برنامه های حمایت از کارکنان/انگیزش های شغلی - گزارش دستمزد ماهانه و درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی (SSI)

Publications
#5205.16

برنامه های حمایت از کارکنان/انگیزش های شغلی - گزارش دستمزد ماهانه و درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی (SSI)

این نشریه توضیح می دهد زمانی که درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی (SSI) دریافت می کنید، چگونه دستمزد خود را گزارش دهید و چرا گزارش دستمزد برای جلوگیری از قطع SSI شما در زمانی که کار می کنید، ضروری است.

این نشریه توضیح می دهد زمانی که درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی (SSI) دریافت می کنید، چگونه دستمزد خود را گزارش دهید و چرا گزارش دستمزد برای جلوگیری از قطع SSI شما در زمانی که کار می کنید، ضروری است.

درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی برنامه ای برای افرادی است که دچار ناتوانی، نابینا یا بالای 65 سال بوده و استطاعت پرداخت هزینه مسکن، غذا و مراقبت از سلامت را ندارند.

اگر واجد شرایط SSI هستید، از اول ماه چکی برای پرداخت هزینه غذا یا سرپناه دریافت خواهید کرد. گیرندگان SSI پوشش Medi-Cal رایگان برای خود دریافت می کنند.

چرا من هر ماه باید دستمزد را گزارش دهم؟

قانون عنوان می کند که هنگامی که SSI دریافت می کنید، باید دستمزد خود را گزارش دهید.

دستمزد شما ممکن است بر مبلغ چک SSI شما اثرگذار باشد یا نباشد. برنامه SSI بسته به درآمد
شما از محل کار و سایر منابع در اختیارتان مشخص می کند که هر ماه چه مبلغی به شما بپردازد.
تأمین اجتماعی همچنین هنگام محاسبه پرداختی SSI شما، هزینه هایی را بررسی می کند که برای
کار کردن می پردازید.

برای اطمینان از اینکه پرداختی SSI صحیح را دریافت می کنید، باید دستمزد خود را هر ماه گزارش دهید. گزارش دستمزد در هر ماه به شما کمک می کند که از پرداخت اضافی یا از دست دادن SSI
خود جلوگیری کنید.

چه زمانی دستمزد گزارش شود.

دستمزد خود را به محض دریافت آخرین چک پرداختی برای ماه گزارش دهید. دستمزدها باید تا حداکثر روز 10 ام ماه بعد گزارش شوند. برای مثال، اگر در ژانویه کار می کنید، باید زمانی که آخرین چک پرداختی خود را در ژانویه دریافت می کنید دستمزدها را گزارش دهید، اما نباید گزارش دیرتر از
10 فوریه باشد.

چه کسی مسئول گزارش دستمزدها است؟

اگر نماینده دریافت مزایا هستید، گزارش دستمزد مسئولیت شما است. نماینده دریافت مزایا باید برای گزارش دستمزد به صورت آنلاین برای گیرنده SSI که نماینده وی است یک حساب My Social Security ایجاد کند. همچنین می توانید از سیستم تلفن خودکار یا برنامه رایگان گزارش دستمزد تلفن همراه برای گزارش دستمزد گیرنده SSI خود استفاده کنید.

همچنین اگر همسر، والدین یا حامی فرد گیرنده SSI هستید، باید دستمزد را گزارش دهید. همسرشما
باید در حال زندگی با شما باشد. والدین باید با شما زندگی کنند و سن شما کمتر از 18 سال باشد. اگر شهروند ایالات متحده نیستید، حامی شما باید حتی اگر با شما زندگی نمی کند، دستمزد را گزارش دهد.

نماینده دریافت مزایا، همسران، والدین یا حامیان گیرنده SSI می توانند از سیستم تلفن خودکار یا برنامه رایگان گزارش دستمزد تلفن همراه برای گزارش دستمزد فرد گیرنده SSI استفاده کنند.

توجه: اگر همسر، والدین یا حامی فرد گیرنده SSI هستید، اگر شروع به کار کردید یا شغل خود را ترک کردید، باید به تأمین اجتماعی گزارش دهید.

نحوه گزارش دستمزد زمانی که SSI دریافت می کنید.

گزینه 1 - حساب My Social Security

می توانید با ثبت نام در تأمین اجتماعی و دسترسی به حساب My Social Security دستمزد را به صورت آنلاین گزارش دهید. گزارش دستمزدتان با استفاده از حساب My Social Security یک روش آسان و ایمن برای گزارش دستمزد شما است. پس از گزارش دستمزد با استفاده از حساب My Social Security می توانید یک نسخه از رسید خود را ذخیره و یا از ایجاد آن جلوگیری کنید. رسید را در محلی امن نگه داری کنید. این رسید تأیید گزارش دستمزد شما است.

برای ایجاد حساب My Social Security به وبسایت تأمین اجتماعی به آدرس: https://www.ssa.gov/myaccount/ بروید و "Create an Account" (ایجاد یک حساب) را انتخاب کنید.

اگر SSI و یک مزایای معلولیت دیگر مانند بیمه معلولیت تأمین اجتماعی (SSDI) دریافت می کنید، می توانید از سیستم گزارش دستمزد آنلاین برای گزارش دستمزد به SSI و SSDI استفاده کنید.

توجه: اگر SSI و SSDI یا مزایای تأمین اجتماعی مانند SSDI از قبیل مزایای بیوه دچار معلولیت (DWB)، یا مزایای کودک دچار معلولیت (CDB) دریافت می کنید، باید دستمزدهای خود را به برنامه SSI و SSDI گزارش دهید. اگر دستمزد خود را تنها به برنامه SSI گزارش دهید، ممکن است به دلیل اینکه SSI و SSDI برنامه های متفاوت تأمین اجتماعی هستند و اطلاعات مشترکی درباره دستمزد شما ندارد، در نتیجه در نهایت مزایای SSDI شما بیش از اندازه پرداخت خواهد شد.

پس از ورود به حساب My Social Security نام کارفرمای خود را روی صفحه گزارش دستمزد در My Social Security می بینید. اگر باید دستمزد را برای کارفرمایی گزارش دهید که در صفحه گزارش دستمزد دیده نمی شود، باید دستمزدهای خود را به جای سیستم آنلاین به دفتر تأمین اجتماعی محلی گزارش دهید.                                                                    

گزینه 2 - سیستم تلفن خودکار تأمین اجتماعی

گیرندگان SSI می توانند دستمزدها را از طریق تلفن و با استفاده از سیستم تلفنی خودکار تأمین اجتماعی و یا تماس و صحبت با نماینده تأمین اجتماعی گزارش دهند

برای صحبت با نماینده تأمین اجتماعی، از ساعت 7 صبح الی 7 بعد از ظهر در روزهای غیرتعطیل تماس بگیرید. شماره تماس رایگان 800-772-1213Image یا 800-325-0778Image (TTY) است. سیستم تلفن خودکار در 24 ساعت روز در دسترس است.

گزینه 3 - از تلفن هوشمند iPhone یا android استفاده کنید

دستمزد خود را با استفاده از تلفن هوشمند و با دانلود برنامه تأمین اجتماعی در گوشی خود گزارش دهید. این برنامه با گوشی های هوشمند iPhone و android سازگار است.

به آدرس: https://youtu.be/bXYL1XkC3R4 بروید و برنامه را دانلود کنید و از این روش آسان و ایمن برای گزارش دستمزدهای خود استفاده کنید.

توجه: دستمزد را به صورت آنلاین گزارش ندهید یا از سیستم تلفن خودکار یا برنامه رایگان گزارش تلفن همراه استفاده کنید:

  • دستمزد را برای کارفرمایی که در صفحه نمایش گزارش دستمزد در My Social Security دیده نمی شوند، گزارش دهید
  • فعالیت کار را برای اولین بار گزارش دهید
  • دستمزد را پس از فرجه گزارش دهید
  • درآمد حاصل از خود اشتغالی
  • هزینه های کار به دلیل معلولیت یا نابینایی مانند هزینه های کار مربوط به نقص (IRWE) یا هزینه های کار نابینایان (BWE) را گزارش دهید
  • اگر در طرحی برای رسیدن به خودکفایی (PASS) شرکت دارید، پیشرفت خود را پیگیری کنید یا هزینه ها را گزارش دهید

اگر به هرکدام از موارد بالا نیاز دارید، باید با دفتر تأمین اجتماعی محلی خود تماس بگیرید.  شرکت کنندگان در PASS باید با پرسنل PASS خود تماس بگیرند.

گزینه 4 - گزارش دستمزد از طریق نامه

ما عموماً استفاده از نامه برای گزارش دستمزد را پیشنهاد نمی دهیم. ممکن است ته چک های دستمزد شما گم شود، جابجا شود یا در پردازش اطلاعات شما تأخیری به وجود آید که می تواند منجر به پرداخت مقدار نادرست SSI شود. اگر از نامه استفاده می کنید، توصیه می شود که ته چک دستمزد خود را از طریق پست سفارشی ارسال کنید. به یاد داشته باشید که استفاده از پست سفارشی هزینه دارد، درحالی که گزارش دستمزد به صورت آنلاین، از طریق تلفن و یا با استفاده از برنامه تلفن همراه بدون هزینه است.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.