حق آموزش استثنائی برای دانش آموزان در کانون اصلاح و تربیت

Publications
#7158.16

حق آموزش استثنائی برای دانش آموزان در کانون اصلاح و تربیت

این نشریه اطلاعاتی در مورد حقوق جوانان برای آموزش ویژه در دوران بازداشت نوجوانان ارائه می دهد.

مقدمه نشریه

این نشریه اطلاعاتی درباره حقوق جوانان برای آموزش استنثائی در کانون اصلاح و تربیت ارائه می دهد.

در اینجا، "مؤسسات کانون اصلاح و تربیت جوانان" به مراکز اصلاح و تربیت شهرستان، کانون های اصلاحی جوانان و کمپ های جوانان اشاره دارد. اصطلاح "مدارس اصلاحی" به مدارس موجود در این مؤسسات اشاره دارد.

این نشریه اطلاعات حقوقی کلی ارائه می دهد. اگر در خصوص این تصمیم سؤالی دارید،‌لطفاً با سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا تماس بگیرید. خط تماس ورودی حقوق معلولین کالیفرنیا در پایان این سند آورده شده است.

آیا دانش آموزان از حق آموزش استثنائی در مراکز اصلاح و تربیت جوانان برخوردار هستند؟

بله. تحت مصوبه آموزش افراد دچار معلولیت (IDEA)، هر کودک دچار معلولیت بین سنین 3 تا 21 سال از حق آموزش عمومی مناسب و رایگان در محیطی که کمترین شرایط محدود کننده را دارد، برخوردار است؛ این مصوبه شامل افراد در مراکز اصلاح و تربیت نیز می باشد. [بند 20 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 1412(a)(1)].

مراکز جوانان و کانون اصلاح و تربیت جوانان باید آموزش استثنائی و خدمات مربوطه را ارائه دهند. تحصیلات و خدمات باید نیازهای فردی دانشجو را رفع کنند. تحت قانون فدرال و ایالتی، تمامی دانش آموزان دچار معلولیت در نظام اصلاحی جوانان از حق ارزیابی برای آموزش استثنائی و احراز صلاحیت برای دریافت حمایت برخوردار هستند.

آموزش استثنائی در کانون اصلاح و تربیت چه تفاوتی دارد؟

موارد ذیل برخی از تفاوت های آموزش استثنائی در کانون اصلاح و تربیت جوانان و در جامعه است. آمادگی برای رفع این تفاوت ها می تواند به شما و کودکتان کمک کند که مطمئن شوید کودکتان خدمات آموزشی موردنیازش را در کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند.

تأخیر در انتقال اسناد می تواند موجب تأخیر در اجرای IEP یا تدارکات آموزش استثنائی شود

انتقال اسناد تحصیلی گاهی می تواند موجب تأخیر در اجرای IEP دانش آموز در مدرسه اصلاحی شود.

خانواده ها می توانند با دریافت اسناد تحصیلی دانش آموزان برای این وضعیت احتمالی آماده شوند. هر دو قوانین ایالتی و فدرال حق بررسی و بازبینی اسناد تحصیلی را به والدین می دهند. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده بخش 300.613؛ قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56504].
تحت قوانین ایالتی، ناحیه مدرسه باید اسناد تحصیلی دانش آموز را طی پنج روز از درخواست شفاهی یا کتبی ارائه دهد. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56504.] ارائه درخواست
کتبی بهترین کار برای پیگیری و اطمینان از این است که ناحیه مدرسه پیرو فرصت پنج روزه است.

همانند زمانی که دانش آموز به کانون اصلاح و تربیت جوانان وارد می شوند، هنگام تغییر ناحیه مدرسه دانش آموز الزامات خاصی برای انتقال اسناد وجود دارد:

  • 72 ساعت به هنگامی که دانش آموز دارای IEP از کانون اصلاح و تربیت آزاد می شود. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 48647(c)(1)]
  • 2 روز کاری برای جوانان بی سرپرست. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 49069.5(d)]
  • 5 روز برای تمام انتقال های دیگر. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56043(o)]

درخواست برای اسناد و پرونده کودک شما باعث می شود که اسناد بدون تأخیر برای مدرسه کانون اصلاح و تربیت فراهم شود.

ممکن است دانش آموزی بدون IEP پیش از تکمیل ارزیابی ها وارد مؤسسه ای شود و آن را ترک کند

دانش آموزان در مؤسسات اصلاح و تربیت اغلب محکومیت هایی کوتاه مدت دارند و یا تنها به دلیل تعویق در قضاوت یا تا زمانی که برای پرونده دادگاهی آنها حکم شود در مؤسسه هستند. در رابطه با چنین اقامت های کوتاه مدتی، مدرسه اصلاحی ممکن است فرآیند برنامه ریزی برای ارزیابی آموزش استثنائی را شروع کند، اما موفق به اتمام آن پیش از آزادی دانش آموز برای حضور در جامعه نمی شود.

طبق IDEA "ارزیابی های دانش آموزان دچار معلولیت که از یک نهاد دولتی به نهاد دیگری در همان سال تحصیلی منتقل می شوند، در صورت لزوم با مدارس قبلی و بعدی آن دانش آموز در اسرع وقت هماهنگ می شود [a]" ضروری است. [بند 20 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 1414(b)(3)(D)؛ 34 قانون اساسی ایالات متحده بخش 300.304(c)(5)].

اگر کودک شما مؤسسه را پیش از تکمیل ارزیابی ها ترک خواهد کرد، تماس با کارکنان مؤسسه یا تشکیل یک جلسه IEP برای بحث درباره نحوه تکمیل ارزیابی ها می تواند سودمند باشد.

یک مؤسسه اصلاح و تربیت ممکن است عنوان کند که محدودیت فضا، کارکنان یا سایر منابع مانع از ارائه آموزش استثنائی یا تدارک خدمات مربوطه می شود.

صرفنظر از مشکلات کمبود فضا، کارکنان یا بودجه، مدارس در مؤسسات اصلاح و تربیت باید آموزش استثنائی و خدمات مربوطه را هماهنگ با طرح های آموزش فردی (IEP) دانش آموزان ارائه دهند. [بند 20 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 1412(a)(1)]. به همین صورت، مدارس در مراکز کانون اصلاح و تربیت جوانان باید در فضایی با حداقل شرایط محدودکننده خدمات آموزشی را ارائه دهند،
یعنی دانش آموزان دچار معلولیت باید تا حد ممکن با همتایان غیرمعلول خود در آموزش شرکت کنند. [بند 20 قانون اساسی ایالات متحده بخش 1412(a)(5)(A)].

اگر مدرسه اصلاحی جوانان آموزش دولتی مناسب و رایگان در فضایی با کمترین شرایط محدودکننده برای کودک شما فراهم نمی کند، شما حق دارید در خصوص رویه عادلانه درخواست دادرسی دهید یا شکایت سرپیچی از قوانین را به سازمان آموزش و پرورش کالیفرنیا مطرح کنید. مدارس اصلاحی جوانان باید مانند سایر مدارس اعلامیه حقوق والدین را مبنی بر شرح رویه عادلانه و شکایات سرپیچی از قوانین ارائه دهند.

آیا دانش آموزی می تواند برای آموزش استثنائی در مراکز اصلاح و تربیت جوانان ارزیابی شود؟

بله. مانند مدارس دولتی، مدارس اصلاحی جوانان باید تمامی کودکان دچار معلولیت را که ممکن است به آموزش استثنائی و خدمات مربوطه نیاز داشته باشند، شناسایی، تعیین و ارزیابی کنند. [بند 20 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 1412(a)(3)(A)؛ 34 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 300.111].

اگر کودک شما در یک مؤسسه اصلاح و تربیت جوانان است و ارزیابی نشده، می توانید درخواست ارزیابی دهید. باید این درخواست را به صورت کتبی انجام دهید و شامل تاریخ درخواست و انواع معینی از ارزیابی هایی باشد که مایل هستید برای کودک شما انجام شود. این درخواست "ارجاع" نامیده می شود. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56029]. تحت قوانین کالیفرنیا، فرآیند ارزیابی برای تمام ارجاع های کتبی شروع می شود. [بند 5 قانون اساسی کالیفرنیا. بخش 3021].

هنگامی که درخواست ارزیابی دادید، مدرسه اصلاحی جوانان باید طی 15 روز در اغلب موارد طرح ارزیابی را به شما ارائه دهد. اگر نامه ارجاع را طی 10 روز از پایان سال تحصیلی مرسوم ارائه دهید، ممکن است طرح ارزیابی طی 10 روز از آغاز سال تحصیلی بعد ارائه شود. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56321(a)].

هنگامی که طرح ارزیابی را دریافت می کنید، حداقل 15 روز برای پاسخ یا تأیید طرح ارزیابی فرصت دارید. [قانون آموزش و پرورش. کالیفرنیا بخش 56321(c)(4)]. هنگامی که طرح ارزیابی را امضا کردید و بازگرداندید، مدرسه اصلاحی جوانان 60 روز برای اجرای ارزیابی و تشکیل جلسه IEP به منظور تعیین صلاحیت و در صورت احراز صلاحیت، ایجاد سند IEP فرصت دارد. [قانون آموزش و پرورش. کالیفرنیا بخش 56344(a)].

آیا IEP دانش آموز در مرکز اصلاح و تربیت جوانان اجرا خواهد شد؟

بله. مدرسه اصلاحی جوانان باید آموزش استثنائی و خدمات مربوطه را ارائه دهد. همچنین باید در صورت نیاز، IEP دانش آموز را به روز رسانی کند. هنگامی که دانش آموز در مرکز اصلاح و تربیت جوانان است، مدارس اصلاحی جوانان باید مانند سایر مدارس محلات گزارش پیشرفت اهداف IEP را به والدین ارائه دهند.

آیا دانش آموز همچنان خدمات مربوطه مانند کاردرمانی، مشاوره، زبان و گفتار درمانی را در مرکز اصلاح و تربیت جوانان دریافت خواهد کرد؟

بله، دانش آموزان دچار معلولیت و واجد شرایط در مرکز اصلاح و تربیت جوانان همچنان حق دریافت خدمات مربوطه را دارند. خدمات مربوطه با هدف اطمینان از اینکه دانش آموزان از برنامه آموزشی شان بهره می برند، طراحی می شوند.

اگر یک دانش آموز پیش از ورود به مرکز اصلاح و تربیت جوانان خدمات IEP داشته است، مؤسسه باید تا زمانی که مدرسه اصلاحی جوانان یا IEP قبلی را اعمال کند و یا IEP جدیدی برای دانش آموز تهیه کند، خدماتی نظیر آن به افراد ذکر شده در IEP دانش آموز ارائه دهد. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 300.323؛ قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56325(a)(1)].

آیا جلسات IEP درون مرکز اصلاح و تربیت جوانان تشکیل خواهد شد؟ آیا والدین یا وکیل مدافعان می توانند آنها را همراهی کنند؟

هنگامی که در مرکز اصلاح و تربیت هستند، مدرسه باید جلسه انتقال IEP را طی 30 روز تشکیل دهد. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.323؛ قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56325(a)(1)].

والدین نیز می توانند در صورت لزوم درخواست جلسات IEP بدهند. مدرسه باید طی 30 روز از
زمان درخواست جلسه IEP تشکیل دهد. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56043(l)، قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا بخش 56343.5]. بهترین کار این است که این درخواست را به صورت کتبی انجام دهید تا بتوانید مدت زمان 30 روزه را پیگیری کنید.

والدین همچنان اعضای ضروری IEP هستند و تحت IDEA هنگامی که دانش آموز در مرکز اصلاح و تربیت است از تمامی حقوق برخوردار می باشند، مگر اینکه دادگاه حقوق آنها را محدود کرده باشد و یا دانش آموز به سن 18 سالگی رسیده باشد. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.322]. باید به والدین اجازه شرکت در جلسه IEP داده شود.

اگر هیچکدام از والدین نتوانند در جلسه IEP شرکت کنند، مدرسه اصلاحی جوانان باید بازهم از طریق تماس تلفنی کنفرانس برای اطمینان از مشارکت والدین تلاش کند. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.322(c)؛ 34 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 300.328]. مدرسه اصلاحی جوانان باید اطمینان حاصل کند که والدین رویه جلسات IEP را درک کرده اند – که شامل تدارک مترجم شفاهی برای والدین ناشنوا یا افرادی است که زبان مادری آنها انگلیسی نیست. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.322(e)].

باید به والدین نیز اجازه داده شود وکیل خود را به جلسات IEP بیاورند. [بند 34 قانون اساسی
ایالات متحده. بخش 300.321(a)؛ بند 34 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 300.322(a)].
سایر افراد شامل وکلا نیز می توانند با صلاحدید والدین یا مدرسه در جلسات IEP شرکت کنند،
در صورتی که این فرد دانش یا تخصص مربوطه را برای دانش آموز داشته باشد. [بند 34 قانون
اساسی ایالات متحده. بخش 300.321(a)(6)]. تعیین دانش یا تخصص این افراد باید توسط فردی
انجام گیرد که وی را به عنوان عضوی به تیم IEP دعوت کرده است. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.321(c)].

دانش آموزان دچار معلولیت در کانون اصلاح و تربیت جوانان نیز باید به عنوان عضوی از تیم IEP در جلسات شرکت کنند. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.321(a)(7)]. مشارکت دانش آموزان می تواند به طرز قابل توجهی به تیم IEP در شناسایی نیازهای دانش آموز کمک کند.

آیا دانش آموزی می تواند حین حضور در مرکز اصلاح و تربیت جوانان مجدداً ارزیابی شود؟

بله، مؤسسات اصلاح و تربیت باید جوان دچار معلولیت را برای آموزش استثنائی ارزیابی کنند.
[بند 20 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 1412(a)(3)(A)؛ 34 قانون اساسی ایالات متحده،
بخش 300.111]. همین فرآیند توصیف شده در بالا در بخش 4 اعمال خواهد شد.

حتی زمانی که دانش آموزی تنها برای مدت کوتاهی در کانون اصلاح و تربیت جوانان است، مؤسسه باید فرآیند ارزیابی را آغاز کند. مؤسسه باید به منظور اطمینان از تکمیل ارزیابی، حضور دانش آموز در کانون اصلاح و تربیت را با ناحیه مدرسه هماهنگ کند. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.304(c)(5)]. بااینحال، لطفاً توجه داشته باشید که چهارچوب زمانی برای تکمیل این ارزیابی چندان مشخص نیست: ارزیابی باید "در اسرع وقت" انجام شود. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.304(c)(5)]. معمولاً، ارزیابی ها باید طی یک دوره 60 روزه از زمان دریافت رضایت والدین برای ارزیابی انجام گیرند. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.301(c)].

اگر دانش آموز در میانه ارزیابی در ناحیه ها انتقال داده شود، این چهارچوب زمانی اعمال نخواهد شد. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.301(d)(2)]. بااینحال، ناحیه مدرسه ای که دانش آموزان به آن انتقال پیدا می کنند، باید "برای اطمینان از تکمیل سریع ارزیابی، پیشرفت کافی داشته باشد" و باید برای "یک زمان معین که در آن ارزیابی تکمیل خواهد شد" با والدین هماهنگ کند.
[بند 34 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 300.301(e)].

آموزش استثنائی دانش آموز در زمان ورود دوباره به اجتماع چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟

برنامه ریزی برای ورود مجدد باید از زمان ورود دانش آموز به کانون اصلاح و تربیت آغاز شود. برای اطمینان از اینکه فرد جوان می تواند سریعاً پس از رهایی از کانون اصلاح و تربیت با حمایت و خدمات مناسب صورت گرفته مدرسه را شروع کند، این برنامه ریزی ضروری است. در کالیفرنیا، جوانی که در کانون اصلاح و تربیت است باید برای زمانی که 20 روز متوالی تحصیلی در حبس است، برای ورود مجدد خود به مدرسه برنامه یادگیری داشته باشد. [قانون آموزش و پرورش بند قانونی. 48647(f)].

جوانان نباید هیچگونه مانعی بر سر راه ثبت نام مجدد تجربه کنند. همه جوانان به محض آزادی از کانون اصلاح و تربیت جوانان، حق ثبت نام مجدد فوری در مدارس محلات خود را دارند. مدارس نمی توانند به دلایل نداشتن تشریفات اداری مانند واکسن زدن، یا نسخه های کپی، درخواست ثبت نام دانش آموزانی که از حبس آزاد شده اند را رد کنند. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، بخش 48853.5(f)(8)(B)]. مدارس همچنین نمی توانند به دلیل سابقه عدالت جوانان از ثبت نام دانش آموز امتناع کنند. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، بخش 48645.5(b)].

جوانان حق ثبت نام مجدد در همان مدرسه ای را دارند که پیش از حبس به آن می رفتند، که همچنین با عنوان "مدرسه اصلی" آنها شناخته می شود، مگر اینکه از مدرسه اخراج شده باشند یا اکنون در حال اخراج باشند. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، بخش 48853.5(f)(1)]. اگر یک ناحیه مدرسه حقوق شما را انکار کند، می توانید درخواست روند شکایت یکپارچه (UCP) را به ناحیه مدرسه مطرح کنید. همچنین می توانید تحت شرایط خاص مانند زمانی که خطر انتقام گیری وجود دارد، شکایت UCP (روند شکایت یکپارچه) را مستقیماً برای سازمان آموزش و پرورش کالیفرنیا مطرح کنید. [بند 5 قانون اساسی کالیفرنیا. بخش 4650(a)].

جوانانی که در حبس بوده اند همچنین ممکن است حق ارتباط با "رابط تحصیلی" ناحیه مدرسه ای را داشته باشند؛ شغل این مسئول کمک به دانش آموز برای در مسائلی مانند ثبت نام مجدد است. [قانون آموزش و پرورش کالیفرنیا، بخش 48852.5(c)]. معمولاً می توانید در وبسایت ناحیه مدرسه اطلاعاتی درباره رابط تحصیلی ناحیه مدرسه، شامل اطلاعات تماس را بیابید.

آیا دانش آموزان در مراکز اصلاح و تربیت همچنان حق برنامه ریزی برای انتقال را دارند؟

بله، تحت مصوبه IDEA، برنامه ریزی برای انتقال می تواند در اولین جلسه IEP برگزار شده پس
از رسیدن دانش آموز به سن 16 سالگی یا زودتر در صورت تناسب برای دانش آموز انجام گیرد.
[بند 20 قانون اساسی ایالات متحده. بخش 1414(d)(1)(A)(i)(VII)؛ بند 34 قانون اساسی ایالات متحده بخش 300.320(b)]. برنامه ریزی برای انتقال شامل شناسایی اهداف دانش آموز پس از تکمیل دبیرستان شامل اهداف شغلی و تحصیلی است. [بند 34 قانون اساسی ایالات متحده، بخش 300.43]. خدمات انتقال ممکن است شامل آموزش شغلی از طریق سازمان هایی باشد که برای خدمات عدالت مربوط به جوانان طراحی شده اند. به یاد داشته باشید که خدمات انتقالی باید به صورت فردی برای هر دانش آموز و بر مبنای اهداف وی طراحی شوند. می توانید اهداف مربوط به ورود مجدد و خدمات مربوطه را به عنوان بخشی از برنامه ریزی برای انتقال در IEP دانش آموز بگنجانید.

منابع

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آموزش استثنائی، لطفاً راهنمای حقوق و مسئولیت های آموزش استثنائی در سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا را در آدرس زیر ببینید:https://serr.disabilityrightsca.org/ .

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه ریزی برای انتقال خدمات،لطفاً نشریه حقوق معلولین کالیفرنیا، با عنوان خدمات انتقال برای دانش آموزان را ببینید: https://www.disabilityrightsca.org/publications/transition-services-for-students.

اگر سؤالی دارید، می توانید با خط ورودی محرمانه حقوق معلولین کالیفرنیا به شماره 1-800-766-5746 تماس بگیرید که از دوشنبه تا جمعه از ساعت، 9:00 صبح الی 4:00 عصر آزاد است.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.