راه حل - وقتی با ناحیه مدرسه اختلاف دارید، باید چه کنید؟

Publications
#8087.16

راه حل - وقتی با ناحیه مدرسه اختلاف دارید، باید چه کنید؟

این سند مراحل مختلفی را توضیح می دهد که می توانید در صورت اختلاف نظر با ناحیه مدرسه در مورد برنامه آموزش ویژه فرزندتان انجام دهید. برای راهنمایی بیشتر، نامه های الگو و نمونه شکایات مربوط به انطباق را در زیر مرور کنید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

ممکن است به عنوان مدافع فرزندتان، متوجه شوید که با ناحیه مدرسه اختلاف نظر دارید. ممکن است در مورد مسائل مختلف با ناحیه مدرسه مخالف باشید. ممکن است با تغییر پیشنهادی در IEP فعلی توسط ناحیه مدرسه مخالف باشید. ممکن است به دلیل اینکه معتقدید که نیازهای فرزندتان تغییر کرده اما ناحیه مدرسه با شما مخالف است، با IEP که قبلاً امضا شده مخالف باشید. این اختلاف نظرها می تواند در مورد اهداف، خدمات، حمایت‌ها و تعیین سطح باشد. اگر با ناحیه مدرسه فرزندتان اختلاف نظر دارید، گزینه‌هایی برای حل این اختلاف دارید.

می‌توانید سعی کنید اختلاف را به صورت محلی حل کنید – از طریق ناحیه مدرسه فرزندتان یا «طرح محلی آموزش استثنائی منطقه» (SELPA). SELPA با نواحی مدرسه در یک منطقه خاص برای ارائه خدمات آموزشی ویژه به دانش آموزان دچار معلولیت کار می‌کند. همچنین می‌توانید شکایت کنید. نوع شکایتی که ارائه می‌کنید به مسائل مربوط به پرونده فرزند شما بستگی دارد. این نشریه گزینه‌های مختلفی را که ممکن است برای حل اختلاف خود با ناحیه مدرسه در اختیار داشته باشید، توضیح می‌دهد.

حل اختلاف‌ها در سطح محلی

یک ایده خوب این است که سعی کنید هر گونه اختلاف نظر با ناحیه مدرسه خود را با شروع از ناحیه مدرسه حل کنید. این کار ارزان تر و سریع‌تر از گزینه‌های دیگر است. اگر بتوانید اختلاف نظر را در سطح محلی حل کنید، می‌توانید به حفظ روابط خود با کارکنان مدرسه کمک کنید. بیشتر احتمال می‌رود که تیم IEP از تغییرات درخواستی شما پشتیبانی کند.

می‌توانید درخواست جلسه IEP کنید، نامه‌ای به مدیر آموزش ویژه منطقه بنویسید، یا درخواست حل اختلاف جایگزین کنید. هر یک از این گزینه‌ها در ادامه بررسی می‌شوند.

از ناحیه بخواهید که جلسه IEP برگزار کند

اگر فرزندتان از قبل IEP دارد، می‌توانید برای صحبت در مورد هرگونه تغییر در IEP فرزندتان برای این جلسه درخواست کنید. باید به صورت کتبی درخواست جلسه IEP کنید. ناحیه باید ظرف 30 روز پس از دریافت درخواست کتبی شما، جلسه IEP برگزار کند. اما، این محدوده زمانی در طول روزها بین جلسات عادی مدرسه یا تعطیلات مدرسه که بیش از پنج روز مدرسه است، متوقف می‌شود.

می‌توانید از این الگوی نامه برای درخواست جلسه IEP استفاده کنید.

می‌توانید درخواست ضبط صوتی جلسه IEP را بدهید. باید ظرف 24 ساعت این موضوع را به ناحیه اطلاع دهید. همچنین ناحیه مدرسه در صورتی که ظرف 24 ساعت به شما اطلاع دهد، می‌تواند جلسه را به صورت صوتی ضبط کند. البته اگر مخالفت کنید، ناحیه نمی‌تواند جلسه را به صورت صوتی ضبط کند. اگر به ضبط صوتی توسط ناحیه اعتراض دارید، امکان هیچگونه ضبط صوتی توسط شما یا ناحیه در جلسه وجود ندارد.

اگر نمی‌توانید با تیم IEP به توافق برسید، می‌توانید مخالفت خود را به تیم IEP ابراز کنید. می‌توانید درخواست پایان جلسه IEP را بدهید. همچنین می‌توانید با برخی از بخش‌های IEP موافق باشید و با بخش‌های دیگر مخالف باشید. مهم‌تر از همه اینکه مجبور نیستید IEP را در جلسه امضا کنید.

منطقی است که یک نسخه از IEP پیشنهادی را دریافت کنید تا به خانه ببرید و دقیق‌تر بخوانید. اجازه دارید قبل از تصمیم‌گیری در مورد امضای قرارداد با همسر، شریک زندگی یا شخص دیگری درباره IEP صحبت کنید. ممکن است نتوانید IEP اصلی را با خود به خانه ببرید. تا زمانی که برای موافقت یا مخالفت با IEP تصمیم می‌گیرید، فرزندتان واجد شرایط خدمات آموزش استثنائی و در سطح فعلی خود باقی می‌ماند. اگر در بازه زمانی معقول رضایت ندادید یا درخواست دادرسی عادلانه را ارائه نکردید، ناحیه می‌تواند علیه شما درخواست دادرسی کند.

نامه‌ای به مدیر آموزش استثنائی ناحیه بنویسید

اگر نمی‌توانید اختلاف نظر با تیم IEP فرزندتان را حل کنید، می‌توانید نامه‌ای به مدیر آموزش استثنائی ناحیه خود بنویسید. این نامه به شما اجازه می‌دهد نگرانی‌های خود را در مورد IEP فرزندتان با مدیر آموزش استثنائی ناحیه در میان بگذارید. این نامه همچنین به شما امکان می‌دهد هر گونه اختلاف نظر را با تیم IEP فرزندتان در میان بگذارید. شاید مدیر آموزش استثنائی ناحیه بتواند به شما و تیم IEP فرزندتان کمک کند.

می‌توانید مدیر آموزش استثنائی ناحیه خود را در وب‌سایت ناحیه بیابید یا با دفتر اصلی ناحیه تماس بگیرید. می‌توانید از این الگوی نامه به مدیر آموزش استثنائی ناحیه استفاده کنید:

الگوی نامه به مدیر آموزش استثنائی ناحیه

از ناحیه/طرح محلی آموزش استثنائی منطقه «گزینه‌های حل اختلاف جایگزین» را بخواهید

ناحیه مدرسه شما ممکن است گزینه‌های حل اختلاف جایگزین، مانند جلسه IEP تسهیل شده، مدافع والدین برای والدین یا میانجی‌گری از طریق SELPA را ارائه دهد. حل اختلاف جایگزین یا ADR نوعی حل و فصل اختلاف است که ارزان تر و سریع‌تر از گزینه‌های قانونی سنتی است. این روش ممکن است رسمیت کمتری نسبت به دادگاه داشته باشد. نیازی به وکیل ندارید. این روش راهی برای حل و فصل اختلاف‌ها خارج از دادگاه است.

یک جلسه IEP تسهیل‌شده شامل یک فرد تسهیل‌گر بی‌طرف است. تسهیل‌گر عضو تیم IEP نیست. تسهیل‌گر به تیم IEP کمک می‌کند تا هرگونه تعارضی را که در طی جلسه IEP پیش می‌آید رسیدگی کند و به تمرکز تیم IEP بر روی IEP دانش آموز کمک می‌کند.

گزینه‌های ADR در هر ناحیه متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گزینه‌های ADR ناحیه خود، با مدیر پرونده فرزندتان، متخصص برنامه و/یا مدیر آموزش استثنائی ناحیه تماس بگیرید.

اگر ناحیه مدرسه فرزندتان ADR ارائه نمی‌دهد، می‌توانید با SELPA منطقه خود تماس بگیرید. می‌توانید از طرح محلی آموزش استثنائی منطقه خود بپرسید که چه نوع گزینه‌های ADR را می‌توانند برای کمک به شما ارائه دهند. وزارت آموزش کالیفرنیا فهرستی از طرح‌ محلی آموزش استثنائی مناطق را در اختیار دارد: https://www.cde.ca.gov/sp/se/as/caselpas.asp.

طرح شکایت برای حل اختلاف شما با ناحیه مدرسه

اگر قادر به حل اختلاف خود در سطح محلی نیستید، ممکن است گزینه‌های دیگری برای حل اختلاف خود با ناحیه مدرسه داشته باشید. گزینه‌ها می‌تواند شامل طرح شکایت علیه ناحیه مدرسه باشد. انواع متفاوتی از شکایات وجود دارد که می‌توانید علیه ناحیه مدرسه مطرح کنید. نوع شکایتی که ارائه می‌کنید به مسائل مربوط به پرونده فرزند شما بستگی دارد.

از ناحیه مدرسه خود شکایتی با عنوان «روندهای شکایت یکپارچه» کنید

می‌توانید شکایتی با عنوان «روندهای شکایت یکپارچه» (UCP) به سرپرست ناحیه یا نماینده آنها ارسال کنید. شکایت UCP بیانیه‌ای کتبی و امضا شده است که نقض قوانین یا مقررات فدرال یا ایالتی را مطرح می‌کند. شکایت UCP ممکن است شامل ادعای تبعیض غیرقانونی، آزار و اذیت، ارعاب، یا زورگویی باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد روند شکایت UCP ناحیه خود میتوانید با ناحیه خود تماس بگیرید.

وزارت آموزش کالیفرنیا در صفحه وب خود اطلاعات بیشتری درباره «روندهای شکایت یکپارچه»دارد: https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/.

شکایت «روندهای شکایت یکپارچه» از دفتر دادرسی‌های اداری.

اگر با IEP، احراز صلاحیت، تعیین سطح، نیازهای برنامه یا خدمات مربوطه کودک خود مخالف هستید، شما یا ناحیه مدرسه می‌توانید درخواست دادرسی روند عادلانه بدهید. می‌توانید انواع متفاوتی از شکایات روند عادلانه را مطرح کنید. این انواع عبارتند از: صرفاً میانجی‌گری، صرفاً دادرسی روند عادلانه، روند عادلانه و میانجی‌گری، یا دادرسی روند عادلانه سریع. هر یک از این انواع در ادامه بررسی می‌شوند.

اگر در مورد تغییر IEP فرزندتان با مدرسه اختلاف دارید، می‌توانید درخواست کنید که «همان وضعیت قبلی بماند». نواحی مدارس نمی‌توانند به تنهایی خدمات آموزشی یا تعیین سطح را تغییر دهند. نواحی مدارس باید رضایت شما را جلب کنند. گاهی اوقات، زمانی که اختلافی پیش می‌آید، نواحی مدرسه پیش می‌روند و بدون جلب رضایت شما تغییرات را انجام می‌دهند. هنگامی که درخواست می‌کنید که «همان وضعیت قبلی بماند»، تا زمانی که شما و مدرسه اختلاف را حل کنید، سطح فعلی و خدمات فرزندتان ثابت می‌ماند. اگر مدرسه می‌خواهد تغییری در IEP فرزند شما ایجاد کند، باید «اطلاعیه کتبی قبلی» را به شما ارائه دهد. «اطلاعیه کتبی قبلی» اطلاعاتی در مورد تغییر پیشنهادی مدرسه به شما می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شکایت از طریق دفتر دادرسی‌های اداری (OAH)، لطفاً به کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی DRC، فصل 6 مراجعه کنید:
https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-6-information-o….

صرفاً میانجی‌گری:

ناحیه یا والدین درخواست میانجی‌گری را فقط با OAH مطرح می‌کنند. OAH برای هر دو طرف یک «اعلامیه میانجی‌گری» صادر می‌کند که به همه طرفین در مورد تاریخ میانجی‌گری اطلاع می‌دهد. میانجی‌گری داوطلبانه است. ممکن است یکی از طرفین تصمیم به عدم شرکت بگیرد. اگر میانجی‌گری انجام شود، طرفین به توافق می‌رسند یا نمی‌رسند. پس از برگزاری میانجی‌گری، OAH پرونده را مختومه خواهد کرد. اگر طرفین به توافق نرسیدند، طرف درخواست‌کننده میانجی‌گری می‌تواند با طرح دعوی جدید، شکایتی از روند عادلانه ارائه کند.

OAH فرمی خالی برای تقاضای «صرفاً میانجی‌گری» از خود دارد:
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f….

صرفاً دادرسی:

این نوع شکایت به طرفین اجازه می‌دهد که مستقیماً به کنفرانس پیش دادرسی و سپس به جلسه دادرسی بروند. یک طرف فقط زمانی می‌تواند برای رسیدگی عادلانه اقدام کند که طرفین قبلاً میانجی‌گری را امتحان کرده باشند که ناموفق بوده یا اینکه طرفین نتوانند اختلاف خود را حل کنند. در جلسه دادرسی، هر دو طرف شواهد ارائه می‌کنند. هر یک از طرفین شاهدان را فرا می‌خواند و گزارش‌ها و ارزیابی‌هایی را ارائه می‌دهد، که مواضع آنها را تایید می‌کند. قاضی حقوق اداری (ALJ) تصمیم می‌گیرد که شهود و اسناد چه کسی صحیح است و چه برنامه‌ای مناسب است.

OAH فرمی خالی برای تقاضای «صرفاً دادرسی روند عادلانه» از خود دارد:
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f….

دادرسی روند عادلانه و میانجی‌گری

این رایج‌ترین نوع شکایت روند عادلانه است. در این نوع شکایت، طرفین می‌توانند تاریخ میانجی‌گری را تعیین کنند. اگر طرفین اختلاف خود را حل نکنند، به دادرسی خواهند رفت. در جلسه دادرسی، هر دو طرف شواهد ارائه می‌کنند. هر یک از طرفین شاهدان را فرا می‌خواند و گزارش‌ها و ارزیابی هایی را که مواضع آنها را تایید می‌کند ارائه می‌دهد. قاضی حقوق اداری تصمیم می‌گیرد که شاهدان و اسناد چه کسی صحیح است و چه برنامه‌ای مناسب است.

OAH فرمی خالی برای درخواست دادرسی روند عادلانه و میانجی‌گری دارد:
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f

روند عادلانه سریع

شکایت روند عادلانه سریع مسائلی را مطرح می‌کند که باید بر اساس قانون تسریع شوند. «سریع» به این معنی است که مسائل پرونده را ملزم میکنند که در مدت زمان سریع‌تری انجام شود. اغلب، این مسائل شامل تصمیماتی در مورد نظم و انضباط است که باید به سرعت حل شود تا آموزش دانش آموز تحت تأثیر تاخیر قرار نگیرد. OAH شکایت را بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا مسائل موجود در شکایت باید «تسریع شود».

برخی از شکایات روند عادلانه ممکن است یک مورد «دوگانه»باشند - شکایت مسائل سریع و غیر سریع را مطرح می‌کنند. برای یک پرونده دوگانه، همه مسائل در محدوده زمانی سریع‌تری حل می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دادرسی‌های روند عادلانه سریع، لطفاً نشریه DRC با عنوان «فرزند دچار معلولیت من پیوسته تعلیق می‌شود یا توصیه به اخراج از برنامه به او داده شده است» https://www.disabilityrightsca.org/publications/my-child-with-a-disabil….

شکایت عدم متابعت برای «وزارت آموزش کالیفرنیا» ثبت کنید

هنگامی که به نظر می‌رسد ناحیه بخشی از قانون یا رویه آموزش ویژه را نقض کرده است، والدین، افراد، ناحیه دولت یا سازمان می‌توانند شکایت عدم متابعت را به «وزارت آموزش کالیفرنیا» (CDE) ارائه کنند. نمونه‌هایی از تخلفات عبارتند از:

  1. عدم اجرای برنامه آموزشی فردی ویژه(IEP)؛
  2. عدم ارزیابی یا ارجاع دانش‌آموز به آموزش استثنایی؛
  3. عدم رعایت محدوده زمانی برای ارزیابی و ارجاع؛ یا
  4. عدم اطلاع جلسه IEP به والدین.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شکایت عدم متابعت، لطفاً به کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی DRC، فصل 6 مراجعه کنید: https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-6-information-o

مثالی از شکایت عدم متابعت در اینجا موجود است.

DRC همچنین الگوی شکایت عدم متابعت برای زمانی دارد که فرزندتان مشکلات آموزش استثنائی COVID-19 را تجربه کرده باشد. این الگوی شکایت در اینجا موجود است. می‌توانید از این الگوی شکایت عدم متابعت استفاده کنید؛ می‌توانید آن را در یک سند کپی و جای‌گذاری کنید، اطلاعات خود را تکمیل کنید و سپس به CDE ارسال کنید. ما یک ایمیل و شماره فکس برای CDE قرار داده‌ایم تا بتوانید شکایت خود را از طریق ایمیل یا فکس ثبت کنید. می‌توانید با استفاده از فرم شکایت آنلاین که قابل پر کردن است، شکایت خود را ثبت کنید؛ از طریق پیوند زیر می‌توانید به این فرم دسترسی داشته باشید: https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/documents/sedcomplaintform.pdf.

طرح شکایت به دفتر حقوق مدنی

دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش ایالات متحده (OCR) تخطی‌های مدارسی را که کمک مالی فدرال دریافت می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌دهد. OCR همچنین نقض عنوان دوم قانون «شهروندان آمریکایی دچار معلولیت» توسط نهادهای عمومی مانند نواحی مدرسه را بررسی می‌کند.

شکایت‌های مربوط به OCR باید ظرف 180 روز از زمان تبعیض انجام شوند، مگر این که قبل از آن وارد فرایند شکایت داخلی شده مدرسه شده باشید. اگر فرآیند شکایت داخلی مدرسه خود را تکمیل کرده‌اید، باید ظرف 60 روز شکایت خود نسبت به تصمیم مدرسه را به OCR ارائه دهید. می‌توانید درباره طرح شکایت به OCR در اینجا https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html اطلاعاتی کسب کنید. OCR ویدئوی کمکی فنی با عنوان «چگونه شکایت خود به OCR را ثبت کنیم» منتشر کرده تا به والدین، خانواده‌ها، دانش‌آموزان و سهامداران کمک کند نحوه ثبت شکایت OCR را بهتر درک کنند؛ این ویدئو در آدرس www.youtube.com/embed/dvxa5dYNKK8 موجود است.