Sự Kiện Cắt Điện Của Công Ty Điện Lực

Publications
#7169.05

Sự Kiện Cắt Điện Của Công Ty Điện Lực

Thiết bị chúng ta buộc phải sử dụng hàng ngày cần có điện để hoạt động. Những thiết bị này rất cần thiết đối với sức khỏe và sự an toàn của một người. Vào năm 2012, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission) quy định rằng Mục 451 và 399.2(a) trong Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Code) trao cho các công ty điện lực thẩm quyền cắt điện để bảo vệ sự an toàn công cộng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

1.  THÔNG TIN CƠ BẢN

Thiết bị chúng ta buộc phải sử dụng hàng ngày cần có điện để hoạt động. Những thiết bị này rất cần thiết đối với sức khỏe và sự an toàn của một người. Vào năm 2012, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission) quy định rằng Mục 451 và 399.2(a) trong Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Code) trao cho các công ty điện lực thẩm quyền cắt điện để bảo vệ sự an toàn công cộng.1 Các công ty điện có thể cắt điện để phòng ngừa cháy khi có gió mạnh, thời tiết quá nóng và các điều kiện liên quan.2 Các công ty này bao gồm San Diego General and Electric (SDG&E), Pacific Gas and Electric (PG&E), Southern California Edison (SCE), Liberty, Bear Valley và PacifiCorp.

Theo đó, các công ty điện lực có thể chủ động cắt điện truyền đến những đường dây điện có thể gặp sự cố trong một số điều kiện thời tiết để giảm khả năng cơ sở hạ tầng của họ có thể gây ra hoặc góp phần gây ra cháy rừng. Khi một công ty điện lực ngắt điện vì một trong những lý do này, thì trường hợp đó là Cắt Điện Vì An Toàn Công Cộng (sự kiện cắt điện). Sự kiện cắt điện có thể khiến người dân và các cơ sở không có điện. Những sự kiện này tạo ra các thách thức đáng kể đối với sức khỏe, sự an toàn và an sinh của người khuyết tật cùng các cá nhân khác trong cộng đồng có “Nhu Cầu về Tiếp Cận và Hoạt Động Chức Năng (Access and Functional Needs, AFN)”.

Cộng đồng có Nhu Cầu về Tiếp Cận và Hoạt Động Chức Năng bao
gồm người:

 • khuyết tật về phát triển hoặc trí tuệ,
 • khuyết tật thể chất,
 • mắc bệnh mãn tính,
 • có thương tích,
 • có trình độ thông thạo tiếng Anh hạn chế hoặc không nói tiếng Anh,
 • cao tuổi,
 • là trẻ em,
 • sống tại các sơ sở chăm sóc,
 • có thu nhập thấp,
 • vô gia cư,
 • có khả năng tiếp cận phương tiện đi lại hạn chế (bao gồm người phụ thuộc vào phương tiện giao thông công cộng), hoặc
 • đang mang thai.3

Hướng dẫn hiện tại yêu cầu các công ty điện lực cân nhắc nhu cầu và thông tin của cộng đồng AFN, bao gồm các nhóm người dễ bị tổn thương cùng khách hàng hiện tại và tiềm năng hội đủ điều kiện của chương trình y tế cơ sở. Trong sự kiện cắt điện, hướng dẫn yêu cầu các công ty điện lực thực hiện những hành động cụ thể cho nhóm người có Nhu Cầu về Tiếp Cận Hoạt Động Chức Năng (AFN).4 Với những người phụ thuộc vào điện, sự kiện cắt điện có thể nhanh chóng trở thành các tình huống nguy hiểm.

Nhấp vào đây để tìm hiểu về các chương trình PSPS của Bear Valley Electric Service (BVES).

Nhấp vào đây để tìm hiểu về các chương trình PSPS của Liberty Utilities (CalPeco Electric).

Nhấp vào đây để tìm hiểu về các chương trình PSPS của PacifiCorp.

Nhấp vào đây để tìm hiểu về các chương trình PSPS của PG&E.

Nhấp vào đây để tìm hiểu về các chương trình PSPS của SCE.

Nhấp vào đây để tìm hiểu về các chương trình PSPS của SDG&E.

Disability Rights California nhận thức được rằng rất nhiều nhóm người bị ảnh hưởng từ các sự kiện cắt điện. Thuật ngữ cộng đồng có “Nhu Cầu về Tiếp Cận Hoạt Động Chức Năng (AFN)” không bao gồm tất cả các nhóm người bị ảnh hưởng từ sự kiện cắt điện. Trong quá trình tạo kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp khi bị cắt điện, quý vị cần đánh giá nhu cầu cá nhân, xác định nguồn lực và lập kế hoạch trước. Ấn phẩm này cung cấp các nguồn lực để tiếp cận điện năng trong sự kiện cắt điện.

2.  Tôi có sống trong khu có nguy cơ cháy cao không?

Các khu vực của California đã trải qua những trận cháy rừng có sức tàn phá ngày càng lớn trong một thập kỷ qua. Các yếu tố môi trường khiến những khu vực cụ thể có nguy cơ xảy ra cháy cao hơn. Những yếu tố này bao gồm thảm thực vật, địa hình, thời tiết, sự hình thành và di chuyển của tro tàn còn đốm lửa cũng như khả năng xảy ra đám cháy.5 Tất cả mọi người cần có kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Trong kế hoạch đó, quý vị cần xác định bản thân có sống trong vùng có nguy cơ cháy cao không.

Nhấp vào đây để xác định quý vị có sống trong vùng có nguy cơ cháy cao không (bản đồ do Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California duy trì).

3.  Chương Trình Y Tế Cơ Sở là gì?

Quý vị cần tham gia một chương trình y tế cơ sở để đảm bảo nhận được thông báo về các sự kiện cắt điện sắp tới hoặc hiện tại. Đạo Luật Trợ Cấp Cơ Sở (Baseline Act) năm 1976 lập ra chương trình y tế cơ sở để cung cấp lượng điện lớn hơn ở mức giá cơ sở cho khách hàng dân cư có nhu cầu đặc biệt và/hoặc phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống.6 Các chương trình này cung cấp trợ cấp y tế cơ sở, khoản trợ cấp này có thể giảm chi phí điện.7 Khách hàng đã ghi danh vào các chương trình y tế cơ sở sẽ nhận được thông báo bổ sung về các sự kiện cắt điện.

Nhấp vào đây để biết chương trình y tế cơ sở của Bear Valley.

Nhấp vào đây để biết chương trình y tế cơ sở của Liberty Utilities (CalPeco Electric).

Nhấp vào đây để biết chương trình y tế cơ sở của PacifiCorp.

Nhấp vào đây để biết chương trình y tế cơ sở của PG&E.

Nhấp vào đây để biết chương trình y tế cơ sở của SCE.

Nhấp vào đây để biết chương trình y tế cơ sở của SDG&E.

Nhấp vào đây để biết chương trình y tế cơ sở của SoCalGas.

Các công ty điện lực này cung cấp thông báo bổ sung về việc cắt điện đến khách hàng thuộc chương trình cơ sở. Thông báo bổ sung có thể bao gồm cuộc gọi điện thoại bổ sung, thông báo trực tiếp hoặc thông báo trước. Mỗi chương trình cung cấp các dịch vụ khác nhau và có các yêu cầu khác nhau. Sau khi ghi danh vào một chương trình y tế cơ sở, quý vị cần xác nhận là quý vị đã chọn nhận thông báo về sự kiện cắt điện và đảm bảo thông tin hồ sơ của quý vị là chính xác.

4.  Nhà cung cấp điện cho tôi có các chương trình và nguồn lực dành cho khách hàng không?

Quy định yêu cầu các công ty điện lực phải tạo kế hoạch hàng năm để hỗ trợ những nhóm người có nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng trong sự kiện cắt điện PSPS. Khi tạo kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, quý vị cần xác định các chương trình mà mình đủ điều kiện tham gia. Bên cạnh chương trình y tế cơ sở, các công ty điện lực bắt đầu cung cấp các chương trình và nguồn lực cho khách hàng dễ bị tổn thương do tác động của các sự kiện cắt điện. Mục bên dưới xác định một số chương trình do SDG&E, PG&E và SCE cung cấp.

SDG&E (nhà cung cấp cho Hạt San Diego và Orange):

Nhấp vào đây để biết kế hoạch của SDG&E nhằm hỗ trợ các nhóm người có nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng trong thời gian cắt điện vì an toàn công cộng (được cập nhật vào tháng 2 năm 2021).

SDG&E cung cấp các chương trình và nguồn lực cho khách hàng trở nên dễ bị tổn thương do sự kiện cắt điện. SDG&E hợp tác với 2-1-1
San Diego và 2-1-1 Quận Orange
để cung cấp các nguồn lực cho cộng đồng có AFN trong sự kiện cắt điện.

Các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng có AFN bao gồm:

 • Giới thiệu khách hàng đến các nguồn lực để nhận sự trợ giúp về các dịch vụ như lập kế hoạch sơ tán;
 • Các dịch vụ bổ sung gồm cung cấp chỗ ở khách sạn, hỗ trợ chuyên chở, đảm bảo nguồn cung lương thực, xác nhận tình trạng an sinh và giao vật phẩm hỗ trợ khả năng chống chịu;
 • Hỗ trợ định hướng (ví dụ: quản lý trường hợp theo cá nhân và theo dõi các cá nhân bị tác động đang có nhu cầu nhiều nhất);
 • Phổ biến chiến dịch với khách hàng trước và trong sự kiện PSPS thông qua nhiều kênh truyền thông; và
 • Chủ động tương tác với cộng đồng ngoài mùa cháy để đảm bảo các cá nhân có AFN có trước những nguồn lực họ cần.

Bên cạnh 2-1-1, SDG&E ký hợp đồng với Jewish Family Services Partnership để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các nhóm người dễ bị tổn thương trong sự kiện cắt điện. Trong sự kiện cắt điện, JFS cung cấp dịch vụ cho các khách hàng có AFN bị tác động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, 7 ngày/tuần. Mạng lưới giới thiệu 2-1-1 sẽ giới thiệu khách hàng đến JFS mỗi khi cần.

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:

 • Xác nhận tình trạng an sinh
 • Thực phẩm bảo quản được lâu và đá
 • Giao các bộ dụng cụ hoặc vật phẩm hỗ trợ khả năng chống chịu
 • Chuyên chở đến vị trí an toàn
 • Cung cấp chỗ lưu trú tạm thời

Cuối cùng, cơ quan Tạo Điều Kiện Tiếp Cận Dịch Vụ Chuyên Chở Được Điều Phối (Facilitating Access to Coordinated Transportation, FACT) San Diego cung cấp dịch vụ chuyên chở dễ tiếp cận cho những người có nhu cầu. SDG&E ký hợp đồng với cơ quan Tạo Điều Kiện Tiếp Cận Dịch Vụ Chuyên Chở Được Điều Phối (FACT) cung cấp dịch vụ chuyên chở tăng cường và xe lăn cho những người có AFN trước và trong sự kiện cắt điện. Mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp diễn đến hết năm 2021. Với quan hệ hợp tác này, giờ làm việc sẽ kéo dài từ 5 giờ
30 phút sáng đến 11 giờ đêm, 7 ngày/tuần trong thời gian xảy ra sự kiện cắt điện. Mạng lưới giới thiệu 2-1-1 điều phối các cuộc gọi này.

SDG&E gần đây giới thiệu chương trình Nhóm Sơ Tán Khu Dân Cư (Neighborhood Evacuation Teams, NET) của Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp Hạt bao gồm các thành viên của Nhóm Ứng Phó Trường Hợp Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng (Community Emergency Response Team, CERT) tại địa phương. Thành viên CERT có thể giúp quý vị hoàn thành Kế Hoạch Chuẩn Bị Cho Trường Hợp Thảm Họa. Chương trình này tập trung vào những người cần sự trợ giúp với việc sơ tán trong các trường hợp khẩn cấp. Nhóm Sơ Tán Khu Dân Cư (NET) kết nối thành viên được huấn luyện của Nhóm Ứng Phó Trường Hợp Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng với các cá nhân trong cộng đồng có thể gặp khó khăn với việc tự sơ tán trong trường hợp khẩn cấp (ví dụ: người cao tuổi có khả năng đi lại hạn chế, người mắc nhiều tình trạng khuyết tật, có nguồn lực chuyên chở hạn chế hoặc có các nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng khác).

Thành viên Nhóm Sơ Tán Khu Dân Cư có thể trợ giúp quý vị:

 • Chuẩn bị và đánh giá kế hoạch sơ tán của quý vị;
 • Xác định các liên hệ trong trường hợp khẩn cấp;
 • Đăng ký AlertSanDiego và tìm hiểu thêm về các công cụ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp khác; và
 • Kết nối quý vị với các nguồn lực khác để trợ giúp quý vị chuẩn bị tốt hơn cho trường hợp thảm họa.

Nhấp vào đây để yêu cầu sự trợ giúp từ NET (không phải dịch vụ khẩn cấp).

Các chương trình tương tự được cung cấp trong nhiều cộng đồng trên khắp California. Nhấp vào đây để xem cộng đồng của quý vị có chương trình CERT không.8

Chương Trình Trợ Cấp Máy Phát Điện (Generator Grant Program, GGP) của SDG&E cung cấp các bộ ắc quy dự phòng cho khách hàng có khả năng cao dễ bị tổn thương do sự kiện cắt điện PSPS. Chương trình cung cấp Trạm Sạc Điện Xách Tay Goal Zero Yeti 3000X kèm theo một tấm pin năng lượng mặt trời Boulder 100 Briefcase phát điện để sạc bộ ắc quy.

Ai hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Trợ Cấp Máy Phát Điện (GGP)?

 • Khách Hàng Chương Trình Y Tế Cơ Sở:
  • tự xác định là mắc tình trạng khuyết tật,
  • cư trú trong HFTD Cấp độ 2 hoặc 3, và
  • đã trải qua 1 hoặc nhiều sự kiện PSPS trong năm 2019 hoặc 2020.

SDG&E mời khách hàng tham gia chương trình bằng cách gửi email và thư. SDG&E gửi thư mời đến khách hàng hội đủ điều kiện bắt đầu từ tháng 5. SDG&E tiếp tục gửi thư mời liên tục cho đến tháng 7. Nếu khách hàng của SDG&E chưa nhận được thư mời nhưng cho rằng họ hội đủ điều kiện, họ nên gọi cho RHA theo số (619) 387-4757 hoặc gửi email đến ggpcustomerinterest@rhainc.com.

Nếu quý vị có thắc mắc chung về các chương trình, hãy gửi email đến Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Center) của
SDG&E theo số (800) 644-6133 hoặc gửi email cho SDG&E đến GeneratorInquiry@sdge.com.

Chương Trình Hỗ Trợ Khả Năng Chống Chịu của SDG&E cung cấp giảm giá cho một phân khúc khách hàng mở rộng trong các Khu Có Nguy Cơ Cháy Cao (High Fire Threat District, HFTD) cấp độ 2 hoặc 3 đã trải qua một hoặc nhiều sự kiện cắt điện PSPS trong năm 2019 hoặc 2020. Chương trình cung cấp giảm giá trực tuyến tức thì đối với máy phát điện xách tay. Chương trình giảm giá $300 cho khách hàng đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện cơ bản là cư trú trong HFTD và đã trải qua một sự kiện cắt điện liên quan đến PSPS gần đây. Ngoài ra, chương trình giảm giá thêm $150 cho khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế California (California Alternate Rates for Energy, CARE). Chương trình năm 2021 sẽ tiếp tục hướng vào khách hàng có AFN thu nhập thấp với việc giảm giá thêm cho máy phát điện xách tay, máy phát điện dự phòng cho máy bơm nước giếng và trạm sạc điện xách tay.

Nếu quý vị có thắc mắc chung về chương trình, hãy gọi cho Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng của SDG&E theo số (800) 644-6133 hoặc gửi email cho SDG&E đến GeneratorInquiry@sdge.com. Nếu quý vị muốn biết mình có đủ điều kiện không, hãy truy cập vào đây.

PG&E (nhà cung cấp cho Các Hạt Phía Bắc và Phía Nam California9):

Nhấp vào đây để biết kế hoạch của PG&E nhằm hỗ trợ các nhóm người có nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng trong thời gian cắt điện vì an toàn công cộng (được cập nhật vào tháng 2 năm 2021).

PG&E hợp tác với Quỹ California Cho Các Trung Tâm Sống Độc Lập (California Foundation for Independent Living Centers, CFILC) tạo ra Chương Trình Tiếp Cận và Nguồn Lực cho Người Khuyết Tật trong Thảm Họa (Disability Disaster Access and Resources Program, DDARP). Thỏa thuận hợp tác này là chương trình chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi trước, trong và sau sự kiện cắt điện PSPS. Các Trung Tâm Sống Độc Lập (ILC, Independent Living Center) tại địa phương do CFILC điều phối sẽ triển khai DDAR. Các ILC hỗ trợ người khuyết tật, người có nhu cầu y tế và nhu cầu sống độc lập, cùng người cao tuổi.

ILC cung cấp các dịch vụ:

 • phổ biến chương trình;
 • đánh giá;
 • thảo luận lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp theo cá nhân; và
 • giao ắc quy xách tay cho người đủ điều kiện.

Các dịch vụ hỗ trợ trong sự kiện cắt điện của CFILC dành cho khách hàng đủ điều kiện bao gồm:

 • cung cấp chỗ ở tại khách sạn;
 • dịch vụ chuyên chở dễ tiếp cận đến khách sạn và Trung Tâm Nguồn Lực Cộng Đồng (Community Resource Center, CRC);
 • phiếu thực phẩm;
 • thẻ xăng dầu để nạp nhiên liệu; và
 • ắc quy dự phòng.

Quý vị có nhiều lựa chọn ắc quy. Các chương trình vay dài hạn, chương trình vay ngắn hạn, thuê để mua, và chương trình vay tài chính cung cấp ắc quy cho khách hàng đủ điều kiện. CFILC cũng phản hồi khiếu nại vượt cấp của khách hàng thuộc Chương Trình Y Tế Cơ Sở nhận được từ Trung Tâm Cuộc Gọi của PG&E trong sự kiện PSPS và cung cấp các nguồn lực nêu trên tương ứng.

Truy cập vào đây để tải Đơn Đăng Ký Nhận Nguồn Lực DDARP Khi Bị Cắt Điện Vì An Toàn Công Cộng (bao gồm ắc quy dự phòng).10

DDARP sẽ xác định người hội đủ điều kiện nhận các nguồn lực thông qua quy trình tiếp nhận. Các tiêu chí đủ điều kiện bao gồm người khuyết tật và mắc bệnh mãn tính cần có điện để sống độc lập. Khách hàng của PG&E nên liên hệ sớm với trung tâm DDARP tại địa phương trước sự kiện cắt điện. Quý vị có thể truy cập vào đây để biết thêm thông tin.

PG&E giới thiệu Chương Trình Ắc Quy Xách Tay (Portable Battery Program, PBP) vào tháng 8 năm 2020. Chương Trình cung cấp sự hỗ trợ cho khách hàng thuộc Chương Trình Y Tế Cơ Sở có thu nhập thấp và người khuyết tật khác cũng như nhóm người có AFN có nguy cơ cao hơn trong sự kiện cắt điện PSPS. Chương trình có sự cộng tác của PG&E và năm nhà cung cấp Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình Thu Nhập Thấp (Low-Income Home Energy Assistance Program) cùng Richard Heath & Associates. PBP hỗ trợ khách hàng đủ điều kiện và sử dụng thiết bị điện y tế để họ tiếp cận ắc quy dự phòng xách tay.

Để hội đủ điều kiện, khách hàng của PG&E phải:

 • đã ghi danh vào chương trình Y Tế Cơ Sở và Mức Giá Năng Lượng Thay Thế California (California Alternative Rates for Energy, CARE) hoặc Hỗ Trợ Giá Điện Cho Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, FERA),
 • cư trú trong Khu Có Nguy Cơ Cháy Cao (High Fire Threat District, HFTD) hoặc đã trải qua 2 sự kiện PSPS trở lên, và
 • phụ thuộc vào thiết bị y tế hoạt động bằng điện để duy trì sự sống.

Khách hàng của PG&E không cần đăng ký chương trình PBP. Các tổ chức đối tác của PG&E thực hiện phổ biến chương trình gián tiếp với khách hàng hội đủ điều kiện. Các tổ chức đối tác liên hệ với khách hàng hội đủ điều kiện của PG&E qua điện thoại, thư và/hoặc email. Sau khi xác định khả năng hội đủ điều kiện, các tổ chức đối tác của PG&E tiến hành đánh giá. Trong quá trình đánh giá, các tổ chức đối tác xác định ắc quy có kích thước phù hợp với nhu cầu điện năng của thiết bị và thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp của quý vị. Nếu yêu cầu điện năng của (các) thiết bị y tế vượt quá dung lượng của ắc quy xách tay, các tổ chức đối tác của PG&E sẽ giới thiệu khách hàng vào chương trình Tiếp Cận & Nguồn Lực cho Người Khuyết Tật trong Thảm Họa (DDAR).

Truy cập vào đây để tìm hiểu thêm về các chương trình ắc quy dự phòng của PG&E.

Nhấp vào đây để biết chương trình y tế cơ sở của PG&E.

Nhấp vào đây để biết chương trình CARE và FERA của PG&E.

Những cá nhân có thắc mắc hoặc tin rằng họ hội đủ điều kiện nhưng chưa được các tổ chức đối tác của PG&E liên lạc có thể liên hệ với các nhà cung cấp PBP bên dưới:

Tổ Chức Các Hạt Phục Vụ Liên Hệ
Butte Community Action Agency Butte buttecaa.com; pgebatteryprogram@rhainc.com; 1-800-989-9744;1-530-712-2600
Central Coast Energy Services Marin, Monterey, San Benito, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz energyservices.org/psps; PSPS@EnergyServices.org; 1-800-564-4012
Community Resource Project Yuba communityresourceproject.org; 1-833-232-3355
North Coast Energy Services Lake, Mendocino, Napa, Solano, Sonoma, Yolo nces.org; kheath@nces.org; 1-800-233-4480; 1-707-463-0303
Redwood Community Action Agency Humboldt rcaa.org; cdriscoll@rcaa.org; 1-707-269-2001
Richard Heath and Associates Alameda, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Kern, Lassen, Madera, Mariposa, Nevada, Placer, Plumas, San Joaquin, San Luis Obispo, Santa Barbara, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne pgebatteryprogram.com; pgebatteryprogram@rhainc.com; 1-800-989-9744

Trong sự kiện cắt điện PSPS, PG&E mở các Trung Tâm Nguồn Lực Cộng Đồng ở các hạt và cộng đồng bộ lạc bị tác động. CRC mở từ
8 giờ sáng - 10 giờ tối. CRC cung cấp sự hỗ trợ cơ bản, chẳng hạn như thẻ thông tin, nước và đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, PG&E nêu rõ các CRC của họ cũng cung cấp trạm sạc thiết bị y tế và ổ cắm điện cho nhu cầu sạc cơ bản.11

SCE (nhà cung cấp cho Các Hạt Phía Nam California12):

Nhấp vào đây để biết kế hoạch của SCE nhằm hỗ trợ các nhóm người có nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng trong thời gian cắt điện vì an toàn công cộng (được cập nhật vào tháng 2 năm 2021).

SCE cung cấp các chương trình và nguồn lực cho khách hàng trong sự kiện cắt điện PSPS. SCE bắt đầu Chương Trình Ắc Quy Dự Phòng Cho Chăm Sóc Quan Trọng (Critical Care Battery Back-Up, CCBB) vào mùa hè năm 2020. Chương trình cung cấp ắc quy dự phòng xách tay có kích thước phù hợp, được trợ cấp toàn phần cho khách hàng hội đủ điều kiện. Chương trình phục vụ nhóm khách hàng của SCE sử dụng thiết bị y tế, sống dựa vào thu nhập có hạn và có thể không có khả năng mua thiết bị quan trọng để giúp đảm bảo họ sống sót trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như sự kiện cắt điện PSPS.

Để đủ điều kiện, khách hàng của SCE phải:

 • đã ghi danh vào chương trình Y Tế Cơ Sở và Mức Giá Năng Lượng Thay Thế California (California Alternative Rates for Energy, CARE) hoặc Hỗ Trợ Giá Điện Cho Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, FERA), và
 • cư trú trong Khu Vực Có Nguy Cơ Cháy Cao. Nhấp vào đây để xác định quý vị có sống trong khu vực có nguy cơ cháy cao không.

Nếu quý vị có thắc mắc chung về chương trình, hãy gọi cho Trung Tâm Khách Hàng của SCE theo số (800) 736-4777.

Nhấp vào đây để biết chương trình ắc quy dự phòng của SCE.

Nhấp vào đây để biết chương trình Y Tế Cơ Sở của SCE.

Nhấp vào đây để biết chương trình CARE và FERA của SCE.

Nhấp vào đây để biết các nguồn lực khác của SCE khi có cháy rừng.

Bear Valley Electric Services

Nhấp vào đây để biết kế hoạch của Bear Valley nhằm hỗ trợ các nhóm người có nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng trong thời gian cắt điện vì an toàn công cộng (được cập nhật vào tháng 2 năm 2021).

PacifiCorp

Nhấp vào đây để biết kế hoạch của PacifiCorp nhằm hỗ trợ các nhóm người có nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng trong thời gian cắt điện vì an toàn công cộng (được cập nhật vào tháng 2 năm 2021).

5.  Quỹ California Cho Các Trung Tâm Sống Độc Lập: Trung Tâm Tiếp Cận và Nguồn Lực cho Người Khuyết Tật trong Thảm Họa là gì?

Liên Hiệp Chiến Lược Ứng Phó Thảm Họa California (California Disaster Strategies Coalition) là một nhóm đa dạng gồm các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng và những người bênh vực nỗ lực trong việc lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp, ứng phó, khôi phục và giảm nhẹ toàn diện.13 Các Trung Tâm Tiếp Cận và Nguồn Lực cho Người Khuyết Tật trong Thảm Họa (DDARC) cung cấp các nguồn lực trong thời gian diễn ra sự kiện cắt điện PSPS và các thiên tai khác. Các nguồn lực này bao gồm thông tin về điện dự phòng cho thiết bị y tế chạy bằng điện.

Nhấp vào đây để truy cập trang web của DDARC.

Nhấp vào đây để tìm DDARC trong khu vực của quý vị.

https://disabilitydisasteraccess.org/wp-content/uploads/2020/08/ddar-backup-battery-options-08182020-OPTIMIZED.pdf.

https://disabilitydisasteraccess.org/public-safety-power-shutoffs/.

6.  Chương Trình Ưu Đãi Tự Tạo của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California là gì?

Chương Trình Ưu Đãi Tự Tạo (Self-Generation Incentive Program, SGIP) của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission) được cung cấp cho các khách hàng của PG&E, SCE, SoCalGas và SDG&E. Chương trình toàn tiểu bang này cung cấp giảm giá khi lắp đặt công nghệ dự trữ năng lượng tại cả cơ sở dân cư và phi dân cư. Việc tài trợ này bao gồm ưu tiên cho các cộng đồng sống trong những khu vực có nguy cơ cháy cao. Đây là những cộng đồng đã trải qua hai sự kiện PSPS trở lên, cũng như là những khách hàng có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương về mặt y tế. Chương trình SGIP có hai cấp độ, Equity (Công Bằng) và Equity Resiliency (Khả Năng Chống Chịu Công Bằng).

Cấp độ Equity của chương trình sẽ giảm khoảng 85 phần trăm chi phí của hệ thống dự trữ năng lượng tầm trung. Cấp độ Equity Resiliency giảm gần 100 phần trăm chi phí của hệ thống dự trữ năng lượng tầm trung. Để đủ điều kiện, quý vị phải cư trú trong khu vực có hai sự kiện PSPS trở lên hoặc sống trong Khu Có Nguy Cơ Cháy Cao.

Để biết quý vị có đang cư trú ở một trong những khu vực này không nhấp vào đây.

Để đăng ký SGIP:

 • Liên hệ với đơn vị lắp đặt để họ có thể hỗ trợ hướng dẫn quy trình đăng ký. Nhấp vào đây để xem danh sách các đơn vị lắp đặt theo hạt.
 • Đơn vị lắp đặt quý vị đã chọn sẽ trực tiếp làm việc với công ty điện lực về đơn đăng ký của quý vị.
  • Khả năng hội đủ điều kiện sẽ do người quản lý chương trình SGIP xác định.
 • Sau khi phê duyệt, nhà cung cấp sẽ lắp đặt hệ thống dự trữ năng lượng cho quý vị.

Để biết thêm thông tin về Chương Trình Ưu Đãi Tự Tạo truy cập.

7.  Tôi có thể nhận khoản vay cho máy phát điện hoặc ắc quy dự phòng không?

Chương Trình Khoản Vay Tự Do là gì?

Chương Trình Khoản Vay Tài Chính (Financial Loan Program) của FreedomTech cung cấp cho cư dân California các khoản vay tài chính hợp lý để mua công nghệ hỗ trợ cần thiết. Giá trị khoản vay tài chính trong khoảng từ $500 đến $15.000. Thời hạn khoản vay tối đa 5 năm,
lãi suất cố định là 6% và có khoản phí khởi đầu là 1% (trên số tiền của khoản vay được yêu cầu).

Các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện:

 • Là cư dân California.
 • Ít nhất từ 18 tuổi trở lên khi đăng ký.
 • Xác định là cá nhân mắc tình trạng khuyết tật hoặc cá nhân vay đại diện cho cá nhân mắc tình trạng khuyết tật.
 • Chứng minh lịch sử nghề nghiệp hoặc thu nhập ổn định.
 • Lịch sử thanh toán đầy đủ trong một năm qua.
 • Công Nghệ Hỗ Trợ phải hội đủ điều kiện để được cho vay.

Để tìm hiểu thêm về Chương Trình Khoản Vay Tự Do của FreedomTech truy cập vào đây.

8.  Medi-Cal hoặc Medicare có bao trả cho máy phát điện hoặc ắc quy dự phòng không?

Với hầu hết mọi người, mối lo ngại trong sự kiện cắt điện là thiết bị y tế của họ cần được tiếp cận nguồn điện ổn định và liên tục. Điều không may là Medicare hoặc Medi-Cal sẽ không bao trả cho chi phí máy phát điện hoặc nguồn điện dự phòng. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid không coi máy phát điện là thiết bị y tế, kể cả khi mọi người sử dụng máy này để cấp điện cho thiết bị y tế. Do đó, Medicare và Medicaid không bao trả cho các chi phí liên quan.14

A.   Miễn trừ của Medi-Cal có bao trả cho máy phát điện hoặc ắc quy dự phòng không?

Mục đích của các miễn trừ của Medi-Cal là cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng cho những người phải vào ở tại cơ sở chăm sóc dài hạn nếu không được nhận dịch vụ chăm sóc này.15 Miễn trừ HCBS là các miễn trừ theo Mục 1915 (c). Miễn trừ cho phép các cá nhân ở tại nhà hoặc môi trường cộng đồng thay vì vào ở tại cơ sở điều dưỡng. Miễn trừ Lựa Chọn Thay Thế Tại Nhà và Cộng Đồng (Home and Community Based Alternatives, HCBA) bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau, kể cả dịch vụ điều chỉnh cho khả năng tiếp cận môi trường, đây là dịch vụ sửa đổi mà người dân có thể sử dụng để sửa đổi nhà ở của họ.16

Miễn trừ HCBA bao trả cho các dịch vụ điều chỉnh cho khả năng tiếp cận môi trường khi những dịch vụ này là cần thiết để đảm bảo sức khỏe, tình trạng an sinh và sự an toàn của người tham gia, hoặc cho phép người tham gia hoạt động chức năng độc lập hơn ở nhà, và khi không có những dịch vụ này, cá nhân sẽ cần vào ở tại cơ sở chăm sóc. Dịch vụ điều chỉnh cho khả năng tiếp cận môi trường có thể bao gồm việc lắp đặt các hệ thống điện chuyên dụng cần thiết nhằm tạo điều kiện cho thiết bị y tế cần có để đảm bảo an toàn và tình trạng an sinh.17

Trong miễn trừ này, dịch vụ điều chỉnh cho khả năng tiếp cận môi trường có thể bao gồm việc lắp đặt các hệ thống điện chuyên dụng khi cần nhằm tạo điều kiện cho thiết bị y tế cần có để đảm bảo an toàn và tình trạng an sinh của quý vị. Năng lượng dự phòng có thể hội đủ điều kiện là hệ thống điện chuyên dụng. Cơ quan miễn trừ có thể giúp xác định máy phát điện hoặc các lựa chọn điện dự phòng khác có cần thiết về mặt y tế không. Các cơ quan miễn trừ ký kết hợp đồng với tiểu bang để cung cấp dịch vụ quản lý trường hợp, mua dịch vụ miễn trừ, ghi danh người tham gia và thực hiện thẩm định “mức độ chăm sóc” cũng như là xác định Kế Hoạch Điều Trị.

Việc gửi đơn đăng ký nhận miễn trừ về các dịch vụ điều chỉnh cho khả năng tiếp cận môi trường có một loạt các yêu cầu, bao gồm:

 • y lệnh chỉ định thiết bị hoặc dịch vụ được yêu cầu từ bác sĩ hiện tại của quý vị,
 • báo cáo để thẩm định mức độ cần thiết về mặt y tế của thiết bị hoặc dịch vụ được yêu cầu,
 • bản thẩm định thiết bị và mức độ/lý do thiết bị đó cần thiết đối với quý vị, và
 • danh sách thiết bị hiện tại và mô tả mọi thiết bị thiếu hụt.

Cơ quan miễn trừ sẽ trợ giúp quý vị thu thập tất cả tài liệu chính xác.

Một hạn chế của Miễn Trừ Lựa Chọn Thay Thế Tại Nhà và Cộng Đồng là giới hạn $5.000 trọn đời với dịch vụ điều chỉnh cho khả năng tiếp cận môi trường.18 Nói chung, chi phí máy phát điện cho cả ngôi nhà có thể nằm trong khoảng từ $3.000 đến $15.000. Chi phí nhiều mẫu máy phát điện cho cả ngôi nhà có thể vượt quá giới hạn $5.000 trọn đời, mặc dù quý vị có khả năng tìm thấy mẫu máy trong giới hạn chi phí này.

Để tìm cơ quan Miễn Trừ phục vụ khu vực của quý vị, nhấp vào đây.

9.  Khiếu nại

Disability Rights California muốn lắng nghe các trải nghiệm, khiếu nại và mối lo ngại của quý vị về sự kiện cắt điện. Quý vị có thể liên hệ với DRC theo số 1-800-776-5746.

Các công ty điện lực có bộ phận dịch vụ khách hàng có thể giải quyết khiếu nại của quý vị hoặc giới thiệu quý vị đến các nguồn lực bổ sung. Quý vị có thể tìm thông tin liên hệ cho bộ phận dịch vụ khách hàng của từng công ty điện lực bên dưới:

PG&E

Số điện thoại của Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Dân Cư: 1-877-660-6789
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 9 giờ tối
Thứ Bảy, 8 giờ sáng - 6 giờ tối

SCE

Số điện thoại bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng: 1-800-655-4555
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Bảy, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

SDG&E

Số điện thoại của Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng: 1-800-411-7343
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Bảy, 8 giờ sáng - 6 giờ tối

Bear Valley

Số điện thoại của Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng: 1-800-808-2837
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Liberty

Số điện thoại Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng: 1-800-782-2506
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Email: CustomerInfo@libertyutilities.com

Pacific Corp

Số điện thoại bộ phận dịch vụ khách hàng: 1-888-221-7070

CPUC

Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC) quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích ở California. CPUC có chi nhánh phụ trách các vấn đề của khách hàng, quý vị có thể gửi khiếu nại đến đây. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với CPUC tại đây.

DFEH

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng (Department of Fair Employment and Housing, DFEH) nếu quý vị tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử vì tình trạng khuyết tật của quý vị.
Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với DFEH tại đây.

10.  Chương Trình Cứu Trợ Tài Chính COVID-19

Các công ty điện lực phải cung cấp chương trình cứu trợ tài chính cho khách hàng hội đủ điều kiện do đại dịch COVID-19. Chương trình này bao gồm việc hoãn ngừng cung cấp điện cho một số khách hàng do không thanh toán. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về những chương trình bảo vệ này tại đây và các chương trình của nhiều công ty điện lực khác nhau bên dưới:

Với PG&E, nhấp vào đây.

Với SCE, nhấp vào đây.

Với SDG&E, nhấp vào đây.

11.  Nguồn Lực Bổ Sung

Nhấp vào đây để biết Hướng Dẫn Nguồn Lực Khi Có Cháy Rừng của DRC.

Nhấp vào đây để biết Hướng Dẫn Nguồn Lực Khi Cắt Điện của DRC.

Nhấp vào đây để biết Hướng Dẫn Nguồn Lực của Cơ Quan Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh California (California Health & Human Services Agency, CHHSA).

Nhấp vào đây để biết Kế Hoạch Khẩn Cấp Cá Nhân của CHHSA.

Nếu quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống khó khăn, hãy gọi 911. Disability Rights California không thể giúp quý vị sơ tán hoặc đảm bảo an toàn.

Chúng tôi có thể trao đổi với quý vị về các thắc mắc, xác định cách chúng tôi có thể trợ giúp và giúp quý vị nhận được thông tin cần thiết.

Để được trợ giúp, vui lòng liên hệ với đường dây tiếp nhận bảo mật của Disability Rights California theo số 1-800-776-5746 hoặc gọi TTY:
1-800-719-5798 từ 9 giờ sáng - 4 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

https://www.fda.gov/media/80782/download

https://adata.org/factsheet/emergency-power

https://prepareforpowerdown.com/wp-content/uploads/2019/10/Emergency-Power-Planning-Factsheet_revised-10-2019.pdf