Հաշմանդամության խտրականությանը վերաբերող ամփոփաթերթ. Amtrak-ի կողմից տրամադրված ծառայություններ

Publications
#F117.10

Հաշմանդամության խտրականությանը վերաբերող ամփոփաթերթ. Amtrak-ի կողմից տրամադրված ծառայություններ

Այս փաբը պատմում է ձեզ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար Amtrak-ի քաղաքականության մասին: Քաղաքականությունը վերաբերում է կայարաններին, գնացքներին և այլ ծառայությունների մուտքին: Եթե ​​Amtrak-ը չի հետևում քաղաքականությանը, այս փաբը ձեզ հուշում է, թե ինչ անել:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Այս փաբը պատմում է ձեզ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար Amtrak-ի քաղաքականության մասին: Քաղաքականությունը վերաբերում է կայարաններին, գնացքներին և այլ ծառայությունների մուտքին: Եթե ​​Amtrak-ը չի հետևում քաղաքականությանը, այս փաբը ձեզ հուշում է, թե ինչ անել:

 

Amtrak-ի քաղաքականությունը՝ հաշմանդամ ուղևորների համար

Amtrak-ն իր կայքէջում հրապարակել է հետևյալը, որը վերաբերում է ոչ-խտրական քաղաքականությանը՝

  • Նահանգային և դաշնային օրենքների և կանոնակարգերի համաձայն, այդ թվում Հաշմանդամ ամերիկացիների մասին ակտը (ADA, Americans with Disabilities Act), Amtrak-ն արգելում է հաշմանդամության հիմքով  խտրականությունը իր ծրագրերում, ծառայություններում և հասարական գործունեության մեջ:
  • Amtrak-ը ողջունում է հաշմանդամ հաճախորդներին և ցանկանում է լրացուցիչ ծառայություններ տրամադրել (առանց  հավելյալ վարձավճարի) նման  ուղևորների (ինչպես օրինակ՝ տեղում կամ սենյակում ճաշի ծառայություններ կամ փոխադրամիջոց նստելու աջակցություն):

https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travel-services/non-discrimination-policy?content=Non-DiscriminationPolicy

Amtrak-ը նաև հրապարակել է հաշմանդամ ուղևորներին վերաբերող հատուկ ռազմավարություններ Դրանք ներառում են՝

Հաշմանդամության խտրականության օրենքներ

Հաշմանդամ ամերիկացիների մասին օրենքի (ADA, Americans with Disabilities Act)  II վերնագիրը և 1973թ.  Վերականգնողական ակտի 504 հոդվածն (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) արգելում են հանրային միավորների հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը հաշմանդամ մարդկանց հանդեպ:  II վերնագիրն առանձնահատուկ կերպով ներառում է  Amtrak-ը որպես ընդգրկված հանրային միավոր, որը նշանակում է, որ այն նույնպես ընդգրկվում է 504 հոդվածի ներքո: Սակայն, ի տարբերություն շատ հանրային միավորների, որոնք ենթարկվում են Արդարադատության նախարարության կողմից մշակած կանոնակարգերին,  Amtrak-ը կառավարվում է Տրանսպորտի նախարարության կողմից ստեղծված կանոնակարգերով: Գնացքի ուղուց կախված, նահանգային խտրականության օրենքները նույնպես կարող են կիրառվել, ինչպիսիք են Ունրուի քաղաքացիական (Unruh Civil Rights Act) իրավունքների ակտը: 

Վարչական բողոքներ

Եթե վստահ եք, որ Amtrak-ը Ձեր հանդեպ խտրականություն է դրսևորել հաշմանդամության հիմքով, Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել Amtrak կամ դաշնային երկաթուղային վարչության (FRA, Federal Railroad Administration) քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ:

Դուք կարող եք դիմել   Amtrak-ի ADA համակարգողին՝ հարցում կատարելու կամ բողոք ներկայացնելու համար: ADA համակարգողին դիմելու տվյալները հետևյալն են՝ https://www.amtrak.com/non-discrimination-policy.

FRA-ի քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակն այն գործակալությունն է, որը պատասխանատու է երկաթգծերում Տրանսպորտի նախարարության ոչ խտրական կանոնակարգերի գործադրումը  հարկադրելու համար:  Դուք կարող եք FRA-ին բողոք ներկայացնելու հրահանգները գտնել այստեղ՝

https://www.fra.dot.gov/Page/P0578.

Դատավարություն

Օրենքի խախտման վերոնշյալ քննարկված դեպքերը նաև կարող են քննվել մասնավոր դատական գործի հարուցման միջոցով: Խնդրում ենք տեղյակ լինել, որ սահմանափակումներին վերաբերող օրենսդրական ակտերը սահմանափակում են դատավարություն ներկայացնելու ժամկետը, և որ Դուք կարող եք հավանաբար կորցնել գանգատարկման իրավունքը, եթե սահմանափակումներին վերաբերող կիրառելի օրենսդրական ակտերի շրջանակում չգործեք: Ձեզնից նաև կարող է պահանջվել հայց ներկայացնել Դաշնային իրավախախտումների հայցերի ակտի ներքո՝ (Federal Tort Claims Act) խտրականության ամսաթվից սկսած վեց ամսվա ընթացքում՝ նախքան վնասների մասին դատարան հայց ներկայացնելը: Կարևոր է այդ վերջնաժամկետները քննարկել փաստաբանի հետ, եթե Դուք մտադիր եք  Amtrak-ի հանդեպ դատական գործ հարուցել: