Diskriminasyon sa Kapansanan sa mga Pampubliko at Pribadong Paaralan

Publications
#7146.08

Diskriminasyon sa Kapansanan sa mga Pampubliko at Pribadong Paaralan

Ang mga estudyante at aplikante ng paaralan na may mga kapansanan ay protektado laban diskriminasyong batay sa kapansanan, at may karapatan sa mga makatwirang kaluwagan, sa ilalim ng batas ng pederal at estado.

 

 

Click links below for a downloadable version.