Chương Trìnhh Hỗ Trợ Việc Làm/Khích Lệ Công Việc - Báo Cáo Tiền Lương Hàng Tháng và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Publications
#5205.05

Chương Trìnhh Hỗ Trợ Việc Làm/Khích Lệ Công Việc - Báo Cáo Tiền Lương Hàng Tháng và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Ấn phẩm này giải thích cách báo cáo tiền lương khi quý vị nhận được Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) và vì sao việc báo cáo tiền lương lại cần thiết để tránh làm mất SSI khi quý vị làm việc.

Ấn phẩm này giải thích cách báo cáo tiền lương khi quý vị nhận được Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) và vì sao việc báo cáo tiền lương lại cần thiết để tránh làm mất SSI khi quý vị làm việc.

Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) là chương trình dành cho những người khuyết tật, mù lòa, hoặc trên 65 tuổi và không có khả năng thanh toán tiền nhà ở, thực phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nếu đủ điều kiện hưởng SSI, quý vị sẽ nhận được séc vào ngày đầu tiên của tháng để thanh toán tiền thực phẩm hoặc chỗ ở. Người nhận SSI được hưởng bảo hiểm Medi-Cal miễn phí.

Vì sao tôi cần báo cáo tiền lương hàng tháng?

Theo luật, quý vị phải báo cáo tiền lương khi nhận được SSI.

Tiền lương của quý vị có thể hoặc không thể ảnh hưởng đến số tiền trên séc SSI. SSI tính toán số tiền phải trả cho quý vị mỗi tháng tùy thuộc vào thu nhập từ công việc và các nguồn khác sẵn có cho quý vị. Khi tính toán khoản thanh toán SSI cho quý vị, Sở An Sinh Xã Hội cũng xem xét chi phí quý vị phải trả để có thể làm việc.

Quý vị phải báo cáo tiền lương mỗi tháng để đảm bảo nhận được khoản thanh toán SSI chính xác. Việc báo cáo tiền lương mỗi tháng có thể giúp quý vị tránh nhận thanh toán vượt mức hoặc mất SSI.

Thời điểm báo cáo tiền lương.

Báo cáo tiền lương ngay khi quý vị nhận được phiếu lương mới nhất của tháng. Quý vị phải báo cáo tiền lương chậm nhất là vào ngày mùng 10 của tháng tiếp theo. Ví dụ: nếu quý vị làm việc trong Tháng Một, quý vị phải báo cáo tiền lương khi nhận được phiếu lương mới nhất trong Tháng Một, nhưng chậm nhất là vào ngày 10 Tháng Hai.

Ai chịu trách nhiệm báo cáo tiền lương?

Nếu quý vị là đại diện nhận thanh toán, quý vị có trách nhiệm báo cáo tiền lương. Đại diện nhận thanh toán phải tạo tài khoản cá nhân My Social Security để báo cáo tiền lương trực tuyến cho người nhận SSI mà quý vị đại diện. Quý vị cũng có thể sử dụng hệ thống điện thoại tự động hoặc ứng dụng báo cáo tiền lương miễn phí trên di động để báo cáo tiền lương cho người nhận SSI.

Quý vị cũng phải báo cáo tiền lương nếu quý vị là vợ/chồng, cha mẹ hoặc người bảo trợ của người nhận SSI. Vợ/chồng phải sống cùng với quý vị. Cha mẹ phải sống cùng với quý vị và quý vị phải dưới 18 tuổi. Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ, người bảo trợ phải báo cáo tiền lương cho dù người bảo trợ không sống cùng với quý vị.

Đại diện nhận thanh toán, vợ/chồng, cha mẹ hoặc người bảo trợ của người nhận SSI có thể sử dụng hệ thống điện thoại tự động hoặc ứng dụng báo cáo tiền lương miễn phí trên di động để báo cáo tiền lương của người nhận SSI.

LƯU Ý: nếu quý vị là vợ/chồng, cha mẹ hoặc người bảo trợ của người nhận SSI, quý vị cần báo cáo cho Sở An Sinh Xã Hội nếu quý vị bắt đầu hoặc dừng làm việc.

Cách báo cáo tiền lương khi quý vị nhận SSI.

Lựa chọn 1-tài khoản My Social Security

Quý vị có thể báo cáo tiền lương trực tuyến bằng cách đăng ký trên trang web của Sở An Sinh Xã Hội để có thể truy cập tài khoản My Social Security. Báo cáo tiền lương bằng tài khoản My Social Security là cách dễ dàng và an toàn. Sau khi báo cáo tiền lương bằng tài khoản My Social Security, quý vị có thể lưu hoặc in bản sao biên lai. Cất biên lai ở nơi an toàn. Biên lai là bằng chứng cho thấy quý vị đã báo cáo tiền lương.

Để đăng ký tài khoản My Social Security, hãy truy cập trang web của Sở An Sinh Xã Hội tại: https://www.ssa.gov/myaccount/, và chọn “Tạo Tài Khoản”

Nếu quý vị nhận được SSI và phúc lợi khác cho người khuyết tật như Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI), quý vị có thể sử dụng hệ thống báo cáo tiền lương trực tuyến để báo cáo tiền lương cho chương trình SSI và SSDI.

Lưu ý: nếu quý vị nhận được SSI và SSDI hoặc các phúc lợi An Sinh Xã Hội giống SSDI như Phúc Lợi Cho Góa Phụ Khuyết Tật (DWB) hoặc Phúc Lợi Cho Trẻ Em Khuyết Tật (CDB), quý vị phải báo cáo tiền lương cho chương trình SSI và chương trình SSDI. Nếu chỉ báo cáo tiền lương cho chương trình SSI, cuối cùng quý vị có thể được thanh toán vượt mức các phúc lợi SSDI vì SSI và SSDI là những chương trình An Sinh Xã Hội khác nhau và không dùng chung thông tin về tiền lương của quý vị.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản My Social Security, quý vị sẽ thấy tên của chủ lao động trên Màn Hình Báo Cáo Tiền Lương trong My Social Security. Nếu cần báo cáo tiền lương cho chủ lao động không có tên trên màn hình báo cáo tiền lương, quý vị sẽ phải báo cáo tiền lương cho văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương thay vì hệ thống trực tuyến.

Lựa chọn 2-hệ thống điện thoại tự động của Sở An Sinh Xã Hội

Người nhận SSI có thể báo cáo tiền lương qua điện thoại bằng hệ thống điện thoại tự động của Sở An Sinh Xã Hội hoặc bằng cách gọi điện và trò chuyện với đại diện của Sở An Sinh Xã Hội

Để trò chuyện với đại diện của Sở An Sinh Xã Hội, hãy gọi điện trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối các ngày trong tuần. Số điện thoại miễn phí là 800-772-1213Image hoặc 800-325-0778Image (TTY). Hệ thống điện thoại tự động hoạt động 24 giờ một ngày.

Lựa chọn 3-sử dụng điện thoại thông minh iPhone hoặc android

Báo cáo tiền lương qua điện thoại thông minh bằng cách tải ứng dụng An Sinh Xã Hội xuống điện thoại. Ứng dụng này tương thích với điện thoại thông minh android và iPhone.

Truy cập: https://youtu.be/bXYL1XkC3R4 để tải ứng dụng xuống và bắt đầu dùng cách thức dễ dàng và an toàn này để báo cáo tiền lương.

LƯU Ý: không báo cáo tiền lương trực tuyến hoặc sử dụng hệ thống điện thoại tự động hay ứng dụng báo cáo miễn phí trên di động để:

  • báo cáo tiền lương cho chủ lao động không có tên trên màn hình báo cáo tiền lương trong My Social Security
  • báo cáo hoạt động công việc lần đầu tiên
  • báo cáo tiền lương sau hạn chót
  • báo cáo thu nhập từ công việc tự kinh doanh
  • báo cáo chi phí công việc do tình trạng khuyết tật hoặc mù lòa, như chi phí công việc liên quan đến người bị mất năng lực (IRWE) hoặc chi phí công việc cho người mù (BWE)
  • theo dõi tiến độ hoặc báo cáo chi phí nếu quý vị đang tham gia kế hoạch tự túc (PASS)

Quý vị vui lòng liên hệ với văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương nếu cần thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.  Những người tham gia kế hoạch PASS vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách PASS.

Lựa chọn 4 -báo cáo tiền lương qua đường bưu điện

Thông thường, chúng tôi không khuyến khích dùng đường bưu điện để báo cáo tiền lương. Phiếu lương của quý vị có thể bị mất, giao sai chỗ hoặc có thể xảy ra sự chậm trễ trong việc xử lý thông tin tiền lương của quý vị mà có thể dẫn đến khoản thanh toán SSI không chính xác. Nếu sử dụng đường bưu điện, quý vị nên gửi phiếu lương qua hệ thống bưu điện được chứng nhận. Hãy nhớ rằng quý vị sẽ mất phí khi sử dụng hệ thống bưu điện được chứng nhận, trong khi không phải trả phí khi báo cáo tiền lương trực tuyến, qua điện thoại hoặc sử dụng ứng dụng miễn phí trên di động.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.