Հաշտության ուղին. ի՞նչ անել, եթե դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ անհամաձայնություն ունեք

Publications
#8087.10

Հաշտության ուղին. ի՞նչ անել, եթե դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ անհամաձայնություն ունեք

Այս փաստաթուղթը բացատրում է այն տարբեր քայլերը, որոնք դուք կարող եք ձեռնարկել, երբ ձեր երեխայի հատուկ կրթական ծրագրի վերաբերյալ տարաձայնություններ ունեք դպրոցական շրջանի հետ: Լրացուցիչ օգնության համար ստուգեք մեր ձևանմուշների նամակները և համապատասխանության բողոքների օրինակները:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Որպես ձեր երեխայի պաշտպան, հնարավոր է, որ անհամաձայնություն ունենաք դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ: Դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ կարող եք համաձայն չլինել տարբեր հարցերի շուրջ: Կարող եք համաձայն չլինել ընթացիկ IEP-ում դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի կողմից առաջարկվող փոփոխության հետ: Կարող եք համաձայն չլինել արդեն ստորագրված IEP-ի հետ, քանի որ կարծում եք, որ ձեր երեխայի կարիքները փոխվել են, սակայն դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը համաձայն չէ ձեզ հետ: Անհամաձայնություններ կարող են լինել նպատակների, տրամադրվող ծառայությունների, աջակցության և հաստատության վերաբերյալ: Եթե անհամաձայնություն ունեք ձեր երեխայի դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ, այդ անհամաձայնությունը լուծելու տարբերակներ կան ձեզ համար:

Կարող եք փորձել լուծել անհամաձայնությունը տեղում՝ ձեր երեխայի դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի կամ Հատուկ կրթության տեղական ծրագրի կազմակերպության (Special Education Local Plan Area, SELPA) հետ: SELPA-ն որևէ հատուկ ոլորտի առնչվող հարցերով աշխատում է դպրոցական կրթության շրջանային բաժինների հետ՝ հաշմանդամություն ունեցող աշակերտներին հատուկ կրթության ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Կարող եք նաև բողոք ներկայացնել: Ներկայացվող բողոքի տեսակը կախված է ձեր երեխայի գործի հետ կապված խնդիրներից: Այս հրապարակման մեջ բացատրվում են դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ ձեր անհամաձայնությունը լուծելու տարբեր տարբերակներ:

Անհամաձայնությունների լուծում տեղական մակարդակում

Լավ գաղափար կարող է լինել դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ ունեցած ցանկացած անհամաձայնություն փորձել լուծել՝ սկսելով դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ բանակցելով: Սա կարող է ավելի էժան և ավելի արագ լինել, քան այլ տարբերակները: Եթե կարողանաք անհամաձայնությունը լուծել տեղական մակարդակում, դա կօգնի պահպանել հարաբերությունները դպրոցի անձնակազմի հետ: Գուցե ավելի հավանական լինի ստանալ IEP թիմի աջակցությունը ձեր կողմից պահանջվող փոփոխությունների համար:

Կարող եք IEP հանդիպում խնդրել, նամակ գրել շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենին կամ վեճի լուծման այլընտրանքային տարբերակ խնդրել: Այս տարբերակներից յուրաքանչյուրն ուսումնասիրվում է ստորև:

Խնդրել IEP հանդիպում շրջանային բաժնից

Եթե ձեր երեխան արդեն ունի IEP, կարող եք IEP հանդիպում պահանջել՝ ձեր երեխայի IEP-ում նախատեսվող բոլոր փոփոխությունների մասին խոսելու համար: IEP հանդիպում նշանակելու համար պետք է դիմեք գրավոր: Շրջանային բաժինը IEP հանդիպումը պետք է անցկացնի ձեր գրավոր դիմումն ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Սակայն այս ժամկետն ընդմիջվում է դպրոցի կանոնավոր դասերի միջև տրվող ազատ օրերով կամ ավելի քան հինգ դպրոցական օր տևող դպրոցական արձակուրդներով:

IEP հանդիպում խնդրելու համար կարող եք օգտագործել այս նմուշային նամակը:

Դուք կարող եք խնդրել ձայնագրել IEP հանդիպումը: Այդ մասին պետք է տեղեկացնեք շրջանային բաժնին 24 ժամ առաջ: Նույն կերպ շրջանային բաժինը կարող է ձայնագրել հանդիպումը՝ 24 ժամ առաջ ծանուցելով ձեզ այդ մասին: Սակայն շրջանային բաժինը չի կարող ձայնագրել հանդիպումը, եթե դուք առարկեք: Եթե առարկեք, որ շրջանային բաժինը ձայնագրի հանդիպումը, այդ դեպքում ո՛չ դուք, ո՛չ էլ շրջանային բաժինը չեք կարողանա ձայնագրել հանդիպումը:

Եթե դուք և IEP թիմը չեք կարողանում համաձայնության գալ, կարող եք հայտնել IEP թիմին, որ համաձայն չեք: Կարող եք պահանջել ավարտել IEP հանդիպումը: Կարող եք նաև համաձայն լինել IEP-ի որոշ մասերի և համաձայն չլինել մյուս մասերի հետ: Ամենակարևորն այն է, որ դուք պարտավոր չեք ստորագրել IEP-ը հանդիպման ժամանակ:

Փոխարենը՝ Ձեզ համար ողջամիտ կլինի վերցնել առաջարկվող IEP-ի օրինակը և ավելի ուշադիր կարդալ այն տանը: Նախքան ստորագրելու որոշում կայացնելը IEP-ը թույլատրվում է քննարկել ամուսնու, զուգընկերոջ կամ մեկ այլ անձի հետ: Դուք գուցե չկարողանաք IEP-ի բնօրինակը վերցնել ձեզ հետ՝ տուն տանելու համար: IEP-ն ընդունելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու ընթացքում ձեր երեխան շարունակում է իրավունակ լինել հատուկ կրթության ծառայությունների համար և մնում է այն հաստատությունում, որտեղ նա տվյալ պահին է: Եթե համաձայն չեք կամ ողջամիտ ժամկետում օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման բողոք եք ներկայացնում, շրջանային բաժինը նույնպես կարող է օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման բողոք ներկայացնել ձեր դեմ:

Գրեք նամակ շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենին:

Եթե չեք կարողանում համաձայնություն գտնել ձեր երեխայի IEP թիմի հետ, կարող եք նամակ գրել ձեր շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենին: Այս նամակը թույլ կտա ձեզ շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենին ներկայացնել ձեր մտահոգությունները ձեր երեխայի IEP-ի վերաբերյալ: Այդ նամակը ձեզ նաև թույլ կտա ներկայացնել ձեր երեխայի IEP թիմի հետ ունեցած ձեր անհամաձայնությունները: Շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենը գուցե կարողանա օգնել ձեզ և ձեր երեխայի IEP թիմին:

Ձեր շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենին կարող եք գտնել՝ այցելելով շրջանային բաժնի կայքը կամ զանգահարելով շրջանային բաժնի հիմնական գրասենյակ: Կարող եք օգտագործել շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենին ուղղված այս նմուշային նամակը.

Նմուշային նամակ շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենին

Դիմել շրջանային բաժնին վեճի այլընտրանքային լուծման տարբերակների համար/SELPA

Ձեր դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը կարող է վեճի լուծման այլընտրանքային տարբերակներ տրամադրել, օրինակ՝ միջնորդված IEP հանդիպումը, ծնողների միմյանց պաշտպան լինելը կամ միջնորդությունը SELPA-ի միջոցով: Վեճի այլընտրանքային լուծումը կամ ADR-ը (Alternative Dispute Resolution) վեճի լուծման ձև է, որն ավելի էժան և ավելի արագ է, քան սովորական իրավական տարբերակները: Այն կարող է ոչ այնքան պաշտոնական լինել, քան դատարանն է: Ձեզ պաշտպան հարկավոր չէ: Դա վեճերը դատարանից դուրս լուծելու տարբերակ է:

Միջնորդված IEP հանդիպմանը ներկա է անկողմնակալ միջնորդ: Միջնորդը IEP թիմի անդամ չէ: Միջնորդն օգնում է IEP թիմին հարթել IEP հանդիպման ժամանակ ծագող անհամաձայնությունները և ուշադրությունը կենտրոնացնել աշակերտի IEP-ի վրա:

ADR տարբերակները յուրաքանչյուր շրջանում տարբեր են: Ձեր շրջանի ADR տարբերակների մասին մանրամասնորեն ծանոթանալու համար կապվեք ձեր երեխայի գործը վարողի, ծրագրի մասնագետի և (կամ) շրջանի հատուկ կրթության գծով տնօրենի հետ:

Եթե ձեր երեխայի դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը ADR չի առաջարկում, գուցե ցանկանաք կապվել ձեր SELPA կազմակերպության հետ: SELPA կազմակերպությանը կարող եք խնդրել ասել ձեզ, թե ADR տարբերակների ինչ տեսակներ կան, որ նրանք կարող են տրամադրել ձեզ՝ ձեզ օգնելու համար: Կալիֆոռնիայի Կրթության դեպարտամենտն ունի SELPA կազմակերպությունների ցանկը՝ https://www.cde.ca.gov/sp/se/as/caselpas.asp:

Բողոքների ներկայացում՝ դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ ձեր անհամաձայնությունը լուծելու համար

Եթե ի վիճակի չեք լուծել ձեր անհամաձայնությունը տեղական մակարդակում, գուցե ունենաք դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի հետ ձեր անհամաձայնությունը լուծելու այլ տարբերակներ: Դա կարող է լինել բողոքը դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի դեմ: Կան բողոքի տարբեր տեսակներ, որոնք կարող եք ներկայացնել դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի դեմ: Ներկայացվող բողոքի տեսակը կախված է ձեր երեխայի գործի հետ կապված խնդիրներից:

Ձեր դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի դեմ բողոքի ներկայացում Բողոքների ներկայացման միասնական կարգով

Կարող եք բողոք ներկայացնել Բողոքների ներկայացման միասնական կարգով (UCP)՝ շրջանի ղեկավարին կամ նրա կողմից նշանակված անձին: UCP կարգով ներկայացվող բողոքը ստորագրված գրավոր հայտարարություն է, որը հաստատում է դաշնային կամ նահանգային օրենքների կամ կարգավորումների խախտման դեպքը: UCP կարգով ներկայացվող բողոքը կարող է ներառել խտրականության, հետապնդման, ահաբեկման կամ հալածանքի անօրինական դեպքերի մասին պնդումներ: Ձեր շրջանի UCP կարգով բողոք ներկայացնելու ընթացակարգին մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք կապվել ձեր շրջանի գրասենյակի հետ:

Կալիֆոռնիայի Կրթության դեպարտամենտի կայքում կան Բողոքների ներկայացման միասնական կարգի մասին մանրամասն տեղեկություններ՝ https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/:

Օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման բողոք Վարչական գործերով լսումների դատարանի գրասենյակին

Ինչպես դուք, այնպես էլ դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը կարող եք պահանջել օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ լսումներ, եթե համաձայն չեք ձեր երեխայի IEP-ի, իրավունակության, ընտրված հաստատության, ծրագրով սահմանված կարիքների կամ առնչվող ծառայությունների հետ: Կարող եք ներկայացնել օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ տարբեր տեսակի բողոքներ: Այդ տեսակները ներառում են. միայն միջնորդություն, միայն լսումներ օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ, լսումներ օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ և միջնորդություն կամ արագացված կարգով լսումներ օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ: Այս տեսակներից յուրաքանչյուրը համառոտ ուսումնասիրվում է ստորև:

Եթե դպրոցի հետ ունեք վեճ ձեր երեխայի IEP-ի փոփոխության վերաբերյալ, կարող եք պահանջել «մնալ տեղում» տարբերակը: Դպրոցական կրթության շրջանային բաժինները չեն կարող ինքնուրույն փոխել հատուկ կրթության ծառայությունները կամ նրանց հաստատությունները: Դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը պետք է ստանա ձեր համաձայնությունը: Երբեմն վեճի դեպքում դպրոցական կրթության շրջանային բաժիններն առաջ են ընկնում և փոփոխությունը կատարում են առանց ձեր համաձայնության: Եթե պահանջում եք «մնալ տեղում» տարբերակը, ձեր երեխայի տվյալ պահի հաստատությունը և ծառայությունները մնում են նույնը, քանի դեռ դուք և դպրոցը չեք լուծել վեճը: Եթե դպրոցը ցանկանում է փոփոխություն մտցնել ձեր երեխայի IEP-ում, պետք է ձեզ նախնական գրավոր ծանուցում ուղարկի: Նախնական գրավոր ծանուցումը ձեզ տեղեկացնում է դպրոցի կողմից առաջարկվող փոփոխության մասին:

Վարչական գործերով լսումների դատարանի գրասենյակին (OAH) օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման բողոք ներկայացնելու մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս DRC-ի Հատուկ կրթության իրավունքների և պատասխանատվություններ ձեռնարկի գլուխ 6-ը՝ https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-6-information-o…:

Միայն միջնորդություն.

Շրջանային բաժինը կամ ծնողը Վարչական գործերով լսումների դատարանի գրասենյակին են ներկայացնում միայն միջնորդության դիմում: Վարչական գործերով լսումների դատարանի գրասենյակը երկու կողմերին ուղարկում է Միջնորդության մասին ծանուցում, որում բոլոր կողմերին ծանուցվում է միջնորդության անցկացման ամսաթիվը: Միջնորդությանը մասնակցելը կամընտրովի է: Կողմերից մեկը կարող է որոշել չներկայանալ: Եթե միջնորդությունն անցկացվում է, կողմերը կարող են գալ կամ չգալ համաձայնության: Միջնորդությունը կայանալուց հետո OAH-ը փակում է գործը: Եթե կողմերը չեն եկել համաձայնության, միջնորդությունը պահանջող կողմը կարող է ներկայացնել օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման բողոք՝ ներկայացնելով նոր գործողության դիմում:

OAH-ն ունի OAH-ից միայն միջնորդություն պահանջելու ձև՝ https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f…:

Միայն լսումներ.

Բողոքի տեսակը թույլ է տալիս կողմերին միանգամից գնալ նախալսումների նիստի, ապա՝ լսումների: Որևէ կողմ կարող է օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման բողոք ներկայացնել միայն այն ժամանակ, երբ կողմերն արդեն փորձել են միջնորդությամբ լուծել վեճը, որն անհաջող է եղել, կամ երբ կողմերը չեն կարողանում լուծել իրենց անհամաձայնությունը: Լսումների ժամանակ երկու կողմերը ներկայացնում են ապացույցներ: Յուրաքանչյուր կողմ կանչում է վկաների և ներկայացնում է իր դիրքորոշումը պաշտպանող բոլոր հաշվետվություններն ու գնահատումները: Վարչական գործերով դատավորը (ALJ) որոշում է, թե որ կողմի վկաները և փաստաթղթերն են ճիշտ, և որ ծրագիրն է համապատասխան:

OAH-ն ունի օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ միայն լսումներ պահանջելու դիմումի ձև. https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f…:

Օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման լսումներ և միջնորդություն

Սա օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման բողոքի ամենատարածված տեսակն է: Բողոքի այս տեսակում կողմերը կարող են միջնորդության օր նշանակել: Եթե կողմերը չեն լուծում իրենց անհամաձայնությունը, նրանք անցնում են լսումների փուլ: Լսումների ժամանակ երկու կողմերը ներկայացնում են ապացույցներ: Յուրաքանչյուր կողմ կանչում է վկաների և ներկայացնում է իր դիրքորոշումը պաշտպանող բոլոր հաշվետվություններն ու գնահատումները: Վարչական գործերով դատավորը որոշում է, թե որ կողմի վկաները և փաստաթղթերն են ճիշտ, և որ ծրագիրն է համապատասխան:

OAH-ն ունի օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ լսումներ և միջնորդություն պահանջելու դիմումի ձև. https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f

Արագացված կարգով լսումներ օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ

Օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ արագացված կարգով լսումների բողոքում բարձրացվում են հարցեր, որոնք պետք է ըստ օրենքի քննվեն արագացված կարգով: «Արագացված» նշանակում է, որ հարցերը պահանջում են, որ գործը լուծվի ավելի արագ և ավելի կարճ ժամկետում: Հաճախ այդ հարցերը ներառում են կարգապահության վերաբերյալ որոշումներ, որոնք պետք է լուծվեն արագ, որպեսզի երկարաձգման հետևանքով աշակերտի ուսումը չտուժի: OAH-ն ուսումնասիրում է բողոքը և սահմանում է, թե արդյոք բողոքում նշված խնդրահարույց հարցերը ենթակա են «արագացված» կարգով որոշման:

Օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման որոշ բողոքներ կարող են լինել «երկակի» գործ, այսինքն՝ բողոքը ներկայացնողը բարձրացնում է արագացված և ոչ արագացված կարգով որոշման ենթակա հարցեր: Երկակի գործի դեպքում բոլոր հարցերը լուծվում են արագ և կարճ ժամկետներում:

Օրենքով սահմանված ընթացակարգի խախտման վերաբերյալ արագացված կարգով լսումների մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս DRC-ի «Հաշմանդամություն ունեցող իմ երեխան շարունակում է հեռացվել ժամանակավորապես կամ առաջարկվում է մշտական հեռացման» հրապարակումը https://www.disabilityrightsca.org/publications/my-child-with-a-disabil…:

Պահանջների չկատարման բողոքի ներկայացում Կալիֆոռնիայի Կրթության դեպարտամենտին

Եթե թվում է, որ շրջանային բաժինը խախտել է հատուկ կրթության մասին օրենքի կամ ընթացակարգի որևէ մաս, ծնողը, անհատը, հանրային շրջանը կամ կազմակերպությունը կարող են Կալիֆոռնիայի Կրթության դեպարտամենտին (CDE) պահանջների չկատարման բողոք ներկայացնել: Խախտման օրինակներ են.

  1. անհատականացված կրթական ծրագրի (IEP) չկատարումը,
  2. աշակերտի համար հատուկ կրթության գնահատում չկատարելը կամ նրան հատուկ կրթության չուղեգրելը,
  3. գնահատման և ուղեգրման ժամկետներին չհետևելը,
  4. ծնողներին IEP հանդիպման մասին չտեղեկացնելը:

Պահանջների չկատարման բողոք ներկայացնելու մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս DRC-ի Հատուկ կրթության իրավունքների և պատասխանատվություններ ձեռնարկի գլուխ 6-ը՝ https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-6-information-o

Պահանջների չկատարման բողոքի օրինակը հասանելի է այստեղ:

DRC-ն ունի նաև պահանջների չկատարման բողոքի ձևանմուշ այն դեպքի համար, եթե ձեր երեխան ունեցել է հատուկ կրթության հետ կապված խնդիրներ՝ պայմանավորված COVID-19-ով: Այդ ձևանմուշը հասանելի է այստեղ: Կարող եք օգտագործել ձևանմուշը, կարող եք պատճենել և կպցնել այն որևէ փաստաթղթում, լրացնել ձեր տեղեկություններով, հետո՝ ուղարկել CDE-ին: Մենք նշել ենք CDE-ի էլ. փոստի հասցեն և ֆաքսի համարը, որպեսզի կարողանաք ձեր բողոքը ներկայացնել էլ. փոստով կամ ֆաքսով, որը որ ցանկանաք: Կարող եք ներկայացնել բողոք նաև՝ օգտագործելով բողոքի առցանց ձևաթուղթը, որը կարող եք գտնել և լրացնել առցանց այս հղումով՝ https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/documents/sedcomplaintform.pdf:

Բողոքի ներկայացում Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության գրասենյակին

ԱՄՆ Կրթության դեպարտամենտի Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության գրասենյակն (OCR) ուսումնասիրում է դաշնային ֆինանսական աջակցություն ստացող դպրոցների խախտումները: OCR-ը ուսումնասիրում է նաև Հաշմանդամություն ունեցող ամերիկացիների մասին օրենքի (Americans with Disabilities Act) Ժողովածու II-ով սահմանվող խախտումները, որոնք թույլ են տալիս հանրային կազմակերպությունները, ինչպիսիք են դպրոցական կրթության շրջանային բաժինները:

Բողոքներն OCR-ին պետք է ներկայացնել խտրականության դեպքից մինչև 180 օրվա ընթացքում, եթե դեռ չեք ներկայացրել բողոքը ձեր դպրոցի բողոքի ներկայացման ներքին կարգով: Եթե ավարտել եք ձեր դպրոցի բողոքի ներկայացման ներքին ընթացակարգը, ձեր բողոքը պետք է ներկայացնեք OCR-ին ձեր դպրոցի որոշումից մինչև 60 օրվա ընթացքում: OCR-ին բողոք ներկայացնելու կարգի մասին մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html հղումով: OCR-ը թողարկել է տեխնիկական աջակացության տեսանյութ, որը կոչվում է «Ինչպես ներկայացնել բողոք OCR-ին» և նախատեսված է օգնելու ծնողներին, ընտանիքներին, աշակերտներին և շահագրգիռ կողմերին՝ ավելի լավ հասկանալու, թե ինչպես կարող են OCR-ին բողոք ներկայացնել: Տեսանյութը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ www.youtube.com/embed/dvxa5dYNKK8: