Limited Conservatorships & Alternatives

Publications
#5578.12

Limited Conservatorships & Alternatives

نگهبانی یک فرآیند دادگاه است که در آن قاضی تصمیم می گیرد که آیا شما می توانید از سلامتی، غذا، پوشاک، سرپناه، امور مالی یا نیازهای شخصی خود مراقبت کنید. قاضی می تواند برخی از این حقوق مهم را از شما بگیرد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

سرپرستی چیست؟

سرپرستی رویه‌ای دادگاهی است که طی آن قاضی تصمیم می‌گیرد آیا می‌توانید به سلامت، خوراک، پوشاک، سرپناه، امور مالی، یا نیازهای شخصی خود رسیدگی کنید یا خیر. قاضی می‌تواند برخی از این حقوق مهمتان را از شما سلب کند. قاضی می‌تواند فرد دیگری را برای تصمیم‌گیری به جای شما انتخاب کند. دادگاه این فرد را «سرپرست» می‌نامد. دادگاه شما را «فرد تحت سرپرستی» می‌نامد.

سرپرست‌ تنها برای افرادی تعیین می‌شود که 18 سال یا بیشتر سن داشته باشد.

انواع متفاوت سرپرستی چگونه است؟

چهار نوع متفاوت از سرپرستی در کالیفرنیا وجود دارد:

 • سرپرستی‌ حبس‌ عمومی
 • سرپرستی بر اساس «قانون لنترمن پتریس شورت»
 • سرپرستی از افراد دچار زوال عقل
 • سرپرستی محدود

سرپرستی محدود چیست؟

سرپرستی محدود برای افراد دچار ناتوانی ذهنی و رشدی است. هدف سرپرستی محدود این است که تا حد ممکن به خود متکی و مستقل باشید. این نوع سرپرستی برخی از حقوق را برای شما محفوظ نگه می‌دارد و در نتیجه می‌توانید تصمیماتی درباره زندگی خود بگیرید. قاضی تصمیم می‌گیرد که چه نوعی از سرپرستی برای شما مناسب است.

چه کسی می‌تواند به عنوان سرپرست محدود شما منصوب شود.

سرپرست محدود باید 18 سال یا بیشتر سن داشته باشد. می‌توانید کسی را که می‌شناسید، مانند عضوی از خانواده یا دوستی را پیشنهاد دهید. قاضی باید ابتدا پیشنهاد شما را در نظر بگیرد. اما حکم نهایی با قاضی است و می‌تواند شخص دیگری را انتخاب کند. قاضی می‌تواند بیش از یک سرپرست محدود («هم‌سرپرست») انتخاب کند. گاهی سرپرست خصوصی حرفه‌ای انتخاب می‌شود. در صورتی که شخص دیگری در دسترس نباشد، سرپرست عمومی شهرستان، مرکز منطقه‌ای، یا اداره خدمات رشدی (DDS) به سرپرستی منصوب می‌شوند.

اگر اداره خدمات رشدی به عنوان سرپرست شما منصوب شده باشد، باید مسئولیت‌های روزانه را به مرکز منطقه‌ای شما بدهد و بر عملکرد شما و مرکز منطقه‌ای نظارت کند. از تاریخ 1 ژانویه 2023، مراکز منطقه ای دیگر نمی‌توانند به تنهایی سرپرست فردی باشند.

سرپرستی محدود چگونه محرز می‌شود؟

 • سرپرست پیشنهادی دادخواستی را به دادگاه ارائه می‌کند. یک نسخه از دادخواست باید به شما داده شود.
 • نسخه‌هایی از دادخواست برای برخی از بستگانتان و نهادهایی مانند مرکز منطقه‌ای ارسال می‌شود.
 • بازپرسی در دادگاه برای پرونده شما تعیین می‌شود.
 • باید در جلسه دادرسی حضور پیدا کنید، مگر اینکه قاضی استثنایی را تأیید کند. قاضی وکیلی را به نمایندگی از شما منصوب خواهد کرد.

نقش بازپرس دادگاه در فرآیند سرپرستی محدود چیست؟

بازپرس دادگاه باید:

 • دادخواست را برای شما توضیح دهد و آن را بررسی کند.
 • با شما مصاحبه کند و درباره فرآیند سرپرستی به شما توضیح دهد. موارد زیر را مشخص کند:
  • قادر به شرکت در دادرسی هستید،
  • قصد دارید سرپرستی را به چالش بکشید،
  • نسبت به سرپرست پیشنهادی اعتراض دارید یا شخص دیگری را ترجیح می‌دهید.
  • برای گفتگو درباره اینکه آیا قصد دارید سرپرستی محدود را پایان دهید و اینکه آیا گزینه‌های دیگری وجود دارد، هر ساله با شما ملاقات کند (و سپس این موضوع را به قاضی اطلاع دهد).

نقش بازپرس دادگاه در سرپرستی محدود چیست؟

با رضایت شما، مرکز منطقه‌ای باید شما را ارزیابی کند و گزارش را به دادگاه تحویل دهد. گزارش باید شامل این موارد باشد:

 • ماهیت/میزان ناتوانی شما.
 • چه کمکی نیاز دارید.
 • وضعیت جسمانی‌تان.
 • شرایط ذهنی‌ و رفاه اجتماعی‌تان.
 • توصیه‌هایی درباره حقوق خاصی که در دادخواست تقاضا شده است.

اگر سرپرست پیشنهادی ارائه‌دهنده خدمات باشد، گزارش باید شامل نظراتی در این زمینه باشد که آیا ارائه‌دهنده خدمات برای تأمین نیازهای شما مناسب خواهد بود یا خیر.

حداقل 5 روز پیش از دادرسی، باید از یک نسخه از گزارش برای شما و وکیلتان ارسال شود.

حقوق من در فرآیند سرپرستی محدود چگونه است؟

شما از این حقوق برخوردار هستید:

 • به شما گفته شود که چه حقوقی از شما گرفته خواهد شد و سرپرستی چگونه بر حقوق شما اثر خواهد گذاشت.
 • اعلامیه و یک نسخه از دادخواست سرپرستی را حداقل 15 روز پیش از دادرسی دادگاه دریافت کنید.
 • از وکیلی بخواهید که نمایندگی شما را بر عهده گیرد. اگر وکیل نداشته باشید، قاضی باید وکیلی برای شما منصوب کند.
 • یک نسخه از هرگونه گزارشی را دریافت کنید که توسط خانواده‌‌تان، دوستانتان، مرکز منطقه‌ای یا سایرین به دادگاه داده شده است.
 • در دادرسی سرپرستی حضور داشته باشید.
 • سرپرستی را به چالش بکشید.
 • درصورت درخواست، از حضور هیئت منصفه برخوردار شوید.
 • اطلاعات درباره حقوق خود، سرپرستی‌تان، فرآیند دادگاه و خاتمه یا تغییر سرپرستی را به زبان ساده دریافت کنید.
  • قاضی باید 30 روز پس از اینکه سرپرستی برای شما تعیین شد و سپس هر ساله این اطلاعات را به شما ارائه دهد.

در سرپرستی محدود، قاضی چه حقوقی را می‌تواند از من سلب کند؟

قاضی ممکن است برخی یا همه حقوق ذیل را سلب کند:

 • تعیین سکونت.
 • دسترسی به اسناد محرمانه.
 • ازدواج.
 • بستن قرارداد.
 • دادن رضایت برای درمان پزشکی.
 • کنترل تماس‌های اجتماعی و جنسی.
 • تصمیم‌گیری در مورد مسائل تحصیلی.

چگونه می‌توانم نشان دهم که به سرپرست نیاز ندارم؟

می‌توانید نشان دهید که قادر به رسیدگی به سلامت، خوراک، پوشاک، سرپناه، امور مالی یا نیازهای شخصی خود هستید. می‌توانید از پشتیبانی‌ها و خدماتی مانند روش‌های جایگزین‌ سرپرستی از جمله تصمیم‌گیری حمایت‌‌شده برای کمک به خود استفاده کنید.

اگر دادگاه تشخیص دهد که من به سرپرستی محدود نیاز دارم، وظایف و مسئولیت‌های سرپرست چیست؟

سرپرست نسبت به کاری که قاضی وی را برای انجامش منصوب کرده، یعنی تصمیم گیری برای شما، وظیفه سنگینی برعهده دارد. وظایف می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • کمک به شما در دریافت خدمات پشتیبانی، آموزش، پزشکی و سایر خدماتی که کمک می‌کند تا حد امکان مستقل شوید.
 • پاسخ به بحران در صورت لزوم.
 • کمک به مدیریت نیازهای شخصی یا مالی‌تان.

در همه حال، سرپرستتان باید به شما کمک کند تا خودتان تصمیم‌گیری کنید، شما را از تصمیماتی که می‌گیرد آگاه کند، و از شما حمایت کند که تا حد امکان مستقل باشید.

قاضی همچنین باید اطلاعاتی در مورد سرپرستی محدود به سرپرستتان ارائه دهد، از جمله اینکه چگونه به شما در تصمیم‌گیری‌هایتان کمک کند، نحوه خاتمه دادن به سرپرستی محدود یا تغییر آن، و مسئولیت‌هایی که به عنوان سرپرست شما دارد.

چه روش‌های جایگزینی برای سرپرستی محدود وجود دارد که با محدودیت کمتری همراه هستند؟

قبل از اینکه شخصی/DDS بتواند از دادگاه بخواهد که سرپرست شما شود، طبق قانون موظف است گزینه‌های دیگری را در نظر بگیرد. این موارد «روش‌های جایگزین‌ با محدودیت کمتر» نامیده می‌شوند و ممکن است نیاز به سرپرستی را به تعویق بیاندازند یا آن را به طور کلی رفع کنند. سرپرست پیشنهادی شما باید به قاضی بگوید که کدام گزینه‌ها امتحان شده‌اند و چرا مؤثر نبوده‌اند. قاضی باید این موضوع را بررسی کند که آیا روش‌های جایگزین می‌توانند در صورت برخورداری از خدمات و پشتیبانی مناسب کارساز باشند یا خیر.

روش‌های جایگزین عمومی

تصمیم‌گیری حمایت‌شده:

تصمیم‌گیری حمایت‌شده (SDM) زمانی است که از دوستان، خانواده و افراد حرفه‌ای مورد اعتماد برای شناخت موقعیت‌ها و انتخاب‌های زندگی‌تان کمک می‌گیرید. این روشی برای افزایش استقلال شما است. تصمیم‌گیری حمایت‌شده شما را ترغیب می‌کند و به شما قدرت می‌دهد که تا حد امکان در مورد زندگی خود تصمیم بگیرید. SDM نحوه تصمیم‌گیری روزانه اکثر بزرگسالان است. SDM همچنین:

 • به تحقق امور در زندگی شما کمک می‌کند.
 • به تصمیم‌گیری در مورد اینکه چگونه، کجا و با چه کسی زندگی کنید، کمک می‌کند.
 • به انتخاب جایی که می‌خواهید کار کنید، به شما کمک می‌کند.
 • به شما کمک می‌کند که خودتان در زندگی‌تان دست به کار شوید، به جای اینکه فرد دیگری امور را به دست بگیرد.
 • به شما این امکان را می‌دهد که کیفیت زندگی مثبت‌تری داشته باشید.
 • فرصت‌های شغلی، استقلال در زندگی روزمره و یکپارچگی با جامعه را افزایش می‌دهد.

می‌توانید با توافقنامه کتبی یا بدون آن، انجام SDM را انتخاب کنید.

اگر تصمیم به استفاده از توافقنامه کتبی دارید، می‌توانید توافقنامه SDM کتبی تهیه کنید که در آن شما انتخاب می‌کنید که چه کسی حامی (حامیان) شما باشد. برای مثال، می‌توانید خواهر یا برادری را انتخاب کنید که به شما در تصمیم‌گیری در مورد پول کمک کند، یا می‌توانید دوستی را برای تصمیم‌گیری در مورد سلامتی خود انتخاب کنید. همچنین تصمیم‌گیری توسط خودتان می‌تواند انتخاب شما باشد—مثلاً می‌توانید تصمیم‌گیری در مورد خانه‌تان را خودتان بر عهده بگیرید. داشتن توافقنامه SDM مانع از این نمی‌شود که مستقل از توافقنامه عمل کنید و نمی‌توان از آن به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه نمی‌توانید برای خودتان تصمیم بگیرید، استفاده کرد. می‌توانید در هر زمانی توافقنامه SDM خود را خاتمه دهید.

قوانینی در مورد توافقنامه‌های کتبی وجود دارد که اگر می‌خواهید افراد دیگر توافقنامه را به رسمیت بشناسند، باید از آنها پیروی کنید. توافقنامه‌های SDM‌ کتبی باید اینگونه باشند:

 • به زبان ساده و صریح،
 • امضاشده توسط شما و حامی (حامیان) شما در مقابل شاهدان،
 • حداقل هر دو سال یکبار بازبینی شود، و
 • شامل این موارد باشد ...
  • در چه زمینه‌ای پشتیبانی نیاز دارید،
  • حامی (حامیان) شما برای کمک به شما در چه زمینه‌ای موافقت می‌کنند،
  • موافقت حامی (حامیان) شما با مسئولیت‌هایشان به عنوان حامی،
  • اطلاعاتی در مورد حق شما برای گزارش تخلف، و
  • هر گونه اسناد مرتبط دیگر در مورد تصمیم‌گیری (مانند سایر روش‌های جایگزین محافظه کاری که در ادامه بحث می‌شوند)

در اینجا می‌توانید منابع بیشتری درباره SDM، شامل نمونه‌هایی از توافقنامه‌های SDM را پیدا کنید: https://supportwithoutcourts.org/sdm-resources/

وکالتنامه بادوام:

وکالتنامه بادوام سندی قانونی است که در آن به فردی مورداعتماد، حق قانونی برای تصمیم‌گیری برای خود را می‌دهید. این وکالتنامه راهی برای کمک در زمینه پشتیبانی و خدماتی است که برای زندگی مستقل نیاز دارید. می‌توانید به شخصی حق تصمیم‌گیری در یک زمینه، مانند پزشکی یا امور مالی را بدهید، یا به وی این حق را بدهید که هر دو نوع تصمیم را بگیرد.

سایر جایگزین‌های عمومی:

 • می‌توانید به گروه‌های خودحمایتگری مانند «People First» بپیوندید، یا تحت آموزش‌های خود-حمایتگری قرار بگیرید و نحوه برقراری ارتباط و حمایت از آنچه نیاز دارید را یاد بگیرید.
 • می‌توانید درخواست کنید که انتخاب‌هایتان در IEP یا IPP نوشته شود.
 • می‌توانید با تمرین ایفای نقش و صحبت در مورد نیازها و خواسته‌های خود با شخصی مورداعتماد، برای IEP یا IPP خود آماده شوید.
 • می‌توانید تسهیل‌گرهایی را پیدا کنید که در تصمیم‌گیری به شما کمک کنند.

روش‌های جایگزین خاص

جایگزین‌هایی برای دریافت خدمات در IEP یا IPP شما:

شما حق دارید افرادی را به جلسه IEP یا IPP خود دعوت کنید که از شما در حمایت از خدماتی که برای مستقل بودن نیاز دارید حمایت کنند. مدافع می‌تواند:

 • مسئول هماهنگی خدماتتان باشد.
 • عضو خانواده یا فردی از حلقه حامیان شما باشد.
 • مدافعی آموزش‌دیده باشد.

جایگزین‌هایی برای تصمیم‌گیری درباره اینکه کجا و با چه کسی زندگی کنید:

خواسته‌ها و گزینه‌ها/انتخاب‌هایتان را با شخصی مورداعتماد مانند افراد زیر درمیان بگذارید:

 • حلقه حامیان (افرادی که مورد اعتماد شما هستند و از شما حمایت می‌کنند).
 • ارائه‌دهنده خدمات زندگی مستقل (ILS).
 • ارائه‌دهنده خدمات زندگی پشتیبانی‌شده (SLS).
 • کارکنان مؤسسه مراقبت اجتماعی یا مؤسسه مراقبت فوری.

از افراد مورداعتماد بپرسید که چگونه می‌توانید در مورد اجاره یا درخواست «مساعده مسکن عمومی» کمک بگیرید.

در IPP از خود دفاع کنید و بخواهید که انتخاب‌هایتان در IPP نوشته شود.

روش‌های جایگزین برای دسترسی به اطلاعات محرمانه‌تان:

اگر می‌خواهید شخصی مورداعتماد اطلاعات محرمانه‌تان را دریافت کند، می‌توانید با استفاده از یکی از این گزینه‌ها مجوز دهید:

 • امضای فرم افشای پزشکی HIPAA.
 • امضای رضایت‌نامه به فرم افشا برای اطلاعات و اسناد.
 • می‌توانید خودتان یا شخص دیگری با آژانس تماس بگیرید و از طریق تلفن مجوز بدهید.

روش‌های جایگزین برای کمک به شما در زمینه مدیریت پول:

 • می‌توانید برای امور مالی وکالتنامه امضا کنید. این وکالتنامه به شخصی که به او اعتماد دارید اجازه می‌دهد تا در مورد امور مالی و پولی شما تصمیم بگیرد. وکالت مالی باید محضری باشد. هر زمان که بخواهید می‌توانید آن را خاتمه دهید.
 • می‌توانید فردی را به عنوان گیرنده مزایای SSI/تأمین اجتماعی خود انتخاب کنید.
 • قوانینی برای محافظت از مزایای SSI/تأمین اجتماعی‌تان وجود دارد.
 • می‌توانید درخواست کنید که برای کمک در زمینه مدیریت پول، خدماتی مانند مددکار برای زندگی مستقل در IPP شما نوشته شود.
 • می‌توان یک «صندوق نیازهای ویژه» برای شما ایجاد کرد. سپس یک متولی پول شما را مدیریت می‌کند.
 • حساب‌های بانکی مشترک: می‌توانید حسابی مشترک با شخصی که به او اعتماد دارید راه‌اندازی کنید تا به شما در نوشتن چک، سپرده‌گذاری یا برداشت پول کمک کند.

روش‌هایی جایگزین برای کمک به شما در زمینه نیازهای خدمات درمانی:

 • می‌توانید وصیت‌نامه پزشکی امضا کنید تا خواسته‌هایتان پیگیری شود. این وصیت‌نامه مستلزم امضای دو شاهد است یا باید محضری شود و هر زمانی که بخواهید می‌توانید آن را تغییر یا خاتمه دهید.
 • از آنجایی که شما بیمار هستید، پزشکان باید مزایا و خطرات هر درمان، سایر درمان‌های موجود را و اینکه در صورت عدم درمان چه اتفاقی می‌افتد با شما در میان بگذارند.
 • اگر قادر به تصمیم‌گیری نیستید:
  • نزدیک‌ترین بستگان حاضر (مانند والدین) می‌تواند برای مراقبت و درمان شما اجازه دهد.
  • مرکز منطقه‌ای می‌تواند در برخی از شرایط برای مراقبت پزشکی، جراحی یا دندانپزشکی اجازه دهد. پزشکان یا دندانپزشکان می‌تواند در موارد اورژانسی تصمیم‌گیری کنند.
 • برخی از اعمال پزشکی خاص مستلزم داشتن مجوز دادگاه است.
 • اگر ساکن ICF/SNF هستید، در صورتی که هیچکس با اختیار قانونی برای تصمیم‌گیری درمورد مسائل پزشکی شما حاضر نباشد، تیم میان‌رشته‌ای می‌تواند درمان پزشکی شما را تأیید کند.

روش‌هایی جایگزین برای کمک به شما در زمینه روابط اجتماعی/جنسی:

خدمات در IEP یا IPP می‌تواند شامل پشتیبانی برای کمک در روابط مانند مشاوره، خدمات زندگی مستقل، و خدمات زندگی حمایت‌شده باشد. همچنین می‌توانید در حوزه‌های مهارت‌های اجتماعی، آگاهی نسبت به امنیت، و چگونگی ایجاد ارتباط سالم با دیگران آموزش ببینید. این آموزش می‌تواند شامل روابط با دوست‌پسر و دوست‌دختر باشد.

روش‌هایی جایگزین برای کمک به شما در زمینه تصمیمات تحصیلی:

می‌توانید حق تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل تحصیلی خود را به فرد مورداعتماد خود بدهید. می‌توانید وکالت‌نامه بادوام داشته باشید یا مرجعی برای تصمیم‌گیری آموزشی برای شما منصوب شود.

روش‌هایی جایگزین برای طرح دعوی در دادگاه:

اگر باید در دادگاه تشکیل پرونده بدهید، دادگاه می‌تواند شخصی را برای صحبت با وکیلتان و رسیدگی به دادگاه منصوب کند. این شخص «سرپرست منصوب» نامیده می‌شود. اگر قادر به حضور در دادگاه یا درک آن نباشید، سرپرست منصوب به جای شما در دادگاه حاضر می‌شود.

آیا در پرونده سرپرستی خود باید هزینه‌ها و دستمزدهای دادگاه را بپردازم؟

دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا باید هزینه‌های طرح دعوی، هزینه‌های خدمات حقوقی و هزینه‌های دادگاه را بپردازید.

چه حقوقی در سرپرستی محدود از من سلب می‌شود؟

سرپرست نمی‌تواند:

 • دستمزد ناشی از شغل یا حقوق شما را کنترل کند،
 • درمان پزشکی زیان‌بار را تأیید کند،
 • درمانی دارویی را به شما تحمیل کند،
 • شما را عقیم کند تا نتوانید فرزندی داشته باشید،
 • تعهد به سازمانی را به شما تحمیل کند،
 • با شوک‌درمانی (electro-convulsive shock therapy, ECT) موافقت کند،
 • با روان‌درمانی موافقت کند،
 • از هرگونه حق دیگری که توسط دادگاه تعیین نشده، برخوردار باشد.

چه حقوقی در سرپرستی محدود برای من محفوظ است؟

این حقوق برای شما محفوظ است:

 • کنترل دستمزدها یا حقوقتان،
 • ایجاد یا تغییر وصیت‌نامه‌ای که می‌گوید چه کسی وسایل شخصی شما را پس از مرگ دریافت می‌کند،
 • ازدواج، مگراینکه قاضی به طور ویژه این حق را سلب کند،
 • دریافت نامه‌های شخصی،
 • رأی دادن، مگر اینکه قاضی به طور ویژه این حق را سلب کند، وکیلی نمایندگی شما را برعهده گیرد،
 • درخواست سرپرست جدید،
 • درخواست خاتمه سرپرستی.

اگر با سرپرستم مخالف باشم یا قصد خاتمه سرپرستی محدود را داشته باشم، چه کاری می‌توانم بکنم؟

 • با وکیل خود، بازپرس دادگاه، مرکز منطقه‌ای، برنامه روزانه یا کارکنان پشتیبانی تماس بگیرید. همچنین می‌توانید با سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا و/یا دفتر حمایت از حقوق مشتریان تماس بگیرید؛ اطلاعات تماس ما در انتهای این سند ذکر شده است.
 • درخواست دادرسی دادگاه بدهید. از اول ژانویه 2023، یک قانون جدید در کالیفرنیا، قضات را ملزم می‌کند که به شما و وکیل حق دادرسی بدهند و در صورتی که به آنها بگویید می‌خواهید به سرپرستی خود پایان دهید، تاریخ سرپرستی را تعیین کنند.
  • اگر سرپرست شما با خاتمه نگهبانی موافقت کند و جایگزین‌هایی با محدودکنندگی کمتر در دسترس باشد، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به برگزاری جلسه دادرسی به نگهبانی پایان دهد.

سرپرستی محدود چه زمانی خاتمه می‌یابد؟

 • زمانی که توسط قاضی خاتمه داده شود.
 • هنگام فوت سرپرست یا فرد تحت سرپرستی.
 • حکم دادگاه که عنوان می‌کند دیگر نیازی به سرپرستی محدود نیست.
 • سرپرست دادخواستی برای کناره‌گیری به دادگاه تحویل دهد.

چگونه متوجه شوم که آیا قاضی دستور سرپرستی محدود داده است؟

 • یک نسخه از حکم قاضی را دریافت خواهید کرد.
 • حکم قاضی به شما خواهد گفت که چه حقوقی به سرپرست داده شده است.

سایر افراد چگونه متوجه می‌شوند که من سرپرست دارم؟

سرپرست باید به سایر افراد یک نسخه رسمی از نامه‌های سرپرستی را ارائه دهد. پیش از اینکه فرد بتواند به عنوان سرپرست قلمداد شود، نسخه رسمی باید شامل بخش تکمیل‌شده تصدیق نامه‌های سرپرستی  باشد.

اگر به کمک بیشتری نیاز داشته باشم، چه کاری باید انجام دهم؟

برای کسب اطلاعات بیشتر با این شماره‌ها تماس بگیرید:

سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا

1-800-776-5746 (TTY‏1-800-719-5798)

دفتر مدافع حقوق مشتریان

کالیفرنیای شمالی: 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)

کالیفرنیای جنوبی: 1-866-833-6712 (TTY‏877-669-6023‏)

از طریق زیر می‌توانیم کمک کنیم:

 • گفتگو درباره حقوقتان
 • گفتگو درباره جایگزین‌های سرپرستی
 • صحبت با وکیل، بازپرس دادگاه و سایر افرادی که می‌توانند به شما کمک کنند یا کمک به شما برای گفتگو با این افراد.