ការរើសអើងលើពិការភាពនៅតាមសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជន

Publications
#7146.01

ការរើសអើងលើពិការភាពនៅតាមសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជន

សិស្ស និងបេក្ខជនសាលាដែលមានពិការភាពត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងការរើសអើងដោយផ្អែកលើពិការភាព និងមានសិទ្ធិទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យ ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ និងរដ្ឋ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

I. ច្បាប់​សហព័ន្ធ​និង​រដ្ឋ​ស្តី​ពី​ការ​រើស​អើង​លើ​​ពិ​ការ​ភាព

​សិស្សានុសិស្ស​ និង​អ្នក​ដាក់​ពាក្យសុំ​ចូល​រៀន​ដែល​មាន​ពិការភាព​ត្រូវ​បាន​ការ​ពារ​ប្រឆាំង​​នឹង​ការ​រើស​អើង​លើ​មូលដ្ឋាន​ពិការភាព ​និង​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​​ដែល​សម​ស្រប​ស្ថិត​ក្រោម​ច្បាប់​រដ្ឋ​និង​សហព័ន្ធ​។

សន្លឹក​ប័ណ្ណ​ព័ត៌មាន​នេះ​អនុវត្ត​តែ​ចំពោះ​សាលារៀន​ប្រព័ន្ធ ​K-12​ តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។ សម្រាប់​សំណួរ​អំពី​ការរើស​អើង​នៅ​ក្នុងការ​អប់រំកម្រិត​​ឧត្តមសិក្សា​ សូមចូល​មើល​ សន្លឹកប័ណ្ណ​ព័ត៌មាន​ការ​អប់រំ​កម្រិត​ឧត្តមសិក្សា​របស់​ DRC.

មានច្បាប់​ពីរ​ប្រភេទ​ដែល​ការ​ពារ​កូន​របស់​អ្នក​ប្រឆាំង​នឹង​​ការ​រើស​អើស​​លើ​ពិការភាព​៖​ ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​រើស​អើង​ និង​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​អប់រំ​ពិសេស​។ ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​អប់រំ​ពិសេស​ ដូច​​ជា ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​អប់រំ​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព​ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ការ​ពារ​សិស្សានុសិស្ស​នៅ​សាលារដ្ឋ​ និង​ធានា​ថា​ពួកគេ​ទទួល​បានសិទ្ធិ​សម្រាប់​ការអប់រំ​សាធារណៈ​ដែល​សមស្រប​និង​ឥតគិតថ្លៃ (Free Appropriate Public Education, FAPE)។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ច្បាប់​ IDEA និង​ FAPE សូមមើល​ ជំពូក​ 3 នៃ​សៀវភៅណែ​នាំ​​ SERR។

ការ​រើស​អើង អាច​កើតមាន​ឡើង​ក្នុង​​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​ ដូច​ជា​ ​ការ​មិន​រាប់​បញ្ចូល​សិស្ស​ដែល​​មាន​ពិការភាព​ ការ​ប្រព្រឹត្ត​ដាក់​ពួកគេ​ដោយ​មិន​ស្មើភាព​គ្នា​ ការ​បំពារបំពាន​ ការ​សងសឹក​ ឬ​ការ​ខកខាន​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​ដែល​សមស្រប​។ ការ​ហាម​ឃាត់​លើ​ការ​រើស​អើង​នេះ​ អនុវត្ត​ចំពោះ​កម្មវិធី​សាលារៀន​ទាំង​អស់​ ទាំង​កម្មវិធី​សិក្សា​ និង​កម្មវិធី​ក្រៅ​ការ​សិក្សា​។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺ​ជា​ច្បាប់សហព័ន្ធ​ និង​ច្បាប់​រដ្ឋ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ ដែល​ការ​ពារ​សិស្សានុសិស្ស​ពី​ការ​រើស​អើង​៖​

1. ច្បាប់​ស្តីពី​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដែល​មាន​ពិការភាព​ (Americans with Disabilities Act, ADA)

ច្បាប់​ ADA ហាមឃាត់​កា​រ​រើស​អើង​លើមូលដ្ឋាន​ពិការភាព​។ មាត្រា​ II នៃ​ច្បាប់​ ADA អនុវត្ត​ចំពោះ​អង្គភាព​រដ្ឋាភិបាល​នានា​ និង​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សាលារដ្ឋ​ផង​ដែរ​។ សម្រាប់​​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ មាត្រា​ II នេះ​ អាច​ស្វែង​រក​បាន នៅទីនេះ។  មាត្រា​ III នៃ​ច្បាប់​ ADA ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើងពី​ខាង​អាជីវកម្ម​ ឬ​ “ទីកន្លែងស្នាក់​នៅ​សាធារណៈ​” ដោយ​រួម​បញ្ចូលទាំង​សាលាឯកជន​ផង​ដែរ​។ ច្បាប់​ ADA ពុំ​គ្របដណ្តប់​លើ​សាលា​​​​សាសនា​នោះ​ទេ​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ មាត្រា​ III នេះ​ អាច​ស្វែង​រក​បាន នៅទីនេះ

2. ផ្នែក​ 504 នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ស្តារនីតិសម្បទា​ (ផ្នែក​ 504)

ផ្នែក​ 504 ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើស​លើ​មូលដ្ឋាន​ពិការភាព​ដោយសាលា​រៀន​ដែល​​ទទួល​បាន​មូលនិធិ​ពី​សហព័ន្ធ​។ សាលារដ្ឋ​ភាគ​ច្រើន​ ត្រូវ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​​នៃ​ផ្នែក​ 504 នេះ​ ដោយ​សារ​សាលា​ទាំង​នោះ​ទទួ​ល​បាន​មូលនិធិ​ពី​សហព័ន្ធ​។ សាលា​ឯកជន​ ដែល​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ណាមួយ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​ ក៏​​ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ផង​ដែរ​។ នេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សាលា​​សាសនា​ ដែល​ត្រូវ​បាន​លើកលែង​នៅ​ក្រោម​ច្បាប់​ ADA ផង​ដែរ។

3. ច្បាប់់ស្តីពី​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​ Unruh (Unruh Civil Rights Act)

ច្បាប់​ Unruh គឺ​ជា​ច្បាប់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ ដែល​ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើងលើ​មូលដ្ឋាន​​ពិការភាព​ដោយ​គ្រឹះ​ស្ថាន​អា​ជី​វ​កម្ម​នានា​ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សាលាឯកជន​ផង​ដែរ​។ ​ថាតើ​សាលារៀន​សាសនា​ ត្រូវ​បាន​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ច្បាប់​ Unruh ឬ​អត់​នោះ គឺ​វា​អាស្រ័យ​លើ​វិសាលភាព​ដែល​សាលា​នោះ​បង្រៀន​លទ្ធិ​សាសនា​ ឬ​កំណត់​ចំនួន​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​របស់​សិស្ស​នៃ​សាសនា​ណាមួយ​។

4. ក្រម​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ ផ្នែក​ 11135 (ផ្នែក​ 11135)

ផ្នែក​ 11135 គឺ​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ផ្នែក​ 504 ដែរ ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​នេះ​ ហាម​ឃាត់​​ការ​រើស​អើងពី​សំណាក់​​កម្មវិធី​ណាមួយ​ដែល​ទទួល​បានមូលនិធិ​​ពី​រដ្ឋ​។ ជា​ទូទៅ ផ្នែក​នេះ​តែង​អនុវត្ត​ចំពោះ​សាលា​រដ្ឋ​។ ប្រសិន​បើ​សាលារៀន​សាសនា​ទទួល​បាន​​មូលនិធិ​ណាមួយ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ​ នោះ​សាលាទាំង​នោះ​ត្រូវ​ស្ថិត​ក្រោម​ការគ្រប់​គ្រង​​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ បើ​ទោះ​បី​ជា​សាលានោះ​ត្រូវ​បាន​លើកលែង​នៅ​ក្រោម​ច្បាប់​ Unruh ក៏​ដោយ​។

5. ក្រម​អប់រំ​​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ ផ្នែក​ 220 (ផ្នែក​ 220)

ផ្នែក​ 220 គឺ​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ផ្នែក​ 11135 ដែរ និង​ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​​អើង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ឬ​សកម្មភាព​ណាមួយ​​នៅ​តាម​សាលារៀន​​ដែល​ទទួល​បាន​មូលនិធិ​ពី​រដ្ឋ​។ ច្បាប់​នេះ​ ក៏​រ៉ាប់​បញ្ចូល​នូវ​សាលារៀន​ដែល​មាន​សិស្ស​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​រដ្ឋផង​ដែរ​។ 

II. ​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​ដែល​សមស្រប

សិស្ស​ និង​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ដែល​មាន​ពិការភាព​ អាច​ស្នើសុំ​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​ដែល​សមស្របពី​សាលារៀន​ដែលទទួល​បាន​​ការ​រ៉ាប់រង​​នៅ​គ្រប់​ពេល​ទាំង​អស់​​។ សំណើ​សុំ​នេះ​ អាច​ធ្វើ​បាន​ជា​ច្រើន​ទម្រង់​ ប៉ុន្តែ​ល្អ​បំផុត​ សូម​ធ្វើ​ការ​ស្នើសុំ​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ ប្រសិន​​បើ​អាច​។ សំណើ​សុំនេះ​ គប្បី​បញ្ចូល​នូវ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​ពិការភាព​របស់​កូន​អ្នក​ លិខិត​​មួយ​ច្បាប់​ពី​អ្នក​ជំនាញ​ព្យាបាល​ ដែល​ពន្យល់​ពី​តម្រូវ​ការ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពិការភាព​សម្រាប់​​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​របស់កូន​អ្នក​ និង​មតិយោបល់​​លើ​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​ជាក់លាក់​ណាមួយ​ ដែល​អ្នក​គិត​ថា​ នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​សម្រាប់​កូន​របស់​អ្នក​។ លិខិតគំរូ ដើម្បី​ស្នើសុំ​និង​គាំ​ទ្រ​ដល់​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​ដែល​សមស្រប ត្រូវ​ដាក់​បញ្ចូល​នៅ​ផ្នែក​ចុង​ក្រោយ​​នៃ​សន្លឹក​ប័ណ្ណ​ព័ត៌មាន​នេះ​។

សាលារៀន​ដែល​ទទួល​បាន​មូលនិធិ​សហព័ន្ធ​ ត្រូវ​មាន​មន្រ្តី​​សម្របសម្រួល​ផ្នែក​ 504 នេះ​។ សំណើ​សុំ​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រនេះ​ អាច​ប្រគល់​​ជូនមន្រ្តី​​សម្រប​សម្រួល​នេះ​បាន​។ បន្ទាប់​មក​ ​មន្រ្តី​​សម្រប​សម្រួល​ផ្នែក​ 504 គប្បី​ធ្វើ​ការ​កំណត់​ពេល​ប្រជុំ​ណា​មួយ​ជាមួយ​អ្នក​និង​គ្រូបង្រៀន​កូន​របស់​អ្នកនៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 30 ថ្ងៃ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ពិភាក្សា​អំពី​គម្រោង​​ផ្នែក​ 504 សម្រាប់​​ពេល​ខាង​មុខ​។  ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្ថិត​នៅ​សាលាឯកជន​ដែល​ពុំ​ទទួល​មូលនិធិពី​សហព័ន្ធ​ ប៉ុន្តែស្ថិតក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ច្បាប់​ណាមួយ​ផ្សេង​ទៀត​ អ្នក​អាច​ប្រគល់​សំណើសុំ​នោះ​ទៅ​កាន់​នាយកសាលា​បាន​។ 

សាលា​រៀន​នា​នា​ ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​ដែល​សមស្រប ​លើកលែង​តែ​​វា​ដាក់​បន្ទុក​ធ្ងន់ធ្ងរ​​ ឬនាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ច្រើន​លើ​កម្មវិធី​របស់​សាលារៀន​។ បន្ទុក​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ គឺ​បញ្ហាលំបាក​ខ្លាំង​ ឬ​ចំណាយ​ច្រើន​ ដោយ​គិត​ពិចារណា​លើ​បញ្ហា​កញ្ចប់​ថវិកា​ជា​រួម​របស់​សាលារៀន​។ 

គោល​បំណង​នៃ​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ គឺ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​ដល់​កូន​អ្នក​នូវ​ឱកាស​ស្មើភាព​គ្នា​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ដូច​គ្នា​ ដែល​កុមារ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​សាលារៀន​នោះ​ទទួល​បាន​។ កូន​របស់​អ្នក ត្រូវ​មាន​ឱកាស​ដើម្បី​អាច​សម្រេច​​បាន​ជោគ​ជ័យ​ដូច​កុមារ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​​ពុំ​តម្រូវ​ឲ្យ​ពួកគេ​ត្រូវ​តែមាន​កម្រិត​នៃ​សកម្មភាព​សិក្សា​ដូច​គ្នា​បេះ​បិត​​នោះ​ទេ។ ឱកាស​នេះ​ ត្រូវ​ផ្តល់​ជូន​ក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​ដែល​សមស្រប​បំផុត​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​​របស់​កុមារ​នោះ​។ 

III. ការ​តស៊ូមតិ​សម្រាប់​​កូន​របស់​អ្នក​

ប្រសិន​បើ​សាលារៀន​កូន​របស់​អ្នក​ បដិសេធ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជូនដល់​ពួកគេ​នូវ​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ ឬ​ធ្វើ​ការ​រើស​អើង​លើ​កូន​របស់​អ្នក​ ដោយសារ​ពិការភាព​របស់​ពួកគេ​ អ្នក​មាន​ជម្រើ​ស​​ក្នុង​ការ​ដាក់​បណ្តឹង​សាទុកផ្ទៃ​ក្នុង​ បណ្តឹង​រដ្ឋ​បាល​របស់​រដ្ឋ​ឬ​សហព័ន្ធ​ ឬ​បណ្តឹង​ណាមួយ​​បាន​។

1. បណ្តឹង​សាទុកផ្ទៃ​ក្នុង 

ស្ថិត​ក្រោម​ផ្នែក​ 504 សាលា​រៀន​ណាមួយ​ដែល​ទទួល​បាន​មូលនិធិ​សហព័ន្ធ​ ត្រូវ​មាន​នីតិវិធី​ដែល​មាន​ស្រាប់​​សម្រាប់​សិស្ស​រូប​ណាដែល​ជឿជាក់​ថា​សិទ្ធិ​របស់​ពួកគេ​​ត្រូវ​បាន​គេ​រំលោភ​បំពាន​។ នីតិវិធី​ទាំង​អស់​នេះ​ ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​នូវ​ស្តង់​ដា​ដំណើរ​ការ​​​ស្រប​តាម​ច្បាប់​ និង​ផ្តល់​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បណ្តឹង​ទាំង​នោះ​ឲ្យ​បាន​ទាន់​ពេល​វេលា​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ដាក់​បណ្តឹង​សាទុកផ្ទៃ​ក្នុង​ជាមួយ​សាលា​រៀន​របស់​អ្នក​ សូមសាកសួរ​មន្រ្តី​​សម្របសម្រួល​ផ្នែក​ 504 របស់​សាលារៀន​របស់​អ្នក​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។ សូម​ចង​ចាំ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​ថា​ ប្រសិន​បើ​បណ្តឹង​របស់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​ការ​រើស​អើង​ បណ្តឹង​នោះ​ត្រូវ​ដាក់ប្តឹង​​ក្នុង​រយៈពេល​ប្រាំ​មួយ​ខែ គិត​ចាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​រើស​អើង​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ ឬ​ចាប់​ពីកាលបរិច្ឆេទ​ដែល​អ្នក​ដឹង​​អំពី​​ការ​រើស​អើង​នោះ​​ជា​លើកដំបូង​។ រយៈ​ពេល​ប្រាំ​មួយ​ខែ​នេះ​ អាច​ត្រូវ​បាន​ពន្យារ​ពេល​បន្ថែម​ដោយ​ប្រធាន​មណ្ឌល​សិក្សា​ធិការ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្នើសុំ​ការ​ពន្យារ​​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​។ 

2. បណ្តឹង​រដ្ឋ​បាល​របស់​រដ្ឋ​ឬ​សហព័ន្ធ 

ការិយាល័យ​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ​ (Office of Civil Rights, OCR)៖

ការិយាល័យ​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ​ (OCR)​ របស់ក្រសួង​អប់រំ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ (​The U.S. Department of Education) ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ការ​រំលោភបំពាន​ច្បាប់​ដោយ​សាលារៀន​​ដែល​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​សហព័ន្ធ​។ បណ្តឹង​នានា​ជាមួយនឹង​​ OCR ត្រូវ​ដាក់បន្តឹង​​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 180 ថ្ងៃ​ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​រើស​អើង​ លើកលែង​តែ​អ្នក​បាន​ឆ្លង​កាត់​ដំណើរ​ការ​បណ្តឹង​សាទុកផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​​សាលារៀន​របស់​អ្នក​រួច​ហើយ​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ដំណើរ​ការ​បណ្តឹង​សាទុកផ្ទៃ​ក្នុងរបស់​​សាលារៀន​របស់​អ្នក​រួច​ហើយ​ អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​បណ្តឹង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ OCR ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 60 ថ្ងៃ ​បន្ទាប់​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេច​​របស់​សាលារៀន​របស់​អ្នក​។  អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ដាក់​បណ្តឹង​ជាមួយ​ OCR នៅ​ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html ឬ​នៅ​ក្នុង​ ជំពូក​ 6 នៃ​សៀវភៅណែ​នាំ​ SERR បាន​។

ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ (Department of Justice, DOJ)៖

ក្រសួង​យុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក​ (The U.S. Department of Justice, DOJ) ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ការ​រំលោភបំពាន​លើ​ច្បាប់​ ADA។ បណ្តឹង​មាត្រា​ II (សម្រាប់​សាលារដ្ឋ​)​ ត្រូវ​ដាក់ប្តឹង​​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 180 ថ្ងៃ​ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​រើស​អើង​។ បណ្តឹង​​មាត្រា​ III (សម្រាប់សាលាឯកជន​)​ អាច​ដាក់​ប្តឹង​បាន​គ្រប់​ពេលវេលា​ទាំង​អស់​។  វា​ជា​ការ​ល្អ​បំផុតដែល​​ត្រូវដាក់​បណ្តឹង​​ឲ្យបាន​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន ព្រោះ​ពេល​វេលា​កាន់​តែ​យូរ​អាច​ពិបាក​ក្នុង​ការ​បញ្ជាក់​ភស្តុតាង​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​អំពី​ការដាក់​បណ្តឹង​ជាមួយ​ DOJ អាច​ស្វែង​រក​បាន​នៅ​៖​ https://www.ada.gov/filing_complaint.htm

3. បណ្តឹង​រដ្ឋ​បាល​របស់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា​

​នាយកដ្ឋាន​លំនៅដ្ឋាន​និង​ការងារ​ស្មើភាព​គ្នា​ (Department of Fair Employment and Housing, DFEH)៖

ក្រមរដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ ផ្នែក​ 11135 និ​ងច្បាប់ស្តីពី​សិទ្ធិពលរដ្ឋ​ Unruh ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដោយ នាយកដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន​និង​ការងារ​ស្មើភាព​គ្នា​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (FEHA)។ អ្នក​អាច​ដាក់​បណ្តឹង​រដ្ឋបាល​ជាមួយ​ DFEH ​បាន​តាមប្រព័ន្ធ​​អនឡាញ​​នៅ​៖​ https://www.dfeh.ca.gov/complaint-process/file-a-complaint/

អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​នៅ​ក្នុង​​រយៈ​ពេល​មួយ​ច្បាប់​​បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​រើស​អើង​។  

នាយកដ្ឋាន​អប់​រំ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (California Department of Education, CDE)៖

​នាយកដ្ឋាន​អប់រំ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ (CDE) ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​​ការ​មិន​គោរពតាម​ច្បាប់​នៅ​តាម​សាលារដ្ឋ​។ នាយកដ្ឋាន​នេះ​ ត្រូវ​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​​ដោយ​ផ្ទាល់​ នៅ​ពេល​ (1) មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​លើ​រូបរាង​កាយ​ភ្លាម​ៗ​ (2) “សុខភាព​ សុវត្ថិភាព​ ឬ​សុខុមាលភាព​” ​របស់​សិស្ស​ត្រូវ​រង​ការ​គំរាមកំហែង​ (3) សាលារៀន​ខកខាន​មិន​បាន​អនុវត្ត​តាម​​ច្បាប់​ស្តីពីដំណើរ​ការ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​ (4) សិស្ស​មិន​​ទទួល​​បាន​សេវា​ IEP របស់​ពួកគេ​ ឬ (5) សាលា​រៀន​បាន​បំពាន​លើ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​អប់រំ​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព​ (IDEA)។

ពាក្យ​បណ្តឹងនេះ​ ត្រូវ​ដាក់​ប្តឹង​​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​បន្ទាប់​ពី​ការបំពាន​ច្បាប់​ដែល​មាន​ការចោទ​ប្រកាន់​នេះ។ អ្នកអាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​អំពី​​ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​​ជាមួយ​នាយកដ្ឋាន​អប់រំ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ ក្នុង​ ជំពូក​ 6 នៃ​សៀវភៅ​ណែ​នាំ​​ SERR របស់​យើង​នៅ​ https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp

4. បណ្តឹង​វិ​វាទ

ការ​រំ​លោភ​ច្បាប់ដែល​បាន​​ពិ​ភាក្សា​ខាង​លើ ​ក៏​អាច​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​តាម​​រយៈ​​ពាក្យ​បណ្តឹង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ផង​ដែរ​​។  អាជ្ញាយុកាល​ អាច​​កំណត់​អំពី​រយៈ​ពេល​សម្រាប់​​ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹងនេះ​ ហើយ​អ្នក​អាច​ចាញ់​ការ​តវ៉ាបាន​​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ពុំ​បាន​ចាត់​វិធានការ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នោះ​។ កាល​បរិច្ឆេទ​ទាំង​នេះ​អាច​មាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ត្រឹម​ពីរ​ឆ្នាំ​រាប់​ចាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​សកម្ម​ភាព​រើស​អើង​ត្រូវ​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិ​​ឡើង​។  ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ចង់​បន្ត​បណ្តឹង​នោះ អ្នក​គួរ​តែ​ពិ​ភាក្សា​ជា​មួយ​មេធា​វី​ឲ្យ​បាន​​កាន់​តែ​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​។ 

ប្រ​សិន​បើ​អ្ន​ក​ស្វែង​រក​សំ​ណង​ខូច​ខាត​ក្នុង​តម្លៃ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​តិច​ជាង $10,000 នោះ ជម្រើស​មួយ​ទៀត​គឺ​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ករណី​រើស​អើង​ទៅ​កាន់​តុលា​សម្រាប់​បណ្តឹង​តូច​តាច​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន។  អាជ្ញាយុកាល​នេះ​ ​នឹងនៅ​តែ​បន្ត​អនុវត្តដដែល​។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​មេ​ធា​វីបាន​ទេ​ក្នុង​ករណី​អ្នក​ទៅ​ប្តឹង​នៅ​តុលា​ការ​សម្រាប់​បណ្តឹង​តូច​តាចក្នុង​មូល​ដ្ឋាននោះ​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​បញ្ហា​នេះ​ សូមមើលទី​នេះ​៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/520601.pdf

ប្រសិន​បើ​អ្នក​គិត​ថា​ កូន​របស់​អ្នក​រង​របួស​ ហើយ​អ្នក​ចង់​ដាក់​បណ្តឹង​អំពី​របួស​ស្នាម​​ផ្ទាល់ខ្លួន​ អ្នក​​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ដាក់​បណ្តឹងចំ​ពោះ​ការ​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ខុស​ជាមុន​សិន​។ បណ្តឹងចំ​ពោះ​ការ​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ខុស គឺ​ជា​បណ្តឹង​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ដាក់​ប្តឹង​ ប្រសិន​បើ​បុគ្គល​ដែល​បង្ក​របួស​ស្នាម​ដល់​អ្នក​ គឺ​ជា​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​។ ជា​ទូទៅ​ ​អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​បណ្តឹងចំ​ពោះ​ការ​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ខុស​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប្រាំមួ​យ​ខែ​ បន្ទាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​អ្នក​រង​ការគំរាម​កំហែង​។ ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ នៅទីនេះ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​មេធាវី​ណាម្នាក់​នៅ​ក្រៅ​អង្គការ​ Disability Rights California ដើម្បី​បន្ត​ករណី​របស់​អ្នក​ អ្នក​អាចទូរសព្ទ​ទៅ​សេវាបញ្ជូនបន្ត​ទៅកាន់​ក្រុមហ៊ុនមេធាវី​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (California State Bar Lawyer Referral Service) តាម​រយៈ​លេខ​ 1-866-442-2529 ឬ​ចូល​ទៅ​មើល​ពួកគាត់​តាម​អនឡាញ​នៅ​ http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Lawyer-Referral-Service

 

 

គំរូ​លិខិត​ដើម្បី​ស្នើសុំ​ដំណោះស្រាយ​សមស្រប​ណាមួយ​

 

[កាលបរិច្ឆេទ] 

 

ជូន​ចំពោះ​ [សាលារៀន​ឬ​ឈ្មោះ​របស់​មន្រ្តី​សម្រប​សម្រួល​ផ្នែក​504 ប្រសិន​បើ​ស្គាល់​]៖ 

ខ្ញុំ​សរសេរ​លិខិត​នេះ​ ដើម្បី​ស្នើសុំសេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​ដែល​សមស្រប​សម្រាប់​កូន​ប្រុស/ស្រី​របស់​ខ្ញុំ​ [ឈ្មោះកូន​] ដោយសារ​តែ​បញ្ហា​ពិការភាព​​របស់​គាត់​។  

កូន​របស់​ខ្ញុំ​ គឺ​ជា [សិស្ស​រៀន​នៅ​/កំពុង​ដាក់​ពាក្យសុំ​ចូល​រៀន​នៅ​] [ឈ្មោះ​សាលារៀន​]។ ដោយសារ​បញ្ហា​ពិការភាព​គាត់​ គាត់​ត្រូវ​ការ​សេវា​ជំនួយគាំ​ទ្រ​​ដូចខាង​ក្រោម​នេះ​៖​ [រៀប​រាប់​អំពី​សេវា​ជំនួយ​គាំ​ទ្រ​]។ 

[គ្រូពេទ្យ​/គ្រូពេទ្យ​ផ្នែក​សរសៃ​ប្រសាទ​/​អ្នក​ចិត្ត​សាស្រ្ត​/​គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាល​/បុគ្គលិក​សង្គមកិច្ច​/គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាលសប្បទាវិជ្ជាជីវៈ​/​បុគ្គល​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​ (សូម​រៀ​ប​រាប់​)] របស់កូន​​ខ្ញុំ​ បាន​កំណត់​ថា​ សេវា​ជំនួយ​គាំ​ទ្រ​/​ការ​កែសម្រួល​ទាំ​ង​អស់​នេះ​ មាន​សារៈសំខាន់​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពិការភាព​របស់​គាត់​។ សូម​មេត្តា​ពិ​និត្យ​លិខិត​ដូច​បាន​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​ពី [ឈ្មោះ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត ឬ​អ្នក​ជំ​នាញ]។ 

ច្បាប់​សហព័ន្ធ​និង​ច្បាប់​រដ្ឋ​ តម្រូវ​ឲ្យសាលារៀន​ប្រព័ន្ធ​ K-12 ផ្តល់សេវា​ជំនួយ​គាំ​ទ្រ​សមស្រប​ជូន​ដល់សិស្ស​​និង​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ចូលរៀន​ដែល​មានពិការភាព​។ សូម​មេត្តា​ឆ្លើយ​​តប​ចំ​ពោះ​សំ​ណើ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមថ្ងៃ​ [កាល​បរិ​ច្ឆេទ]។ សូម​​ទាក់ទង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​តាមរយៈ​លេខ​ [លេខទូរសព្ទ​របស់​អ្នក និង/ឬ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែល​] ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​ណា​មួយ​។ សូមអរគុណ។ 

 

ដោយ​ក្តី​គោ​រពអំពី​ខ្ញុំ​ 

[ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​] 

[អាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នក​] 

 

 

គំ​រូ​លិខិត​គាំ​ទ្រ​ 

 

[កាលបរិច្ឆេទ] 

 

ជូន​ចំពោះ​ [សាលារៀន​ឬ​ឈ្មោះ​របស់​មន្រ្តី​សម្រប​សម្រួល​ផ្នែក​504 ប្រសិន​បើ​ស្គាល់​]៖  

ខ្ញុំ​គឺ​ជា​ [គ្រូពេទ្យ​/គ្រូពេទ្យផ្នែក​សរសៃប្រសាទ​/អ្នក​ចិត្តសាស្រ្ត​/គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាល​/បុគ្គលិក​​សង្គមកិច្ច/គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាលស​ម្ប​ទា​វិជ្ជាជីវៈ] សម្រាប់​ [ឈ្មោះ​]​ ហើយខ្ញុំ​បាន​ដឹង​អំពី​ស្ថានភាព​​របស់​គាត់​។ គាត់​មាន​ពិការភាព​ ដែល​បង្កឲ្យ​មាន​បញ្ហា​មិនអាច​បំពេញ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន​បាន​។ បញ្ហា​ទាំង​នេះ​ រួមមាន​ [រៀប​រាប់​ពី​បញ្ហាមិនអាច​បំពេញ​មុខងារ​បាន​ ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ដំណោះស្រាយ​ដែល​បាន​ស្នើសុំ​នេះ​]។ 

[សេវា​ជំនួយ​គាំ​ទ្រ​ដែល​បាន​ស្នើ​ឡើងនេះ​] មាន​សារៈ​សំ​ខាន់​ណាស់​សម្រាប់​ [ឈ្មោះ] ដើម្បី [ដាក់​ពាក្យ​​សុំ​/​ទទួល​បាន​សេវា​កម្មនិង​អត្ថប្រយោជន៍​ដោយ​ស្មើភាព​គ្នា​របស់​] [ឈ្មោះ​សាលារៀន​]។ [រៀប​រាប់​ថា​តើ​ដំណោះស្រាយ​នេះ​ នឹង​ជួយ​ឬ​គាំ​ទ្រ​ដល់​បុគ្គលនោះ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ​]។ សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ផ្តល់ដំណោះស្រាយ​សមស្រប​សម្រាប់​ [ឈ្មោះ]។ 

 

ដោយ​ក្តី​គោ​រពអំពី​ខ្ញុំ​ 

[ឈ្មោះ​និង​មុខ​តំណែង​]