Հաշմանդամության խտրականությանը վերաբերող ամփոփաթերթ. Amtrak-ի կողմից տրամադրված ծառայություններ

Publications
#F117.10

Հաշմանդամության խտրականությանը վերաբերող ամփոփաթերթ. Amtrak-ի կողմից տրամադրված ծառայություններ

Amtrak-ի քաղաքականությունը՝ հաշմանդամ ուղևորների համար

Amtrak-ն իր կայքէջում հրապարակել է հետևյալը, որը վերաբերում է ոչ-խտրական քաղաքականությանը՝

  • Նահանգային և դաշնային օրենքների և կանոնակարգերի համաձայն, այդ թվում Հաշմանդամ ամերիկացիների մասին ակտը (ADA, Americans with Disabilities Act), Amtrak-ն արգելում է հաշմանդամության հիմքով  խտրականությունը իր ծրագրերում, ծառայություններում և հասարական գործունեության մեջ:

 

 

Click links below for a downloadable version.