Tờ Thông tin: Động vật Phục vụ ở Nơi kinh doanh và Không gian Công cộng

Publications
#F114.05

Tờ Thông tin: Động vật Phục vụ ở Nơi kinh doanh và Không gian Công cộng

Bạn không thể mang động vật hỗ trợ tinh thần vào các cơ sở kinh doanh hoặc nơi công cộng. Bạn có thể mang theo động vật phục vụ đến những nơi đó. Quán rượu này cho bạn biết làm thế nào để biết liệu động vật của bạn có phải là động vật phục vụ hay không. Nếu một doanh nghiệp không cho phép bạn nuôi động vật, quán rượu này sẽ cho bạn biết bạn có thể làm gì để giữ động vật bên mình.

 

 

Click links below for a downloadable version.