QUYỀN CỦA HỌC SINH VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRONG TRUNG TÂM GIAM GIỮ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Publications
#7158.05

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về quyền của thanh thiếu niên được hưởng giáo dục đặc biệt khi bị giam giữ ở tuổi vị thành niên.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.