សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ សេវាកម្មនេះផ្តល់ជូនដោយ Amtrak

Publications
#F117.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ សេវាកម្មនេះផ្តល់ជូនដោយ Amtrak

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីគោលនយោបាយរបស់ Amtrak សម្រាប់ជនពិការ។ គោលការណ៍គឺអំពីការចូលប្រើក្នុងស្ថានីយ៍ រថភ្លើង និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។ ប្រសិនបើ Amtrak មិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីគោលនយោបាយរបស់ Amtrak សម្រាប់ជនពិការ។ គោលការណ៍គឺអំពីការចូលប្រើក្នុងស្ថានីយ៍ រថភ្លើង និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។ ប្រសិនបើ Amtrak មិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។

 

គោលការណ៍ Amtrak សម្រាប់​អ្នក​ដំណើរ​ជាជនមានពិការភាព

Amtrak បាន​ផ្សាយ​គោលការណ៍ខាងក្រោម ស្តីអំពី​ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង នៅក្នុង​វ៉ិបសៃត៍​របស់ខ្លួន ៖

  • ដោយ​អនុលោមតាម​ច្បាប់​រដ្ឋ ច្បាប់​សហព័ន្ធ និង​បទបញ្ញត្តិនានា បូករួមទាំង​ច្បាប់​ជនពិការ​អាមេរិកាំង (ADA, American’s with Disabilities Act). Amtrak ​ហាមប្រាម​មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង លើមូលដ្ឋាន​ពិការភាព នៅក្នុង​កម្មវិធី សេវាកម្ម និងសកម្មភាព សម្រាប់​បម្រើ​សាធារណៈ​ជន ។
  • Amtrak សូម​ស្វាគមន៍អតិថិជន​ជាជនមានពិការភាព ហើយ​មានក្តី​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​បន្ថែម (ដោយ​មិន​មាន​ទារ​ថ្លៃបន្ថែម) ចំពោះ​អ្នក​ដំណើរ​ជាជនពិការ (ដូចជាសេវាកម្មបន្ថែមនៅតាមកៅអីអង្គុយ ឬសេវាកម្ម​ក្នុង​បន្ទប់​ទទួល​ទានអាហារ និងជំនួយផ្នែក​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ) ។

https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travel-services/non-discrimination-policy?content=Non-DiscriminationPolicy

Amtrak ក៏បាន​ផ្សាយ​គោលការណ៍​ជាក់លាក់​របស់ខ្លួន ស្តីអំពី​អ្នក​ដំណើរ​ជាជនមានពិការភាព ។ គោលការណ៍ទាំង​នេះ មានជាអាទិ៍ ៖

ច្បាប់​មិនរើសអើង​លើមូលដ្ឋាន​ពិការភាព 

ចំណងជើងទី II នៃច្បាប់ជនពិការ​អាមេរិកាំង (ADA, Americans with Disabilities Act) និងផ្នែកទី 504 នៃច្បាប់​ស្តារ​នីតិសម្បទារ ឆ្នាំ 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) ហាមប្រាម​មិន​ឲ្យ​​អង្គភាពសាធារណៈ ប្រព្រឹត្តិរើស​អើង​ចំពោះជនដែលមានពិការភាព​ដោយការយក​ពិការភាពជាមូលដ្ឋាន ។  ចំណងជើងទី II បានកំណត់ជាពិសេសថា Amtrak គឺជា​អង្គភាព​​សាធារណៈមួយ ដែលមានន័យថា​ អង្គភាពនេះ ក៏ស្ថិតក្រោម​ខ្លឹមសារ​នៃផ្នែកទី 504 ដែរ ។ ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ គឺមិនដូចគ្នា​នឹង​អង្គភាព​សាធារណៈ​ភាគច្រើន ដែល​ត្រូវ​ស្ថិតក្រោម​បទបញ្ញត្តិដែល​រៀបចំឡើងដោយ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ រីឯ Amtrak វិញគឺ​ស្ថិត​ក្រោម​បទបញ្ញត្តិដែល​រៀប​ចំដោយ​ក្រសួង​គមនាគមន៍ ។ គឺអាស្រ័យលើ​ផ្លូវ​របស់​រថភ្លើង ក្នុងន័យនេះ ក៏គេអាច​យកច្បាប់​ប្រឆាំង​ការ​រើសអើង​របស់រដ្ឋមកប្រើបានដែរ ដូចជា​ច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋអ៊ុនរុហ៍ (Unruh Civil Rights Act) មកប្រើ​បានដែរ​ ។ 

បណ្តឹង​រដ្ឋ​បាល

បើអ្នក​ជឿថា អង្គភាព Amtrak បានប្រព្រឹត្តិរើស​អើង​ចំពោះអ្នក ដោយសារពិការភាព អ្នក​អាច​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹងមកកាន់ Amtrak ឬប្តឹងមកកាន់ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​អាយស្ម័យានសហព័ន្ធ ផ្នែក​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ (FRA, Federal Railroad Administration) ។

អ្នក​អាច​ទាក់​ទង​អ្នក​សម្របសម្រួល ADA របស់ Amtrak ដើម្បី​សាកសួរ​ព័ត៌មាន ឬក៏ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យប្តឹង ។ ព័ត៌មានស្តីពីរបៀប​ទាក់ទងអ្នក​សម្របសម្រួល ADA មាននៅទីនេះ ៖ https://www.amtrak.com/non-discrimination-policy.

ការិយាល័យ FRA ផ្នែក​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ គឺជា​ទីភ្នាក់ងារ​ដែល​ជាអ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ក្នុងការ​ពង្រឹង​បទបញ្ញត្តិផ្នែក​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង​ចំពោះ​អតិថិជន លើការ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវដែក របស់ក្រសួង​គមនាគមន៍ ។ អ្នកអាច​អាន​ការណែនាំ​អំពីការ​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹងមកកាន់ FRA នៅទីនេះ ៖

https://www.fra.dot.gov/Page/P0578.

បណ្តឹងវិវាទ

ការប្រព្រឹត្ត​ល្មើស​ច្បាប់ទាំងអស់ដែល​បាន​រៀបរាប់​ពីខាងលើ ក៏អនុវត្តបាន​តាមរយៈ​បណ្តឹងតាមផ្លូវឯកជនផងដែរ ។ សូមមេត្តាជ្រាបថា អាជ្ញាយុកាលនៃដែនកំណត់ មានភាពរឹតបន្តឹងចំពោះ​ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា​នៃការ​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងវិវាទ ហើយអ្នក​អាច​បាត់​បង់​អ្វី​ដែល​អ្នក​ទាមទារប្រសិន​បើអ្នក​មិន​ចាត់​សកម្មភាពឲ្យបានក្នុង​អំឡុងពេលនៃដែនកំណត់អាជ្ញាយុកាល​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ទេនោះ ។ អ្នក​ក៏អាច​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹងទាមទារ​សំណង​ខូចខាត ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ​ផ្នែក​សំណង​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី (Federal Tort Claims Act) ក្នុង​រវាងប្រាំមួយខែ គិតចាប់ពីកាល​បរិច្ឆេទនៃការ​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង​បានកើតឡើង មុនពេល​អ្នក​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​ទាមទារ​សំណង​ខូចខាត​មកកាន់​តុលាការ ។ ជាប្រការ​សំខាន់​ដែលត្រូវ​ពិភាក្សាអំពីថ្ងៃផុតកំណត់នៃការ​ដាក់​ពាក្យប្តឹង​ទាំងនោះ​​ជាមួយ​នឹង​មេធាវី​របស់អ្នក បើអ្នក​គិតចង់​ប្តឹង​វិវាទ ប្រឆាំង​នឹង​អង្គភាព Amtrak ។