Լանտերմանի ակտի համաձայն իրավունքների ձեռնարկ (RULA)

Լանտերմանի ակտի համաձայն իրավունքների ձեռնարկ (RULA)

Հրաժարում․ Սույն նյութերը հիմնված են տվյալ պահին գործող օրենքի վրա։Մենք փորձում ենք թարմացնել մեր նյութերը, այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոխվում են:Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք մեզ կամ այլ իրավական աղբյուրի:

Ներկայումս այս բաժնի թարգմանությունները բացակայում են:
Լրացուցիչ հրատարակությունների համար հիմնվեք անգլերեն լեզվով թարգմանության վրա: