QUYỀN CỦA HỌC SINH VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRONG TRUNG TÂM GIAM GIỮ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Publications
#7158.05

QUYỀN CỦA HỌC SINH VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRONG TRUNG TÂM GIAM GIỮ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về quyền của thanh thiếu niên được hưởng giáo dục đặc biệt khi bị giam giữ ở tuổi vị thành niên.

 

 

 

Click links below for a downloadable version.