدود یا منزوی شد، انجام دهید

Publications
#8085.16

اقداماتی که باید پس از اینکه فرزندتان که IEP ا دارد در مدرسه محدود یا منزوی شد، انجام دهید

از این فهرست برای آشنایی با اقداماتی استفاده کنید که باید پس از اینکه فرزندتان که IEP ا دارد در مدرسه محدود یا منزوی شد، انجام دهید. همچنین می‌توانید از نمونه نامه در پایین برای درخواست «گزارش اضطراری رفتار» استفاده کنید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

از این فهرست برای آشنایی با اقداماتی استفاده کنید که باید پس از اینکه فرزندتان که IEP ا دارد در مدرسه محدود یا منزوی شد، انجام دهید. همچنین می‌توانید از نمونه نامه در پایین برای درخواست «گزارش اضطراری رفتار» استفاده کنید.

فهرست (چک لیست)

 • با فرزند خود درباره رویداد صحبت کنید. فقط درباره محدودیت یا انزوا از فرزند خود پرسش نکنید. از ایشان بپرسید که چه اتفاقی افتاد که منجر به این رویداد شد. از ایشان بپرسید که چه اتفاقی پس از این رویداد افتاد.
 • آیا مدرسه ظرف یک روز تحصیلی درباره این رویداد به شما اطلاع داد؟
  • اگر بله، آیا مدرسه به صورت کتبی (نامه یا ایمیل) یا شفاهی (تلفن، حضوری) به شما اطلاع داد؟
  • در غیر اینصورت، با مدرسه یادداشتی کتبی تهیه کنید مبنی بر اینکه ظرف یک روز تحصیلی به شما اطلاع ندادند. این یادداشت می‌تواند به صورت ایمیل یا نامه باشد. الگوی نامه در پایین شامل جملاتی است که به شما کمک می‌کند درباره اینکه آیا مدرسه درباره حادثه به شما اطلاع داده است یا خیر، یادداشتی تهیه کنید.
 • آیا مدرسه یک نسخه رونوشت از گزارش حادثه را برای شما فرستاد؟
  • این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:
   • اطلاعاتی درباره اتفاقاتی که منجر به این رویداد شد
   • اطلاعات در مورد مداخله اضطراری به کار رفته
   • شرح بکارگیری مداخله
   • اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی مداخله را انجام داده است
  • در اینصورت، برای اطمینان از مطابقت با آنچه دانش آموزتان به شما گفته، گزارش حادثه را بررسی کنید.
  • در غیر اینصورت، ابتدا درخواستی کتبی برای یک نسخه رونوشت از گزارش حادثه ارسال کنید. الگوی نامه زیر دربردارنده زبان درخواست گزارش حادثه است.
 • آیا فرزند شما «طرح مداخله رفتاری» (BIP) دارد؟
 • اگر فرزندتان طرح مداخله رفتاری ندارد، ناحیه باید ظرف دو روز برای جلسه IEP برنامه‌ریزی کند. در طی آن جلسه، تیم IEP باید تصمیم بگیرد که آیا دانش‌آموز شما باید تحت «ارزشیابی رفتار عملکردی» قرار بگیرد یا خیر. اگر فرزندتان به FBA نیاز داشته باشد، تیم همچنین تصمیم می‌گیرد که آیا حین انجام و بازبینی FBA، باید برنامه رفتار اضطراری داشته باشد.
 • اگر فرزندتان از قبل BIP دارد، آیا BIP رفتاری را که منجر به این حادثه شده است، بررسی می‌کند؟
 • در غیر این صورت، مدرسه باید یک جلسه IEP برای تجدید نظر در BIP فرزندتان برگزار کند.
 • اگر بله، همچنان می‌توانید برای بحث در مورد حادثه با تیم IEP فرزندتان درخواست جلسه IEP کنید. مدرسه باید ظرف 30 روز پس از درخواست شما جلسه IEP برگزار کند. درخواست جلسه IEP را باید به صورت کتبی ارائه کنید. الگوی نامه زیر شامل زبانی است که به شما کمک می‌کند تا جلسه IEP درخواست کنید.
 • برای جلسه IEP آماده شوید. با بررسی گزارش حادثه و صحبت با فرزندتان در مورد آن، از قبل آماده‌سازی را شروع کرده‌اید. سپس، برای تعیین اینکه در حال حاضر چه حمایت‌هایی برقرار است، IEP فعلی فرزندتان را بررسی کنید. در طول جلسه IEP، می‌توانید از تیم IEP بپرسید که آیا مدرسه این حمایت‌ها را ارائه کرده است. همچنین می‌توانید با ارائه‌دهندگان خارج از مجموعه (روانشناسان، درمانگران، پزشکان و غیره) که به طور منظم با کودک شما تعامل دارند، صحبت کنید. آنها می‌توانند در مورد حمایت‌های دیگری که ممکن است فرزندتان در مدرسه نیاز داشته باشد و قبلاً دریافت نکرده، به شما مشاوره دهند. سپس می‌توانید از مدرسه این حمایت‌ها را درخواست کنید.
 • برای ایجاد یا بررسی و بازنگری BIP و IEP فرزندتان در جلسه IEP شرکت کنید. اگر هنوز «سنجش رفتار عملکردی» برای فرزندتان انجام نشده یا اگر بیش از یک سال از «سنجش رفتار عملکردی» وی می‌گذرد، از منطقه بخواهید که «سنجش رفتار عملکردی» را برای فرزندتان انجام دهد.
 • اگر مدرسه شما را از این حادثه مطلع نکند، جلسه IEP را به موقع برگزار نکند، یا با IEP فرزندتان، از جمله BIP تبعیت نکند، می‌توانید «شکایت عدم متابعت» برای وزارت آموزش کالیفرنیا ثبت کنید. مجموعه ابزار ما با عنوان «مسیر حل اختلاف» را بررسی کنید.
 • اگر مدرسه نتواند از رفتار فرزندتان برای دسترسی به آموزش شایسته حمایت کند، می‌توانید طرح شکایت روند عادلانه برای «دفتر دادرسی‌های اداری» را مدنظر قرار دهید. مجموعه ابزار ما با عنوان «مسیر حل اختلاف» را بررسی کنید.