Mga Suporta sa Trabaho/Mga Programa ng Insentibo sa Gawain - Buwanang Pag-uulat ng Suweldo at Supplemental Security Income (SSI)

Publications
#5205.08

Mga Suporta sa Trabaho/Mga Programa ng Insentibo sa Gawain - Buwanang Pag-uulat ng Suweldo at Supplemental Security Income (SSI)

Ang publikasyon na ito ay ipinapaliwanag kung paanong iulat ang iyong mga suweldo kapag nakakukuha ka ng Supplemental Security Income (SSI) at kung bakit kinakailangan ang pag-uulat ng iyong mga suweldo para maiwasang mawala ang iyong SSI kapag nagtrabaho ka.

 

 

Click links below for a downloadable version.