Մասնակի խնամակալություն և այլընտրանքներ

Publications
#5578.10

Մասնակի խնամակալություն և այլընտրանքներ

Կոնսերվատորիան դատական ​​գործընթաց է, որտեղ դատավորը որոշում է, թե արդյոք դուք կարող եք հոգ տանել ձեր սեփական առողջության, սննդի, հագուստի, կացարանի, ֆինանսների կամ անձնական կարիքների մասին: Դատավորը կարող է ձեզնից խլել այս կարևոր իրավունքներից մի քանիսը:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Ի՞նչ է խնամակալությունը։

Խնամակալությունը դատական ​​գործընթաց է, որտեղ դատավորը որոշում է, թե արդյոք դուք կարող եք հոգ տանել ձեր սեփական առողջության, սննդի, հագուստի, կացարանի, ֆինանսների կամ անձնական կարիքների մասին: Դատավորը կարող է ձեզ զրկել այս կարևոր իրավունքներից մի քանիսից: Դատավորը կարող է ընտրել մեկ այլ անձի, ով ձեր փոխարեն որոշումներ կկայացնի: Այդ անձին դատարանն անվանում է «խնամակալ»։ Դատարանը ձեզ անվանում է «խնամարկյալ»:

Խնամակալությունը նշանակվում է միայն 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց համար:

Որո՞նք են խնամակալության տեսակները:

Կալիֆոռնիայում գործում են խնամակալության տարբեր տեսակներ.

 • Ընդհանուր պաշտոնապես հաստատված  խնամակալություն (General Probate Conservatorships)
 • LPS (Lanterman-Petris-Short Act) խնամակալություն
 • Թուլամտություն ունեցող անձանց խնամակալություն
 • Մասնակի խնամակալություն

Ի՞նչ է մասնակի խնամակալությունը

Մասնակի խնամակալություն նշանակվում է մտավոր և զարգացման հետ կապված շեղումներ ունեցող անձանց նկատմամբ: Մասնակի խնամակալության նպատակը ձեզ հնարավորին չափ ինքնավստահ և անկախ դարձնելն է։ Այն թույլ է տալիս պահպանել որոշ իրավունքներ, որպեսզի կարողանաք ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Դատավորը կսահմանի, թե ինչ որոշումներ կկայացնի խնամակալը ձեր փոխարեն:

Ո՞վ կարող է նշանակվել որպես ձեր նկատմամբ մասնակի խնամակալ։

Մասնակի խնամակալը պետք է լինի 18 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի: Դուք կարող եք առաջարկել մեկին, ում ճանաչում եք, օրինակ՝ ընտանիքի անդամին կամ ընկերոջը: Առաջին հերթին, դատավորը նկատի է ունենում ձեր առաջարկը: Այդուհանդերձ, վերջին խոսքը դատավորինն է, ուստի՝ նա կարող է ընտրել մեկ ուրիշին: Դատավորը կարող է նաև ընտրել մեկից ավելի մասնակի խնամակալների («համախնամակալներ»): Երբեմն ընտրվում է մասնավոր պրոֆեսիոնալ խնամակալ: Եթե ոչ ոք հասանելի չէ, ապա որպես խնամակալ կարող է նշանակվել վարչաշրջանը, տարածքային կենտրոնը կամ Զարգացման ծառայությունների վարչությունը (Department of Developmental Services, DDS)։

Եթե Զարգացման ծառայությունների վարչությունը նշանակվել է որպես ձեր խնամակալ, ապա այն պետք է ձեր տարածքային կենտրոնի համար սահմանի ամենօրյա պարտականություններ, և տեղեկանա ձեր և տարածքային կենտրոնի որպիսությունից։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից տարածքային կենտրոններն այլևս չեն կարող ինքնուրույն ցուցաբերել խնամակալություն։

Ինչպե՞ս է սահմանվում մասնակի խնամակալությունը։

 • Առաջարկվող խնամակալը միջնորդություն է ներկայացնում դատարան: Միջնորդության պատճենը պետք է տրամադրվի ձեզ:
 • Միջնորդության պատճեններն ուղարկվում են ձեր որոշ հարազատների և գործակալությունների, ինչպիսին է տարածքային կենտրոնը:
 • Ձեր գործով նշանակվում է դատարանի քննիչ։
 • Դուք պետք է ներկայանաք նիստին, եթե առարկություններ չեն ներկայացվում դատավորին։ Ձեր շահերը ներկայացնելու համար դատավորը կնշանակի փաստաբան։

Ո՞րն է դատարանի քննիչի դերը մասնակի խնամակալության գործընթացում:

Դատարանի քննիչը պետք է.

 • Բացատրի ձեզ միջնորդությունը, և վերանայի այն ձեզ հետ միասին։
 • Հարցազրույց վարի ձեզ հետ և ներկայացնի խնամակալության գործընթացը։ Որոշի, թե արդյոք դուք.
  • Կարող եք մասնակցել նիստին,
  • Ցանկանում եք ներկայացնել առարկություն  խնամակալության առնչությամբ,
  • Դեմ եք առաջարկվող խնամակալին կամ նախընտրում եք մեկ այլ անձի:
  • Ամեն տարի հանդիպել ձեզ հետ՝ քննարկելու, թե արդյոք ցանկանում եք դադարեցնել մասնակի խնամակալությունը և արդյոք կան այլ տարբերակներ (իսկ այնուհետև այս մասին ծանուցի դատավորին):

Ո՞րն է տարածքային կենտրոնի դերը մասնակի խնամակալության մեջ:

Ձեր համաձայնությամբ, տարածքային կենտրոնը պետք է գնահատի ձեզ և հաշվետվություն ներկայացնի դատարան։ Զեկույցը պետք է ներառի.

 • Ձեր հաշմանդամության բնույթը/աստիճանը:
 • Ինչ օգնություն է ձեզ անհրաժեշտ:
 • Ձեր ֆիզիկական վիճակը։
 • Ձեր հոգեկան վիճակը և սոցիալական բարեկեցությունը:
 • Խորհուրդներ միջնորդությամբ հայցվող կոնկրետ իրավունքների վերաբերյալ:

Եթե առաջարկվող խնամակալը ծառայություններ մատուցող է, ապա զեկույցը պետք է պարունակի մեկնաբանություններ այն մասին, թե արդյոք ծառայություն մատուցողը համապատասխանում է ձեր կարիքները բավարարելու համար:

Զեկույցի պատճենը պետք է ուղարկվի ձեզ և ձեր փաստաբանին նիստից առնվազն 5 օր առաջ:

Ի՞նչ իրավունքներ ունեմ մասնակի խնամակալության գործընթացում:

Դուք իրավասու եք․

 • Իրազեկվելու, թե ինչ իրավունքներից կարող եք զրկվել, և ինչ ազդեցություն կունենա խնամակալությունը ձեր իրավունքների վրա:
 • Ստանալու ծանուցումը և խնամակալության միջնորդության պատճենը դատական նիստից առնվազն 15 օր առաջ:
 • Ձեր շահերը ներկայացնելու համար ունենալ փաստաբան։ Եթե դուք չունեք փաստաբան, վերջինիս կնշանակի դատավորը։
 • Ստանալու ձեր ընտանիքի, ընկերների, տարածքային կենտրոնի և այլոց կողմից դատավորին տրված ցանկացած զեկույցի պատճենը:
 • Ներկա գտնվելու խնամակալության մասին լսումներին:
 • Առարկություններ ներկայացնելու խնամակալության առնչությամբ։
 • Անհրաժեշտության դեպքում խնդրելու երդվյալ ատենակալների մասնակցությամբ դատավարության անցկացում։
 • Հասկանալի լեզվով ստանալու տեղեկատվություն ձեր իրավունքների, խնամակալության, դատական գործընթացի և խնամակալության ավարտի կամ փոփոխության մասին:
  • Դատավորը պետք է ձեզ տրամադրի այս տեղեկատվությունը խնամակալության տակ առնվելուց 30 օր անց և դրանից հետո ամեն տարի:

Ի՞նչ իրավունքներից կարող է դատավորը զրկել ինձ մասնակի խնամակալության դեպքում:

Դատավորը կարող է ձեզ զրկել նշված բոլոր իրավունքներից կամ դրանցից մի քանիսից՝

 • Բնակության վայրի որոշում։
 • Գաղտնի գրառումներին հասանելիություն։
 • Ամուսնություն։
 • Պայմանագրերի կնքում:
 • Բուժման համար համաձայնություն։
 • Սոցիալական և սեռական շփումների վերահսկում։
 • Կրթական որոշումների ընդունում։

Ինչպե՞ս կարող եմ ցույց տալ, որ ես կարիք չունեմ խնամակալի։

Դուք կարող եք ցույց տալ, որ ի վիճակի եք հոգալու ձեր առողջության, սննդի, հագուստի, ապաստանի, ֆինանսների կամ անձնական կարիքների համար: Դուք կարող եք օգտվել օժանդակություններից և ծառայություններից, ինչպիսիք են խնամակալության այլընտրանքները, այդ թվում՝ որոշումների կայացման համար աջակցություն ստանալը։

Եթե դատարանը որոշի, որ ես մասնակի խնամակալության կարիք ունեմ, ապա ի՞նչ պարտականություններ է ստանձնելու խնամակալը։

Խնամակալը մեծ պատասխանատվություն է կրում դատավորի կողմից նշանակված պարտականության կատարման նկատմամբ, այն է՝ կայացնելու որոշումներ ձեր փոխարեն: Սա կարող է ներառել.

 • Օգնել ձեզ ստանալ աջակցության ծառայություններ, կրթություն, բժշկական և այլ ծառայություններ, որոնք կօգնեն ձեզ հնարավորինս անկախ դառնալ:
 • Անհրաժեշտության դեպքում արձագանքել ճգնաժամին:
 • Օգնել ձեզ կառավարել ձեր անձնական կամ ֆինանսական կարիքները:

Բոլոր դեպքերում խնամակալը պետք է օգնի ձեզ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ճանապարհին, տեղեկացնի ձեզ իր կայացրած որոշումների մասին և աջակցի ձեզ հնարավորինս անկախ լինելու հարցում:

Դատավորը պետք է նաև տեղեկություններ տրամադրի ձեր խնամակալին մասնակի խնամակալության մասին, ներառյալ՝ ինչպես օգնել ձեզ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, ինչպես ավարտել կամ փոխել խնամակալության ծառայությունը և ինչ պարտականություններ ունի նա՝ որպես ձեր խնամակալ:

Որո՞նք են մասնակի խնամակալության՝ պակաս սահմանափակող այլընտրանքները:

Նախքան անձը/DDS-ը կդիմի դատարան ձեր խնամակալը դառնալու հարցով, նա օրենքով պարտավոր է դիտարկել այլ տարբերակներ: Դրանք կոչվում են «պակաս սահմանափակող այլընտրանքներ», որոնք կարող են հետաձգել կամ ազատել խնամակալության անհրաժեշտությունից: Ձեր կողմից առաջարկված խնամակալը պետք է դատավորին ասի, թե որ այլընտրանքներն են փորձարկվել, և թե ինչու դրանք նպաստավոր չեն լինի։ Դատավորը նկատի է առնում, թե արդյոք այլընտրանքները կարող էին աշխատել, եթե դուք ստանայիք պատշաճ ծառայություններ և աջակցություն:

Ընդհանուր այլընտրանքներ

Որոշումների կայացման համար աջակցություն (Supported Decision-Making)․

Որոշումների կայացման համար աջակցությունը (SDM) այն է, երբ դուք ապավինում եք վստահելի ընկերներին, ընտանիքին և մասնագետներին՝ օգնելու ձեզ հասկանալու ձեր կյանքի իրավիճակներն ու ընտրությունները: Դա ձեր անկախությունը խթանելու միջոց է։ Այն խրախուսում է ձեզ և հնարավորություն է տալիս ձեր կյանքում հնարավորին շատ որոշումներ կայացնել։ SDM-ն իրենից ներկայացնում է չափահաս անձանց կողմից ամենօրյա որոշումների ընդունում։ SDM-ը նաև.

 • Օգնում է ձեզ հասնել հաջողությունների։
 • Օգնում է ձեզ ընտրություն կատարել, թե որտեղ, ինչպես և ում հետ ապրել։
 • Օգնում է ձեզ կատարել աշխատավայրի ընտրություն։
 • Օգնում է ձեզ ինքներդ կայացնեք ձեր կյանքի հետ կապված որոշումները
 • Թույլ է տալիս ունենալ կյանքի ավելի բարձր որակ:
 • Բարձրացնում է ձեր աշխատանքի հնարավորությունները, անկախությունը առօրյա կյանքում և ինտեգրումը համայնք:

Դուք կարող եք օգտվել SDM-ից՝ գրավոր համաձայնությամբ կամ առանց դրա:

Եթե դուք ընտրում եք գրավոր համաձայնությամբ ձևը, կարող եք ստեղծել գրավոր SDM համաձայնագիր, որտեղ դուք ընտրում եք, թե ովքեր են լինելու ձեր աջակից(ները): Օրինակ՝ կարող եք ընտրել եղբորը կամ քրոջը, ովքեր կօգնեն ձեզ որոշումներ կայացնելու փողի վերաբերյալ, կամ կարող եք ընտրել ընկերոջը, ով կօգնի ձեզ որոշումներ կայացնել ձեր առողջության հետ կապված: Դուք կարող եք նաև որոշել՝ որ որոշումները կայացնել ինքնուրույն, օրինակ, դուք կարող եք նշել ձեր տան հետ կապված որոշումները անձամբ ընդունելու ցանկության մասին։  SDM համաձայնագիր ունենալը չի խանգարում ձեզ գործել այդ համաձայնագրից անկախ, և այն չի կարող օգտագործվել որպես ապացույց, որ դուք չեք կարող ինքներդ որոշումներ կայացնել: Դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ դադարեցնել ձեր SDM պայմանագիրը:

Կան գրավոր համաձայնագրերի  վերաբերյալ կանոններ, որոնց դուք և ձեր աջակիցը պետք է հետևեք, եթե ցանկանում եք, որ այլ մարդիկ ճանաչեն այդ համաձայնագրերը: SDM-ի գրավոր համաձայնագրերը պետք է լինեն.

 • Հասկանալի լեզվով,
 • Ստորագրված ձեր և ձեր աջակից(ների) կողմից վկաների առջև,
 • Վերանայվեն առնվազն երկու տարին մեկ, և
 • Ներառեն…
  • Ինչպիսի աջակցություն է ձեզ անհրաժեշտ,
  • Ինչպիսի օժանդակություն են ձեր աջակից(ները) ցուցաբերում ձեր նկատմամբ,
  • Ձեր աջակից(ների) համաձայնությունը որպես աջակիցներ իրենց պարտականություններին,
  • Տեղեկություններ չարաշահումների մասին հայտնելու ձեր իրավունքի մասին, և
  • Որոշումների ընդունման վերաբերյալ ցանկացած այլ համապատասխան փաստաթուղթ (օրինակ՝ խնամակալության այլ այլընտրանքները, որոնք քննարկվում են ստորև)

SDM-ի մասին ավելի շատ ռեսուրսներ, ներառյալ SDM պայմանագրերի օրինակներ, կարող եք գտնել այստեղ՝ https://supportwithoutcourts.org/sdm-resources/

Մշտական լիազորագիր.

Սա իրավական փաստաթուղթ է, որով դուք ձեր փոխարեն որոշումներ կայացնելու օրինական իրավունքը լիազորում եք այն անձին, ում վստահում եք։ Դա ձեզ համար միջոց է՝ ստանալու ձեզ անհրաժեշտ աջակցությունը և ծառայությունները անկախ ապրելու համար: Դուք կարող եք որևէ մեկին լիազորել կայացնելու որևէ որոշում, օրինակ՝ բժշկական կամ ֆինանսական հարցով, կամ իրավունք տալ կայացնելու մեկից ավելի որոշումներ:

Այլ ընդհանուր այլընտրանքներ.

 • Դուք կարող եք միանալ ինքնապաշտպանության խմբերին, ինչպիսիք են People First-ը կամ ստանալ ինքնապաշտպանության դասընթացներ, որոնք կօգնեն ձեզ սովորել, թե ինչպես հաղորդակցվել և պաշտպանել այն, ինչը ձեզ անհրաժեշտ է:
 • Դուք կարող եք ձեր ընտրության մասին հայտնել ձեր IEP-ում կամ IPP-ում:
 • Դուք կարող եք պատրաստվել ձեր IEP-ին կամ IPP-ին՝ զբաղվելով դերային խաղերով և խոսելով ձեր կարիքների և ցանկությունների մասին մեկի հետ, ում վստահում եք:
 • Դուք կարող եք գտնել միջնորդներ, որոնք կօգնեն ձեզ որոշումներ կայացնել:

Հատուկ այլընտրանքներ

Ձեր IEP-ում կամ IPP-ում ծառայություններ ստանալու այլընտրանքներ.

Դուք իրավունք ունեք հրավիրելու մարդկանց ձեր IEP կամ IPP հանդիպմանը, ովքեր կաջակցեն ձեզ անկախ լինելու համար անհրաժեշտ ծառայությունները պաշտպանելու համար: Փաստաբաններ կարող են լինել.

 • Ձեր ծառայության համակարգողը:
 • Ձեր ընտանիքից և ձեր աջակիցների շրջանում։
 • Վերապատրաստված փաստաբանը։

Այլընտրանքներ՝ որոշելու, թե որտեղ և ում հետ ապրել․

Քննարկեք ձեր ցանկությունները և տարբերակները/ընտրությունները մեկի հետ, ում վստահում եք, օրինակ՝

 • Աջակցության շրջանակ (մարդիկ, որոնց վստահում եք և ովքեր աջակցում են ձեզ):
 • Independent Living Services-ի (ILS) մատակարար։
 • Supported Living Services-ի (SLS) մատակարար:
 • Community Care Facility-ի կամ Intermediate Care Facility-ի աշխատակիցներ:

Հարցրեք վստահելի մարդկանց, թե ինչպես կարող եք օգնություն ստանալ վարձակալության կամ հանրային բնակարանային օգնության համար դիմելու հարցում:

Պա՛տպանեք դրանք ձեր IPP-ում և ստացեք ձեր ընտրությունները ձեր IPP-ում:

Ձեր գաղտնի տեղեկատվությանը հասանելիության այլընտրանքները.

Եթե ցանկանում եք, որ որևէ մեկը, ում վստահում եք, ստանա ձեր գաղտնի տեղեկատվությունը, կարող եք թույլտվություն տալ՝ ընտրելով հետևյալ տարբերակներից մեկը.

 • Ստորագրեք HIPAA բժշկական թողարկման ձևաթուղթը:
 • Ստորագրեք համաձայնություն տեղեկատվության կամ գրառումների համար ձևաթուղթ թողարկելու վերաբերյալ:
 • Դուք և մեկ այլ անձ կարող եք միասին զանգահարել գործակալություն և կարող եք հեռախոսով տալ ձեր թույլտվությունը:

Այլընտրանքները, որոնք կօգնեն ձեզ կառավարել ձեր գումարը.

 • Ֆինանսների մասով կարող եք լիազորագիր ստորագրել։ Սա լիազորում է այն անձին, ում դուք վստահում եք, որոշումներ կայացնելու ձեր ֆինանսների և փողի վերաբերյալ: Ֆինանսների մասին լիազորագիրը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով: Դուք կարող եք ցանկացած պահի դադարեցնել այն։
 • Դուք կարող եք ընտրել մեկին, ով կլինի ձեր SSI/Սոցիալական ապահովության նպաստների ներկայացուցիչը:
 • Կան օրենքներ, որոնք կօգնեն պաշտպանել ձեր SSI/Սոցիալական ապահովության նպաստները:
 • Դուք կարող եք օգտվել ծառայություններից, որոնք նշված են ձեր IPP-ում, և որոնք կօգնեն ձեզ կառավարել ձեր գումարը, ինչպես դա կաներ ձեր անկախ կենսագործունեության ծառայությունների աշխատակիցը:
 • Ձեզ համար կարող է ստեղծվել Հատուկ կարիքների հիմնադրամ։ Այնուհետև հոգաբարձուն կտնօրինի ձեր գումարը:
 • Համատեղ բանկային հաշիվներ. կարող եք համատեղ հաշիվ բացել մեկի հետ, ում վստահում եք, ով կօգնի ձեզ չեկեր գրել, ավանդներ կատարել կամ գումար հանել:

Այլընտրանքներ, որոնք կօգնեն ձեզ ձեր առողջապահական կարիքների համար.

 • Որպեսզի ձեր ցանկությունները նկատի առնվեն, դուք կարող եք ստորագրել Advance Health Care Directive-ը։ Այն պահանջում է կա՛մ երկու վկայի ստորագրություն, կա՛մ նոտարական վավերացում և կարող է ձեր ցանկությամբ փոփոխվել կամ ավարտվել ցանկացած պահի։
 • Քանի որ դուք եք բուժառուն, բժիշկները պետք է ներկայացնեն ձեզ բուժման ռիսկերն ու օգուտները, հասանելի այլ բուժումները և բուժման բացակայությունը։
 • Եթե չեք կարողանում որոշում կայացնել.
  • Ձեր ամենամոտ ազգականը (օրինակ՝ ծնողը) կարող է թույլատրել իրականացնել առողջապահական ծառայությունները։
  • Ձեր տարածքային կենտրոնը կարող է թույլատրել որոշակի բժշկական, վիրաբուժական կամ ատամնաբուժական օգնություն որոշ իրավիճակներում: Բժիշկները կամ ատամնաբույժները կարող են որոշումներ կայացնել արտակարգ իրավիճակներում:
 • Հատուկ բժշկական գործողությունների իրականացման համար պահանջվում է դատարանի թույլտվությունը:
 • Եթե դուք ICF/SNF-ի ռեզիդենտ եք, միջճյուղային թիմը կարող է հաստատել բուժումը, եթե բժշկական որոշումներ կայացնելու օրինական իրավասություն ունեցող որևէ անձ հասանելի չէ:

Այլընտրանքներ, որոնք կօգնեն ձեզ ձեր սոցիալական/սեռական հարաբերություններում.

Ձեր IEP-ի կամ IPP-ի ծառայությունները կարող են ներառել աջակցություն ձեր հարաբերություններում, ինչպիսիք են խորհրդատվությունը, անկախ կյանքի ծառայությունները և բնակարանային աջակցման ծառայությունները: Դուք կարող եք նաև կրթություն ստանալ սոցիալական հմտությունների, անվտանգության իրազեկման և այլոց հետ առողջ հարաբերություններ կառուցելու ոլորտներում: Սա կարող է ներառել հարաբերություններ ընկերների և ընկերուհիների հետ:

Այլընտրանքներ, որոնք կօգնեն ձեզ կրթական որոշումներ կայացնելիս.

Ձեր՝ կրթական որոշումներ կայացնելու իրավունքը դուք կարող եք փոխանցեն նրան, ում վստահում եք։  Դուք կարող եք ունենալ մշտական լիազորագիր կամ կրթական որոշումներ կայացնելու լիազորություն:

Այլընտրանքները, որոնք կօգնեն ձեզ գործ հարուցել դատարանում.

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է գործ հարուցել դատարանում, դատարանը կարող է նշանակել մեկին, ով կօգնի ձեզ խոսել ձեր փաստաբանի հետ և ներկայանալ դատարանում: Այս անձը կոչվում է Guardian ad Litem: The Guardian ad Litem-ը կզբաղեցնի ձեր տեղը դատարանում, եթե չկարողանաք գնալ դատարան կամ հասկանալու հետ խնդիրներ առաջանան:

Արդյո՞ք իմ խնամակալության գործով ես պետք է վճարեմ դատական տուրքեր և ծախսեր:

Դատարանը կորոշի, թե արդյոք դուք պետք է վճարեք ներկայացման վճարները, իրավաբանական ծառայությունների վճարները և դատական ծախսերը:

Ո՞ր լիազորությունները ներառված չեն մասնակի խնամակալության պայմաններում:

Խնամակալը չի կարող.

 • Վերահսկել ձեր աշխատանքի արդյունքում գոյացած աշխատավարձը,
 • Հաստատել վնասակար բուժումը,
 • Ձեզ ստիպել ընդունել դեղորայքային թերապիա,
 • Ստերջացնել ձեզ, որպեսզի չկարողանաք երեխա ունենալ,
 • Պարտավորեցնել ձեզ որևէ հաստատության առջև,
 • Համաձայնել էլեկտրացնցումային շոկային թերապիայի (ECT),
 • Համաձայնել հոգեթերապիայի,
 • Օգտվել որևէ այլ լիազորությունից, որը հստակորեն սահմանված չէ դատարանի կողմից:

Ի՞նչ իրավունքներ ունեմ ես մասնակի խնամակալության դեպքում։

Ձեզ համար պահպանվում են հետևյալ իրավունքները՝

 • Վերահսկել ձեր սեփական աշխատավարձը,
 • Կտակ կազմել կամ այն փոխել՝ նշելով, թե ով կտիրապետի ձեր անձնական իրերին, երբ հեռանաք կյանքից։
 • Ամուսնանալ, եթե դատավորը չի զրկեք ձեզ այդ իրավունքից,
 • Ստանալ անձնական փոստային նամակ,
 • Քվեարկել, եթե դատավորը չի զրկեք ձեզ այդ իրավունքից, Ունենալ փաստաբան՝ որպես շահերի պաշտպան,
 • Խնդրել նշանակել նոր խնամակալի,
 • Խնդրել դադարեցնել խնամակալությունը։

Ի՞նչ կարող եմ անել, եթե համաձայն չեմ իմ խնամակալի հետ կամ ցանկանում եմ դադարեցնել մասնակի խնամակալությունը։

 • Դիմեք ձեր փաստաբանին, ժառանգության գործերը քննող դատարանի քննիչին, տարածքային կենտրոնին, օրվա ծրագրին կամ աջակցման անձնակազմին: Կարող եք նաև կապվել Disability Rights California-ի և/կամ Office of Clients՛ Rights Advocacy-ի հետ․ մեր կոնտակտային տվյալները նշված են այս փաստաթղթի վերջում:
 • Խնդրեք դատական նիստ անցկացնել: Նոր օրենքի համաձայն, 2023 թվականի հունվարի 1-ից Կալիֆորնիայում դատավորները պարտավորվում են ձեր և փաստաբանի համար նշանակել լսումների ամսաթիվ, եթե դուք նրանց հայտնեք խնամակալությունը դադարեցնելու ձեր ցանկության մասին։
  • Եթե ձեր խնամակալը համաձայնում է դադարեցնել խնամակալությունը, և առկա են այլ ոչ այնքան սահմանափակող այլընտրանքներ, ապա դատարանը կարող է դադարեցնել խնամակալությունը՝ առանց լսումների անհրաժեշտության:

Ե՞րբ է ավարտվում մասնակի խնամակալությունը։

 • Այն դադարեցվում է դատավորի որոշմամբ:
 • Խնամակալի կամ խնամարկյալի մահվան դեպքում։
 • Դատարանի որոշումն այն մասին, որ մասնակի խնամակալության կարիք այլևս չկա:
 • Խնամակալը հրաժարման միջնորդությամբ դիմում է դատարան։

Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ՝ արդյոք դատավորի կողմից տրվել է մասնակի  խնամակալության կարգադրություն։

 • Դուք կստանաք դատավորի հրամանի պատճենը:
 • Դատավորի հրամանը ձեզ կտեղեկացնի, թե ինչ իրավունքներ են տրվել խնամակալին:

Ինչպե՞ս կարող են ուրիշները իմանալ, որ ես ունեմ խնամակալ:

Խնամակալը պետք է մարդկանց տրամադրի Խնամակալության նամակների հաստատված պատճենը: Հաստատված պատճենը պետք է ներառի Խնամակալության նամակների հավաստագրման լրացված բաժինը, նախքան որպես խնամակալ նշանակվելը:

Իսկ եթե ես հավելյալ օգնության կարիք ունենա՞մ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք.

Disability Rights California

1-800-776-5746 (TTY 1-800-719-5798)

Office of Clients’Rights Advocacy

Հյուսիսային Կալիֆորնիա՝ 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)

Հարավային Կալիֆորնիա՝ 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

Մենք ձեզ կարող ենք օգնել հետևյալ կերպ`

 • Ձեզ տեղեկացնելով ձեր իրավունքների մասին
 • Ձեզ տեղեկացնելով խնամակալության այլընտրանքների մասին
 • Ձեր փաստաբանի, ժառանգության գործերը քննող դատարանի քննիչի և այլոց հետ խոսելը կամ խոսելուն օժանդակելը կարող են ի նպաստ ձեզ լինել։