កម្មវិធីគាំទ្រនិយោជិត/កម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តការងារ - របាយការណ៍ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ និងប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)

Publications
#5205.06

កម្មវិធីគាំទ្រនិយោជិត/កម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តការងារ - របាយការណ៍ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ និងប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)

ឯក​សារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ ពន្យល់​​ពី​របៀប​រាយ​ការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​អ្នក​ទទួល​បានប្រាក់​ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) ​និង​ថា​តើ​ហេតុ​អ្វី​ការ​​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​​មាន​សារៈសំខាន់​ដើម្បី​ជៀស​វា​ង​បាត់​បង់​ SSI របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​អ្នក​បំពេញ​កិច្ចការ​។​

ឯក​សារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ ពន្យល់​​ពី​របៀប​រាយ​ការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​អ្នក​ទទួល​បានប្រាក់​ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) ​និង​ថា​តើ​ហេតុ​អ្វី​ការ​​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​​មាន​សារៈសំខាន់​ដើម្បី​ជៀស​វា​ង​បាត់​បង់​ SSI របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​អ្នក​បំពេញ​កិច្ចការ​។​

ប្រាក់​ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) គឺ​ជា​កម្មវិធី​មួយ​សម្រាប់​​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​ ពិការភ្នែក​ ​ឬ​មាន​អាយុលើ​ស​ពី​ 65 ឆ្នាំ​ និង​អាច​មាន​លទ្ធភាព​បង់​ថ្លៃ​ផ្ទះ អាហារ​ និង​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​។​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​​ទទួល​បាន​ SSI អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​​នៃ​ខែ​នោះ​ ដើម្បី​បង់​ថ្លៃអាហារ​ និង​ទី​ជម្រក​។​ អ្នក​ទទួល​បាន​ SSI ទទួល​បាន​ការ​រ៉ាប់រង​​លើ​សេវា​ Medi-Cal ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​ពួកគេ​។​

តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​​ជា​ខ្ញុំ​​ត្រូវ​ការ​រាយការណ៍​​ពី​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​​ជា​រៀង​រាល់​ខែ​?​

ច្បាប់​ចែង​ថា​ អ្នក​ត្រូវ​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​អ្នក​ទទួល​បាន​ SSI។

ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​របស់​អ្នក​ អាច​ប៉ះពាល់ ឬ​អាច​មិន​ប៉ះ​ពាល់​នឹង​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​​​នៃ​​មូលប្បទាន​បត្រ SSI របស់​អ្នក​។​ SSI គណនា​​ថា​តើ​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​សម្រា​ប់​ខែ​នីមួយ​ៗ ​អាស្រ័យ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​ពី​ការងារ​ និង​ប្រភព​ដទៃ​ទៀត​ដែ​ល​អ្នក​មាន​។​ របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​ ក៏​ត្រួត​ពិនិត្យ​លើ​ចំណាយ​ដែល​អ្នក​បង់​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​អាច​បំពេញ​កិច្ច​ការ​​នៅ​ពេល​គណនា​​ការទូទាត់ប្រាក់​ SSI របស់​អ្នក​។​

អ្នក​ត្រូវ​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ជា​រៀង​រាល់​ខែ​ដើម្បី​ប្រាកដ​ថា​ អ្នក​ទទួ​ល​បាន​​ប្រាក់​ SSI ត្រឹម​ត្រូវ​។​ ការ​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​ជា​រៀង​រាល់​ខែ​ អាច​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​ជៀស​ផុត​ពី​ការ​​ទូទាត់​ប្រាក់​លើស​ ឬ​បាត់​បង់​ SSI របស់​អ្នក​។​

​ពេល​ដែល​ត្រូវ​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​។

រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​អ្នក​ទទួល​បាន​​បង្កាត់​ដៃ​បើក​ប្រាក់​ចុង​ក្រោយ​សម្រាប់​ខែ​នោះ​។​ ប្រាក់​ឈ្នួល​ ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​រាយការណ៍​មិន​ឲ្យ​យូរ​ជាង​ថ្ងៃ​ទី​10 នៃ​ខែ​បន្ទាប់​ឡើយ​។​ ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​បើ​​អ្នក​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ខែ​មករា​ អ្នក​ត្រូវ​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​នៅ​ពេល​អ្នក​ទទួល​បាន​បង្កាន់​ដៃ​បើក​ប្រាក់​ចុងក្រោយ​នៅ​ក្នុង​ខែ​មករា​ ប៉ុន្តែ​មិន​ត្រូវ​យូរ​ជាង​ថ្ងៃ​ទី​10 ខែ​កុម្ភៈ​ឡើយ​។​

តើនរ​ណាជា​អ្នក​ទទួលខុសត្រូវចំពោះ​ការ​រាយការណ៍​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​?

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​តំណាងអ្នកទទួលប្រាក់ វា​ជា​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​។​ តំណាងអ្នកទទួលប្រាក់ ត្រូវ​បង្កើត​គណនី​ My Social Security  (របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​)  របស់​ពួក​គេ​ដើម្បី​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​​សម្រាប់​​អ្នក​ទទួល​ SSI ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ជា​តំណាង​។​ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ទូរសព្ទ​ដៃ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ឬ​​កម្មវិធី​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​តាម​ទូរសព្ទ​ដៃ​ដោ​យ​​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ ដើម្បី​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​បាន​ SSI ​របស់​អ្នក​។​

​អ្នក​ក៏​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ផង​ដែរ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​សហព័ទ្ធ​ ឪពុក/ម្ដាយ​ ឬ​អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​​ដល់​បុគ្គល​ដែល​ទទួល​បាន​ SSI។ សហព័ទ្ធ​របស់​អ្នក​ ​ត្រូវ​រស់​នៅ​ជា​មួយ​អ្នក​។​ ឪពុកម្ដាយ​ត្រូវ​រស់​​នៅ​ជា​មួយ​អ្នក​ ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​មាន​អាយុ​តិច​ជាង​ 18 ឆ្នាំ​។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​មែន​ជា​ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ ម្ចាស់​ជំនួយ​របស់​អ្នក​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​ បើ​ទោះ​បី​ជា​ម្ចាស់​ជំនួយ​នោះ​​ពុំ​រស់​នៅ​ជា​មួយ​អ្នក​ក៏​ដោយ​។​

តំណាងអ្នកទទួ​លប្រាក់ សហព័ទ្ធ​ ឪពុកម្ដាយ​ ឬ​ម្ចាស់​ជំនួយ​​នៃ​អ្នក​ទទួល​បាន​ SSI អាច​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ទូរសព្ទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ឬ​កម្មវិធី​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​តាម​​ទូរសព្ទ​ដៃ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ ដើម្បី​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​បុគ្គល​ម្នាក់​ដែល​ទទួល​បាន​ SSI។

ចំណាំ៖ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​សហព័ទ្ធ​ ឪពុក/ម្ដាយ​ ឬ​ម្ចាស់​ជំនួយ​នៃ​បុគ្គល​ដែល​ទទួ​ល​បាន​ SSI ​អ្នក​ត្រូវ​រាយការណ៍​ទៅ​របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​​ ឬ​ឈប់​ធ្វើ​ការ​។

​របៀប​រាយការណ៍​​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​​នៅ​ពេល​អ្នក​ទទួល​បាន​ SSI។

ជម្រើស​ទី 1-គណនី​ My Social Security ​ (របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​)

អ្នក​អាច​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​បាន​ដោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​លើ​របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​ ​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​ប្រើ​គណនី​​ My Social Security  បាន​។​ ការ​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ My Social Security  គឺ​ជា​វិធី​ងាយ​ស្រួល​មួយ​ដើម្បី​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​​អ្នក។ បន្ទាប់​ពី​បាន​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​រួច​ដោយ​ប្រើ​គណនី​ My Social Security  អ្នក​អាច​​រក្សា​ទុក​ ឬ​ព្រីន​​​បង្កាន់​ដៃទទួល​ប្រាក់មួយច្បាប់​​របស់​អ្នក​បាន​។​ ​រក្សា​ទុក​បង្កាន់​ដៃ​ទទួល​ប្រាក់​នៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​។​ បង្កាន់​ដៃ​ទទួ​ល​ប្រាក់​ គឺ​ជា​ភស្តុតាង​​ដែល​អ្នក​បាន​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​។​

ដើម្បី​បង្កើត​គណនី​​ My Social Security  សូមចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័ររបប​​សន្តិសុ​ខ​សង្គម​នៅ៖  https://www.ssa.gov/myaccount/, រួច​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា​ “Create an Account” (បង្កើត​គណនី​)។​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​​ SSI និង​អត្ថប្រយោជន៍​ពិការភាព​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​ ដូច​ជា​ ធានារ៉ាប់រង​​ពិការភាព​នៃ​របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​ (Social Security Disability Insuranc​e, SSDI)​ អ្នក​អាច​​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ ដើម្បី​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​​ទៅកាន់​​ SSI និង SSDI។

ចំណាំ​៖ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទទួល​បា​ន SSI និង SSDI ​ឬ​អត្ថប្រយោជន៍​នៃរបប​​សន្តិសុ​ខ​​សង្គម​ ដូច​ជា​ SSDI ដូច​ជា អត្ថប្រយោជន៍​​សម្រាប់ស្ដ្រីមេម៉ាយ​ដែល​មាន​ពិការ​ភា​ព​ (Disabled Widow Benefits, DWB) ឬ​អត្ថប្រយោជន៍​សម្រាប់​កុមារ​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​ (Child Disability Benefits, CDB) អ្នក​អាច​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ទៅកាន់​​កម្មវិធី SSI និង​កម្មវិធី SSDI បាន​។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​រាយការណ៍​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​របស់​អ្នក​ទៅ​កាន់​កម្មវិធី SSI តែ​មួយ​មុខ​ អ្នក​អាច​​ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​ទទួល​បានការ​ទូទាត់ប្រាក់​​​អត្ថប្រយោជន៍​ SSDI លើស​ចំនួន​ ដោយសារ​ SSI និង​ SSDI គឺ​ជា​កម្មវិធីរបប​​សន្តិសុខ​សង្គម​​ខុស​គ្នា​ និង​ពុំ​បាន​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ឲ្យ​គ្នា​បា​ន​ដឹង​​នោះ​ទេ​។​

បន្ទាប់​ពី​ឡុក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ My Social Security  ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ឈ្មោះ​និយោជក​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​អេក្រង់​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​នៅ​ក្នុង​ My Social Security ។ ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការរាយការណ៍​ពី​​ប្រាក់​ឈ្នួល​​សម្រាប់​និយោ​ជក​ដែល​មិន​មាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​អេក្រង់​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ការ​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ទៅ​កាន់​មន្រ្តី​របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​​​​រាយការណ៍​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​។​

ជម្រើស​ទី 2-ប្រព័ន្ធ​ទូរសព្ទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៃ​កម្មវិធីរបប​​សន្តិសុខ​សង្គម​

​អ្នក​ទទួល​បាន​ SSI អាច​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​តាម​ទូរសព្ទ​ដោយ​ប្រើ​​ប្រព័ន្ធ​ទូរស​ព្ទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​របស់​កម្មវិធីរបប​​សន្តិសុខ​សង្គម​ ឬ​ដោយ​ទូរសព្ទ ឬ​និយាយ​ជា​មួយ​អ្នកតំណាង​របស់​កម្មវិធីរបប​​សន្តិសុខ​សង្គម​។

ដើម្បី​និយាយ​ជា​មួយ​តំណាង​នៃ​កម្មវិធី របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​ សូម​ទូរសព្ទ​ចន្លោះ​ពី​ម៉ោង​ 7 ព្រឹក ដល់​ម៉ោង​ 7 យប់​ នៅ​ថ្ងៃ​ចុង​សប្ដាហ៍​។​ លេខ​ខ្សែទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ​គឺ​ 800-772-1213Image ឬ 800-325-0778Image (TTY)។ ប្រព័ន្ធ​ទូរសព្ទ​ដៃ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ គឺ​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ 24 ម៉ោង​ ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។​

ជម្រើស​ទី​ 3-​ប្រើ​ទូរសព្ទ​ដៃ​ម៉ាក​ iPhone ឬ​ទូរសព្ទ​ដៃ​ប្រើកម្មវិធី​ android​

រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើ​​ទូរសព្ទ​ស្មាតហ្វូន​របស់​អ្នក​ ដោយ​ទា​ញ​​យក​កម្មវិធី​ Social Security app នៅ​លើ​ទូរសព្ទ​ដៃ​របស់​អ្នក​។​ កម្មវិធី​នេះ​ គឺ​ប្រើ​បាន​ជា​មួយ​ទូរសព្ទ​ស្មាតហ្វូត​ដែល​ប្រើកម្មវិធី android និង​ទូរសព្ទ​ម៉ាក iPhone។

ចូល​ទៅ​កាន់​៖ https://youtu.be/bXYL1XkC3R4 ដើម្បី​ទាញ​យក​កម្មវិធី​នេះ​ និង​ចាប់​ផ្ដើម​​វិធី​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល ​និង​មាន​សុវត្ថិភា​ព​នេះ​។​

ចំណាំ៖ មិន​ត្រូវ​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​តាម​ប្រព័ន្ធ​​អនឡាញ​ ឬ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ទូរសព្ទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ឬ​កម្មវិធីរាយការណ៍តាម​ទូរសព្ទ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ទៅ កាន់​៖

  • រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​សម្រាប់​និយោជក​ដែល​មិន​មាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​អេក្រង់​រាយការណ៍​នៅ​ក្នុង​​ My Social Security
  • រាយការណ៍​សកម្មភាព​ការងារ​ជាលើកដំបូង​
  • រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​ក្រោយ​ពេល​កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់​
  • រាយការណ៍​ប្រាក់​រក​បាន​ពី​ការងារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​​
  • ​រាយការណ៍​ចំណាយ​សម្រាប់​ការងារ​ដោយ​សារ​ពិការភាព​ ឬ​ការ​ពិការភ្នែក​​របស់​អ្នក​ ដែល​ជា​ចំណាយលើការងារទាក់ទង​នឹងការ​ចុះអន់ថយ (IRWE) ចំណា​យ​​លើការងារទាក់ទងភាពងងឹតភ្នែក (BWE)
  • តាម​ដាន​​ការ​វិវឌ្ឍ​របស់​អ្នក​ ឬ​រាយការណ៍​ពី​ចំណាយ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ចូល​​រួម​ក្នុង​ផែន​ការ​ដើម្បី​ទទួល​បាននូវការ​ជួយទទ្រង់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​​ (PASS)

អ្នក​គប្បី​ទាក់​ទង​ទៅ​កាន់​ការិយាល័យ​របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នក​ ប្រសិន​បើ​អ្ន​ក​ត្រូវ​ការ​​ធ្វើ​រឿង​ណាមួយ​ដូច​ខាង​លើ​។​ ​អ្នក​ចូល​រួម​ក្នុង​គម្រោង​ PAS​S គប្បី​ទាក់​ទ​ង​ទៅ​កម្មាភិបាល PASS របស់​ពួកគេ​។​

ជម្រើស​ទី​ 4 -រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​តាម​សំបុត្រ​

ជា​ទូទៅ​ យើង​មិន​ណែ​នាំ​ឲ្យ​ប្រើ​​សំបុត្រ​ដើម្បី​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​នោះ​ទេ​។ គល់​​បញ្ជី​បើកប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​អាច​​បាត់​ ដាក់​ខុស​កន្លែង​ ឬ​អាច​មាន​ការ​ពន្យា​រពេល​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ព័ត៌មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ ដែល​អាច​នាំ​ឲ្យ​​មាន​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​ SSI ពុំ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​​ប្រើសំបុត្រ​ យើង​សូម​ណែ​នាំ​​ឲ្យ​អ្នក​ផ្ញើ​​គល់​បញ្ជី​បើក​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​តាមលិខិត​អនុសិដ្ឋ។ សូម​ចង​ចាំ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​ថា​ ​​ការ​ប្រើប្រាស់​លិខិត​អនុសិដ្ឋ គឺ​មាន​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ ចំណែក​ឯ​ការ​រាយការ​ណ៍​​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ ​តាម​ទូរសព្ទ​ដៃ​ ឬ​តាម​កម្មវិធី​ទូរសព្ទ​ដៃ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ ពុំ​មាន​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ឡើយ​។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។