Diskriminasyon sa Kapansanan sa mga Pampubliko at Pribadong Paaralan

Publications
#7146.08

Ang mga estudyante at aplikante ng paaralan na may mga kapansanan ay protektado laban diskriminasyong batay sa kapansanan, at may karapatan sa mga makatwirang kaluwagan, sa ilalim ng batas ng pederal at estado.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.