Steps to Request Extended School Year Services from School Districts

Publications
#8090.16

Steps to Request Extended School Year Services from School Districts

نواحی مدرسه باید برای دانش‌آموزانی که IEP دارند، آموزش عمومی رایگان و شایسته یا FAPE فراهم کنند. آموزش رایگان و شایسته به معنای آموزش استثنائی و خدمات مرتبط است که به صورت رایگان برای تأمین استانداردهای مناسب و تبعیت از برنامه تحصیلات فردی ویژه (IEP) برای دانش‌آموز فراهم می‌شود.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

مراحل تقاضای خدمات تمدید سال تحصیلی از نواحی مدرسه

مرحله 1: آگاهی درباره تمدید سال تحصیلی

نواحی مدرسه باید برای دانش‌آموزانی که IEP دارند، آموزش عمومی رایگان و شایسته یا FAPE فراهم کنند. آموزش رایگان و شایسته به معنای آموزش استثنائی و خدمات مرتبط است که به صورت رایگان برای تأمین استانداردهای مناسب و تبعیت از برنامه تحصیلات فردی ویژه (IEP) برای دانش‌آموز فراهم می‌شود.

تیم IEP دانش‌آموز باید مشخص کند که آیا دانش‌آموز به تمدید سال تحصیلی نیاز دارد یا خیر. همه دانش‌آموزانی که IEP دارند، واجد شرایط تمدید سال تحصیلی نیستند. تمدید سال تحصیلی ممکن است برای برخی از دانش‌آموزن برای گرفتن آموزش رایگان و شایسته ضروری باشد.

ESY شامل آموزش استثنائی و خدمات مرتبط است. خدمات ESY به صورت رایگان ارائه می‌شود. خدمات ESY در IEP دانش‌آموز ثبت و مستند می‌شوند. خدمات ESY باید برای دانش‌آموز شخصی‌سازی شوند و آموزش مناسب و رایگان را در محیطی با حداقل شرایط محدودکننده برای دانش‌آموز فراهم کنند.

ESY زمانی ارائه می‌شود که مدرسه معمولاً تعطیل است، مانند تابستان. خدمات ESY:

 • «مدرسه تابستانی» نیستند و باید «مبنای آموزشی» داشته باشند، یعنی با اهداف و خدمات IEP فرزندتان مرتبط باشند؛ و
 • شامل مراقبت از کودک و مراقبت فرجه‌ای نباشد؛ یعنی به فرزندتان کمک کند به حداقل سطوح برسد، نه اینکه مجبور به پیش افتادن از همتایان خود کند.

در کالیفرنیا، دانش‌آموز دارای IEP در صورتی واجد شرایط خدمات ESY است که:

 1. معلولیت‌های دانش‌آموز «احتمالاً به صورت نامحدود یا برای مدتی طولانی ادامه خواهند داشت»؛
 2. اختلال در برنامه آموزشی دانش‌آموز موجب پسرفت می‌شود؛
 3. دانش‌آموز دچار معلولیت توانایی محدودی برای یادگیری مجدد مهارت‌ها دارد که با عنوان ظرفیت کسب مجدد نام دارد؛ و
 4. عوامل بالا موجب می‌شوند که «دستیابی دانش‌آموز به خودکفایی و استقلال بدون خدمات ESY غیرممکن یا غیرمحتمل است».

با این حال، اگر تیم IEP نیاز به چنین برنامه‌ای را تشخیص دهد و در IEP نوشته شود، ممکن است از «کمبود شواهد صریح» درباره عوامل فوق برای رد ESY دانشجو استفاده نشود.

مرحله 2: از خود سؤالاتی درباره نیازهای فرزندتان و اینکه آیا به ESY نیاز دارد، بپرسید

از خودتان بپرسید:

 1. آیا فرزندم بدون تداوم حمایت و تدریس مهارت‌های حیاتی خود را از دست خواهد داد؟
 2. آیا کسب مجدد این مهارت‌ها برای فرزندم مدت زمان زیادی طول خواهد کشید - طولانی‌تر از زمانی که برای کودکی بدون تفاوت یادگیری طول می‌کشد؟
 3. آیا فرزندم در کسب مجدد مهارت‌ها پس از تعطیلی‌های کوتاه، از قبیل هرگونه فاصله در آموزش به دلیل تعطیلی مدرسه‌ها در شیوع COVID-19 یا یادگیری از راه‌ دور دچار مشکل خواهد شد؟
 4. آیا فرزندم برای حفظ مهارت‌های خود در طول سال تحصیلی عادی نیاز به تقویت یا یادآوری مداوم دارد؟
 5. آیا فرزندم در حال شروع به تسلط بر مهارتی مهم است که وقفه در خدمات، پیشرفت در آن مهارت را تهدید می‌کند؟

مرحله 3: اطلاعاتی درباره نیازها/مهارت‌های فرزندتان جمع‌آوری کنید

قبل از جلسه IEP، می‌توانید مشاهدات خود را درباره فرزندتان - در داخل و خارج از زمان کلاس - یادداشت کنید. می‌توانید به گزارش‌های پیشرفت درباره اهداف IEP، نمرات و/یا ارزیابی‌های فرزندتان در ماه‌های گذشته نگاه کنید. اطلاعاتی جمع‌آوری کنید که کمک می‌کنند به تیم IEP نشان دهید برنامه‌ریزی آموزشی فرزندتان بدون ESY چگونه مختل می‌شود، مانند اطلاعاتی که نشان می‌دهند فرزندتان:

 • احتمالاً مهارت‌های حیاتی خود را از دست می‌دهد یا پسرفت می‌کند؛
 • در آستانه پیشرفت یا به دست آوردن یک «مهارت حیاتی» (مانند توالت کردن، محاسبه کردن، صحبت کردن) است؛
 • در صورت بروز وقفه در خدمات، احتمالاً یادگیری آنها مختل می شود؛
 • رفتارهایی دارد که در آموزش وی تداخل ایجاد می‌کند؛
 • دارای حوزه‌های خاصی از برنامه درسی است که نیاز به توجه مستمر دارد.
 • پیشرفت کافی برای رسیدن به یک هدف نداشته است، که مانع از دریافت مزایای معنادار در سال تحصیلی آینده می‌شود.
 • پیشرفت کمی داشته یا اصلاً پیشرفت نکرده است. و/یا
 • هرگونه شرایط خاص دیگری دارد.

ممکن است بخواهید برای درمیان گذاشتن موارد زیر با تیم IEP آماده باشید:

 • هر گونه چالشی که فرزند شما در طول آموزش از راه دور تجربه کرده است.
 • هرگونه عدم دسترسی به منابع و پشتیبانی‌های دیگر؛ و/یا
 • هر گونه خدمات و پشتیبانی که نمی‌توانید در خانه برای فرزند خود فراهم کنید، زیرا برای ارائه آن خدمات، مانند گفتار و زبان، آموزش ندیده‌اید.

مرحله 4: برای درخواست خدمات ESY برای فرزندتان تصمیم بگیرید

پس از پرسیدن سؤالاتی از خود و بررسی اطلاعات در مورد نیازها و مهارت‌های فرزندتان، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا قصد تقاضای خدمات ESY از تیم IEP برای فرزندتان دارید یا خیر. اگر قصد دارید از تیم IEP تقاضای خدمات ESY کنید، به صورت کتبی درخواست جلسه IEP بدهید. یک الگوی نامه برای کمک به شروع در اینجا برای شما ارائه شده است. نواحی مدارس باید ظرف 30 روز از درخواست والدین/سرپرست جلسه IEP برگزار کند.

اگر قصد ندارید که از تیم IEP تقاضای ESY کنید، نیاز به اقدام دیگری نیست.

مرحله 5: در جلسه IEP شرکت کنید و توضیح دهید که چرا فرزندتان به ESY نیاز دارد

در جلسه IEP، به تیم IEP توضیح دهید که چرا فرزندتان به ESY نیاز دارد. هرگونه سند، مانند گزارش پیشرفت، کارنامه‌ها، و ارزشیابی‌ها را به جلسه IEP بیاورید. اطلاعاتی جمع‌آوری کنید که کمک می‌کنند به تیم IEP نشان دهید برنامه‌ریزی آموزشی فرزندتان بدون ESY چگونه مختل می‌شود، مانند اطلاعاتی که نشان می‌دهند.

تیم IEP باید درباره اینکه آیا خدمات ESY به فرزندتان ارائه دهد، تصمیم‌گیری کند. اگر تیم IEP با ارائه خدمات ESY به فرزندتان موافقت می‌کند، حتماً درباره برنامه ESY ناحیه سؤالاتی بپرسید. در مورد تاریخ‌‌ها و زمان‌های برنامه ESY، نحوه آموزش و ارائه خدمات مربوطه به فرزندتان در طول برنامه ESY و مکان برنامه ESY بپرسید. همچنین اطلاعاتی در مورد ایاب و ذهاب برنامه ESY بپرسید. خدمات ESY از طریق IEP دانش آموز ارائه می‌شود. برای اینکه فرزندتان این خدمات را دریافت کند، باید با خدمات ESY موافقت کنید.

اگر تیم IEP خدمات ESY را به فرزندتان ارائه نمی‌دهد، شما چند انتخاب دارید. می‌توانید شکایتی را علیه ناحیه به دفتر دادرسی‌های اداری ارائه کنید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل 6 کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی DRC مراجعه کنید: https://serr.disabilityrightsca.org/. همچنین‌ می‌توانید از ناحیه مدرسه درخواست کنید تا یک جلسه IEP ظرف 30 روز اول سال تحصیلی بعدی برگزار کند. در آن جلسه IEP، می‌توانید هر گونه پسرفت را که فرزندتان به دلیل دریافت نکردن خدمات ESY تجربه کرده، توضیح دهید. همچنین می‌توانید ESY را برای سال بعد برای فرزندتان درخواست کنید. الگوی نامه‌ها برای کمک به شروع در اینجا برای شما ارائه شده است.

A flowchart visually showing the steps in the previous section.