តើអ្វីជាវឌ្ឍនភាពនៃកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់បុគ្គល (IEP)?

Publications
#8084.06

តើអ្វីជាវឌ្ឍនភាពនៃកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់បុគ្គល (IEP)?

ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានចាំបាច់ ដើម្បីអប់រំខ្លួនអ្នកអំពីដំណើរការ IEP និងការងារខាងក្នុងទាំងអស់របស់វា។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ច្បាប់អប់រំពិសេស​របស់សហព័ន្ធ​និង​រដ្ឋ​ តម្រូវ​ឲ្យ​មានកម្មវិធី​អប់រំសម្រាប់បុគ្គល​ (IEP) របស់សិស្ស​ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​នូវ​គោលដៅ​ប្រចាំឆ្នាំដែលអាច​វាស់ស្ទង់បាន​សម្រាប់សិស្ស​1

កម្មវិធី​ IEP របស់សិស្ស​ត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត​ថាតើ​វឌ្ឍនភាព​របស់សិស្ស​ឆ្ពោះទៅរក​ការ​សម្រេច​គោលដៅប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេ​នឹងត្រូវបានវាស់ស្ទង់ដូចម្តេច​។2 ការវាស់ស្ទង់​វឌ្ឍនភាព​ អនុញ្ញាតឲ្យ​ក្រុម​ការងារ​ដឹងថា​តើ​កម្មវិធី​ IEP នឹង​ជួយ​ឲ្យសិស្ស​មានវឌ្ឍនភាព​ដែរឬទេ ឬតើ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ចាំបាច់​ត្រូវ​​ធ្វើឡើង​ទៅលើ​កម្មវិធី IEP ដែរឬទេ​។

កម្មវិធី​ IEP ក៏ត្រូវតែ​ចែង​ផងដែរថា​តើ​មណ្ឌលសិក្សាធិការ​នឹង​រាយការណ៍​អំពី​វឌ្ឍនភាព​របស់កុមារ​ជូន​​ដល់​ឪពុកម្តាយ​/អាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេ​នៅពេល​ និងយ៉ាង​ដូចម្តេច​។3

ការត្រួតពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​ និង​ការកែសម្រួល​ឡើង​វិញ​

យ៉ាង​តិច​ម្តង​ក្នុងមួយឆ្នាំ​ ក្រុមការងារ​ IEP ត្រូវជួបប្រជុំ​ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​វឌ្ឍនភាព​ឆ្ពោះ​ទៅរក​គោលដៅ​របស់កូនអ្នក​។4 ក្រុមការងារ​ពិនិត្យមើល​ព័ត៌មានដែល​ប្រមូលបាន​​។ នៅពេល​ពួកគេ​សម្រេចថា​តើគោលដៅ​ IEP សម្រេចបានដែរឬទេ​ ហើយតើ​សេវាអប់រំ​ពិសេស​កំពុង​តែ​បំពេញតាមតម្រូវ​ការ​របស់សិស្ស​យ៉ាង​មានប្រសិទ្ធភាព​ដែរឬទេ​។5

ប្រសិនបើ​កុមារម្នាក់​មិនមាន​វឌ្ឍនភាព​តាមការរំពឹង​ទុកឆ្ពោះទៅរក​គោលដៅ​ប្រចាំ​ឆ្នាំរបស់ពួកគេ​នោះ​​ទេ នោះក្រុមការងារ​ IEP ត្រូវតែ​កែសម្រួល​កម្មវិធី​ IEP ដើម្បី​ដោះស្រាយ​​ភាព​ខ្វះ​ចន្លោះ​នៃ​វឌ្ឍនភាព​។ ពួកគេអាច​កែសម្រួល​យុទ្ធសាស្រ្ត​បង្រៀន​និងគាំទ្រ​។ ប្រសិនបើក្រុមការងារ​ IEP ចាំបា​ច់​​ត្រូវ​ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់​ៗ​ ពួកគេ​គួរតែ​កំណត់​ពេល​​កិច្ចប្រជុំ​ IEP។ នៅទីនោះ​ ពួកគេ​អាច​ពិនិត្យមើល​និង​កែសម្រួលកម្មវិធី​ IEP ឡើង​វិញ​។

ឪពុកម្តាយ​ / អាណាព្យាបាល​ មានសិទ្ធិ​សុំ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​ IEP នៅពេល​ណាមួយ​។ ពួកគេ​គួរ​តែ​ធ្វើសំណើ​សុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ បន្ទាប់មក មណ្ឌលសិក្សា​ធិការមានរយៈពេល​ 30ថ្ងៃ​ដើម្បី​រៀប​ចំ​​​កិច្ច​ប្រជុំ។​6

តម្រូវ​ឲ្យមាន​ដោយ​ក្រុមការងារ​ IEP

ក្រុមការងារ​ IEP គួរតែ​អាច​បង្ហា​ញថា​​ពួកគេ​៖

 • ការផ្តល់ការ​​អប់រំ​ពិសេស​ និង​សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ​
 • ការធ្វើការ​កែសម្រួល​កម្មវិធី​
 • ការផ្តល់ការគាំទ្រ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​សិក្សា​ និង​
 • ការអនុញ្ញាត​សម្រាប់ការសម្របសម្រួល​សមស្រប​។ ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​គណនា​យ៉ាងសមស្រប​ ដើម្បីឲ្យកុមារ​ម្នាក់អាច​មានវឌ្ឍនភាព​សមស្រប​​តាម​ស្ថានភាព​របស់ពួកគេ​។ នេះ​ផ្តល់​ឲ្យ​កុមារ​នូវ​ឱកាស​ដើម្បី​សម្រេចគោលដៅ​ដែល​​លំបាក​សម្រាប់​ពួកគេ​។

ការបកស្រាយ​ច្បាប់​សហព័ន្ធ​

តុលាការ​កំពូល​ (Supreme Court) បាន​គូស​បញ្ជាក់​អំពីសារៈសំខាន់​នៃ​សិស្ស​ដែល​មានវឌ្ឍនភាព​លើគោលដៅ​នៅក្នុង​ការសម្រេច​ចិត្ត​ឆ្នាំ​2017 របស់ខ្លួន​ Endrew F. v. Douglas County School District។

កម្មវិធី IEP ត្រូវតែ​បានបង្កើតឡើង​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កុមារ​ម្នាក់​មានវឌ្ឍនភាព​សមស្រប​ ដោយបាន​ផ្តល់​​ឲ្យនូវ​ឱកា​ស​សម្រាប់កុមារ​។ សម្រាប់​សិស្ស​ភាគច្រើន​នៅក្នុង​កម្មវិធី​អប់រំទូទៅ​ វឌ្ឍនភាព​សម​ស្រ​ប​មានន័យថា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​កម្រិត​ថ្នាក់មួយ​ទៅកម្រិត​ថ្នាក់បន្ទាប់។​ សម្រាប់សិស្ស​ផ្សេងទៀត​ ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅកាន់កម្រិតថ្នាក់បន្ទាប់​នៅ​ក្នុង​ល្បឿន​បែប​នោះ​​​គឺ​ប្រហែល​ជា​មិនអាច​ទៅរួច​ទេ​​។ សិស្ស​ទាំ​ងនេះ​​អាច​មាន​វឌ្ឍនភាព​ និង​បំពេញ​តាមគោលដៅ​លំបាក​ៗ​នានា​តាម​វិធី​ផ្សេងទៀត​។​ សិស្សណា​ម្នាក់ដែល​មាន​កម្មវិធី​ IEP គួរតែ​ទទួលបាន​អត្ថប្រយោន៍​អប់រំ​លើសពីកម្រិត​អប្បបរមា​ពី​​កម្មវិធី​អប់រំពិសេស​​។ Endrew F. v. Douglas Cnty. Sch. Dist. RE-1 137 S.Ct. 988, 992 (2017).

ទោះបីជា​តុលាការ​មិនបាន​ផ្តល់តេស្ត​ណាមួយ​សម្រាប់ការសម្រេច​ចិត្ត​ថា​តើ​​វឌ្ឍន​ភាព​​សមស្រប​មានលក្ខណៈដូចម្តេចសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប​ក៏ដោយ ក៏​ក្រុម​ការងារ​ IEP ត្រូវតែ​បង្កើត​គោលនយោបាយ​ នីតិវិធី និង​ការអនុវត្ត​សម្រាប់៖

 • ការស្វែងយល់ពី​កម្រិត​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​លទ្ធផល​សិក្សា​ និង​ការអនុវត្ត​សកម្មភាព​មុខងារ​​
 • ការ​បង្កើត​គោលដៅប្រចាំឆ្នាំដែលអាច​វាស់ស្ទង់បាន​ រួមទាំងគោលដៅ​សិក្សា​និង​មុខងារ​​ផង ផ្អែក​លើ​កម្រិត​បច្ចុប្បន្នរបស់កុមារ​​ និង​​
 • ការវាស់ស្ទង់​វឌ្ឍនភាព​របស់កុមារ​​ឆ្ពោះទៅរក​ការសម្រេចបាន​គោល​ដៅទាំងនោះ​។

ឧទាហរណ៍​

ឧទាហរណ៍​ដូចខាងក្រោម​នេះបង្ហាញពីរបៀបដែល​​អង្គភាព​ផ្សេងៗ​បានសម្រេច​ថាតើ​វឌ្ឍនភាព​ជាអ្វី​។​ ស្ថានភាពនីមួយៗ​សុទ្ធ​តែ​ខុស​គ្នា​។​ អ្នកអាច​ចាំបាច់ត្រូវតែ​​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​អ្នកតស៊ូមតិ​ឬ​មេធាវី ​សម្រាប់​​ស្ថានភាព​ជាក់​លាក់​​របស់កូនអ្នក​។

ឧទាហរណ៍​អំពីវឌ្ឍនភាព​

 • កម្មវិធី​ IEP មិនត្រូវការ​គោលដៅសម្រាប់​តម្រូវ​ការ​អប់រំ​របស់សិស្ស​នីមួយៗនោះទេ​។ កម្មវិធី​ IEP របស់សិស្ស​មិនចាំបាច់ទាល់តែ​ជា​គោល​ដៅ​ដាច់ដោយឡែក​សម្រាប់​ផ្នែក​នីមួយៗ​​នៃ​តម្រូវការអប់រំ​របស់សិស្ស​នីមួយៗ​នោះទេ​។ កម្មវិធី​ IEP មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ ដរាបណា​វាដោះស្រាយ​បញ្ហា​តម្រូវការរបស់សិស្ស​ជារួម​ និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពួកគេ​មានវឌ្ឍនភាព​សមស្រប។ K.M. by Markham v. Tehachapi Unified Sch. Dist., No. 1:15-cv-001835, 2017 U.S. Dist. LEXIS 52179 (E.D. Cal. April 5, 2017).
 • និទេ្ទស​ខ្ពស់​ អាច​មានន័យ​ថា​​សិស្ស​បាន​មានវឌ្ឍនភាព​។ លើ​ប័ណ្ណ​របាយការ​ណ៍​សិក្សា​របស់ពួកគេ សិស្សម្នាក់​បានទទួល​ពិន្ទុខ្ពស់​។ គាត់បានទទួល​និទ្ទេស​ A+ ក្នុងផ្នែក​សិ​ល្ប គណិតវិទ្យា ការសិក្សា​សង្គម​ និង​និទ្ទេស​ B+ ខាងផ្នែក​សិក្សា​ភាសា​ អំណាន និង​សំណេរ​។ ច្បាប់​រដ្ឋបាលសហព័ន្ធសម្រាប់ការិយាល័យ​សវនាការ​រដ្ឋបាល​ (OAH) ចែងថា សិស្ស​បាន​មានវឌ្ឍនភាព​។​ កម្រិត​ពិន្ទុ​គឺជា​ភស្តុតាង​នៃ​វឌ្ឍនភាព​របស់សិស្ស​។​ សិស្ស​ “រីកចម្រើន​​” នៅពេល​គោលដៅ​កម្មវិធី​ IEP របស់ពួកគេ​មានសុពលភាព​អនុវត្ត​។​ Ventura Unified Sch. Dist., No. 2021030296 (Cal. OAH June 18, 2021).7
 • សិស្ស​អាច​មានវឌ្ឍនភាព​ដោយ​គ្មានកម្មវិធី​កំណត់គោល​ដៅជាក់លាក់​។​ សិស្សបានមានវឌ្ឍនភាព​ដោយគ្មាន​កម្មវិធី​កំណត់គោលដៅ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បំណិន​មុខងារ​​​ប្រតិបត្តិ​របស់ពួកគេ​។ ឪពុកម្តាយ​បានស្នើសុំ​កម្មវិធី​កំណត់គោលដៅ​ដាច់ដោយឡែក​មួយ​។​ ប៉ុន្តែ​ សិស្ស​បំពេញតាម​គោលដៅ​ប្រកួតប្រជែងលើកិច្ចការ​របស់​ពួកគេ​​ប៉ុន្មានឆ្នាំ​​កន្លង​មក​។​​ ពួកគេ​បាន​កែលម្អ​តាមរយៈ​ការបង្កើត​ទម្លាប់​ការងារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ រក្សាទុក​​ក្រូណូឯកសារ​របស់ពួកគេ​ឲ្យមានរបៀបរៀបរយ​ និង​ការតាមដាន​កិច្ច​ការ​របស់ពួកគេ​។ សិស្ស​មិនបាន​ត្រូវការ​អ្វី​បន្ថែ​ម​​ទៀត​ដើម្បីកែលម្អ​​នោះ​​ទេ​។​ មណ្ឌលសិក្សាធិការ​មិនចាំបាច់​បង្កើនការអប់រំ​របស់សិស្សជាអតិបរមា​​ ឬ​ផ្តល់កម្មវិធី​ដែល​ឪពុកម្តាយ​ចង់បាននោះទេ​​​។ Parent on Behalf of Student v. San Marcos Unified Sch. Dist., No. 2020110479 (Cal. OAH June 10, 2021).

ឧទាហរណ៍​អំពីការ​​គ្មាន​វឌ្ឍនភាព​

កម្មវិធី IEP ចាំបាច់ត្រូវមានភាព​សមស្រប​ មិនបាច់ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​នោះទេ​។

 • សិស្ស​បាន​ជំទាស់ថា​កម្មវិធី​ IEP មិនត្រូវបាន​គណនា​ឲ្យបានសមស្រប​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពួកគេ​​មានវឌ្ឍនភាព​។ សាលា​បានកំណត់​អាកប្បកិរិយា​​តាមរយៈសិស្ស​ដែល​មិនសមស្រប​ និង​បានរារាំង​ដល់​វឌ្ឍនភាព​។​ តុលាការ​បាន​លើកឡើង​ថា​ មណ្ឌលសិក្សាធិការ​បាន​ចំណាយពេ​ល ទេព្យកោសល្យ និង​ធនធាន​នៅក្នុង​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​​ចម្រុះ​ដោយស្មោះត្រង់​។ កម្មវិធី​ IEP របស់សិស្ស​មិន​ចាំបាច់​ទាល់តែ​ល្អឥតខ្ចោះនោះទេ និងមិនបាច់​ទាល់តែ​ធានា​បាននូវ​វឌ្ឍនភា​ព​នោះទេ​។ In re Butte Sch. Dist. No. 1, No. CV 14-60-BU-SHE, 2019 U.S. Dist. LEXIS 13311 (D. Mont. January 28, 2019).
 • មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ត្រូវតែ​ផ្ញើ​របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​ទៅដល់​​​ផ្ទះ​។ របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាព​ត្រូវបានផ្ញើ​ទៅផ្ទះ ប៉ុន្តែ​របាយការណ៍នោះ​មិនគ្រប់គ្រាន់​ទេ​។​ របាយការណ៍នោះ​បានពិភាក្សា​អំពី​វឌ្ឍនភាព​របស់សិស្ស​ភាគច្រើន​ជាទូទៅ​។​ ពួកវាមិនសូវ​មាន​ព័ត៌មា​ន​ជាតួលេខ​នោះទេ​។​ ពួកវា​មាន​ព័ត៌មានដែ​ល​ភាន់ច្រឡំ ​និងមានភាព​ចម្រូង​ចម្រះ​ ដូចជា​ព័ត៌មានដែល​រៀប​​រាប់​ថា​តើ​សិស្សពុះ​ពារ​ដូចម្តេចដើម្បី​សម្រេច​គោលដៅ​ណាមួយ ប៉ុន្តែ​បង្ហាញ​​ថា​​បាន​បំពេញ​គោលដៅនោះ។​​ របាយការណ៍​បានចម្លង​ពាក្យសម្តី​ជា​អត្ថបទ​ពី​របាយការណ៍​ពីមុន ឬ​មិនបាន​ពិភាក្សា​វឌ្ឍនភាព​របស់សិស្ស​នៅក្នុងផ្នែក​ជាក់លាក់នោះទេ​​។​ តុលាការ​បានលើកឡើង​ថា របាយការណ៍​មិនបាន​អនុញ្ញាតឲ្យ​​គ្រួសារ​​វាយតម្លៃ​វឌ្ឍនភាព​របស់កូនពួកគេ​នោះទេ​។ Hood River Cty. Sch. Dist. v. Student, 2021 U.S. Dist. LEXIS 123391, Case No. 3:20-cv-1690-SI (D. Or. July 1, 2021).
 • វឌ្ឍនភាព​​ត្រូវតែ​បាន​គាំទ្រដោយ​ទិន្នន័យ​។ នៅ​សវនាការ​ OAH មណ្ឌលសិក្សាធិការ​មិនបាន​បញ្ជាក់ភស្តុតាង​ថា​ខ្លួន​បាន​បង្កើត​គោលដៅ​សិក្សា​ដែលសមស្រប​នោះទេ​។ កម្រិត​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវបាន​តម្រូវឲ្យមានជាចាំបាច់​ នៅពេលតាក់​តែង​គោលដៅ​នោះ។ នៅសវនាការ​ មិនមានសក្ខីកម្ម​ចំពោះ​ភាព​សមស្រប​ និង​លទ្ធភាព​អាចវាស់ស្ទង់បាន​នៃគោលបំណង​ភាគច្រើននោះទេ​។ ​ឧទាហរណ៍​ គ្មាន​អ្នកព្យាបាល​សម្តី​ណាម្នាក់​​បានបញ្ជាក់ថា​ រាល់គោលដៅ​នៃ​ភាសា​និង​ពាក្យសម្តី​ទាំងអស់​ត្រូវបានកំណត់​ចេញពីព័ត៌មាន​ដែលមានផ្តល់ជូនដល់​ក្រុមការងារ IEP។ គ្មាននរណាម្នាក់លើកឡើង​ថា​ គោលដៅ​នោះគឺ​សមស្រប​ដើម្បី​បំពេញ​តាមតម្រូវការ​របស់​សិស្ស​។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ​មិនមាន​ទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់​ដើម្បីគាំទ្រ​ដល់​ការសម្រេចចិត្ត​របស់​ពួកគេ​​ទេ​។ Pivot Charter School – San Diego v. Parents on Behalf of Student, Case No. 2020120031 (Cal. OAH May 13, 2021).