Có Phải Trường Học Đang Trả Đũa Không? Hướng Dẫn về Các Quyền của Quý Vị

Publications
#5408.05

Có Phải Trường Học Đang Trả Đũa Không? Hướng Dẫn về Các Quyền của Quý Vị

Retaliation is an act of discrimination, coercion, intimidation or threat against a person for the purpose of interfering with the exercise of a protected right. Retaliation is illegal under both federal and state laws.

Giới Thiệu

Trả đũa là một hành vi phân biệt đối xử, ép buộc, hăm dọa hoặc đe dọa một người nhằm mục đích can thiệp vào việc thực hiện quyền1 được bảo vệ.  Trả đũa là hành vi bất hợp pháp theo cả luật liên bang và luật tiểu bang.

Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi 1973 và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật là các luật liên bang cấm hành vi phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật của cá nhân. 2 Cả hai luật chống phân biệt đối xử của liên bang này cũng nghiêm cấm hành vi trả đũa đối với việc thực hiện các quyền mà các luật đó bảo vệ3.  

Ngoài ra, Mục 56046, Bộ Luật Giáo Dục California bảo vệ nhân viên hoặc nhà thầu của học khu hoặc cơ quan giáo dục địa phương khác, những người bênh vực, hoặc trợ giúp phụ huynh trong quá trình bênh vực, cho học sinh có các nhu cầu đặc biệt để học sinh nhận được các dịch vụ hoặc phương tiện trợ giúp đặc biệt.  Cơ quan giáo dục không được phép trả đũa nhân viên hoặc nhà thầu giúp đỡ nhằm mục đích can thiệp vào hành động của người đó.

Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi 1973 và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật

Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi 1973 là luật liên bang bảo vệ các cá nhân khỏi hành vi phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật của họ.  Mục 504 cấm các tổ chức và chủ lao động nhận tài trợ từ chính phủ không được loại trừ hoặc từ chối người khuyết tật một cơ hội bình đẳng để nhận các phúc lợi và dịch vụ của chương trình.  Theo Mục 504, các trường phải cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý cho những học sinh hội đủ điều kiện.  Mục 504 nghiêm cấm hành vi trả đũa việc nộp đơn khiếu nại, làm chứng, trợ giúp hoặc điều tra để bênh vực cho quyền được bảo vệ theo mục này.4  

Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) cấm các trường không được phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật. Đạo luật này cũng cấm hành vi trả đũa, hăm dọa hoặc đe dọa những người nộp đơn khiếu nại theo ADA.5 

Trong một số trường hợp, có thể có bằng chứng rõ ràng về hành vi trả đũa. Ví dụ, một thông tin trong biên bản của học khu cho thấy nhân viên của học khu đã trao đổi rằng không cho một học sinh vào lớp học ngoại ngữ vì đã từng nộp đơn khiếu nại lên Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (OCR) là đã đủ để làm bằng chứng cho hành vi trả đũa.6  Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, hành vi trả đũa được xác định dựa trên hoàn cảnh liên quan theo bốn bước phân tích.7

Người khiếu nại có tham gia vào hoạt động được bảo vệ theo quy định của pháp luật không?

Bên khiếu nại có thể đã nộp đơn khiếu nại thay mặt cho học sinh, hoặc đã tham gia bênh vực cho học sinh theo cách khác, bao gồm làm chứng, điều tra, hoặc trợ giúp người khác trong những hoạt động này.

Người khiếu nại có phải là mục tiêu của hành động bất lợi không?

Gần như bất kỳ hành động nào có tác động gây hại cho người khiếu nại đều có thể bị coi là hành động bất lợi.  Ví dụ, phụ huynh được cho là đã gửi đơn khiếu nại hợp lệ về hành vi trả đũa khi học khu từ chối yêu cầu cấp bản sao học bạ của họ và sau đó đề nghị cung cấp bản sao học bạ đó với khoản phí $2.600.  Tuy nhiên, trước khi phụ huynh nộp đơn xin điều trần, học khu đã cung cấp bản sao miễn phí cho phụ huynh.8

Trong một quyết định khác, hành động được xác định là mang tính trả đũa khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh.  Trong trường hợp hiệu trưởng bị cáo buộc nói với học sinh rằng bà ấy đang “chờ” em tích lũy đủ số giấy kỷ luật để có thể “đá” Học Sinh đó ra khỏi trường học, OCR xác định rằng, mặc dù những lời của hiệu trưởng có thể không phải là điều nên nói với học sinh, nhưng việc nói rằng học sinh đó có thể bị đuổi nếu hành vi hiện tại của em vẫn tiếp diễn về bản chất không phải là một hành động trả thù vì nó không ảnh hưởng trực tiếp tới học sinh.9

Trong Học Khu Hợp Nhất San Ramon Valley (Cal.), 38 IDELR 73 (OCR 2002), OCR đã từ chối cáo buộc về hành vi trả đũa vì yếu tố thứ hai, tức là “hành động bất lợi” không tồn tại.  Trong trường hợp cụ thể này, OCR thấy rằng không có hành động bất lợi nào xảy ra khi một huấn luyện viên bị cáo buộc là đã can ngăn một học sinh là vận động viên không nên giao thiệp với học sinh đó do những nỗ lực bênh vực của phụ huynh.  OCR lý luận rằng học khu không trả đũa phụ huynh hay học sinh vì học sinh đó không bị chịu thiệt thòi nào đáng kể với tư cách là học sinh và nhận xét của huấn luyện viên đó không nghiêm trọng đến mức được coi là cản trở những nỗ lực bênh vực của phụ huynh.

Có mối liên hệ nào giữa hoạt động được bảo vệ và hành động bất lợi, hỗ trợ việc xác định hành vi trả đũa không?

Để thắng kiện hành vi trả đũa, người khiếu nại phải chứng minh rằng hành vi trả đũa được thực hiện do hoạt động được bảo vệ.  Một yếu tố cần xem xét là liệu hành động bất lợi có được thực hiện ngay sau khi hoạt động được bảo vệ xảy ra hay không.10 

 Khi chứng minh mối liên hệ nhân quả cần thiết, có thể cũng cần chứng minh rằng bên bị cáo buộc trả đũa đã biết về hoạt động được bảo vệ.  Điều này không phải lúc nào cũng là vấn đề nhưng có thể quan trọng nếu bên trả đũa được cho là đã hành động vì những lý do không liên quan đến hoạt động được bảo vệ. 11

Trường có xác định được lý do chính đáng, không trả đũa, cho hành động bất lợi không?

Sau khi ba yếu tố trên đã được thiết lập, OCR hoặc bên xác định thông tin khác sẽ xem xét liệu học khu có đưa ra lý do chính đáng, không trả đũa cho hành động bất lợi hay không.  Nếu một lý do hợp lý, chính đáng được đưa ra, người khiếu nại phải đưa ra bằng chứng có ưu thế hơn để chứng minh rằng lý do được đưa ra cho hành động đó không phải là lý do thực sự mà chỉ đơn thuần là một cái cớ.12   

Ví dụ, trong Học Khu Hợp Nhất Elk Grove, 36 IDELR 160 (2001), một giáo viên cáo buộc rằng học khu đã trả đũa mình khi vĩnh viễn rời các lớp RSP riêng của cô sang một khu vực giảng dạy không phù hợp.  Học khu đã phủ nhận rằng quyết định này không phải là hành vi trả đũa cho hành động bênh vực của giáo viên này trước đây.  Lý do chuyển vị trí các lớp của cô mà học khu đưa ra là trường đã không tuân thủ vì thiếu khu vực giảng dạy. Học khu cũng nói rằng việc đặt các lớp RSP ở khu vực giảng dạy nhỏ đã được Sở Giáo Dục California khuyến nghị như một biện pháp khắc phục.  OCR đã không tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy lý do học khu rời các lớp học của giáo viên này chỉ là một cái cớ biện minh cho hành vi trả đũa chống lại cô ấy.

Trong một quyết định khác, OCR đã bác bỏ đơn khiếu nại về hành vi trả đũa, kết luận rằng học khu đã đưa ra các lý do chính đáng, không trả đũa cho những hành động của mình.  Mẹ của một học sinh phàn nàn rằng học khu đã trả đũa con trai bà vì những nỗ lực bênh vực của bà.  Trong một vụ việc, học sinh bị phạt đứng ngoài lớp học do có hành vi sai trái. Tuy nhiên, OCR thấy rằng có bằng chứng cho thấy có ba học sinh khác cũng bị bắt đứng ngoài lớp trong cùng vụ việc đó, cũng do có hành vi sai trái.  Học sinh đó cũng bị loại khỏi chương trình học hè vì học khu phát hiện ra em đó có liên quan đến hành vi quấy rối tình dục.  OCR xét thấy quá trình cân nhắc thông tin của Học Khu về việc buộc tội học sinh đó quấy rối tình dục một học sinh khác là đủ cơ sở để bác bỏ cáo buộc rằng việc loại học sinh đó ra khỏi chương trình là một hành động trả đũa13 tùy tiện.

Mục 56046, Bộ Luật Giáo Dục California

Mục 56046, Bộ Luật Giáo Dục California bảo vệ bất kỳ người nào, bao gồm giáo viên, nhân viên khác, hoặc nhà thầu của cơ quan giáo dục địa phương khỏi các hành vi trả đũa của một cơ quan giáo dục do đã bênh vực, hoặc trợ giúp trong quá trình bênh vực để học sinh giáo dục đặc biệt 14 nhận được các dịch vụ hoặc phương tiện trợ giúp đặc biệt.

Mục 56046, Bộ Luật Giáo Dục California  quy định rằng các nhân viên của học khu, văn phòng giáo dục quận, hoặc SELPA không thể sử dụng chức quyền hoặc ảnh hưởng của họ vì mục đích hăm dọa, đe dọa hoặc ép buộc một người có ý định can thiệp vào công việc của họ với hành vi trợ giúp phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh có các nhu cầu đặc biệt để học sinh đó nhận được các dịch vụ hoặc phương tiện trợ giúp đặc biệt.

Các hoạt động nào bị cấm?

Nghiêm cấm sử dụng chức quyền hoặc ảnh hưởng của một viên chức trường công bao gồm:

 1. Hứa hẹn sẽ cung cấp cho bất kỳ lợi ích nào; hoặc
 2. Thực hiện hoặc đe dọa bất kỳ hành động điều chuyển nhân sự tiêu cực nào.

Ví dụ, nếu một giáo viên giúp phụ huynh nhận được các dịch vụ cho một học sinh có các nhu cầu đặc biệt, học khu không thể đe dọa hoặc phạt giáo viên đó vì đã trợ giúp phụ huynh.

Các hoạt động nào được bảo vệ?

 1. Bênh vực có thiện ý;
 2. Cung cấp thông tin hoặc trợ giúp có thể giúp phụ huynh hoặc người giám hộ nhận được chương trình giáo dục phù hợp miễn phí cho con họ như được đảm bảo theo IDEA; hoặc
 3. Các dịch vụ hoặc phương tiện trợ giúp đặc biệt khác được đảm bảo theo Mục 504 và ADA.

Ai được bảo vệ theo Mục 56046, Bộ Luật Giáo Dục California?

Các nhân viên của học khu, văn phòng giáo dục quận hoặc SELPA được bảo vệ theo Bộ Luật Giáo Dục California, Mục 56046.  Những đối tượng này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: giáo viên, nhà cung cấp hướng dẫn và các dịch vụ được chỉ định (ví dụ như liệu pháp ngôn ngữ, liệu pháp vật lý, và liệu pháp vận động), phụ tá chuyên gia có kinh nghiệm, trợ giảng, nhân viên hỗ trợ hành vi, nhân viên trợ giúp y tế, và các nhà giáo dục hoặc nhân viên khác của học khu, cũng như các cá nhân hoặc tổ chức ký hợp đồng với học khu.

Tại sao Mục 56046 của Bộ Luật Giáo Dục California quan trọng?

 1. Thứ nhất, phụ huynh và người giám hộ có thể được hưởng lợi rất nhiều từ sự trợ giúp của các cá nhân có kiến thức về nhu cầu và thế mạnh của một học sinh cụ thể và về quy trình nhận dịch vụ.
 2. Thứ hai, nhân viên của các học khu, văn phòng giáo dục quận và SELPA có quyền cung cấp thông tin và bày tỏ những quan điểm thiện chí đối với phụ huynh về các quyền của họ theo IDEA, Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi 1973, ADA liên bang, và các luật tiểu bang về cá nhân có các nhu cầu đặc biệt.

Quý vị có thể làm gì nếu tin rằng các quyền của mình theo Mục 56046, Bộ Luật Giáo Dục California đã bị vi phạm?

Nếu nhân viên hoặc nhà thầu tin rằng các quyền theo Mục 56046, Bộ Luật Giáo Dục California đã bị vi phạm, người đó có thể nộp đơn khiếu nại lên Sở Giáo Dục California theo các Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất được nêu trong Tiêu Đề 5 của Bộ Quy Chế California.15 Sở Giáo Dụalifornia phải can thiệp trực tiếp bằng cách điều tra khiếu nại.  Để biết thêm thông tin về các khiếu nại tuân thủ, xem chương 6 của cẩm nang hướng dẫn Quyền và Trách Nhiệm Giáo Dục Đặc Biệt của Disability Rights California, ấn phẩm số 5046.01 tại địa chỉ www.disabilityrightsca.org hoặc gọi (800) 776-5746.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. 34 C.F.R. Phần 100. Mục 100.7(e).
 • 2. 29 U.S.C. Mục 701; 42 U.S.C. Chương 126.
 • 3. A.C. và Ủy Ban Giáo Dục Quận Shelby, 60 IDELR 271, 711 F.3d 687 (Thông Tư số 6, 2013); Andrews và Ohio, 104 F.3d 803, 807 (Thông Tư số 6, 1997); Burns và Thành Phố Columbus, 91 F.3d 836, 842 (Thông Tư số 6, 1996).
 • 4. 29 C.F.R. Mục 33.13; 34 C.F.R. Mục 100.7(e); 34 C.F.R. Mục 104.61.
 • 5. 42 U.S.C. Mục 12203; 28 C.F.R. Mục 35.134.
 • 6. Học Khu Quận Pinellas (Fl.), 52 IDELR 23 (OCR 2009).
 • 7. Wilbourne và Học Khu Quận Forsyth, 38 NDLR 89, 36 F.App’x 473 (Thông Tư số 11, 2009); Edwards và Học Khu Quận Gwinnet, 62 IDELR 3, 977 F.Supp.2d 1322 (N.D. Ga. 2013); Nguyen và Thành Phố Cleveland, 229 F.3d 559, 563 (Thông Tư số 6, 2000).
 • 8. Pollack và Trường Học tại Khu Vực 75, 63 IDELR 72 (D.Me. 2014)
 • 9. Học Khu Hợp Nhất Fontana (Cal.), 36 IDELR 187 (OCR 2001).
 • 10. Học Khu Quận Cherokee (GA), 54 IDELR 301 (OCR 2009); Davis và Học Khu Quận Clark, 60 IDELR 152 (D. Nev. 2013).
 • 11. Edwards và Học Khu Quận Gwinnet, 62 IDELR 3, 977 F.Supp.2d 1322 (N.D. Ga.2013); Học Khu Quận Cherokee (GA), 54 IDELR 301 (OCR 2009); Davis và Học Khu Quận Clark, 60 IDELR 152 (D. Nev. 2013); Weber và Cộng Đồng Trường Cranston, 32 IDELR 141 (Thông Tư số 1, 2000).
 • 12. A.C. và Ủy Ban Giáo Dục Quận Shelby, 60 IDELR 271, 711 F.3d 687 (Thông Tư số 6, 2013); Stengle và Office of Dispute Resolution,109 LRP 24455 (M.D. Pa. 2009).
 • 13. Học Khu Hợp Nhất Fontana (Cal.), 36 IDELR 187 (OCR 2001).
 • 14. Một viên chức trường công vẫn có thể chỉ đạo hoặc kỷ luật một nhân viên hoặc nhà thầu. Ngoài ra, một cơ quan giáo dục địa phương vẫn có thể thi hành luật hoặc quy định liên quan đến xung đột lợi ích, các hoạt động không tương hợp, hoặc tính bảo mật của hồ sơ học sinh. Bộ Luật Giáo Dục California 56046 không thay đổi các quyền, đặc quyền hoặc các biện pháp khắc phục hiện có của một nhân viên trường công lập theo bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào khác hoặc theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước tập thể. Ngoài ra, xin lưu ý rằng các cơ quan giáo dục địa phương có trách nhiệm điều tra tất cả các cáo buộc về phân biệt đối xử và thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả bất cứ khi nào cần thiết và thích hợp; lưu giữ tài liệu về khiếu nại và phương án giải quyết khiếu nại trong tối thiểu là một chu kỳ đánh giá; và đảm bảo rằng người khiếu nại được bảo vệ khỏi bị trả đũa và bảo mật danh tính. Bộ Luật Giáo Dục California, Mục 234.1[b][e][f], 260; 5 CCR Mục 4621 và 4962.
 • 15. Mục 56046 không giới hạn quyền nộp đơn khiếu nại của một người theo quy trình khiếu nại do hội đồng quản trị áp dụng hoặc quy trình khiếu nại theo thỏa ước tập thể.