ជំហាននានាដើម្បីស្នើសុំសេវាពន្យារឆ្នាំសិក្សាពីមណ្ឌលសិក្សាធិការ

Publications
#8090.06

ជំហាននានាដើម្បីស្នើសុំសេវាពន្យារឆ្នាំសិក្សាពីមណ្ឌលសិក្សាធិការ

​មណ្ឌលសិក្សាធិការត្រូវតែ​ផ្តល់ជូន​សិស្ស​​​​ដែលមាន IEP ​នូវ​ការអប់រំ​សាធារណៈ​សមស្រប​​ឥតគិត​ថ្លៃ​​​ ឬហៅ​កាត់ជាភាសា​អង់គ្លេស​ថា FAPE​។​ FAPE មានន័យថា​ជាការអប់រំពិសេស និង​សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ​ ដែល​​​បាន​ផ្ត​ល់​ជូនដល់សិស្សាម្នាក់ដោយ​​​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ បំពេញ​តាម​ស្តង់ដា​​សមស្រប​ និង​ស្របទៅតាម​កម្មវិធី​អប់រំ​សម្រាប់​បុគ្គល​ (Individualized Education Program, IEP)។​

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ជំហាន​នានា​ដើម្បី​ស្នើសុំសេវា​​​ពន្យារឆ្នាំ​សិក្សា​ពី​មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​

ជំហាន 1៖ យល់ដឹង​ពីការពន្យារឆ្នាំ​សិក្សា (ESY)

​មណ្ឌលសិក្សាធិការត្រូវតែ​ផ្តល់ជូន​សិស្ស​​​​ដែលមាន IEP ​នូវ​ការអប់រំ​សាធារណៈ​សមស្រប​​ឥតគិត​ថ្លៃ​​​ ឬហៅ​កាត់ជាភាសា​អង់គ្លេស​ថា FAPE​។​ FAPE មានន័យថា​ជាការអប់រំពិសេស និង​សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ​ ដែល​​​បាន​ផ្ត​ល់​ជូនដល់សិស្សាម្នាក់ដោយ​​​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ បំពេញ​តាម​ស្តង់ដា​​សមស្រប​ និង​ស្របទៅតាម​កម្មវិធី​អប់រំ​សម្រាប់​បុគ្គល​ (Individualized Education Program, IEP)។​

ក្រុមការងារ IEP របស់​សិស្ស ​នឹងកំណត់​ថា​តើ​សិស្ស​នោះ​ត្រូវ​ការ​ ESY ដែរ​ឬ​អត់​។​ សិស្ស​គ្រប់រូប​ដែល​មាន IEP មិនសុទ្ធតែ​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន ESY នោះ​ទេ​។​ ESY អាច​មាន​ការ​ចាំ​បាច់​សម្រាប់​សិស្ស​មួយ​ចំនួន​ដែល​ទទួល​បាន FAPE។

ESY រួមបញ្ចូល​​ការ​​អប់រំ​ពិសេស​ និង​សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ​។​ សេវាកម្ម ESY ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​។​ សេវាកម្ម ESY ត្រូវ​បាន​​ចង​ក្រង​​នៅ​ក្នុង​ IEP របស់​សិស្ស​​។​ សេវាកម្ម ESY ត្រូវ​មាន​លក្ខណៈ​ស្រប​តាម​សិស្សម្នាក់​ៗ​ និង​ផ្ដល់​ដល់សិស្សនូវ​ FAPE នៅ​ក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​ដែ​ល​មាន​ការ​រឹត​បណ្តឹងតិច​តួច​។

ESY ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​នៅ​ពេល​សាលារៀន​​មិន​ស្ថិត​ក្នុងម៉ោង​បង្រៀន​ ដូច​ជា​ក្នុង​អំឡុង​រដូ​វ​ក្ដៅ​ជា​ដើម​។​ សេវាក​ម្ម​ ESY៖​

 • មិន​មែ​ន​ជា​ “សាលារៀន​រដូវ​ក្ដៅ”​ និង​ត្រូវតែ “​ផ្ដោត​លើការ​អប់រំ”​ ពោលគឺ​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គោលដៅ និង​សេវាកម្ម​ IEP របស់កូន​អ្នក​ និង​
 • មិន​រួម​បញ្ចូល​នូវ​ការ​ថែទាំ​កុមារ​ ឬកា​រ​ថែទាំ​រយៈពេល​ខ្លីនោះទេ។ ​វា​មានគោលដៅ​ក្នុង​ការ​ជួយ​កូន​របស់​អ្នក​ឱ្យ​​សម្រេច​បាន​នូវ​កម្រិត​អប្បបរមា​ មិន​មែន​ឱ្យកូន​អ្នក​ពូកែលើ​មិត្តភ័ក្តិ​របស់គេ​នោះ​ទេ​។​

ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សិស្សដែល​មាន IEP មានសិទ្ធិ​ទទួល​បានសេវាកម្ម ESY ប្រសិន​បើ​៖​

 1. ​ពិការភាពរបស់សិស្ស​​ “អាចនឹង​បន្តកើត​មាន​​ដោយឥតកំណត់​ ឬ​ក្នុង​​រយៈ​ពេល​​​វែង​”​
 2. ​​ការ​បង្អាក់​ដល់​កម្មវិធីអប់រំ​របស់កុមារ​ អាច​បង្កការបាត់បង់ជំនាញ។​
 3. សិស្ស​ដែល​មាន​ពិការភាព​ មាន​សមត្ថភាពកំណត់​​ក្នុង​ការ​រៀន​ជំនាញ​សាជាថ្មី​ ​ដោយ​គេហៅថា​ សមត្ថភាព​បំពេញបន្ថែម​ និង​
 4. កត្តា​​ខាងលើ​ ​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​​​ “មិនអាចទៅរួច​​ ឬ​មិនអាច​កើត​មាន​” ដែល​សិស្ស​ដែល​មានពិការភា​ព​ នឹង​សម្រេច​​ការ​បង្កើត​សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​ឯករាជ្យភាព​​ដោយ​គ្មានសេវាកម្ម ESY។

ប៉ុន្តែ​​ “កង្វះ​ភ័ស្តុតាង​ច្បាស់លាស់” នៃ​កត្តា​ខាងលើ​ អាច​នឹង​មិន​​យក​មក​​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​បដិសេធ​ឆ្នាំសិក្សា​ ES​Y របស់​សិស្ស​​នោះទេ ប្រសិនបើក្រុមការងា​រ​កម្មវិធី​ IEP ​កំណត់​លើ​តម្រូវ​ការចាំបាច់​​សម្រាប់កម្មវិធីណាមួយ​ ហើយ​វាត្រូវបាន​សរសេរជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរនៅក្នុង​កម្មវិធី​ IEP។​

ជំហាន 2៖ សួរ​ខ្លួន​អ្នក​អំពី​តម្រូវ​ការ​របស់កូន​អ្នក​ និង​ថា​តើ​ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​ ESY ដែរ​ទេ​

សួរខ្លួន​អ្នក​៖​

 1. ​តើ​កូន​របស់​ខ្ញុំ​បាត់បង់ជំនាញ​សំខាន់​ៗ​ដែរ​ទេ បើគ្មាន​ការ​បន្តគាំ​ទ្រ​ និង​ការ​បង្រៀន​?​
 2. ​តើ​វា​នឹង​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​យូរ​ដើម្បី​ឱ្យកូន​ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​ជំនាញ​ទាំង​នោះ​ត្រឡប់​មកវិញដែរ​ទេ​។ ​តើ​វាយូរ​ជា​​ង​​កុមារ​ដែល​គ្មានភាព​ខុស​គ្នា​ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ​ដែរ​ទេ​?​
 3. តើ​កូន​របស់​ខ្ញុំ​មាន​ការលំបាក​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ជំនះ​មក​វិញ​ក្នុង​អំឡុង​ពេលឈប់សម្រាក​រយៈពេល​ខ្លី​ រួម​ទាំង​​ចន្លោះ​ម៉ោង​នៅ​ក្នុង​ការ​អប់រំ​ ដោយសារ​ការ​បិទសាលាដោយសារ​ជំងឺ COVID-19 ឬ​ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ​ដែរ​ទេ​?​
 4. ​តើកូន​របស់​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​​ការ​ពង្រឹង​បន្ថែម​ ឬ​ការ​ដាស់តឿន​​​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ ដើម្បី​រក្សា​ជំនាញ​របស់ពួកគេ​​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​ធម្មតា​ដែរ​ទេ​?​
 5. តើ​កូន​របស់​ខ្ញុំ​កំពុង​រៀន​ចេះ​ជំនាញ​សំខាន់​ៗ​ដែល​ការ​​ផ្អាកសេវាកម្មណាមួយ​នឹង​ប៉ះ​ពា​ល់​ដល់​ការរីក​ចម្រើន​លើជំនាញ​នោះ​ដែរ​ទេ​?​

ជំហាន 3៖ ប្រមូលព័ត៌មាន​អំពី​តម្រូវ​ការ​/ជំនាញ​របស់កូន​អ្នក​

នៅ​មុន​ពេល​កិច្ច​ប្រជុំ​ IEP អ្នក​អាច​សរសេរ​​ការ​អង្កេត​របស់​អ្នក​លើ​កូន​អ្នក​ នៅ​ក្រៅនិង​នៅ​ក្នុង​ម៉ោង​សិក្សា​។​ ​អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​មើល​​របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាព​​អំពីគោលដៅ IEP ចំណាត់ថ្នាក់​ និង​/ឬ​កាយ​វាយ​តម្លៃ​​លើកូន​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​ខែ​កន្លង​មក​នេះ​។​ ប្រមូលព័ត៌មាន​ដែល​ជួយ​បង្ហាញ​​ទៅ​ក្រុមការងារ IEP ថា​តើ​កម្មវិធី​អប់រំ​របស់កូន​អ្នក​ នឹង​ត្រូវ​រំខាន​ដោយ​របៀប​ណា​ បើគ្មាន ESY ដូច​ជា​ព័ត៌មាន​ដែល​បង្ហាញ​ថា​កូនអ្នក​៖​

 • ទំនង​ជា​បាត់​បង​ជំនាញ​សំខាន់ៗ​ ឬ​បាត់​បង់ជំនាញ​។​
 • កំពុង​ស្ថិតក្នុង​ចំណុច​​នៃ​ការ​ជម្នះឧបសគ្គ​ ឬ​ការ​ទទួល​បាន “​ជំនាញសំខាន់​ៗ”​ (ដូច​ជា​ការ​ប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹក​ ការ​គណនាលេខ និង​ការ​​និយាយ​ស្ដី​ជា​ដើម​)​។
 • ទំនង​ជា​មាន​​ការ​រំខាន​ដល់​ការរៀន​សូត្រ​ ប្រសិន​បើ​​មាន​ការ​បង្អាក់​សេវាកម្ម​។​
 • មា​នអាកប្បកិរិយា​ដែល​ជ្រៀត​ជ្រែក​ដល់​ការ​អប់រំ​​របស់​ពួកគេ​។​
 • មា​ន​ផ្នែក​ជាក់​លាក់​នៃ​កម្មវិធី​សិក្សា​ដែល​ត្រូវ​ការ​ឱ្យ​មាន​ការ​បន្ត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​។
 • ពុំ​បាន​បង្កើត​ឱ្យ​មានការរីក​ចម្រើន​គ្រប់គ្រាន់​ចំពោះ​គោលដៅ​ ដែល​នឹង​រារាំង​ពួកគេ​មិនឱ្យ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ប្រកបដោយ​អត្ថន័យ​ខ្លឹមសារ​​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​បន្ទាប់​។​
 • ​មាន​ការរីក​ចម្រើន​តិច​តួច ឬ​គ្មាន​ការរីក​ចម្រើន​។ និង​/ឬ
 • ​មាន​កាលៈទេសៈសំខាន់​ៗ​ផ្សេង​ទៀត​។​

​អ្នក​អាច​​ចង់​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បី​ចែករំលែក​​ជាមួយ​ក្រុមការងារ IEP៖​

 • បញ្ហា​ប្រឈម​ណាមួយ​​ដែល​កូន​របស់​អ្នក​បាន​ជួ​​បប្រទះ​ក្នុង​អំឡុង​​ការ​សិក្សាដាច់ដោយឡែក/ការ​សិក្សា​ពីចម្ងាយ​។
 • កង្វះ​ការ​ទទួល​បាន​ធនធាន​និង​ការ​គាំ​ទ្រ​​ដទៃ​ទៀត​។ និង​/ឬ​
 • សេវាកម្មនិង​ការ​គាំ​ទ្រ​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​មិន​អាច​ផ្ដល់ជូន​កូន​របស់​អ្នក​បាន​នៅ​ផ្ទះ ដោយ​​សារ​តែ​អ្នក​មិន​ទទួល​បាន​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ដើម្បី​ផ្ដល់សេវាកម្ម​ទាំង​អស់​នោះ ដូចជា​សម្ដីនិង​ភាសា​ជា​ដើម​។​

ជំហាន 4៖ ធ្វើ​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​ដើម្បីស្នើសុំ​សេវាកម្ម ESY សម្រាប់កូន​របស់​អ្នក​

បន្ទាប់​ពី​បាន​សួរ​សំណួរ​នេះ​ដល់​ខ្លួន​ឯង​រួច​ហើយ​ និង​បាន​ពិនិត្យ​មើល​ព័ត៌មាន​​អំពី​តម្រូវ​ការ​របស់កូន​និង​ជំនា​ញ​របស់​កូនអ្នក​រួច​ហើយ​ អ្នក​អាច​សម្រេច​ថា​តើ​​អ្នក​ចង់​ស្នើសុំ​ឱ្យ​ក្រុមការងារ IEP ផ្ដល់សេវាកម្ម ESY ដល់​កូន​របស់​អ្នក​ដែរ​ឬ​ទេ​។​ ប្រសិន​បើ​អ្ន​ក​ចង់ស្នើសុំសេវាកម្ម ESY ពីក្រុមការងារ IEP ត្រូវ​ស្នើសុំ​កិច្ចប្រជុំ IEP មួយ​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​។​ គំរូលិខិត​ មាន​ផ្ដល់ជូន​ខាងក្រោម​នេះ​ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​។​ មណ្ឌលសិក្សា​ធិកា​រ​​ត្រូវ​​រៀប​ចំ​ការ​ប្រជុំ​ IEP មួយ​ ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 30 ថ្ងៃ បន្ទាប់ការ​ស្នើសុំ​របស់​ឪពុកម្ដាយ/អាណាព្យាបាល​។​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​សុំ​ស្នើសុំ​សេវាកម្ម ESY ពីក្រុមការងារ IEP ពុំ​ចាំ​បាច់​​អនុវត្ត​ជំហាន​បន្ថែម​អ្វី​នោះ​ទេ​។​

ជំហាន 5៖ ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ IEP និង​ពន្យល់ពីមូលហេតុ​ដែលកូន​របស់អ្នក​ត្រូវ​ការ​ ESY

នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ IEP ត្រូវពន្យល់​ដល់​ក្រុមការងារ IEP ពីមូលហេតុ​ដែលកូន​របស់​អ្នក​ត្រូវការ​ ESY។ យក​មក​ជាមួយ​នូវ​ឯកសារ​នានា ដូចជា​ របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាព​ សៀវភៅចំណាត់​ថ្នាក់​ និង​ការ​វាយ​តម្លៃ​ មក​កាន់​ការ​ប្រជុំ​ IEP។ ឯកសារ​ទាំង​នេះ​នឹង​ជួយ​បង្ហាញ​ដល់ក្រុមការងារ IEP ថា​តើ​កម្មវិធី​អប់រំ​របស់កូន​អ្នក​ នឹង​ត្រូវ​រំខាន​ដោយ​របៀប​ណា​ បើគ្មាន ESY។

ក្រុមការងារ​ IEP គប្បី​ធ្វើសេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​មួយ​ ថា​តើ​​ត្រូវ​ផ្ដល់សេវាកម្ម ESY ដល់​កូន​អ្នក​ឬអត់​។​ ប្រសិន​បើ​ក្រុមការងារ IEP យល់ព្រមផ្ដល់​សេវាកម្ម ESY ដល់កូន​របស់​អ្នក​ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ អ្នក​បាន​សាកសួរ​សំណួរ​អំពី​កម្មវិធី ESY របស់មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​របស់​អ្នក​។​ សាកសួរ​អំពី​កាលបរិច្ឆេទ​​នៃ​​កម្មវិធី ESY ថា​តើ​ការបង្រៀន​និង​សេវាកម្មដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្ដល់ជូន​ទៅ​ដល់​កូន​របស់​អ្នក​ក្នុង​អំឡុង​កម្មវិធី ESY ដោយ​របៀប​ណា​ និង​ទី​តាំង​នៃ​កម្មវិធី ESY នេះ​។​ ក៏​ត្រូវ​សាកសួរ​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ទៅនិង​មក​ពីកម្មវិធី ESY នេះ​ផង​ដែរ​។​ សេវាកម្ម ESY ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​តាមរយៈ​កម្មវិធី​ IEP របស់​សិស្ស​​។​ អ្នក​ចាំ​បាច់ត្រូវ​ផ្ដល់ការ​យល់ព្រម​ចំពោះ​សេវាកម្ម ESY ដើម្បីឱ្យកូន​របស់​អ្នក​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ទាំង​អស់​នេះ​។​

ប្រសិន​បើ​ក្រុមការងារ IEP ពុំ​ផ្ដល់​សេវាកម្ម ESY ដល់​កូ​ន​របស់​អ្នក​ទេ​ អ្នក​មាន​ជម្រើសមួយ​ចំនួន​។​ ​អ្នក​អាច​​ដាក់​បណ្ដឹង​ដំណើរការត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ច្បាប់ប្រឆាំង​នឹង​មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​នៅការិយាល័យ​សវនាការ​រដ្ឋបាល​​​​។ សម្រាប់​ព័ត៌មា​ន​បន្ថែម​ សូមមើលជំពូក​ 6 នៃ​សៀវភៅណែនាំ​​​ស្តីពី​សិទ្ធិនិង​ការទទួលខុសត្រូវ​លើការ​អប់រំ​ពិសេ​ស​​ របស់ DRC​។ https://serr.disabilityrightsca.org/។ អ្នកក៏​អាច​ស្នើសុំ​ឱ្យមណ្ឌលសិក្សាធិការ​បើកកិច្ចប្រជុំ​ IEP មួយ​ក្នុង​រយៈពេល 30 ថ្ងៃដំបូង​​នៃ​ឆ្នាំ​សិក្សា​បន្ទាប់​។​ នៅ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ IEP អ្នក​អាច​ពន្យល់​ពីការ​បាត់បង់ជំនាញ​ដែល​កូន​របស់​អ្នក​បាន​ជួ​បប្រទះ​ ដោយសារ​ពួកគេ​ពុំ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ESY។ អ្នកក៏​អាច​ស្នើសុំ​ ESY នៅ​ឆ្នាំ​បន្ទាប់​សម្រាប់កូន​របស់​អ្នក​បាន​ផង​ដែរ​។​ គំរូលិខិត មាន​ផ្ដល់ជូន​ខាងក្រោម​នេះ​ ដើម្បី​ជួ​យ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​។​

A flowchart visually showing the steps in the previous section.